Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 mei 2015
gepubliceerd op 01 juli 2015

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009276
pub.
01/07/2015
prom.
10/05/2015
ELI
eli/wet/2015/05/10/2015009276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MEI 2015. - Wet die naturalisaties verleent


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de **** nationaliteit teneinde het verkrijgen van de **** nationaliteit **** te maken, wordt de naturalisatie verleend aan : ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 10 mei 2015.

**** **** **** : De Minister van ****, ****. **** **** `s Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. ****

^