Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 08 mei 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Omzendbrief tot intrekking van de omzendbrief van 7 oktober 1999 in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000628
pub.
22/09/2000
prom.
08/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


8 MEI 2000. - Omzendbrief tot intrekking van de omzendbrief van 7 oktober 1999 in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2000 tot intrekking van de omzendbrief van 7 oktober 1999 in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 16 mei 2000), opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling van het Adjunct-**** in ****.

8. **** 2000 - **** **** **** des **** **** 7. Oktober 1999 **** **** des **** **** **** 6. Oktober 1999 **** **** der ****, die das **** **** **** **** **** des **** ****, **** **** die in Artikel 9 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** werden müssen **** des **** ****. 82791 der **** des **** **** 8. Oktober 1999, **** den die **** der **** des **** **** **** 6. Oktober 1999 **** **** der ****, die das **** **** **** **** **** des **** ****, **** **** die in Artikel 9 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** werden müssen, **** worden ****, **** das **** **** 7. Oktober 1999 **** **** **** **** **** ****.

Der Minister des **** ****. ****

^