Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 november 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012

Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000003
pub.
16/01/2012
prom.
28/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/28/2012000003/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


28 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hiernavolgende tekst is de **** vertaling van het ministerieel besluit van 28 november 2011 tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 5 december 2011).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 28. NOVEMBER 2011 - **** **** **** **** der **** **** **** **** **** 74/8 § 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** ****- **** ****, **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, des Artikels 74/8 §§ 1 **** 2;

**** des **** **** **** 14. **** 2009 **** **** der **** **** der ****, die **** die **** **** **** **** **** 74/8 § 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, ****: Artikel 1 - **** **** **** **** **** **** wie in Artikel 74/8 § 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** ****: - **** 1-3-7, 8700 ****.

Art. 2 - **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****.

****, den 28. November 2011 ****. ****

^