Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 december 1980
gepubliceerd op 20 december 2007

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000992
pub.
20/12/2007
prom.
15/12/1980
ELI
eli/wet/1980/12/15/2007000992/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
