Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 augustus 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000629
pub.
22/09/2000
prom.
16/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/16/2000000629/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling van het Adjunct-**** in ****;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****-de-****, 16 augustus 2000.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse ****, ****. ****

Bijlage - **** **** DES **** 7. **** 2000 - **** **** **** **** des **** **** **** 6.Oktober 1999 **** **** der ****, die das **** **** **** **** **** des **** ****, **** **** die in Artikel 9 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** werden müssen **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** des Artikels 9, **** **** das **** **** 15. Juli 1996;

**** des **** **** **** 6. Oktober 1999 **** **** der ****, die das **** **** **** **** **** des **** ****, **** **** die in Artikel 9 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** werden müssen;

In der ****, **** die **** des **** **** den **** ****. 82791 **** 8. Oktober 1999 die **** der **** **** **** **** **** 6. Oktober 1999 **** ****;

In der ****, **** das **** **** 22. **** 1999 **** die **** des **** **** **** **** ****, die **** **** **** **** des **** ****, **** **** **** wie **** **** **** **** 6.

Oktober 1999;

**** der **** 12. **** 1973 **** **** **** den ****, **** des Artikels 3 § 1, **** **** das **** **** 4. Juli 1989 **** **** **** das **** **** 4. **** 1996;

**** der ****;

In der ****, **** das **** **** die **** des **** **** **** **** ****, die **** **** **** **** des **** ****, **** 22. **** 1999 **** **** **** worden ****, **** **** das **** **** **** **** des **** **** **** **** **** dringend verhindert werden ****;

**** **** **** Ministers des ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - **** **** **** **** 6. Oktober 1999 **** **** der ****, die das **** **** **** **** **** des **** ****, **** **** die in Artikel 9 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** werden müssen, **** ****.

Art. 2 - **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****.

Art. 3 - **** ****, **** dessen **** die **** ins ****, der ****, die **** **** das **** **** **** ****, **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****-de-****, den 7. **** 2000 **** **** **** wegen: Der Minister des **** ****. ****

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 augustus 2000.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse ****, ****. ****

^