Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juli 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014237
pub.
03/09/2019
prom.
29/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheden, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten;

Op de voordracht van de ARES, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten, wordt punt 2° vervangen door hetgeen volgt: "2° Als onderwijzende leden bedoeld bij artikel 4, 2°, van hetzelfde besluit:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevrouw VAN EECKE Dorothée

Mevrouw BRACKENIERS Patricia

De heer HUBERT Remy

De heer CORNET Xavier

Mevrouw SCHEPENS Bénédicte

Mevrouw DETREMBLEUR Christine

Mevrouw GUISSARD Nathalie

De heer MAQUET Didier


".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 29 juli 2019.

De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^