Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011000776 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2011 type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling
^