Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 november 2011
gepubliceerd op 05 december 2011

Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000777
pub.
05/12/2011
prom.
28/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/28/2011000777/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Staatssecretaris voor Migratie- en ****, **** op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op artikel 74/8, §§ 1 en 2;

Gelet op koninklijk besluit 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Besluit :

Artikel 1.De hieronder vermelde **** zijn plaatsen die worden bedoeld in de zin van het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen : - **** 1-3-7, te 8700 ****.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

****, 28 november 2011.

****. ****

^