Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie van de "Democratic Control of Armed Forces " in TUNESIE type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie "EUDEL/LIBI"" type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de farmaceutisch-technische assistenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Orthoptisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van audiologen en audiciens type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Podologen type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Technologen medische beeldvorming type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van medisch laboratoriumtechnologen

arrest

type arrest prom. 05/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013561 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

decreet

type decreet prom. 05/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013989 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

beschikking

type beschikking prom. 05/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017031347 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017013611 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1510 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Culturele Zaken, Sport en Toerisme

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot buitendienststelling van een deel van de ondergrond van het Koningin Astridplein op het grondgebied van de gemeente Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013658 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van het Koningin Astridplein op het grondgebied van de gemeente Jette naar het gewestelijk wegennet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/10/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017031359 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van openbaar nut van 6 gedeelten van percelen gelegen in het dal van Kerkedelle, te Sint-Lambrechts-Woluwe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017205214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017205215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Brugelette type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017205216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en Commun du Hainaut »
^