Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 oktober 2017
gepubliceerd op 21 november 2017

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014085
pub.
21/11/2017
prom.
05/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten


De Minister-President, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden, artikel 4;

Overwegende dat de « representatieve beroepsorganisaties van kinesitherapeuten » hun leden hebben voorgedragen ;

Overwegende dat de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs leden heeft voorgedragen die een opleiding verstrekken die tot het beroep van kinesitherapie leidt;

Overwegende dat de leden bedoeld in artikel 1 de voorwaarden bepaald in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden sluiten vervullen;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de erkenning van Kinesitherapeuten benoemd moeten worden;

Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Commissie voor kinesitherapeuten 1° als lid dat beoefenaar is, zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer LAROCK Philippe

De heer WOLFS Sébastien

Mevr.VAN LANGENACKER Marie

De heer BOUVEROUX Eric

De heer WAUQUIER Jean-Pierre

De heer FELLEMANS Arnaud

De heer WERRION Patrick

De heer JACQUEMIN Bernard


2° Als lid dat een opleiding verstrekt bedoeld in artikel 4, 2°, van hetzelfde besluit:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.VAN EECKE Dorothée


De heer HUBERT Remy


Mevr. SCHEPENS Bénédicte

Mevr. DETREMBLEUR Christine

Mevr. GUISSARD Nathalie

De heer MAQUET Didier


3° Als deskundige in bekkenbodemkinesitherapie en perinatale kinesitherapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.IACHETTA Ida

Mevr. MINSCHAERT Michèle

Mevr. AGNESSEN Anne

Mevr. BAKKER Els


4° Als deskundige in cardiovasculaire kinesitherapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer LAMOTTE Michel

De heer DEBOECK Gaël

De heer LEDUC Olivier

De heer LAMOTTE Michel


5° Als deskundige in neurologische kinesitherapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde belsluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer LOUSEAU Olivier

De heer GIFFROY Xavier

De heer DELVAUX François

Mevr.DUQUE Julie


6° Als deskundige in pediatrische kinesitherapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.DECROLY Anne

Mevr. ERNST Patricia

Mevr. NO"L Brigitte

Mevr. COMPERE Cécile


7° Als deskundige in respiratoire kinesitherapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde besluit:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer COPPENS Thibaut

De heer ALEXANDRE Sébastien

De heer REYCHLER Grégory

Mevr.KELLENS Isabelle


8° Als deskundige in manuele therapie bedoeld in artikel 4, 3° en 4°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer HAGE Renaud

Mevr.LAROCK Caroline

De heer PITANCE Laurent

De heer KINET Jacques


Art. 2.De leden van de Commissie worden voor een periode van vier jaar benoemd met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt.

Brussel, 5 oktober 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE

^