Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 maart 1964
gepubliceerd op 11 december 2017

Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2017031760
pub.
11/12/2017
prom.
25/03/1964
ELI
eli/wet/1964/03/25/2017031760/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


25 MAART 1964. - Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies


Overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, ingevoegd bij wet van 13 december 2006, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2018 opeisbare heffingen en retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2017 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2017, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 2 februari 2005 en 2 maart 2005, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 1re/Bijlage 1

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

31,37 EUR

32,00 EUR

125,47 EUR

127,99 EUR

156,83 EUR

159,98 EUR

219,58 EUR

223,99 EUR

313,70 EUR

320,00 EUR

470,52 EUR

479,97 EUR

627,38 EUR

639,98 EUR

784,22 EUR

799,97 EUR

1.254,73 EUR

1.279,94 EUR

1.411,59 EUR

1.439,95 EUR

1.568,45 EUR

1.599,96 EUR

1.882,12 EUR

1.919,93 EUR

2.352,65 EUR

2.399,91 EUR

2.384,04 EUR

2.431,93 EUR

2.980,04 EUR

3.039,91 EUR

3.136,88 EUR

3.199,90 EUR

4.705,30 EUR

4.799,83 EUR

5.018,99 EUR

5.119,82 EUR

6.278,30 EUR

6.404,43 EUR

9.410,62 EUR

9.599,67 EUR

16.311,74 EUR

16.639,43 EUR


2° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 1, 1 bis, 1ter, 3 et 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 16 januari 2006, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 2/Bijlage 2

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,31 EUR

0,32 EUR

9,73 EUR

9,93 EUR

12,14 EUR

12,38 EUR

15,20 EUR

15,51 EUR

18,25 EUR

18,62 EUR

30,42 EUR

31,03 EUR

38,93 EUR

39,71 EUR

60,82 EUR

62,04 EUR

75,42 EUR

76,94 EUR

80,27 EUR

81,88 EUR

150,83 EUR

153,86 EUR

166,02 EUR

169,36 EUR

608,17 EUR

620,39 EUR

1.508,26 EUR

1.538,56 EUR


3° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden sluiten betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 juli 2001, 10 augustus 2001 en 11 december 2001, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 3/Bijlage 3

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,166 EUR

0,169 EUR

16,86 EUR

17,20 EUR

708,48 EUR

722,71 EUR

1.673,36 EUR

1.706,98 EUR

3.346,74 EUR

3.413,97 EUR


4° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 1, 2, 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 mei 2005, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 4. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 4/Bijlage 4

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

15,67 EUR

15,98 EUR

62,75 EUR

64,01 EUR

155,58 EUR

158,71 EUR

156,83 EUR

159,98 EUR

311,17 EUR

317,42 EUR

313,70 EUR

320,00 EUR

2.333,84 EUR

2.380,73 EUR


5° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen sluiten betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 december 2002, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 5. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 5/Bijlage 5

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

Montants 2017

Montants indexés 2018

0,47 EUR

0,48 EUR

16,29 EUR

16,62 EUR

65,18 EUR

66,49 EUR

162,92 EUR

166,19 EUR

325,82 EUR

332,37 EUR

2.443,61 EUR

2.492,70 EUR


6° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 19 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, vastgesteld bij koninklijk besluit van 9 juni 2003, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 6. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 6/Bijlage 6

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

161,60 EUR

164,85 EUR

323,20 EUR

329,69 EUR

808,02 EUR

824,25 EUR

1.616,04 EUR

1.648,51 EUR


7° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren, vastgesteld bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 7. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 7/Bijlage 7

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,034 EUR

0,035 EUR

0,054 EUR

0,055 EUR

0,068 EUR

0,069 EUR

0,133 EUR

0,136 EUR

167,34 EUR

170,70 EUR

334,67 EUR

341,39 EUR


8° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022300 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen van menselijk en diergeneeskundig gebruik worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 8. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 8/Bijlage 8

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

168,68 EUR

172,07 EUR

674,75 EUR

688,31 EUR

1.012,12 EUR

1.032,45 EUR

2.024,22 EUR

2.064,89 EUR


9° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009018019 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van retributies voor indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag sluiten tot vaststelling van retributies voor indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 9. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 9/Bijlage 9

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

1.290,84 EUR

1.316,77 EUR

2.581,67 EUR

2.633,53 EUR


10° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen sluiten tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 10. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 10/Bijlage 10

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

1.037,42 EUR

1.058,26 EUR

6.224,55 EUR

6.349,60 EUR

8.299,41 EUR

8.466,14 EUR


11° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikels 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 11. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 11/Bijlage 11

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

2.882,76 EUR

2.940,67 EUR

4.635,82 EUR

4.728,95 EUR

^