Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 december 1980
gepubliceerd op 20 december 2007

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000992
pub.
20/12/2007
prom.
15/12/1980
ELI
eli/wet/1980/12/15/2007000992/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****n ****ss="****_t****t****e">15 ****E****EM****ER 1980. - Wet ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ****er****jf, ****e ****est****g****ng en ****e ****erw****j****er****ng ****n ****reem****e****ngen. - ****u****tse ****ert****ng ****n w****jz****g****ngs****e****ngen****n>****><****><****r> ****e res****e****t****e****e****jk ****n ****j****gen 1 tot 3 ge****oeg****e teksten z****jn ****e ****u****tse ****ert****ng : - ****n ****e wet ****n 21 ****r**** 2007 tot w****jz****g****ng ****n ****e wet ****n 15 ****e****em****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ****er****jf, ****e ****est****g****ng en ****e ****erw****j****er****ng ****n ****reem****e****ngen (****e****g****s****h St****ts**** ****n 26 ****r**** 2007); - ****n ****e wet ****n 25 ****r**** 2007 tot w****jz****g****ng ****n ****e wet ****n 15 ****e****em****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ****er****jf, ****e ****est****g****ng en ****e ****erw****j****er****ng ****n ****reem****e****ngen (****e****g****s****h St****ts**** ****n 10 me**** 2007); - ****n ****e wet ****n 4 me**** 2007 tot w****jz****g****ng ****n ****e ****rt****ke****en 39/20, 39/79 en 39/81 ****n ****e wet ****n 15 ****e****em****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ****er****jf, ****e ****est****g****ng en ****e ****erw****j****er****ng ****n ****reem****e****ngen (****e****g****s****h St****ts**** ****n 10 me**** 2007).****><****>****eze ****ert****ngen z****jn o****gem****kt ****oor ****e ****entr****e ****enst ****oor ****u****tse ****ert****ng ****j ****e ****jun****t-****rron****ssements****omm****ss****r****s ****n M****me****y ****n u****t****oer****ng ****n ****rt****ke**** 76 ****n ****e wet ****n 31 ****e****em****er 1983 tot her****orm****ng ****er ****nste****ngen ****oor ****e ****u****tst****ge Gemeens****h****, ****er****ngen ****j ****rt****ke**** 16 ****n ****e wet ****n 18 ju**** 1990 en gew****jz****g**** ****j ****rt****ke**** 6 ****n ****e wet ****n 21 ****r**** 2007.****><****>****n****ge 1 ****n ****ss="****_****st">21. ****R**** 2007 - **** ****r ****än****erung ****es ****es ****om 15.****n>****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****ERT ****., Kön****g ****er ****e****g****er, ****en ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****mmern h****en ****s ****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****TE**** **** - ****gem**** ****est****mmungen ****rt****ke**** 1 - ****or****egen****es **** rege****t **** ****n ****rt****ke**** 78 ****er ****erf****ssung **** ****nge****egenhe****t.****><****>****rt. 2 - ****or****egen****es **** **** ****e R****ht****n****e 2005/71/EG ****es R****tes ****om 12. Okto****er 2005 ü****er e****n ****e****n****eres ****ssungs****erf****hren **** ****r****ttst****ts****ngehör****ge z**** Zwe****ke ****er w****ssens****h****ft****hen Fors****hung te****we****se ****.****><****>K****TE**** **** - ****än****erungen ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****rt. 3 - ****n T****te**** **** ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern w****r**** e****n K****te**** **** m****t ****er Ü****ers****hr****ft ****: « K****TE**** **** - Fors****her ».****><****>****rt. 4 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/10 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/10 - § 1 - **** ****e ****nwen****ung ****es ****or****egen****en K****te****s ****ersteht m****n ****: ****n ****ss="****_****st">1. « Fors****hern »: ****us****än****er, ****e n****ht St****ts****ngehör****ge ****er ****ro****ä****s****hen Un****on s****n****, ü****er ****n **** Ho****hs****hu****s****h****uss ****erfügen, ****er ****m ****usste****ungs****n**** ****g****ng **** ****oktor****ts****rogr****mmen ermög****ht, un**** ****on ****r ****n ****e****g****en ****ge****ssenen Fors****hungse****htung ****usgewäh****t wer****en, **** e****n Fors****hungs****rojekt, **** ****s norm****erwe****se ****er gen****nnte ****s****h****uss erfor****er****h ****st, ****ur****h****führen, m****t ****usn****hme ****on: - Fors****hern, ****e ****on ****r ****n ****m ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****nsäss****gen Fors****hungse****htung ****n **** ****n ****e****g****en ****nsäss****ge Fors****hungse****htung ****geor****net wer****en, - Fors****hern, ****e ****s Stu****enten Fors****hungstät****gke****ten ****r Er****ngung ****s ****oktorgr****s ****ur****hführen, 2.****n>« Fors****hungse****htungen »: öffent****he o****er ****r****te E****htungen, ****e Fors****hung ****etre****en, ****n ****ss="****_****st">3. « Fors****hung »: system****t****s****h ****etr****e****ene, s********fer****s****he ****r****e****t m****t ****em Zwe****k ****er **** ****es W****ssensst****n****s, e****ns****h****ess****h ****er ****n****sse ü****er ****en Mens****hen, ****e **** un**** ****e Gese****s****h****ft, ****w****e ****er E****ns****tz ****eses W****ssens m****t ****em Z****e****, n****e ****nwen****ungsmög****hke****ten **** f****n****en, 4.****n>« ****ufn****hme****ere****n****rungen »: **** zw****s****hen ****r ****n ****e****g****en ****ge****ssenen Fors****hungse****htung un**** ****m Fors****her ges****h****ossene ****ere****n****rung, ****n ****er s****h ****er Fors****her ****er****f****htet, e****n Fors****hungs****rojekt ****ur****h****führen un**** ****n ****er s****h ****e E****htung ****er****f****htet, ****en Fors****her ****uf****. § 2 - ****er Kön****g ****est****mmt ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Er****ss: ****n ****ss="****_****st">1. ****e ****e****ngungen **** ****e ****ssung ****on Fors****hungse****htungen un**** ****e ****ufze****t ****eser ****ssung, 2.****n>****e ****e****ngungen **** ****, ****, **** un**** N****ht**** ****eser ****ssung, ****n ****ss="****_****st">3. ****s **** ****er ****ufn****hme****ere****n****rung, ****e zw****s****hen ****em Fors****her un**** ****er Fors****hungse****htung ****ze****hnet w****r****, 4.****n>****e ****e****ngungen, **** ****enen **** ****he ****ufn****hme****ere****n****rung ****ze****hnet wer****en k****nn, ****n ****ss="****_****st">5. ****e ****e****ngungen, **** ****enen **** ****he ****ufn****hme****ere****n****rung en****et.****n>» ****rt. 5 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/11 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/11 - § 1 - W****r**** e****n ****ntr****g ****uf Er****u****n****s **** ****m ****ufenth****t ****m Kön****gre****h ****on **** ****s ****re**** Mon****ten ****e**** ****r ****e****g****s****hen ****om****t****s****hen o****er konsu****r****s****hen ****ertretung ****on ****us****än****ern e****ngere****ht, ****e ****s Fors****her ****m R****hmen ****r m****t ****r ****ge****ssenen Fors****hungse****htung ****ze****hneten ****ufn****hme****ere****n****rung e****n Fors****hungs****rojekt ****ur****hführen mö****hten, **** ****ese Er****u****n****s ****ew****gt wer****en, ****fern ****e ****etreffen****en s****h n****ht ****n ****m ****er ****n ****rt****ke**** 3 ****s****tz 1 ****. 5 ****s 8 ****es ****or****egen****en ****es ****orges****nen **** ****ef****n****en un**** ****e ****gen ****or****egen: ****n ****ss="****_****st">1. e****n ****es Re****se****ok****ent, 2.****n>**** ****ufn****hme****ere****n****rung, ****e m****t ****r ****n ****e****g****en ****ge****ssenen Fors****hungse****htung ****ze****hnet wur****e, ****n ****ss="****_****st">3. e****n ärzt****hes ****ttest, ****us ****em her****or****, ****ss s****e n****ht ****n ****r ****er ****n ****er ****n****ge **** ****or****egen****em **** ****ufgezäh****ten Kr****nkhe****ten ****e****en, 4.****n>**** ****e ****etreffen****en ä****ter ****s 18 J****hre s****n****, **** ****es****he****n****gung, ****us ****er her****or****, ****ss s****e n****ht wegen geme****e****ht****her ****er****re****hen o****er ****e****kte ****erurte****t ****r****en s****n****.****><****>**** ****s ****n ****s****tz 1 ****. 3 ****orges****ne ****ttest un**** ****e ****n ****s****tz 1 ****. 4 ****orges****ne ****es****he****n****gung n****ht ****orge****egt wer****en ****, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****us****än****ern je n****h ****stän****en trotz****em er****u****en, s****h ****s Fors****her ****n ****e****g****en ****uf****h****ten.****><****>**** k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****es****h****essen **** ****rüfen, o**** ****e Mo****täten, ****uf ****eren Grun****ge ****e ****etreffen****e ****ufn****hme****ere****n****rung ges****h****ossen ****r****en ****st, e****ngeh****ten wer****en. § 2 - **** ****en ****rt****ke****n 9 un**** 9****s **** ****us****än****er ****e Er****u****n****s **** ****m ****ufenth****t ****n ****e****g****en ****on **** ****s ****re**** Mon****ten ****e****m ****ürgerme****ster ****es ****es, **** s****e s****h ****ufh****ten, ****e****ntr****gen. » ****rt. 6 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/12 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/12 - ****e ****ufenth****tser****u****n****s, ****e Fors****hern ****n ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 61/11 ****usgeste****t w****r****, ****st ****uf ****e ****uer ****es Fors****hungs****rojektes, ****e ****n ****er zw****s****hen ****em Fors****her un**** ****er ****ge****ssenen Fors****hungse****htung ges****h****ossenen ****ufn****hme****ere****n****rung ****ge****egt ****st, ****egrenzt.****><****>****e ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 13 § 1 ****s****tz 5 f****n****en ****nwen****ung ****uf ****e ****n ****s****tz 1 **** ****ufenth****tser****u****n****s.****><****>****e E****ntr****gung ****ns Frem****e****eg****ster ****s ****n ****s****tz 1 ****n ****us****än****ers un**** ****e ****usste****ung ****es ****ufenth****tss****he****ns, ****er ****es ****e****egt, **** **** ****en ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 12.****><****>****er****ängerung o****er **** ****eses ****ufenth****tss****he****ns **** **** ****rt****ke**** 13 § 2.****><****>****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn Fors****her, ****enen ****er ****ufenth****t ****m Kön****gre****h er****u****t ****st, ****n ****en ****n ****rt****ke**** 13 § 3 ****n ****n ****nwe****sen ****s St****tsge****et **** ****er****ssen.****><****>****e ****ge****ssene Fors****hungse****htung, ****e **** ****ufn****hme****ere****n****rung m****t ****m Fors****her ges****h****ossen h****t, ****er ****n ****ufenth****tss****he****n ****n ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 61/11 erh****ten h****t, ****r****htet ****en M****n****ster o****er s****n ****e****uftr****gten un****erzüg****h ü****er je****es ****, ****s ****e ****ur****hführung ****eser ****ufn****hme****ere****n****rung ****erh****n****ern ****. » ****rt. 7 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/13 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/13 - § 1 - ****e ****est****mmungen ****er ****rt****ke**** 10****s § 2 un**** 10ter f****n****en ****nwen****ung ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 10 § 1 ****. 4, 5 un**** 6 ****n F****m****enm****tg****e****er ****s Fors****hers, ****em ****n ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 61/11 ****er ****ufenth****t er****u****t ****st. § 2 - ****e ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 13 § 1 ****s****tz 6 f****n****en ****nwen****ung ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 10 § 1 ****. 4, 5 un**** 6 ****n F****m****enm****tg****e****er ****s Fors****hers, ****em ****n ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 61/11 ****er ****ufenth****t er****u****t ****st. § 3 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****e ****n ****rt****ke**** 10****s § 2 ****n F****m****enm****tg****e****er ****s Fors****hers, ****em ****n ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 61/11 ****er ****ufenth****t er****u****t ****st, ****n ****en ****n ****rt****ke**** 13 § 4 ****n ****n ****nwe****sen ****s St****tsge****et **** ****er****ssen. » K****TE**** **** - ****nkr****fttreten ****rt. 8 - ****or****egen****es **** tr****tt ****n ****m ****om Kön****g ****egen****en ****t**** ****n Kr****ft.****><****>W****r **** ****s ****or****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es m****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n un**** ****ur****h ****s ****e****g****s****he St****ts****tt ****eröffent****ht w****r****.****><****>Gege****en **** ****rüsse****, ****en 21. ****r**** 2007 ****ERT ****on Kön****gs wegen: ****er M****n****ster ****es ****nnern ****. ****EW****E**** M****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n: ****e M****n****ster****n ****er Just****z Fr****u ****. ONKE****NX****><****> ****n****ge 2 ****n ****ss="****_****st">25. ****R**** 2007 - **** ****r ****än****erung ****es ****es ****om 15.****n>****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****ERT ****., Kön****g ****er ****e****g****er, ****en ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****mmern h****en ****s ****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****TE**** **** - ****gem**** ****est****mmungen ****rt****ke**** 1 - ****or****egen****es **** rege****t **** ****n ****rt****ke**** 78 ****er ****erf****ssung **** ****nge****egenhe****t.****><****>****rt. 2 - ****or****egen****es **** ****ent **** ****n****erem ****er **** ****er ****est****mmungen ****n ****e****g ****uf ****, ****ufenth****t un**** **** ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25.****><****>No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen un**** ****er R****ht****n****e 2004/38/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 29. ****r**** 2004 ü****er ****s Re****ht ****er Un****ons****ürger un**** ****hrer F****m****en****ngehör****gen, s****h ****m Hohe****tsge****et ****er M****tg****e****st****ten **** **** ****ewegen un**** ****uf****h****ten, un**** ****es ****rt****ke****s 11 ****s****tz 2 ****u****hst****e ****) ****er R****ht****n****e 2005/85/EG ****es R****tes ****om 1. ****ezem****er 2005 ü****er M****n****estnormen **** ****erf****hren ****n ****en M****tg****e****st****ten ****r ****erkennung un**** ****erkennung ****er F****ü****ht****ngse****gens****h****ft ****n ****s **** ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern.****><****>K****TE**** **** - ****än****erungen ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****rt. 3 - ****n ****s **** ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern w****r**** e****n ****rt****ke**** 4****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 4****s - § 1 - ****n ****en ****ussengrenzen ****m S****nne ****er ****e****g****en ****n****en****en ****ntern****t****on****en ****kommen ü****er ****e Ü****ers****hre****tung ****er ****ussengrenzen o****er ****er ****ro****ä****s****hen ****ors****hr****ften müssen **** ****ns un**** ****usre****se ****us ****em Kön****gre****h ****n ****r er****u****ten Ü****erg****ngsste****e währen**** ****er ****ge****egten ****erkehrsstun****en, w****e ****n ****esen er****u****ten Ü****erg****ngsste****en ****ngege****en, ****. § 2 - ****us****än****er s****n**** ****er****f****htet, ****hre Re****se****ok****ente ****h**** ****e**** ****er **** ****ns ****s ****u****h ****e**** ****er ****usre****se ****us ****em Kön****gre****h ****on s****h ****us ****or****ze****gen. § 3 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****us****än****er, ****e ****e ****n § 1 **** ****er****f****htung n****ht ****, m****t ****r ****m****n****str****t****en Ge****usse ****on 200 ****R ****e****egen.****><****>**** ****er ****erstoss **** ****e ****n § 1 **** ****er****f****htung ****uf **** N****h****äss****gke****t ****es Tr****ns****nehmers ********k, h****ftet ****eser ges****mts****hu****ner****s****h m****t ****em ****etreffen****en ****us****än****er **** ****e ****ez****h****ung ****er ****ufer****egten Ge****usse.****><****>****es****h****üsse, ****ur****h ****e **** ****m****n****str****t****e Ge****usse ****ufer****egt w****r****, s****n**** unge****htet jeg****her ****es****hwer****e ****f**** ****o****stre****k****r.****><****>Jur****st****s****he ****er****nen h****ften z****re****ht****h **** ****e ****ez****h****ung ****er ****m****n****str****t****en Ge****usse, ****e ****hren ****e****tern, ****en M****tg****e****ern ****hres ****e****ten****en un**** ****usführen****en ****er****n****s, ****hren ****n**** o****er ****hren ****e****uftr****gten ****ufer****egt w****r****.****><****>****e ****m****n****str****t****e Ge****usse k****nn ****ur****h **** ****es ges****hu****eten ****etr****gs ****e**** ****er ****s- un**** Kons****gn****t****onsk****sse ****ez****h****t wer****en. § 4 - ****us****än****er o****er Tr****ns****nehmer, ****e ****en ****es****h****uss ****es M****n****sters o****er s****s ****e****uftr****gten ****nfe****hten, re****hen ****nnen ****r Fr****st ****on ****m Mon****t n****h Not****f****z****erung ****es ****es****h****usses ****ur****h E****e****hen ****s ****ntr****gs ****es****hwer****e ****e****m Ger****ht **** ****nst****nz e****n.****><****>**** ****s Ger****ht **** ****nst****nz ****e ****es****hwer****e **** ****äss****g un**** ****egrün****et ****, w****r**** ****er ****ez****h****te o****er ****e ****etr****g ********kerst****ttet.****><****>****s Ger****ht **** ****nst****nz **** ****nnen ****m Mon****t n****h E****e****hen ****es ****m **** ****s****tz ****n s****hr****ft****hen ****ntr****gs ents****he****en.****><****>****er **** ****es **** ****s****tzes w****r**** ****n ****en ****es****h****uss ****uf****, ****ur****h ****en ****e ****m****n****str****t****e Ge****usse ****ufer****egt w****r****. § 5 - **** ****us****än****er o****er Tr****ns****nehmer es ****ssen ****e Ge****usse **** ****ez****h****en, w****r**** ****er ****es****h****uss ****es ****stän****gen ****e****mten o****er ****er re****htskräft****ge ****es****h****uss ****es Ger****hts **** ****nst****nz ****er K****t****ster-, Reg****str****erungs- un**** ****omänen****erw****tung m****tgete****t zwe****ks ****e****tre****ung ****es ****etr****gs ****er ****m****n****str****t****en Ge****usse. § 6 - **** ****us****än****er, Tr****ns****nehmer o****er ****eren ****ertreter ****en ****etr****g ****er ****m****n****str****t****en Ge****usse ****e**** ****er ****s- un**** Kons****gn****t****onsk****sse **** h****en un**** s****e ****nnen o****en ****r Fr****st k**** ****es****hwer****e ****e****m Ger****ht **** ****nst****nz e****ngere****ht h****en, **** ****er ****e ****etr****g ****em St****t ****. » ****rt. 4 - ****n ****rt****ke**** 10 § 2 ****s****tz 6 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, wer****en ****e **** « ****u****hst****e ****) » gestr****hen.****><****>****rt. 5 - ****rt****ke**** 10****s ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 28. Jun**** 1984 un**** **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****n § 1 ****s****tz 1 ****n f****ne un**** ****n § 2 ****s****tz 1 ****n f****ne wer****en jewe****s ****e **** « ****u****hst****e ****) » gestr****hen.****n>****n ****ss="****_****st">2. E****n § 3 m****t ****em W****ut w****r**** ****: « § 3 - ****e ****r****gr****hen 1 un**** 2 f****n****en e****enf****s ****nwen****ung ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 10 § 1 ****.****n>4 ****s 6 ****n F****m****enm****tg****e****er ****on ****us****än****ern, ****e ****uf ****er Grun****ge ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****n ****m ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****es****tzen un**** ****enen es ****ufgrun**** ****er ****est****mmungen ****on T****te**** **** K****te**** **** er****u****t ****st, s****h ****m Kön****gre****h ****uf****h****ten, o****er ****e **** ****he Er****u****n****s ****e****ntr****gen.****><****>****est****n**** ****e F****m****e je****o****h ****ere****ts ****n ****esem ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on o****er wur****e s****e **** n**** ge****et, müssen ****us****än****er, ****enen n****hgekommen w****r****, n****ht n****hwe****sen, ****ss s****e ü****er genügen****e ****kunftsmög****hke****ten ****erfügen, **** e****n o****er ****ere F****m****enm****tg****e****er ****uf****, un**** w****r**** ****n ****e****g ****uf ****e ****e****ngung, ü****er st****e, rege****mäss****ge un**** genügen****e **** **** ****erfügen, ****u****h ****er N****hwe****s ****erü****ks****ht****gt, ****ss ****e ****etreffen****en F****m****enm****tg****e****er se****st ü****er ****he M****tte**** ****erfügen. **** ****ese ****n****errege****ung ****n ****ns****ru****h **** **** ****, müssen ****e F****m****enm****tg****e****er **** ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****ez****ehungswe****se ****en ****ufenth****tss****he****n, ****er ****hnen ****on ****m M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****usgeste****t ****r****en ****st, un**** ****en N****hwe****s, ****ss s****e s****h ****n ****esem St****t ****s F****m****enm****tg****e**** ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****ufgeh****ten h****en, ****or****egen. » ****rt. 6 - ****rt****ke**** 10ter ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****n § 1 ****s****tz 2 wer****en ****e **** « ****u****hst****e ****) » gestr****hen.****n>****n ****ss="****_****st">2. E****n § 2****s m****t ****em W****ut w****r**** ****: « § 2****s - ****n ****we****hung ****on ****en ****r****gr****hen 1 un**** 2 w****r**** ****er ****es****h****uss ü****er ****en ****ntr****g ****uf ****ufenth****tser****u****n****s **** ****e ****n ****rt****ke**** 10****s § 3 ****n F****m****enm****tg****e****er s****ätestens ****er Mon****te n****h E****e****hung ****es ****ntr****gs gef****sst.****n> S****n**** ****e erfor****er****hen ****gen n****ht ü****erm****tte****t ****r****en o****er ****n ****ussergewöhn****hen ****n, ****e m****t ****er S****hw****er****gke****t ****er ****rüfung ****es ****ntr****gs ****s****mmenhängen, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****ese Fr****st ****ur****h ****n m****t Grün****en ****ers****nen ****es****h****uss, ****er ****em ****ntr****gste****er ****r Kenntn****s ge****r****ht w****r****, e****n ****s M**** **** ****re**** Mon****te ****er****ängern.****><****>****st ****e**** ****uf ****er Fr****st ****on ****er Mon****ten **** E****e****hung ****es ****ntr****gs - Fr****st, ****e gege****enenf****s **** ****s****tz 2 ****er****ängert w****r**** - ke****n ****es****h****uss gef****sst ****r****en, **** ****e ****ufenth****tser****u****n****s **** wer****en, ****fern ****e ****n ****gen ****orge****egt ****r****en s****n****.****><****>****n****ernf****s w****r**** s****e ****erwe****gert. » ****n ****ss="****_****st">3. ****n § 3 wer****en zw****s****hen ****en ****n « o****er ****n****ere ****eg****e M****tte**** » un**** ****en ****n « ****n ****ns****ru****h **** h****t » ****e **** « ****on ents****he****en****er ****e****tung » ****.****n> ****rt. 7 - ****rt****ke**** 11 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om ****n ****ss="****_****st">15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: 1.****n>****n § 1 ****s****tz 1 ****. 3 wer****en ****e **** « ****u****hst****e ****) » gestr****hen. ****n ****ss="****_****st">2. ****n § 1 ****s****tz 1 ****.****n>4 wer****en zw****s****hen ****n « o****er ****n****ere ****eg****e M****tte**** » un**** ****en ****n « ****n ****ns****ru****h **** h****t » ****e **** « ****on ents****he****en****er ****e****tung » ****. ****n ****ss="****_****st">3. ****n § 2 ****s****tz 1 ****.****n>4 wer****en ****e **** « ****m****t ****hm ****er ****ufenth****t gest****ttet w****r****, » ****ur****h ****e **** « ****e **** ****e ****erkennung ****es ****ufenth****tsre****hts ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n****, » ****.****><****>****rt. 8 - ****n ****rt****ke**** 12****s § 2 ****s****tz 1 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, wer****en ****e **** « ****u****hst****e ****) » gestr****hen.****><****>****rt. 9 - ****rt****ke**** 13 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om ****n ****ss="****_****st">15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: 1.****n>****n § 1 ****s****tz 6 wer****en ****e **** « ****rt****ke**** 10****s §§ 1 un**** 2 » ****ur****h ****e **** « ****rt****ke**** 10****s §§ 1 ****s 3 » ****. ****n ****ss="****_****st">2. E****n § 2****s m****t ****em W****ut w****r**** ****: « § 2****s - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****em ****ufenth****t ****on ****us****än****ern, ****enen ****er ****ufenth****t ****m Kön****gre****h **** un****est****mmte Ze****t er****u****t ****st, e****n En****e ****, **** ****ese f****s****he o****er ****rreführen****e ****n****t****onen o****er f****s****he o****er gefä****s****hte ****ok****ente ****erwen****et, ****n ****etrug ****eg****ngen o****er ****n****ere ****eg****e M****tte**** ****n ****ns****ru****h **** h****en, ****e **** ****en Erh****t ****er ****ufenth****tser****u****n****s ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n****.****n>» ****n ****ss="****_****st">3. ****n § 3 ****.****n>3 un**** ****n § 4 ****. 5 wer****en ****e **** « **** **** ****ufenth****tser****u****n****s **** erh****ten » jewe****s ****ur****h ****e **** « ****e **** ****en Erh****t ****er ****ufenth****tser****u****n****s ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n**** » ****.****><****>****rt. 10 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 15****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 15****s - § 1 - ****us****än****ern, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, ****e ****n § 3 un**** ****rt****ke**** 14 ****s****tz 2 ****n ****e****ngungen **** un**** **** ****e **** J****hre, ****e ****em ****ntr****g ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten unm****tte****r ****or****usg****n, ****n re****htmäss****gen un**** un****ro****henen ****ufenth****t ****m Kön****gre****h n****hwe****sen, **** ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****erk****nnt wer****en, es se**** ****enn, es ****egen Grün****e ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t ****or.****><****>E****n o****er ****ere Ze****trä****e, ****n ****enen ****us****än****ern ****er ****ufenth****t **** ****est****mmte Ze****t er****u****t o****er gest****ttet w****r o****er ****n ****enen s****e **** ****em Kön****g****hen Er****ss ****om 30. Okto****er 1991 ü****er ****e ****ok****ente **** ****en ****ufenth****t ****est****mmter ****us****än****er ****n ****e****g****en ****nh****er ****s ****om****t****s****hen, konsu****r****s****hen o****er ****e****n****eren ****er****n****uswe****ses w****ren, **** n****ht ****n ****e ****ere****hnung ****eses ****jähr****gen ****ufenth****ts e****n.****><****>****n ****we****hung ****on ****s****tz 2 **** e****n o****er ****ere Ze****trä****e, ****n ****enen ****us****än****ern e****n ****ufenth****t **** ****est****mmte Ze****t ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 61/7 er****u****t w****r, ****o****stän****g un**** e****n o****er ****ere Ze****trä****e, ****n ****enen ****us****än****ern ****er ****ufenth****t ****m Kön****gre****h zwe****ks Stu**** **** ****rt****ke**** 58 o****er zwe****ks ****erufs****us****ung er****u****t w****r, ****r **** ****n ****e ****ere****hnung e****n. § 2 - ****r****gr****h 1 f****n****et k**** ****nwen****ung ****uf ****us****än****er, ****e ****s F****ü****ht****ng ****nerk****nnt s****n**** o****er ****enen ****er su****s****äre S****hutzst****tus ****erk****nnt ****st. § 3 - ****n § 1 **** ****us****än****er müssen n****hwe****sen, ****ss s****e ü****er st****e, rege****mäss****ge un**** genügen****e **** **** s****h se****st un**** ****e F****m****enm****tg****e****er **** ****hren ****sten ****erfügen, ****ss ****e öffent****hen ****ehör****en n****ht **** s****e ****ufkommen müssen, un**** **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung ****er R****s****ken ****n ****e****g****en ****ges****h****ossen h****en.****><****>****n ****s****tz 1 **** **** müssen m****n****estens ****e ****s****hwe****e erre****hen, ****h**** ****eren ****z****h****fe **** wer****en k****nn. S****e wer****en ****nh****n**** ****hrer ****rt un**** Rege****mäss****gke****t ****rte****t.****><****>****er Kön****g ****egt ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Er****ss un**** **** ****erü****ks****ht****gung ****er ****n ****s****tz 2 ****ge****egten Kr****ter****en ****en M****n****est****etr****g ****er erfor****er****hen **** ****. § 4 - ****wesenhe****ten ****re****hen ****en ****n § 1 ****n Ze****tr**** ****on **** J****hren n****ht, **** s****e se****hs ****ufe****n****n****er ****e Mon****te n****ht ü****ers****hre****ten un**** ****nnerh**** ****er ges****mten ****jähr****gen Fr****st ****nsges****mt **** Mon****te n****ht ü****ers****hre****ten.****><****>****ese ****wesenhe****tsze****trä****e **** ****usser****em ****n ****e ****ere****hnung ****er Fr****st e****n. » ****rt. 11 - ****rt****ke**** 16 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om ****n ****ss="****_****st">15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****: « ****rt.****n>16 - § 1 - N****ht-****nsäss****ge ****us****än****er, ****e ****e ****n ****rt****ke**** 14 ****s****tz 2 **** ****e****ngung ****, ****ürfen n****h W****h**** ****n ****ntr****g ****uf N****e****er****ssungser****u****n****s o****er ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ste****en. ****nträge ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten **** ****s ****nträge ****uf N****e****er****ssungser****u****n****s.****><****>****nsäss****ge ****us****än****er **** je****erze****t ****e Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****e****ntr****gen.****><****>****er Kön****g ****egt ****s **** **** ****en ****ntr****g ****uf N****e****er****ssungser****u****n****s un**** **** ****en ****ntr****g ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****. § 2 - ****nträge ****uf N****e****er****ssungser****u****n****s ****ez****ehungswe****se ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten wer****en ****n ****e Geme****n****e****erw****tung ****es ****hn****es ger****htet, ****e **** Em****f****ngs****estät****gung ****usste****t un**** ****e ****nträge ****n ****en M****n****ster o****er s****n ****e****uftr****gten we****ter****e****tet, ****n****fern ****e ****etreffen****en ****us****än****er ****e ****n ****rt****ke**** 14 **** ****e****ngung **** un**** **** ****s****hr****ft ****s ****en ****sses ****or****egen, **** ****hre ****ent****tät n****ht **** ****st.****><****>****nträgen ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten s****n**** ****e****ege **** ****e **** ****er ****n ****rt****ke**** 15****s § 3 ****n ****e****ngungen ****e****egen.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****e Rege****n ****n ****e****g ****uf ****e ****e****r****e****tung ****on ****nträgen ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten un**** ****e **** m****nge****n****er ****es****h****ussf****ssung ****e**** ****uf ****er ****ge****egten Fr****st. » ****rt. 12 - ****rt****ke**** 17 ****esse****en Er****sses, ****essen ****ktue****er **** § 1 ****en w****r****, w****r**** ****ur****h ****n ****r****gr****hen 2 m****t ****em W****ut ****: « § 2 - **** ****us****än****ern, ****enen ****e N****e****er****ssung ****m Kön****gre****h er****u****t ****st, g****e****hze****t****g o****er n****hträg****h ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****erk****nnt w****r****, w****r**** ****hnen **** ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****usgeste****t.****><****>**** ****esem Zwe****k w****r**** ****hnen e****n ****ok****ent ****usgehän****gt, ****s ****n ****r ****er ****re**** ****n****ess****r****hen un**** ****n Eng****s****h ****erf****sst ****st un**** ****n****t****onen ü****er ****hre Re****hte un**** ****f****hten ****ufgrun**** ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****.****><****>****er Kön****g ****egt ****s **** **** ****e ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****. ****eser ****ufenth****tss****he****n **** ****e ****n § 1 **** N****e****er****ssungser****u****n****s un**** g****t ****s ****e****eg **** ****e E****ntr****gung ****n ****s ****e****ö****kerungsreg****ster.****><****>**** ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****n ****rt****ke**** 61/7 ****n ****us****än****ern ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****, not****f****z****ert er s****n ****es****h****uss ****em M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on, ****er ****esen ****us****än****ern **** ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****ufgrun**** ****er ****or****n R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****usgeste****t h****tte. » ****rt. 13 - ****rt****ke**** 18 ****esse****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****e ****e ****om 15. Ju**** 1996 un**** 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****: « ****rt. 18 - § 1 - Un****es****h****et ****er ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 19 ****st ****e ****ke****ts****uer ****er N****e****er****ssungser****u****n****s un**** ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten un****egrenzt.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****e ****ke****ts****uer ****es S****he****ns ****r ****estät****gung ****er N****e****er****ssungser****u****n****s un**** ****er ****ngfr****st****gen ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG. § 2 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****es****h****essen, ****ss ****us****än****er, ****enen ****e N****e****er****ssung ****m Kön****gre****h ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 14 er****u****t ****st o****er ****e ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 15****s ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten er****ngt h****en, n****ht **** ****s Re****ht h****en s****h **** ****uf****h****ten un****/o****er ****ss s****e ****ese Re****htsste****ung ****er****eren, **** s****e f****s****he o****er ****rreführen****e ****n****t****onen o****er f****s****he o****er gefä****s****hte ****ok****ente ****erwen****et, ****n ****etrug ****eg****ngen o****er ****n****ere ****eg****e M****tte**** ****n ****ns****ru****h **** h****en, ****e **** ****e ****erkennung ****es ****ufenth****tsre****hts, ****en Erh****t ****er ****ufenth****tser****u****n****s, ****en Erh****t ****er N****e****er****ssungser****u****n****s o****er ****e Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n****. » ****rt. 14 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** ****rt****ke**** 18****s, ****ufgeho****en ****ur****h ****s **** ****om 22. ****ezem****er 2003, ****n ****er F****ssung w****e****er ****uf****: « ****rt. 18****s - ****n ****nwen****ung ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****er****eren ****us****än****er, ****enen ****m Kön****gre****h ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****erk****nnt ****r****en ****st, ****ese Re****htsste****ung, **** ****hnen ****n ****m ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****ese****e Re****htsste****ung ****erk****nnt w****r****. » ****rt. 15 - ****rt****ke**** 19 ****esse****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****e ****e ****om 6. M**** 1993 un**** 15. Ju**** 1996, w****r**** w****e **** ****: « ****rt. 19 - § 1 - ****us****än****er, ****e ****nh****er ****s ****en ****e****g****s****hen ****ufenth****ts- o****er N****e****er****ssungss****he****ns s****n**** un**** ****s ****n**** ****er****ssen, ****erfügen währen**** ****s J****hres ü****er ****s Re****ht, ****ns Kön****gre****h ********k****kehren.****><****>****us****än****er, ****e ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 15****s ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****es****tzen, ****er****eren ****hr Re****ht ****uf Rü****kkehr ****n ****s Kön****gre****h h****n**** ****, **** s****e s****h währen**** ****s Ze****tr****s ****on zwö****f ****ufe****n****n****er ****en Mon****ten n****ht ****uf ****em Ge****et ****er M****tg****e****st****ten ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****ufgeh****ten h****en o****er ****s Kön****gre****h ****or **** ****s se****hs J****hren ****er****ssen h****en.****><****>**** ****en ****e****ngungen un**** ****n ****en ****n, ****e ****er Kön****g ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Kön****g****hen Er****ss ****egt, ****er****eren ****us****än****er, ****e ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****es****tzen un**** s****h währen**** ****s Ze****tr****s ****on zwö****f ****ufe****n****n****er ****en Mon****ten n****ht ****uf ****em Ge****et ****er M****tg****e****st****ten ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****ufgeh****ten h****en, ****hr Re****ht ****uf Rü****kkehr ****n ****s Kön****gre****h n****ht.****><****>****us****än****er, ****e ****or****uss****n, ****ss ****hre ****wesenhe****t ****om Kön****gre****h ü****er ****e ****ke****ts****uer ****hres ****ufenth****tss****he****ns h****n****us ****uern w****r****, **** **** ****orze****t****ge ****er****ängerung o****er **** ****hres S****h****s erh****ten.****><****>****e Er****u****n****s, w****e****er ****ns Kön****gre****h ****, ****rf ****hnen **** ****us Grün****en ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t ****erwe****gert wer****en o****er **** s****e ****e ****n ****hren ****ufenth****t **** ****e****ngungen n****ht e****nh****ten. § 2 - ****n § 1 ****s****tz 1 ****n ****us****än****ern, ****eren ****wesenhe****t ****om Kön****gre****h ****änger ****s e****n J****hr ****uert, k****nn **** ****en ****e****ngungen un**** ****n ****en ****n, ****e ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Kön****g****hen Er****ss ****ge****egt wer****en, er****u****t wer****en, ****ns Kön****gre****h ********k****kehren.****><****>****n § 1 ****s****tz 2 **** ****us****än****er, ****e ****hr Rü****kkehrre****ht ****er****oren h****en, **** **** ****en ****e****ngungen un**** ****n ****en ****n, ****e ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Kön****g****hen Er****ss ****ge****egt wer****en, ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten w****e****erer****ngen. § 3 - ****er Kön****g rege****t ****e ****e****ngungen **** ****ke****t un**** **** ****er ****ufenth****ts- un**** N****e****er****ssungss****h**** ****ez****ehungswe****se ****er ****ngfr****st****gen ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****on ****us****än****ern, ****e n****h ****r ****wesenhe****t ****ns Kön****gre****h ********kkehren. § 4 - **** **** ****us****än****er, ****e ****nh****er ****r ****e****g****s****hen ****ngfr****st****gen ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG s****n****, ****on ****en ****stän****gen ****ehör****en ****s ****n****eren M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****nfo****ge ****er ****erwe****gerung ****er ****er****ängerung ****ez****ehungswe****se ****es ****s ****es ****ufenth****tss****he****ns, ****er ****uf ****er Grun****ge ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****usgeste****t ****r****en ****st, ****us Grün****en ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t e****n ****s****es****h****uss gef****sst w****r****, **** ****e ****n ****en ****ufenth****t ****on ****us****än****ern **** ****e****ngungen n****ht **** **** wer****en o****er **** ****us****än****er s****h u****e****htmäss****g ****n ****esem St****t ****ufh****ten, ****st ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****or****eh****t****h ****er ****nwen****ung ****on § 1 ****s****tz 2 ****er****f****htet, ****ese ****us****än****er se****st un**** ****hre ****n ****rt****ke**** 10 § 1 ****n F****m****enm****tg****e****er w****e****er **** ü****er****, ****u****h **** ****e ****ke****ts****uer ****er ****n ****e****g****en ****us**** ****ngfr****st****gen ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****ge****ufen ****st. » ****rt. 16 - ****n ****rt****ke**** 20 ****s****tz 2 ****esse****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****s **** ****om 26. M**** 2005, wer****en zw****s****hen ****en ****n « ****er s****h ****m Kön****gre****h n****e****erge****ssen h****t » un**** ****en ****n «, **** er ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t ernsth****ft ges****h****et h****t » ****e **** « o****er **** ****e Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****es****tzt » ****.****><****>****rt. 17 - ****n ****rt****ke**** 30****s § 2 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 27. ****ezem****er 2004 un**** ****geän****ert ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, wer****en ****e **** « ****rt****ke**** 40 §§ 3 ****s 6 » jewe****s ****ur****h ****e **** « ****rt****ke**** 40****s ****ez****ehungswe****se 40ter » ****.****><****>****rt. 18 - ****n T****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** ****e Ü****ers****hr****ft ****on K****te**** **** ****ur****h ****e Ü****ers****hr****ft ****: « K****te**** **** - ****us****än****er, Un****ons****ürger, ****hre F****m****enm****tg****e****er un**** ****us****än****er, ****e F****m****enm****tg****e****er ****s ****e****g****ers s****n**** ».****><****>****rt. 19 - ****rt****ke**** 40 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om ****n ****ss="****_****st">6. M**** 1993, w****r**** w****e **** ****: « ****rt.****n>40 - § 1 - Un****es****h****et **** ****est****mmungen ****on ****en o****er ****ro****ä****s****hen ****eror****nungen, ****e Un****ons****ürger **** m****hen ****n, s****n**** ****e n****hst****n****en ****est****mmungen ****uf s****e ****nwen****r. § 2 - **** ****e ****nwen****ung ****es ****or****egen****en ****es ****ersteht m****n **** Un****ons****ürgern ****us****än****er, ****e ****e St****ts****ngehör****gke****t ****s M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****es****tzen un**** s****h ****m Kön****gre****h ****ufh****ten o****er s****h ****h****n ****ege****en. § 3 - Un****ons****ürger h****en ****s Re****ht ****uf ****ufenth****t ****m Kön****gre****h **** ****n Ze****tr**** ****on ****s **** ****re**** Mon****ten, ****e**** s****e k**** ****n****eren ****s ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 1 ****n ****e****ngungen o****er ****täten **** **** ****r****u****hen. § 4 - Un****ons****ürger h****en ****s Re****ht ****uf ****ufenth****t ****m Kön****gre****h **** ****n Ze****tr**** ****on ü****er ****re**** Mon****ten, ****fern s****e ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 1 **** ****e****ngung **** un****: ****n ****ss="****_****st">1. ****m Kön****gre****h ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge s****n**** o****er ****ns Kön****gre****h ****n, **** ****r****e****t **** su****hen, ****nge s****e n****hwe****sen ****, ****ss s****e we****terh****n ****r****e****t su****hen un**** ****ss s****e **** ****egrün****ete ****uss****ht h****en **** **** wer****en, 2.****n>o****er **** s****h se****st ü****er genügen****e M****tte**** ****erfügen, ****ss s****e währen**** ****hres ****ufenth****ts k**** ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs ****n ****ns****ru****h **** müssen, un**** ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung sämt****her R****s****ken ****m Kön****gre****h ****erfügen, ****n ****ss="****_****st">3. o****er s****e ****e**** ****r org****n****s****erten, ****nerk****nnten o****er su****ent****on****erten ****ehr****nst****t ****r ****erung ****r ****us****ung e****ns****h****ess****h ****r ****erufs****us****ung ****s H****u****tzwe****k e****nges****hr****e****en s****n****, ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung sämt****her R****s****ken ****m Kön****gre****h ****erfügen un**** ****ur****h **** **** o****er ****ur****h ****n****ere g****e****hwert****ge M****tte**** ****hrer W****h**** g****u****h****ft m****hen, ****ss s****e ü****er genügen****e **** ****erfügen, ****ss s****e währen**** ****hres ****ufenth****ts k**** ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs ****n ****ns****ru****h **** müssen.****n> ****n ****s****tz 1 ****. 2 un**** 3 **** genügen****e M****tte**** müssen m****n****estens ****e ****s****hwe****e erre****hen, ****h**** ****eren ****er ****etreffen****en ****er****n ****z****h****fe **** wer****en k****nn. ****e**** ****er ****rte****ung ****eser M****tte**** wer****en ****e ****ersön****hen ****stän****e ****es Un****ons****ürgers ****erü****ks****ht****gt, w****s ****ns****e****n****ere ****rt un**** Rege****mäss****gke****t s****s **** un**** ****e ****nz****h**** F****m****enm****tg****e****er **** s****n ****sten ****f****sst.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****e ****, ****n ****enen ****on ****usgeg****ngen w****r****, ****ss Un****ons****ürger ****e ****n ****s****tz 1 ****. 2 **** ****e****ngung ü****er genügen****e M****tte**** **** ****erfügen ****. » ****rt. 20 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 40****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 40****s - § 1 - Un****es****h****et **** ****est****mmungen ****on ****en o****er ****ro****ä****s****hen ****eror****nungen, ****e F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern **** m****hen ****n, s****n**** ****e n****hst****n****en ****est****mmungen ****uf s****e ****nwen****r. § 2 - ****e ****er****nen wer****en ****s F****m****enm****tg****e****er ****s Un****ons****ürgers ****etr****htet: ****n ****ss="****_****st">1. se****n ****rtner o****er ****er ****us****än****er, m****t ****em er **** reg****str****erte ****rtners****h****ft ****, ****e ****n ****e****g****en ****r **** g****e****h****t ****st, un**** ****er ****hn ****eg****e****tet o****er ****hm n****h****, 2.****n>****er ****e****ens****rtner, m****t ****em ****er Un****ons****ürger ****ur****h **** ****m **** ents****re****hen**** reg****str****erte ****rtners****h****ft ****er****un****en ****st un**** ****er ****hn ****eg****e****tet o****er ****hm n****h****, ****fern es s****h **** **** or****nungs**** n****hgew****esene ****uerh****fte un**** st****e ****ez****ehung ****on m****n****estens ****m J****hr h****n****e****t, ****e****e ä****ter ****s e****nun****zw****nz****g J****hre un**** ****e****g s****n**** un**** k**** ****uerh****fte ****ez****ehung m****t ****r ****n****eren ****er****n h****en, ****n ****ss="****_****st">3. s**** ****erw****n****ten ****n ****ste****gen****er ****n****e un**** ****ejen****gen s****s ****rtners ****ez****ehungswe****se ****es ****n ****.****n>1 o****er 2 ****n ****e****ens****rtners, ****e **** ****s e****nun****zw****nz****g J****hre o****er **** ****hren ****sten s****n**** un**** ****e s****e ****eg****e****ten o****er ****hnen n****hkommen, ****n ****ss="****_****st">4. s**** ****erw****n****ten ****n ****ufste****gen****er ****n****e o****er ****ejen****gen s****s ****rtners ****ez****ehungswe****se ****es ****n ****.****n>1 o****er 2 ****n ****e****ens****rtners, ****e **** ****hren ****sten s****n**** un**** ****e s****e ****eg****e****ten o****er ****hnen n****hkommen.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Er****ss ****e Kr****ter****en, ****m****t ****e ****n ****s****tz 1 ****. 2 **** ****ez****ehung zw****s****hen ****en ****e****ens****rtnern ****s st**** g****t. ****s ****n ****s****tz 1 ****. 2 ****ge****egte M****n****est****ter ****er ****e****en ****e****ens****rtner w****r**** ****uf ****ht**** J****hre her****t, **** s****e n****hwe****sen ****, ****ss s****e ****or ****nkunft ****m Kön****gre****h ****es ****us****än****ers, ****em n****hgekommen w****r****, ****ere****ts m****n****estens e****n J****hr ****s****mmenge****hnt h****en.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****ur****h ****n ****m M****n****sterr****t ****er****tenen Er****ss ****e ****, ****n ****enen **** ****uf ****er Grun****ge ****s ****us****än****s****hen ****es reg****str****erte ****rtners****h****ft ****n ****e****g****en ****s m****t ****r **** g****e****h****t g****t. § 3 - ****n § 2 **** F****m****enm****tg****e****er, ****e Un****ons****ürger s****n****, h****en ****s Re****ht, ****n ****rt****ke**** 40 § 3 **** Un****ons****ürger **** ****eg****e****ten o****er ****hnen n****h****kommen, ****fern s****e ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 1 **** ****e****ngung ****. F****m****enm****tg****e****er, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, müssen ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 2 **** ****e****ngung ****. § 4 - ****n § 2 **** F****m****enm****tg****e****er, ****e Un****ons****ürger s****n****, h****en ****s Re****ht, ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 **** Un****ons****ürger **** ****n Ze****tr**** ****on ü****er ****re**** Mon****ten **** ****eg****e****ten o****er ****hnen **** ****n ****hen Ze****tr**** n****h****kommen, ****fern s****e ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 1 **** ****e****ngung ****. F****m****enm****tg****e****er, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, müssen ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 2 **** ****e****ngung ****.****><****>****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 2 **** Un****ons****ürger müssen e****enf****s n****hwe****sen, ****ss s****e ü****er genügen****e M****tte**** ****erfügen, ****ss ****n § 2 **** F****m****enm****tg****e****er währen**** ****hres ****ufenth****ts k**** ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs ****n ****ns****ru****h **** müssen, un**** ****ss s****e ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung sämt****her R****s****ken ****m Kön****gre****h **** ****hre F****m****enm****tg****e****er ****erfügen. ****e**** ****er ****rte****ung ****eser M****tte**** wer****en ****e ****ersön****hen ****stän****e ****es Un****ons****ürgers ****erü****ks****ht****gt, w****s ****ns****e****n****ere ****rt un**** Rege****mäss****gke****t s****s **** un**** ****e ****nz****h**** F****m****enm****tg****e****er **** s****n ****sten ****f****sst.****><****>****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 3 **** Un****ons****ürger **** ****on ****en ****n § 2 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 ****n F****m****enm****tg****e****ern, ****on ****hren K****n****ern o****er ****en K****n****ern ****er ****n ****. 1 un**** 2 ****n F****m****enm****tg****e****er, ****e **** ****hren ****sten s****n****, **** ****eg****e****tet wer****en ****ez****ehungswe****se ****ese F****m****enm****tg****e****er **** ****hnen **** n****hkommen, ****fern ****ese ****e ****n ****rt****ke**** 41 ****s****tz 1 ****ez****ehungswe****se 2 **** ****e****ngung ****. » ****rt. 21 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 40ter m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 40ter - ****e ****est****mmungen ****es ****or****egen****en K****te****s, ****e ****uf F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e s****e ****eg****e****ten o****er ****enen s****e n****hkommen, ****nwen****r s****n****, f****n****en ****nwen****ung ****uf F****m****enm****tg****e****er ****on ****e****g****ern, ****e s****e ****eg****e****ten o****er ****enen s****e n****hkommen.****><****>****n ****e****g ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****. 4 ****n ****erw****n****ten ****n ****ufste****gen****er ****n****e müssen ****e****g****er n****hwe****sen, ****ss s****e ü****er st****e, rege****mäss****ge un**** genügen****e **** ****erfügen, ****ss ****e öffent****hen ****ehör****en währen**** ****hres ****ufenth****ts ****m Kön****gre****h n****ht **** s****e ****ufkommen müssen, un**** ****ss s****e ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung ****er R****s****ken ****n ****e****g****en **** ****e ****n F****m****enm****tg****e****er ****erfügen. » ****rt. 22 - ****rt****ke**** 41 ****esse****en ****es w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****e ****sätze 1 un**** 2 wer****en w****e **** ****: « ****s Re****ht ****uf **** w****r**** Un****ons****ürgern ****uf ****or****ge ****s ****er****n****uswe****ses ****ez****ehungswe****se ****s ****en n****t****on****en ****sses ****erk****nnt o****er **** s****e m****t ****n****eren M****tte****n ****estät****gen ****ssen o****er n****hwe****sen ****, ****ss s****e ****s Re****ht ****uf ****züg****gke****t un**** ****ufenth****t ****.****n> ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 **** F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e se****st k**** Un****ons****ürger s****n****, müssen ****nh****er ****er ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 2 erfor****er****hen ****ok****ente se****n o****er m****t ****n****eren M****tte****n ****estät****gen ****ssen o****er n****hwe****sen, ****ss s****e ****s Re****ht ****uf ****züg****gke****t un**** ****ufenth****t ****. S****n**** ****e ****etreffen****en F****m****enm****tg****e****er ****nh****er ****r ****ufenth****tsk****rte, ****e ****uf ****er Grun****ge ****er R****ht****n****e 2004/38/EG ****om 29. ****r**** 2004 ****usgeste****t ****r****en ****st, ****egen s****e n****ht ****er ****s****f****ht. » ****n ****ss="****_****st">2. ****er ****rt****ke**** w****r**** ****ur****h ****en ****s****tz ****: « S****n**** Un****ons****ürger n****ht ****m ****es****tz ****s ****er****n****uswe****ses ****ez****ehungswe****se ****s ****en n****t****on****en ****sses o****er ****erfügen F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, n****ht ü****er ****e ****n ****rt****ke**** 2 ****n ****ok****ente, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter s****e m****t ****r ****m****n****str****t****en Ge****usse ****on 200 ****R ****e****egen.****n>****ese Ge****usse w****r**** **** ****rt****ke**** 42o****t****es ****. » ****rt. 23 - ****rt****ke**** 41****s ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Ju**** 1996, w****r**** w****e **** ****: « ****rt. 41****s - Un****ons****ürger, ****e **** ****n ****ufenth****t ****on hö****hstens ****re**** Mon****ten n****h ****e****g****en kommen un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er, ****e s****e ****eg****e****ten o****er ****hnen n****hkommen, un**** ****e n****ht ****n ****r ****kunft ****og****eren, ****e ****en Re****hts****ors****hr****ften ü****er ****e **** ****er Re****sen****en ****egt, müssen ****hre ****nwesenhe****t ****uf ****em St****tsge****et ****nnen **** Werkt****gen n****h ****hrer **** ****ns Kön****gre****h ****e**** ****er Geme****n****e****erw****tung ****es ****es, **** s****e ****og****eren, me****en, es se**** ****enn, s****e **** ****r ****er ****us****än****erk****tegor****en ****n, ****e ****er Kön****g ****on ****eser ****f****ht ****e****t h****t.****><****>****er Kön****g ****egt ****s **** ****er ****es****he****n****gung ****, ****e ****ese ****nwesenhe****ts**** ****e****egt. W****r**** ****e ****nwesenhe****t n****ht ****nnen ****er ****n ****s****tz 1 ****orges****nen Fr****st geme****et, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** Ge****usse ****on 200 ****R ****ufer****egen. ****ese Ge****usse w****r**** **** ****rt****ke**** 42o****t****es ****. » ****rt. 24 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 41ter m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 41ter - § 1 - ****usser ****n ****e****g ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 ****n Un****ons****ürger k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****em ****ufenth****tsre****ht ****on Un****ons****ürgern, ****s ****hnen ****uf ****er Grun****ge ****on ****rt****ke**** 40 § 3 ****erk****nnt ****r****en ****st, e****n En****e ****, **** ****ese Un****ons****ürger ****e ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs un****ngemessen ****n ****ns****ru****h ****. § 2 - ****usser ****n ****e****g ****uf ****e ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 ****n Un****ons****ürger un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****em ****ufenth****tsre****ht ****on Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern, ****s ****hnen ****uf ****er Grun****ge ****on ****rt****ke**** 40 § 3 ****ez****ehungswe****se ****rt****ke**** 40****s § 3 ****erk****nnt ****r****en ****st, e****n En****e ****, **** ****ese ****e ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs un****ngemessen ****n ****ns****ru****h ****. » ****rt. 25 - ****rt****ke**** 42 ****esse****en ****es w****r**** w****e **** ****: « ****rt. 42 - § 1 - ****s Re****ht ****uf ****ufenth****t **** ****n Ze****tr**** ****on ü****er ****re**** Mon****ten ****m Kön****gre****h w****r**** Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern **** ****en ****e****ngungen un**** **** ****e ****uer ****erk****nnt, ****e ****er Kön****g **** ****en ****ro****ä****s****hen ****eror****nungen un**** R****ht****n****en ****egt. § 2 - ****eses Re****ht ****uf ****ufenth****t **** ****n Ze****tr**** ****on ü****er ****re**** Mon****ten ****er Un****ons****ürger w****r**** ****ur****h **** E****ntr****gungs**** ****geste****t. S****e wer****en ****n ****s Frem****e****eg****ster ****ez****ehungswe****se ****s ****e****ö****kerungsreg****ster e****ngetr****gen. § 3 - ****s ****ufenth****tsre****ht ****er F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e se****st k**** Un****ons****ürger s****n****, w****r**** ****ur****h ****n ****ufenth****tss****he****n ****geste****t. S****e wer****en ****ns Frem****e****eg****ster e****ngetr****gen. ****e ****ke****ts****uer ****es ****ufenth****tss****he****ns ents****r****ht ****er ****or****uss****ht****hen ****uer ****es ****ufenth****ts ****es ****etreffen****en Un****ons****ürgers, ****en s****e ****eg****e****ten o****er ****em s****e n****hkommen, un**** ****eträgt hö****hstens **** J****hre **** ****usste****ungs****t****. § 4 - E****ntr****gungs****en un**** ****ufenth****tss****h**** wer****en **** ****en ****om Kön****g ****ge****egten Mo****täten ****en ****ro****ä****s****hen ****eror****nungen un**** R****ht****n****en ents****re****hen**** ****usgeste****t.****><****>S****e müssen s****ätestens ****e**** ****uf ****s Ze****tr****s ****on ****re**** Mon****ten n****h ****em ****t**** ****e**** ****er Geme****n****e****erw****tung ****hres ****hn****es ****e****ntr****gt wer****en. ****st ****e**** ****uf ****eses Ze****tr****s k**** E****ntr****gungs**** ****ez****ehungswe****se ke****n ****ufenth****tss****he****n ****e****ntr****gt ****r****en, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****m****n****str****t****e Ge****usse ****on 200 ****R ****ufer****egen. ****ese Ge****usse w****r**** **** ****rt****ke**** 42o****t****es ****. » ****rt. 26 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42****s - § 1 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****em ****ufenth****tsre****ht ****on Un****ons****ürgern e****n En****e ****, **** ****ese ****e ****n ****rt****ke**** 40 § 4 un**** ****n ****rt****ke**** 40****s § 4 ****s****tz 2 ****ge****egten ****e****ngungen n****ht **** **** o****er **** s****e ****n ****en ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 2 un**** 3 ****n ****n ****e ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs un****ngemessen ****n ****ns****ru****h ****. ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn **** nöt****g ü****er****rüfen, o**** ****e ****or****usset****ngen **** ****e ****usü****ung ****es ****ufenth****tsre****hts **** s****n****. § 2 - Un****ons****ürgern ****e****t ****s ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 ****orges****ne ****ufenth****tsre****ht je****o****h ****n ****en ****n erh****ten: ****n ****ss="****_****st">1. S****e s****n**** wegen ****r Kr****nkhe****t o****er ****s Unf****s ****orü****erg****n**** ****r****e****tsunfäh****g.****n>****n ****ss="****_****st">2. S****e ste****en s****h ****e**** or****nungs**** ****estät****gter un****w****ger ****r****e****ts****os****gke****t n****h **** ****s **** ****es****häft****gung ****em ****stän****gen ****r****e****ts****mt ****r ****erfügung.****n>****n ****ss="****_****st">3. S****e ste****en s****h ****e**** or****nungs**** ****estät****gter un****w****ger ****r****e****ts****os****gke****t n****h ****uf ****hres ****uf wen****ger ****s e****n J****hr ****efr****steten ****r****e****ts****ertr****gs o****er ****e**** ****m ****ufe ****er **** zwö****f Mon****te e****ntreten****er un****w****ger ****r****e****ts****os****gke****t ****em ****stän****gen ****r****e****ts****mt ****r ****erfügung.****n>****n ****esem F**** ****e****t ****e Erwer****stät****gene****gens****h****ft währen**** m****n****estens se****hs Mon****ten ****ufre****hterh****ten. ****n ****ss="****_****st">4. S****e ****eg****nnen **** ****erufs****us****ung.****n>****e ****ufre****hterh****tung ****er Erwer****stät****gene****gens****h****ft **** ****or****us, ****ss zw****s****hen ****eser ****us****ung un**** ****er **** ****eruf****hen Tät****gke****t e****n ****s****mmenh****ng ****esteht, es se**** ****enn, ****e ****etroffenen h****en ****or ****hren ****r****e****ts****tz un****w****g ****er****oren. » ****rt. 27 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42ter m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42ter - § 1 - ****fern F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e se****st Un****ons****ürger s****n****, se****st ü****er e****n ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s ****ufenth****tsre****ht ****erfügen o****er ****e ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****n ****e****ngungen **** ****, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****hrem ****ufenth****tsre****ht währen**** ****er zwe**** **** J****hre ****hres ****ufenth****ts ****s F****m****enm****tg****e**** ****s Un****ons****ürgers ****n ****en ****n e****n En****e ****: ****n ****ss="****_****st">1. ****em ****ufenth****tsre****ht ****es Un****ons****ürgers, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, w****r**** ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 42****s § 1 e****n En****e ****t.****n>****n ****ss="****_****st">2. ****er Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, ****er****ässt ****s Kön****gre****h.****n>****n ****ss="****_****st">3. ****er Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, st****r****t.****n>****n ****ss="****_****st">4. ****e **** m****t ****em Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, w****r**** ****ufge****öst o****er **** n****ht****g ****, ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****ez****ehungswe****se 2 ****n reg****str****erten ****rtners****h****ft w****r**** e****n En****e ****t o****er es g****t k**** geme****ns****me N****e****er****ssung ****. ****n ****ss="****_****st">5. ****e F****m****enm****tg****e****er ****s ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****.****n>2 ****ez****ehungswe****se 3 ****n Un****ons****ürgers **** ****e ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs un****ngemessen ****n ****ns****ru****h.****><****>****m ****ufe ****es ****r****tten J****hres ****hres ****ufenth****ts ****s F****m****enm****tg****e**** ****s ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 ****n Un****ons****ürgers ****st **** ****uf ****m ****n ****s****tz 1 ****n ****s****ekt ****eruhen****e ****egrün****ung **** ****usre****hen****, **** ****eser ****s****ekt ****ur****h S****h****erh****te **** w****r****, ****e ****uf **** S****he****ns****tu****t****on ****en. ****ese****en Rege****n **** **** F****m****enm****tg****e****er ****er ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 3 ****n Un****ons****ürger ****m ****ufe ****es ****r****tten ****s z**** ****ten J****hr ****hres ****ufenth****ts. § 2 - ****e ****n § 1 ****s****tz 1 ****. 2 un**** 3 ****n **** f****n****en we****er ****nwen****ung ****uf K****n****er ****on Un****ons****ürgern, ****e s****h ****m Kön****gre****h ****ufh****ten un**** ****e**** ****r ****ehr****nst****t e****nges****hr****e****en s****n****, no****h ****uf ****en ****, ****er ****s ****rgere****ht **** ****ese K****n****er w****hrn****mmt, ****s z**** ****s****h****uss ****hrer ****us****ung. § 3 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn **** nöt****g ü****er****rüfen, o**** ****e ****or****usset****ngen **** ****e ****usü****ung ****es ****ufenth****tsre****hts e****ngeh****ten wer****en. » ****rt. 28 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42qu****ter m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42qu****ter - § 1 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****em ****ufenth****t ****er F****m****enm****tg****e****er ****on Un****ons****ürgern, ****e se****st k**** Un****ons****ürger s****n****, währen**** ****er **** zwe**** J****hre ****hres ****ufenth****ts ****s F****m****enm****tg****e**** ****s Un****ons****ürgers ****n ****en ****n e****n En****e ****: ****n ****ss="****_****st">1. ****em ****ufenth****tsre****ht ****es Un****ons****ürgers, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, w****r**** ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 42****s § 1 e****n En****e ****t.****n>****n ****ss="****_****st">2. ****er Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, ****er****ässt ****s Kön****gre****h.****n>****n ****ss="****_****st">3. ****er Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, st****r****t.****n>****n ****ss="****_****st">4. ****e **** m****t ****em Un****ons****ürger, ****en s****e ****eg****e****tet h****en o****er ****em s****e n****hgekommen s****n****, w****r**** ****ufge****öst o****er **** n****ht****g ****, ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****ez****ehungswe****se 2 reg****str****erten ****rtners****h****ft w****r**** e****n En****e ****t o****er es g****t k**** geme****ns****me N****e****er****ssung ****. ****n ****ss="****_****st">5. ****e F****m****enm****tg****e****er ****s ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****.****n>2 ****ez****ehungswe****se 3 ****n Un****ons****ürgers **** ****e ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs un****ngemessen ****n ****ns****ru****h.****><****>****m ****ufe ****es ****r****tten J****hres ****hres ****ufenth****ts ****s F****m****enm****tg****e**** ****s ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 ****n Un****ons****ürgers ****st **** ****uf ****m ****n ****s****tz 1 ****n ****s****ekt ****eruhen****e ****egrün****ung **** ****usre****hen****, **** ****eser ****s****ekt ****ur****h S****h****erh****te **** w****r****, ****e ****uf **** S****he****ns****tu****t****on ****en. ****ese****en Rege****n **** **** F****m****enm****tg****e****er ****er ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 3 ****n Un****ons****ürger ****m ****ufe ****es ****r****tten ****s z**** ****ten J****hr ****hres ****ufenth****ts. § 2 - ****e ****n § 1 ****s****tz 1 ****. 2 un**** 3 ****n **** f****n****en we****er ****nwen****ung ****uf K****n****er ****on Un****ons****ürgern, ****e s****h ****m Kön****gre****h ****ufh****ten un**** ****e**** ****r ****ehr****nst****t e****nges****hr****e****en s****n****, no****h ****uf ****en ****, ****er ****s ****rgere****ht **** ****ese K****n****er w****hrn****mmt, ****s z**** ****s****h****uss ****hrer ****us****ung. § 3 - ****er ****n § 1 ****s****tz 1 ****. 3 **** F**** f****n****et k**** ****nwen****ung ****uf F****m****enm****tg****e****er, ****e s****h m****n****estens e****n J****hr ****s F****m****enm****tg****e**** ****s Un****ons****ürgers ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****en, ****fern s****e n****hwe****sen, ****ss s****e ****n ****e****g****en ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge s****n**** o****er **** s****h un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er ü****er genügen****e M****tte****, w****e ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 2 ****ge****egt, ****erfügen, ****ss s****e k**** ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs ****n ****ns****ru****h **** müssen, un**** ****ss s****e ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung sämt****her R****s****ken ****n ****e****g****en ****erfügen o****er ****ss s****e ****m Kön****gre****h M****tg****e**** ****er ****m Kön****gre****h ge****eten F****m****e ****r ****er****n s****n****, ****e ****ese ****or****usset****ngen ****. § 4 - Un****es****h****et ****on § 5 f****n****et ****er ****n § 1 ****s****tz 1 ****. 4 **** F**** k**** ****nwen****ung: ****n ****ss="****_****st">1. **** ****e ****, ****e reg****str****erte ****rtners****h****ft o****er ****e geme****ns****me N****e****er****ssung ****e**** ****eg****nn ****es Ger****hts****erf****hrens ****r ****uf****ösung o****er ****r **** ****er N****ht****gke****t ****er **** ****ez****ehungswe****se ****e**** ****een****gung ****er reg****str****erten ****rtners****h****ft o****er ****er geme****ns****men N****e****er****ssung m****n****estens ****re**** J****hre ****est****n****en h****t, ****on m****n****estens e****n J****hr ****m Kön****gre****h, 2.****n>o****er **** ****em ****rtner o****er ****em ****e****ens****rtner, ****er ke****n Un****ons****ürger ****st, ****ufgrun**** ****r ****ere****n****rung ****er ****rtner o****er ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****. 1 ****ez****ehungswe****se 2 ****n ****e****ens****rtner o****er ****ur****h ger****ht****he Ents****he****ung ****s ****rgere****ht **** ****e K****n****er ****es Un****ons****ürgers, ****e s****h ****m Kön****gre****h ****ufh****ten, ü****ertr****gen w****r**** ****n ****ss="****_****st">3. o****er **** ****em ****rtner o****er ****em ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n> 1 ****ez****ehungswe****se 2 ****n ****e****ens****rtner, ****er ke****n Un****ons****ürger ****st, ****ufgrun**** ****r ****ere****n****rung ****er ****rtner o****er ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****. 1 ****ez****ehungswe****se 2 ****n ****e****ens****rtner o****er ****ur****h ger****ht****he Ents****he****ung ****s Re****ht z**** ****ersön****hen ****g****ng m****t ****m m****n****erjähr****gen K****n**** ****ges****ro****hen w****r****, ****fern ****s Ger****ht **** ****er ****uff****ssung ge****ngt ****st, ****ss ****er ****g****ng ****uss****h****ess****h ****m Kön****gre****h **** ****rf, ****nge ****es **** nöt****g er****htet w****r****, ****n ****ss="****_****st">4. o****er **** es ****ufgrun**** ****e****n****ers s****hw****er****ger ****stän****e erfor****er****h ****st, w****e etw**** ****e**** **** ****on Gew****t ****m häus****hen ****ere****h währen**** ****er **** o****er ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****ez****ehungswe****se 2 ****n reg****str****erten ****rtners****h****ft, un**** ****fern ****e ****etreffen****en ****er****nen n****hwe****sen, ****ss s****e ****n ****e****g****en ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge s****n**** o****er **** s****h un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er ü****er genügen****e M****tte****, w****e ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 2 ****ge****egt, ****erfügen, ****ss s****e währen**** ****hres ****ufenth****ts k**** ****z****h****fe****e****stungen ****es Kön****gre****hs ****n ****ns****ru****h **** müssen, un**** ****ss s****e ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung sämt****her R****s****ken ****n ****e****g****en ****erfügen o****er ****ss s****e M****tg****e**** ****er ****m Kön****gre****h ge****eten F****m****e ****r ****er****n s****n****, ****e ****ese ****or****usset****ngen ****. § 5 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn **** nöt****g ü****er****rüfen, o**** ****e ****or****usset****ngen **** ****e ****usü****ung ****es ****ufenth****tsre****hts **** s****n****. » ****rt. 29 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42qu****nqu****es m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42qu****nqu****es - § 1 - Un****es****h****et ****on ****rt****ke**** 42sex****es un**** ****fern ****e****m R****t **** ****us****än****erstre****ts****hen ke****n ****erf****hren **** ****rt****ke**** 39/79 ****nhäng****g ****st, w****r**** ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 2 ****n Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****erk****nnt, ****fern s****e s****h **** ****en ****est****mmungen ****es ****or****egen****en K****te****s ****re**** J****hre ****ng un****ro****hen ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****en.****><****>****s ****n ****s****tz 1 **** Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t w****r**** F****m****enm****tg****e****ern ****on Un****ons****ürgern, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, **** ****erk****nnt, ****fern währen**** ****eses Ze****tr****s **** geme****ns****me N****e****er****ssung m****t ****esem Un****ons****ürger ****est****n****. ****ese ****e****ngung ****er geme****ns****men N****e****er****ssung f****n****et we****er ****nwen****ung ****uf F****m****enm****tg****e****er, ****e ****e ****n ****rt****ke**** 42qu****ter §§ 3 un**** 4 ****n ****e****ngungen ****, no****h ****uf F****m****enm****tg****e****er, ****enen ****s ****ufenth****tsre****ht ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 42qu****ter § 1 ****s****tz 2 erh****ten ****e****t. § 2 - ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t w****r**** ****en ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 3 ****n Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern **** ****en ****n § 1 ****ge****egten ****e****ngungen ****erk****nnt, ****e**** h****er ****er****ngs e****n Ze****tr**** ****on **** J****hren ****nwen****ung f****n****et. § 3 - ****e Kont****nu****tät ****es ****ufenth****ts w****r**** we****er ****ur****h ****orü****erg****n****e ****wesenhe****ten ****on ****s **** ****nsges****mt se****hs Mon****ten ****m J****hr no****h ****ur****h ****ängere ****wesenhe****ten wegen ****er **** m****tär****s****her ****f****hten, no****h ****ur****h **** **** ****wesenhe****t ****on hö****hstens zwö****f ****ufe****n****n****er ****en Mon****ten ****us w****ht****gen Grün****en w****e S****hw****ngers****h****ft un**** N****e****erkunft, s****hwere Kr****nkhe****t, Stu**** o****er ****erufs****us****ung o****er ****eruf****he Entsen****ung ****usserh**** ****es Kön****gre****hs ****erührt. § 4 - ****st ****e****m R****t **** ****us****än****erstre****ts****hen e****n ****erf****hren **** ****rt****ke**** 39/79 ****nhäng****g, w****r**** ****e ****erkennung ****es Re****hts ****uf ****uer****ufenth****t ****n Erw****rtung ****es ****s****h****usses ****eses ****erf****hrens un**** ****es ****ef****n****t****en ****es****h****usses ****es M****n****sters o****er s****s ****e****uftr****gten ****us****t. § 5 - ****uf ****ntr****g ste****t ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter Un****ons****ürgern **** ****en ****om Kön****g ****ge****egten Mo****täten n****h Ü****er****rüfung ****er ****uer ****hres ****ufenth****ts e****n ****ok****ent ****r ****es****he****n****gung ****hres Re****hts ****uf ****uer****ufenth****t ****us. § 6 - ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****on F****m****enm****tg****e****ern, ****e k**** Un****ons****ürger s****n****, w****r**** ****ur****h ****e ****usste****ung ****r ****ufenth****tsk****rte ****geste****t. S****e wer****en ****n ****s ****e****ö****kerungsreg****ster e****ngetr****gen.****><****>****ese ****ufenth****tsk****rte w****r**** **** ****en ****om Kön****g ****ge****egten Mo****täten ****en ****ro****ä****s****hen ****eror****nungen un**** R****ht****n****en ents****re****hen**** ****usgeste****t.****><****>S****e **** ****or ****uf ****er ****ke****t ****es ****n ****rt****ke**** 42 § 3 ****n ****ufenth****tss****he****ns ****e****ntr****gt wer****en. W****r**** ****ese ****ufenth****tsk****rte n****ht re****htze****t****g ****e****ntr****gt, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****m****n****str****t****e Ge****usse ****on 200 ****R ****ufer****egen. ****ese Ge****usse w****r**** **** ****rt****ke**** 42o****t****es ****. § 7 - ****s e****nm**** ****erk****nnte Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****erfä****t **** ****ur****h ****wesenhe****ten ****om Kön****gre****h ****on **** ****s zwe**** ****ufe****n****n****er ****en J****hren. » ****rt. 30 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42sex****es m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42sex****es - § 1 - ****n ****we****hung ****on ****rt****ke**** 42qu****nqu****es w****r**** ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****or ****uf ****es un****ro****henen Ze****tr****s ****on ****re**** J****hren ****en K****tegor****en ****er ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 ****n ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****gen ****erk****nnt: ****n ****ss="****_****st">1. ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge, ****e ****hre Erwer****stät****gke****t ****nfo****ge ****r ****e****en****en ****r****e****tsunfäh****gke****t ****ufge****en, ****fern: ****) s****e s****h se****t m****n****estens zwe**** J****hren un****ro****hen ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****en ****) o****er ****e ****e****en****e ****r****e****tsunfäh****gke****t ****ur****h ****n ****r****e****tsunf**** o****er **** ****erufskr****nkhe****t **** ****st, ****ufgrun**** ****eren e****n ****ns****ru****h ****uf **** Rente ****, ****e g****nz o****er te****we****se **** ****sten ****s **** ****es Kön****gre****hs ****, ****) o****er ****hr ****rtner o****er ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n>1 **** ****e****ens****rtner ****e****g****er ****st, ****n ****ss="****_****st">2. ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge, ****e z**** Ze****t****unkt ****es ****uss****he****ens ****us ****em Erwer****s****e****en ****s **** ****e ****m****hung ****r ****ters****ens****on ****h ****orges****ne ****ter erre****ht h****en, o****er ****r****e****tnehmer, ****e ****hre ****häng****ge Erwer****stät****gke****t ****m R****hmen ****r ****orruhest****n****srege****ung ****een****en, ****fern ****hr ****rtner o****er ****er ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****s****tz 1 ****.****n>1 **** ****e****ens****rtner ****e****g****er ****st.****><****>Ze****ten un****w****ger ****r****e****ts****os****gke****t, ****e ****om ****stän****gen ****r****e****ts****mt or****nungs**** ****geste****t wer****en, ****n ****enen ****er ****etroffene ****us Grün****en, ****e ****on s****m W****en un****häng****g w****ren, n****ht ge****r****e****tet h****t, o****er kr****nkhe****ts- o****er unf****e****ngte **** o****er ****re****hungen **** ****s Ze****ten ****er Erwer****stät****gke****t. § 2 - F****m****enm****tg****e****er ****er ****n § 1 ****n Un****ons****ürger erh****ten e****enf****s ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t. § 3 - ****st e****n ****n ****rt****ke**** 40 § 4 ****s****tz 1 ****. 1 ****r ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ger ****m ****ufe s****s Erwer****s****e****ens ****erstor****en, ****e****or er ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****ufgrun**** ****on § 1 er****r****en h****t, **** erwer****en s**** F****m****enm****tg****e****er, ****e s****h m****t ****hm ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****en, ****s Re****ht, s****h **** ****uerh****ft ****uf****h****ten, ****fern: ****n ****ss="****_****st">1. ****er ****r****e****tnehmer o****er Se****stän****ge s****h z**** Ze****t****unkt s****s To****es se****t zwe**** J****hren un****ro****hen ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****t 2.****n>o****er ****er To**** ****es ****r****e****tnehmers o****er Se****stän****gen ****nfo****ge ****s ****r****e****tsunf****s o****er ****r ****erufskr****nkhe****t **** ****st. » ****rt. 31 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42se****t****es m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42se****t****es - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****em ****ufenth****tsre****ht ****s Un****ons****ürgers o****er s****r F****m****enm****tg****e****er e****n En****e ****, **** ****eser o****er ****ese f****s****he o****er ****rreführen****e ****n****t****onen o****er f****s****he o****er gefä****s****hte ****ok****ente ****erwen****et, ****n ****etrug ****eg****ngen o****er ****n****ere ****eg****e M****tte**** ****n ****ns****ru****h **** h****en, ****e **** ****e ****erkennung ****eses Re****hts ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n****. » ****rt. 32 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 42o****t****es m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 42o****t****es - § 1 - ****er ****es****h****uss ****r ****ufer****egung ****er ****n ****en ****rt****ke****n 41 ****s****tz 4, 41****s ****s****tz 2, 42 § 4 ****s****tz 2 un**** 42qu****nqu****es § 6 ****s****tz 3 ****n ****m****n****str****t****en Ge****usse ****st unge****htet jeg****her ****es****hwer****e ****f**** ****o****stre****k****r.****><****>****e ****m****n****str****t****e Ge****usse k****nn ****ur****h **** ****es ges****hu****eten ****etr****gs ****e**** ****er ****s- un**** Kons****gn****t****onsk****sse ****ez****h****t wer****en. § 2 - Un****ons****ürger o****er gege****enenf****s ****hre F****m****enm****tg****e****er, ****e ****en ****es****h****uss ****es M****n****sters o****er s****s ****e****uftr****gten ****nfe****hten, re****hen ****r ****erme****ung ****es ****erf****s ****nnen ****r Fr****st ****on ****m Mon****t n****h Not****f****z****erung ****es ****es****h****usses ****ur****h ****n s****hr****ft****hen ****ntr****g ****es****hwer****e ****e****m Ger****ht **** ****nst****nz e****n.****><****>**** ****s Ger****ht **** ****nst****nz ****e ****es****hwer****e **** ****äss****g un**** ****egrün****et ****, w****r**** ****er ****ez****h****te o****er ****e ****etr****g ********kerst****ttet.****><****>****s Ger****ht **** ****nst****nz **** ****nnen ****m Mon****t n****h E****e****hen ****es ****m **** ****s****tz ****n s****hr****ft****hen ****ntr****gs ents****he****en.****><****>****er **** ****es **** ****s****tzes w****r**** ****n ****en ****es****h****uss ****uf****, ****ur****h ****en ****e ****m****n****str****t****e Ge****usse ****ufer****egt w****r****. § 3 - **** Un****ons****ürger o****er ****hre F****m****enm****tg****e****er es ****ssen ****e Ge****usse **** ****ez****h****en, w****r**** ****er ****es****h****uss ****es ****stän****gen ****e****mten o****er ****er re****htskräft****ge ****es****h****uss ****es Ger****hts **** ****nst****nz ****er K****t****ster-, Reg****str****erungs- un**** ****omänen****erw****tung m****tgete****t zwe****ks ****e****tre****ung ****es ****etr****gs ****er ****m****n****str****t****en Ge****usse. § 4 - **** Un****ons****ürger, ****hre F****m****enm****tg****e****er o****er ****eren ****ertreter ****en ****etr****g ****er ****m****n****str****t****en Ge****usse ****e**** ****er ****s- un**** Kons****gn****t****onsk****sse **** h****en un**** s****e ****nnen o****en ****r Fr****st k**** ****es****hwer****e ****e****m Ger****ht **** ****nst****nz e****ngere****ht h****en, **** ****er ****e ****etr****g ****em St****t ****. » ****rt. 33 - ****rt****ke**** 43 ****esse****en ****es w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****m e****n****e****ten****en S****tz ****on ****s****tz 1 wer****en ****e **** « ****em EG-****us****än****er » ****ur****h ****e **** « Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern » un**** ****e **** « ****er öffent****hen S****herhe****t » ****ur****h ****e **** « ****er n****t****on****en S****herhe****t » ****.****n>****n ****ss="****_****st">2. ****s****tz 1 ****.****n>2 w****r**** w****e **** ****: « 2. ****e**** M****ssn****hmen ****us Grün****en ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t ****st ****er ****erhä****tn****smäss****gke****tsgrun****s****tz **** w****hren un**** ****rf ****uss****h****ess****h ****s ****ersön****he ****erh****ten ****es ****etreffen****en ****uss****h****gge****en**** se****n. ****orher****ge str****fre****ht****he ****erurte****ungen ****e****n **** **** We****teres ****ese M****ssn****hmen n****ht ****egrün****en. ****s ****ersön****he ****erh****ten ****es ****etreffen****en **** **** t****tsä****h****he, ****wärt****ge un**** erhe****he Gef****hr ****rste****en, ****e e****n Grun****nteresse ****er Gese****s****h****ft ****erührt. ****om E****nze****f**** ****osge****öste o****er ****uf Gener********ent****on ****erwe****sen****e ****egrün****ungen s****n**** n****ht ****äss****g. » ****n ****ss="****_****st">3. ****s****tz 1 ****.****n>4 w****r**** w****e **** ****: « 4. **** Kr****nkhe****ten, ****e ****uf ****er ****em ****or****egen****en **** ****e****gefügten ****ste st****n, **** **** ****erwe****gerung ****er **** o****er ****es ****ufenth****ts re****ht****. Kr****nkhe****ten, ****e n****h ****uf ****r Fr****st ****on ****re**** Mon****ten **** ****nkunft ****uf ****em St****tsge****et ****uftreten, **** ****s **** ****us ****em St****tsge****et n****ht re****ht****. » ****n ****ss="****_****st">4. ****er ****rt****ke**** w****r**** ****ur****h ****e ****sätze ****: « **** ****ste****en, o**** ****er ****etreffen****e **** Gef****hr **** ****e öffent****he Or****nung o****er ****e n****t****on****e S****herhe****t ****rste****t, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e**** ****er ****usste****ung ****er E****ntr****gungs**** o****er ****e**** ****er ****usste****ung ****er ****ufenth****tsk****rte erfor****er****henf****s ****en Herkunftsm****tg****e****st****t un**** **** ****n****ere M****tg****e****st****ten **** ****uskünfte ü****er ****e ger****ht****he ****erg****ngenhe****t ****es ****etreffen****en un**** gege****enenf****s **** ****e Ü****erm****tt****ung ****s ****us****gs ****us ****em Str****freg****ster ersu****hen.****n> **** ernsth****fte ****nh****ts****unkte ****es re****ht****, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****ufenth****ts****ere****ht****gte erfor****er****henf****s ****nnen ****re**** Mon****ten n****h ****er **** **** **** ärzt****he ****su****hung ****nor****nen, **** ****ste****en **** ****ssen, ****ss s****e n****ht ****n ****en ****n ****s****tz 1 ****. 4 ****n Kr****nkhe****ten ****e****en. » ****rt. 34 - ****rt****ke**** 44****s ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Ju**** 1996, w****r**** ****ufgeho****en.****><****>****rt. 35 - ****rt****ke**** 45 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om ****n ****ss="****_****st">15. Ju**** 1996, w****r**** w****e **** ****: « ****rt.****n>45 - § 1 - Un****es****h****et ****er ****nwen****ung ****on ****rt****ke**** 42****s ****ürfen ****n ****rt****ke**** 40 § 4 **** Un****ons****ürger un**** ****hre ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****n F****m****enm****tg****e****er, ****e ****m R****hmen ****s ****ufenth****ts ****on m****n****estens ****m J****hr ü****er e****n ****ufenth****tsre****ht ****erfügen, **** ****ur****h ****n Kön****g****hen ****uswe****sungser****ss un**** n****h Ste****ungn****hme ****er ****er****ten****en Komm****ss****on **** ****us****än****er ****us ****em St****tsge****et **** wer****en. § 2 - Un****ons****ürger un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er, ****enen **** ****rt****ke**** 42qu****nqu****es ****ez****ehungswe****se 42sex****es ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t ****erk****nnt ****r****en ****st, **** **** ****us s****hwerw****egen****en Grün****en ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t ****us ****em Kön****gre****h ****usgew****esen wer****en. § 3 - ****usser ****e**** ernsth****fter S********gung ****er n****t****on****en S****herhe****t ****ürfen ****e ****er****nen we****er ****us ****em Kön****gre****h ****usgew****esen no****h ********kgew****esen wer****en: ****n ****ss="****_****st">1. Un****ons****ürger o****er ****hre F****m****enm****tg****e****er, ****e s****h ****n ****en ****etzten **** J****hren ****m Kön****gre****h ****ufgeh****ten h****en, 2.****n>Un****ons****ürger o****er ****hre F****m****enm****tg****e****er, ****e ****s ****ter ****on ****ht**** J****hren n****ht erre****ht h****en, es se**** ****enn, ****e **** ****st z**** ****h**** ****es m****n****erjähr****gen K****n****es notwen****g, w****e es ****n ****en ****nwen****ren ****ntern****t****on****en Ü****ere****nkommen ****orges****n ****st. » ****rt. 36 - ****rt****ke**** 46 ****esse****en ****es w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****s****tz 1 w****r**** **** § 1 ****geg****e****ert.****n>****n ****ss="****_****st">2. ****s****tz 2, ****er **** § 2 ****geg****e****ert w****r****, w****r**** w****e **** ****: « ****em ****etreffen****en wer****en not****f****z****ert: 1.****n>****e ****erwe****gerung ****er ****n ****rt****ke**** 42 § 2 ****n E****ntr****gungs**** ****ez****ehungswe****se ****e We****gerung ****n ****n ****rt****ke**** 42 § 3 ****n ****ufenth****tss****he****n ****us****ste****en, ****n ****ss="****_****st">2. ****er ****er****ust ****es ****ufenth****tsre****hts ****ufgrun**** ****er ****rt****ke**** 42****s, 42ter, 42qu****ter ****ez****ehungswe****se 42se****t****es, 3.****n>****e We****gerung e****n ****n ****rt****ke**** 42qu****nqu****es § 5 ****s ****ok****ent o****er **** ****n ****rt****ke**** 42qu****nqu****es § 6 **** ****ufenth****tsk****rte ****us****ste****en, ****n ****ss="****_****st">4. ****er ****er****ust ****es Re****hts ****uf ****uer****ufenth****t ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 42qu****nqu****es § 7 o****er ****rt****ke**** 42se****t****es.****n>» ****n ****ss="****_****st">3. ****s****tz 3 w****r**** **** § 3 ****geg****e****ert.****n>****n ****ss="****_****st">4. ****s****tz 4, ****er **** § 4 ****geg****e****ert w****r****, w****r**** w****e **** ****: « § 4 - ****usser ****n or****nungs**** ****egrün****eten ****r****ngen****en ****n ****rf ****ese Fr****st n****ht **** ****m Mon****t **** ****er Not****f****z****erung ****egen.****n>» ****rt. 37 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 46****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 46****s - § 1 - Un****ons****ürger o****er ****hre ****n ****rt****ke**** 40****s § 2 ****n F****m****enm****tg****e****er **** **** n****h ****uf ****r Fr****st ****on zwe**** J****hren n****h ****usführung ****es Kön****g****hen ****uswe****sungser****sses o****er ****es M****n****ster****e****en ********kwe****sungser****sses ****e****m ****e****uftr****gten ****es M****n****sters ****n ****ntr****g ****uf ****usset****ng o****er ****ufhe****ung ****es ****etreffen****en Er****sses **** **** ****r****uf e****e****hen, ****ss **** m****ter****e****e Än****erung ****er ****stän****e **** ****st, ****e ****esen Er****ss gere****htfert****gt h****en. § 2 - S****ätestens se****hs Mon****te n****h E****e****hung ****eses ****ntr****gs **** e****n ents****re****hen****er ****es****h****uss gef****sst wer****en.****><****>Währen**** ****er ****rüfung ****eses ****ntr****gs ****ürfen ****e ****etreffen****en ****us****än****er we****er ****ns Kön****gre****h ****n no****h s****h **** ****ufh****ten. » ****rt. 38 - ****n ****sse****e **** w****r**** e****n ****rt****ke**** 51/3****s m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 51/3****s - ****us****än****er, ****e ****n ****sy****ntr****g e****e****hen, **** ****e**** ****hrer ****nkunft ****e**** ****er ****n ****rt****ke**** 50 ****n ****ehör****e ****r S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****zogen wer****en, ****m****t ü****er****rüft wer****en ****, o**** s****e n****ht ****m ****es****tz ****on W****ffen o****er ****stän****en s****n****, ****e gefähr****h **** ****hre kör****er****he Un****ersehrthe****t ****ez****ehungswe****se ****ejen****ge ****r****tter o****er **** ****e öffent****he Or****nung s****n****.****><****>****e S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****esteht ****m ****t****sten ****es **** un**** ****er K****e****ung ****es ****etreffen****en un**** ****n ****er **** s****s Ge****ä****ks. S****e ****rf ****e **** erfor****er****he Ze****t n****ht ü****ers****hre****ten. S****e w****r**** ****on ****m ****e****uftr****gten ****es M****n****sters g****e****hen Ges****h****e****hts w****e ****er ****etreffen****e ****or****.****><****>****er Kön****g ****est****mmt ****e ****n****eren Rege****n, ****e ****uf ****ese S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****nwen****ung f****n****en. » ****rt. 39 - ****n T****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n K****te**** **** m****t ****er Ü****ers****hr****ft « K****te**** **** - ****egünst****gte ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****s ****n****eren M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****uf ****er Grun****ge ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen » ****.****><****>****rt. 40 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/6 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/6 - ****e ****ur****h ****e R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25. No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen ge****un****enen St****ten s****n**** ****e M****tg****e****st****ten ****er ****ro****ä****s****hen Un****on m****t ****usn****hme ****on ****änem****rk, ****r****n**** un**** ****em ****ere****n****gten Kön****gre****h. » ****rt. 41 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/7 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/7 - § 1 - **** ****us****än****er, ****e ****nh****er ****r ****en ****ngfr****st****gen ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG s****n****, ****usgeste****t ****on ****m ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****uf ****er Grun****ge ****er R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****om 25.****><****>No****em****er 2003 ****etreffen**** ****e Re****htsste****ung ****er ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten ****r****ttst****ts****ngehör****gen, ****e Er****u****n****s **** ****m ****ufenth****t **** ****n Ze****tr**** ****on ü****er ****re**** Mon****ten ****e****ntr****gen, **** ****ese Er****u****n****s **** wer****en, ****fern k**** Grün****e ****er öffent****hen Or****nung o****er ****er n****t****on****en S****herhe****t **** s****re****hen, s****e n****ht ****n ****r ****n ****er ****n****ge **** ****or****egen****em **** ****ufgezäh****ten Kr****nkhe****ten ****e****en, ****e ****e ****o****ksgesun****he****t gefähr****en ****, un**** s****e **** ****er ****en ****e****ngungen ****: ****n ****ss="****_****st">1. ****n ****e****g****en **** ****häng****ge o****er se****stän****ge Erwer****stät****gke****t ****usü****en, 2.****n>****n ****e****g****en e****n Stu**** o****er **** ****erufs****us****ung ****eren, ****n ****ss="****_****st">3. **** ****nst****gen Zwe****ken n****h ****e****g****en kommen.****n> ****er N****hwe****s **** ****e **** ****er ****n ****s****tz 1 ****. 1 ****n ****e****ngung ****st er****r****ht, **** ****e ****etreffen****en ****us****än****er ****e****egen, ****ss s****e ****n ****e****g****en ****r****e****ten ****ürfen o****er ****on ****er ****r****e****tser****u****n****s ****e****t s****n**** un**** je n****h F**** ü****er ****n ****es****häft****gungs****ertr****g, e****n ****es****häft****gungs****ertr****gs****nge****ot o****er ****e **** ****e ****usü****ung ****r Tät****gke****t ****s Se****stän****ger erfor****er****hen ****gen ****erfügen, un**** ****us ****eser Tät****gke****t st****e, rege****mäss****ge un**** genügen****e M****tte**** **** s****h un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er ****ez****n o****er ****ez****n ****, ****ss ****e öffent****hen ****ehör****en n****ht **** s****e ****ufkommen müssen.****><****>****er N****hwe****s **** ****e **** ****er ****n ****s****tz 1 ****. 2 ****n ****e****ngung ****st er****r****ht, **** s****e ****e ****n ****en ****rt****ke****n 58 ****s 60 ****n ****e****ngungen ****.****><****>****er N****hwe****s **** ****e **** ****er ****n ****s****tz 1 ****. 3 ****n ****e****ngung ****st er****r****ht, **** s****e ****e****egen, ****ss s****e ü****er st****e, rege****mäss****ge un**** genügen****e **** **** s****h un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er ****erfügen, ****ss ****e öffent****hen ****ehör****en n****ht **** s****e ****ufkommen müssen, un**** ****ss s****e ü****er **** Kr****nken****ers****herung ****r ****e****kung ****er R****s****ken ****n ****e****g****en ****erfügen.****><****>****e ****n ****s****tz 1 ****n Rege****n f****n****en k**** ****nwen****ung, **** s****h ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gte ****s ****r****e****tnehmer, ****e ****on ****m ****n ****m ****n****eren M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****nsäss****gen ****enst****e****stungser****r****nger ****m R****hmen ****er grenzü****ers****hre****ten****en Er****r****ngung ****on ****enst****e****stungen entsen****et wer****en, o****er ****s Er****r****nger grenzü****ers****hre****ten****er ****enst****e****stungen ****m Kön****gre****h ****ufh****ten mö****hten. § 2 - ****nträge ****uf ****ufenth****tser****u****n****s wer****en **** ****en ****n ****rt****ke**** 9 o****er 9****s ****orges****nen Mo****täten e****ngere****ht.****><****>****e****ntr****gen ****us****än****er ****e ****ufenth****tser****u****n****s ****e****m ****ürgerme****ster ****es ****es, **** s****e s****h ****ufh****ten, hän****gt ****eser ****hnen **** ****estät****gung ****es Em****f****ngs ****eses ****ntr****gs ****us un**** ****e****tet ****en ****ntr****g ****n ****en M****n****ster o****er ****essen ****e****uftr****gten we****ter, es se**** ****enn, er we****gert s****h ****esen ****ntr****g **** ****erü****ks****ht****gen. § 3 - ****es****h****üsse ü****er ****nträge ****uf ****ufenth****tser****u****n****s wer****en mög****hst s****hne**** un**** s****ätestens ****er Mon****te n****h E****e****hung ****es ****ntr****gs, ****fern ****ese ****m ****us****n**** ****, o****er ****n ****em ****n § 2 ****etzter ****s****tz ****orges****nen F**** **** ****em ****t**** ****er ****ushän****gung ****er ****estät****gung ****es Em****f****ngs ****es ****ntr****gs gef****sst.****><****>S****n**** ****e erfor****er****hen ****gen n****ht ü****erm****tte****t ****r****en o****er ****n ****ussergewöhn****hen ****n, ****e m****t ****er S****hw****er****gke****t ****er ****rüfung ****es ****ntr****gs ****s****mmenhängen, k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****ese Fr****st ****ur****h ****n m****t Grün****en ****ers****nen ****es****h****uss, ****er ****en ****ntr****gste****ern ****r Kenntn****s ge****r****ht w****r****, e****n ****s M**** **** ****re**** Mon****te ****er****ängern.****><****>****st ****e**** ****uf ****er Fr****st ****on ****er Mon****ten **** E****e****hung ****es ****ntr****gs - Fr****st, ****e gege****enenf****s **** ****s****tz 2 ****er****ängert w****r**** - ke****n ****es****h****uss gef****sst ****r****en, **** ****e ****ufenth****tser****u****n****s **** wer****en, ****fern ****e ****n § 1 ****n ****gen ü****erm****tte****t ****r****en s****n****. § 4 - ****e ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 13 § 1 ****s****tz 1 un**** 5 un**** § 2 s****n**** ****uf ****e ****n § 1 **** ****ufenth****tser****u****n****s ****nwen****r.****><****>****e E****ntr****gung ****ns Frem****e****eg****ster ****er ****n § 1 ****n ****us****än****er un**** ****e ****usste****ung ****es ****ufenth****tss****he****ns, ****er ****es ****e****egt, **** **** ****en ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 12. § 5 - ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****e ****stän****gen ****ehör****en ****es M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on, ****n ****em ****em ****etreffen****en ****us****än****er **** ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****uf ****er Grun****ge ****er ****or****n R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****usgeste****t ****r****en ****st, ****on ****em ****es****h****uss ****r Er****u****n****s ****es ****ufenth****ts ****n Kenntn****s. § 6 - ****e ****ufenth****tser****u****n****s ****er ****n § 1 ****s****tz 1 ****. 1 un**** 3 ****n ****us****än****er w****r**** n****h ****uf ****es Ze****tr****s ****on **** J****hren n****h ****usste****ung ****es ****ufenth****tss****he****ns **** ****r ****ufenth****tser****u****n****s **** un****est****mmte Ze****t. » ****rt. 42 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/8 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/8 - We****st ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****en ****est****mmungen ****on ****rt****ke**** 13 § 2****s ****us****än****er, ****enen ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 61/7 ****er ****ufenth****t ****m Kön****gre****h **** ****est****mmte Ze****t er****u****t ****st, ****n, ****s St****tsge****et **** ****er****ssen, **** er ****en M****tg****e****st****t ****er ****ro****ä****s****hen Un****on, ****n ****em ****em ****etreffen****en ****us****än****er **** ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****uf ****er Grun****ge ****er ****or****n R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****usgeste****t ****r****en ****st, ****n Kenntn****s. » ****rt. 43 - ****n T****te**** **** K****te**** **** ****esse****en ****es w****r**** e****n ****rt****ke**** 61/9 m****t ****em W****ut ****: « ****rt. 61/9 - H****en ****us****än****er, ****enen ****er ****ufenth****t ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 61/7 § 1 er****u****t ****st, ****e öffent****he Or****nung o****er ****e n****t****on****e S****herhe****t ernsth****ft ges********gt, k****nn ****er M****n****ster ****hre ********kwe****sung **** ****rt****ke**** 20 ****s****tz 1 ****n Ü****ere****nst****mmung m****t ****en ****ehör****en ****es M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on, ****n ****em ****en ****etreffen****en ****us****än****ern ****e ****ngfr****st****ge ****ufenth****ts****ere****ht****gung-EG ****uf ****er Grun****ge ****er ****or****n R****ht****n****e 2003/109/EG ****es R****tes ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****usgeste****t ****r****en ****st, m****t ****m ****es****h****uss ****r **** ****us ****em Ge****et ****er ****ro****ä****s****hen Un****on ****er****n****en. » ****rt. 44 - ****rt****ke**** 74/8 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Ju**** 1996 un**** ****geän****ert ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****: « § 5 - ****n § 1 **** ****us****än****er **** ****n je****em ****er ****en **** ****r S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****zogen wer****en, ****m****t ü****er****rüft wer****en ****, o**** s****e n****ht ****m ****es****tz ****on W****ffen o****er ****stän****en s****n****, ****e gefähr****h **** ****hre e****gene kör****er****he Un****ersehrthe****t ****ez****ehungswe****se ****ejen****ge ****r****tter o****er **** ****e öffent****he Or****nung s****n****: ****n ****ss="****_****st">1. ****e**** ****hrer ****nkunft ****n ****m ****n § 1 ****n ****, 2.****n>n****h****em s****e ****esu****h ****ekommen h****en, ****n ****ss="****_****st">3. ****or ****hrer Ü****erste****ung.****n> ****e**** ****hrer ****nkunft ****n ****m ****n § 1 ****n **** **** ****er****nen, ****e ****n ****n § 1 ****n ****us****än****er ****esu****hen, e****enf****s ****r ****hen S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****zogen wer****en.****><****>****e S****herhe****ts****ur****hsu****hung ****esteht ****m ****t****sten ****es **** un**** ****er K****e****ung ****es ****etreffen****en un**** ****n ****er **** s****s Ge****ä****ks. S****e ****rf ****e **** erfor****er****he Ze****t n****ht ü****ers****hre****ten. S****e w****r**** ****on ****m ****e****uftr****gten ****es M****n****sters g****e****hen Ges****h****e****hts w****e ****er ****etreffen****e ****or****. § 6 - ****m R****hmen ****er ****n § 3 ****n Ü****erste****ung ****s ****n § 1 ****n ****us****än****ers k****nn ****er ****e****uftr****gte ****es M****n****sters ****uf Zw****ngsm****ssn****hmen ********kgre****fen.****><****>****ese ****nwen****ung ****on Zw****ngsm****ssn****hmen ****egt ****en ****n ****rt****ke**** 37 ****es ****es ****om 5. ****ugust 1992 ü****er ****s ****o****ze****mt ****ge****egten ****e****ngungen.****><****>****er Kön****g ****egt ****e Rege****n ****n ****e****g ****uf ****e ****us****ung ****m R****hmen ****er ****nwen****ung ****on Zw****ngsm****ssn****hmen se****tens ****es ****e****uftr****gten ****es M****n****sters ****. » ****rt. 45 - ****rt****ke**** 79 ****esse****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****e ****e ****om 14. Ju**** 1987, 6. M**** 1993, 15. Ju**** 1996 un**** 26. Jun**** 2000, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****n ****s****tz 1 ****.****n>2 w****r**** ****er ****erwe****s ****uf ****rt****ke**** 41****s gestr****hen un**** wer****en zw****s****hen ****en ****n « ****n ****esen ****rt****ke****n » un**** ****en ****n « o****er ****n ****rt****ke**** 2 » ****e **** «, ****n ****en ****rt****ke****n 42 § 2 un**** 42qu****nqu****es § 5 » ****. ****n ****ss="****_****st">2. ****n ****s****tz 2 w****r**** ****er ****erwe****s ****uf ****e ****rt****ke**** « 5, 12, 17 o****er 41****s » ****ur****h ****en ****erwe****s ****uf ****e ****rt****ke**** « 5, 12, 17, 41****s, 42 § 2 o****er 42qu****nqu****es § 5 » ****.****n> ****rt. 46 - ****e ****n****ge **** ****emse****en **** w****r**** ****ur****h ****e ****n****ge **** ****or****egen****em **** ****.****><****>K****TE**** **** - Ü****erg****ngs****est****mmungen ****rt. 47 - **** ****nkr****fttreten ****es ****or****egen****en ****es f****n****en ****e s**** ****est****mmungen ****nwen****ung ****uf Un****ons****ürger, ****hre F****m****enm****tg****e****er un**** F****m****enm****tg****e****er ****s ****e****g****ers, ****e****: ****n ****ss="****_****st">1. ****ufenth****tss****h**** ****on Un****ons****ürgern ****s z**** ****uf ****hres ****ke****tsze****tr****s **** ****e****en, 2.****n>Un****ons****ürger un**** ****hre F****m****enm****tg****e****er un**** ****e F****m****enm****tg****e****er ****on ****e****g****ern, ****e z**** Ze****t****unkt ****es ****nkr****fttretens ****es ****or****egen****en ****es ü****er **** ****ufenth****tsk****rte **** ****ngehör****ge ****s M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Geme****ns****h****ften o****er ****n ****us****än****er****uswe****s ****erfügen, ****us ****enen ****hr ****ufenth****tsre****ht her****or****, ****on ****esem Ze****t****unkt ****n ****on Re****hts wegen ****s ****ufenth****ts****ere****ht****gte **** ****rt****ke**** 42 ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ****, ****n ****ss="****_****st">3. ****or****eh****t****h ****r S****he****n****, ****s Re****htsm****ss****r****u****hs o****er ****r ****n****eren **** ****es ****etrugs, ****e **** ****e ****erkennung ****es ****ufenth****tsre****hts ****on ents****he****en****er ****e****tung **** s****n****, ****em ****ufenth****t ****on Un****ons****ürgern un**** ****hren F****m****enm****tg****e****ern, ****e z**** Ze****t****unkt ****es ****nkr****fttretens ****es ****or****egen****en ****es ü****er **** ****ufenth****tsk****rte **** ****ngehör****ge ****s M****tg****e****st****tes ****er ****ro****ä****s****hen Geme****ns****h****ften o****er ****n ****us****än****er****uswe****s ****erfügen, ****us ****enen ****hr ****ufenth****tsre****ht her****or****, **** **** ****rt****ke**** 45 ****es ****es ****om 15.****n>****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern, w****e ****ur****h ****or****egen****es **** ****geän****ert, e****n En****e ****t wer****en k****nn, ****n ****ss="****_****st">4. ****us****än****er, ****enen ****s ****rtner ****s Un****ons****ürgers o****er ****s ****e****g****ers ****n ****nwen****ung ****er Kr****ter****en, ****e ****m Run****s****hre****en ****om 30.****n> Se****tem****er 1997 ü****er ****e **** ****r ****ufenth****tser****u****n****s ****ufgrun**** ****es ****s****mmenw****ns ****m R****hmen ****r ****uerh****ften ****ez****ehung ****est****mmt s****n****, z**** Ze****t****unkt ****es ****nkr****fttretens ****on ****rt****ke**** 21 ****es ****or****egen****en ****es ****er ****ufenth****t **** ****est****mmte Ze****t er****u****t ****st, ****on ****esem Ze****t****unkt ****s ****ufenth****ts****ere****ht****gte **** ****rt****ke**** 42 ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ****.****><****>****n ****er ****er****e****en****en Ze****t ****es Ze****tr****s ****on ****re**** J****hren n****h ****usste****ung ****es **** ****ufenth****tss****he****ns ****n ****en ****etreffen****en ****us****än****er k****nn ****er M****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****em ****ufenth****t ****es ****etreffen****en ****us****än****ers ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 42ter ****ez****ehungswe****se 42qu****ter ****esse****en ****es e****n En****e ****, e****ns****h****ess****h ****e**** ****ufkün****gung ****es ****ertr****gs ****r Rege****ung ****es ****s****mmen****e****ens.****><****>N****h ****uf ****es ****n ****s****tz 2 ****n Ze****tr****s ****es****tzt ****er ****rtner ****es ****etreffen****en Un****ons****ürgers o****er ****s ****e****g****ers **** ****en ****n ****rt****ke**** 42qu****nqu****es ****esse****en ****es ****n ****e****ngungen ****s Re****ht ****uf ****uer****ufenth****t.****><****>K****TE**** **** - ****nkr****fttreten ****rt. 48 - M****t ****usn****hme ****es ****or****egen****en ****rt****ke****s tr****tt ****s ****or****egen****e **** ****n ****en ****om Kön****g ****egen****en ****ten un**** s****ätestens ****m **** T****g ****es ****re****ten Mon****ts n****h ****em Mon****t ****er ****eröffent****hung ****es ****or****egen****en ****es ****m ****e****g****s****hen St****ts****tt ****n Kr****ft.****><****>W****r **** ****s ****or****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es m****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n un**** ****ur****h ****s ****e****g****s****he St****ts****tt ****eröffent****ht w****r****.****><****>Gege****en **** ****rüsse****, ****en 25. ****r**** 2007 ****ERT ****on Kön****gs wegen: ****er ****ze****rem****erm****n****ster un**** M****n****ster ****es ****nnern ****. ****EW****E**** M****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n: ****e M****n****ster****n ****er Just****z Fr****u ****. ONKE****NX****><****> ****n****ge Kr****nkhe****ten, ****e ****e ****o****ksgesun****he****t gefähr****en ****: ****n ****ss="****_****st">1. qu****r****ntäne****f****ht****ge Kr****nkhe****ten, ****e ****n ****er ****ntern****t****on****en Gesun****he****tsrege****ung ****.****n>2 ****er We****tgesun****he****t****rg****n****s****t****on ****om 25. M**** 1951 gen****nnt s****n****, ****n ****ss="****_****st">2. Tu****erku****ose ****er ****tmung****rg****ne ****m ****kt****en St**** o****er m****t Entw****k****ungsten****enzen, 3.****n>****n****ere ****nste****ken****e o****er ü****ertr****g****re ****r****s****täre Kr****nkhe****ten, ****fern ****n ****e****g****en ****est****mmungen z**** S****hutz ****er ****n****än****er **** ****ese Kr****nkhe****ten ****est****n.****><****>****n****ge 3 ****n ****ss="****_****st">4. M**** 2007 - **** ****r ****än****erung ****er ****rt****ke**** 39/20, 39/79 un**** 39/81 ****es ****es ****om 15.****n>****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****ERT ****., Kön****g ****er ****e****g****er, ****en ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****mmern h****en ****s ****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****TE**** **** - ****gem**** ****est****mmung ****rt****ke**** 1 - ****or****egen****es **** rege****t **** ****n ****rt****ke**** 77 ****er ****erf****ssung **** ****nge****egenhe****t.****><****>K****TE**** **** - ****än****erungen ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern ****rt. 2 - ****rt****ke**** 39/20 ****s****tz 2 ****. 2 ****es ****es ****om 15. ****ezem****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****t, ****e N****e****er****ssung un**** ****s **** ****on ****us****än****ern, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****: « 2. n****ht ****nh****er ****s ****oms ****st, ****s ****g****ng **** Ste****en ****er **** **** ****n ****en St****ts****erw****tungen ****, o****er n****ht ****n ****hen ****eruf ****usü****t, ».****><****>****rt. 3 - ****rt****ke**** 39/79 § 1 ****s****tz 2 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006 un**** ****geän****ert ****ur****h ****s **** ****om 27. ****ezem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****n ****.****n>3 wer****en ****e **** « ****rt****ke**** 10****s § 2 » ****ur****h ****e **** « ****rt****ke**** 10****s §§ 2 o****er 3 » ****. ****n ****ss="****_****st">2. N****mer 5 w****r**** ****ur****h ****e **** « o****er ****uf Er****ngung ****er Re****htsste****ung ****s ****ngfr****st****g ****ufenth****ts****ere****ht****gten » ****.****n>****n ****ss="****_****st">3. ****n ****.****n>7 wer****en ****e **** « ****s ****-****us****än****ers » ****ur****h ****e **** « ****s Un****ons****ürgers o****er ****s s****r ****n ****rt****ke**** 40****s ****n F****m****enm****tg****e****er » un**** ****e **** « ****s ****-Stu****enten » ****ur****h ****e **** « ****s Un****ons****ürgers o****er ****s s****r ****n ****rt****ke**** 40****s ****n F****m****enm****tg****e****er » **** un**** wer****en ****e **** « ****ufgrun**** ****on ****rt****ke**** 44****s » gestr****hen. ****n ****ss="****_****st">4. N****mer 8 w****r**** w****e **** ****: « 8.****n>****es****h****uss ****r ****erwe****gerung ****er ****nerkennung ****es ****ufenth****tsre****hts ****s ****n ****rt****ke**** 40ter ****n ****us****än****ers, ».****><****>****rt. 4 - ****rt****ke**** 39/81 ****esse****en ****es, **** ****ur****h ****s **** ****om 15. Se****tem****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****ss="****_****st">1. ****e Z****h**** « 39/77 » w****r**** ****ur****h ****e **** « 39/77 § 1 ****s****tz 3 » ****.****n>****n ****ss="****_****st">2. ****er ****rt****ke**** w****r**** w****e **** ****: « F****n****en we****er ****er ****rt****ke**** 39/73 no****h ****e ****n ****rt****ke**** 39/68 ****n ****e****n****eren ****erf****hrensrege****n ****nwen****ung, ü****erm****tte****t ****e K****nz****e**** ****er ****ntr****gste****en****en ****rte**** ****n ****we****hung ****on ****s****tz 1 re****htze****t****g **** ****s****hr****ft ****es S****hr****fts****tzes m****t ****nmerkungen un**** **** s****e g****e****hze****t****g ****on ****er **** ****er ****erw****tungs****kte ****e**** ****er K****nz****e**** ****n Kenntn****s.****n> ****e ****ntr****gste****en****e ****rte**** ****erfügt ü****er **** T****ge, **** ****er K****nz****e**** ****n Re****ks****hr****fts****tz ****kommen **** ****ssen. ****ersä****t ****e ****rte****, ****en S****hr****fts****tz m****t ****nmerkungen ****nnen ****er ****n ****rt****ke**** 39/72 § 1 ****s****tz 1 ****n Fr****st **** ü****erm****tte****n, **** ****e K****nz****e**** ****e ****ntr****gste****en****e ****rte**** ****on ****n Kenntn****s. ****e ****ntr****gste****en****e ****rte**** ****erfügt ü****er **** T****ge, **** ****er K****nz****e**** ****n Re****ks****hr****fts****tz ****kommen **** ****ssen.****><****>H****t ****e ****ntr****gste****en****e ****rte**** ****nnen ****er ****n ****s****tz 2 ****n Fr****st k****n Re****ks****hr****fts****tz e****ngere****ht, ****ef****n****et ****er R****t un****erzüg****h n****h ****nhörung ****er ****rte****en, ****e ****r**** ersu****ht h****en, un**** ste****t ****, ****ss ****s erfor****er****he ****nteresse ****. ****sse****e g****t **** ****ntr****gste****en****e ****rte****en, ****e n****h ****ehnung ****es ****ntr****gs ****uf ****usset****ng ****s ****ktes k****n Re****ks****hr****fts****tz ****nnen ****er ****orges****nen Fr****st e****e****hen. ****s ****erf****hren ****st ****n ****em ****n ****rt****ke**** 39/68 ****n Er****ss ****est****mmt.****><****>H****t ****e ****ntr****gste****en****e ****rte**** ****nnen ****er ****orges****nen Fr****st ****n Re****ks****hr****fts****tz e****ngere****ht, w****r**** ****s ****erf****hren un****es****h****et ****er Mög****hke****t ****r ****nwen****ung ****er ****n ****rt****ke**** 39/68 ****n ****e****n****eren ****erf****hrensrege****n **** ****en ****n ****s****tz 1 ****n ****est****mmungen ****. » K****TE**** **** - ****nkr****fttreten ****rt. 5 - M****t ****usn****hme ****es ****or****egen****en ****rt****ke****s tr****tt ****s ****or****egen****e **** ****n ****m ****om Kön****g ****egen****en ****t**** un**** s****ätestens ****m **** T****g ****es ****re****ten Mon****ts n****h ****em Mon****t s****r ****eröffent****hung ****m ****e****g****s****hen St****ts****tt ****n Kr****ft.****><****>W****r **** ****s ****or****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es m****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n un**** ****ur****h ****s ****e****g****s****he St****ts****tt ****eröffent****ht w****r****.****><****>Gege****en **** ****rüsse****, ****en 4. M**** 2007 ****ERT ****on Kön****gs wegen: ****er ****ze****rem****erm****n****ster un**** M****n****ster ****es ****nnern ****. ****EW****E**** M****t ****em St****tss****ege**** ****ers****n: ****e M****n****ster****n ****er Just****z Fr****u ****. ONKE****NX