Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 november 1998
gepubliceerd op 03 februari 1999

Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022013
pub.
03/02/1999
prom.
30/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/30/1999022013/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 1997 tot tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten;

Overwegende dat uit het advies van de Geneesmiddelencommissie alsook uit de bekomen informatie volgt dat bromoform geen enkel therapeutisch nut meer heeft en zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid, Besluit :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen voor menselijk en intern gebruik die bromoform bevatten, wordt voor een periode van twee jaar geschorst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 22 november 1998.

Brussel, 30 november 1998.

M. COLLA

^