Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 april 1994
gepubliceerd op 19 maart 2013

Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000145
pub.
19/03/2013
prom.
15/04/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 294 van 14 oktober 2011 (derde editie), bladzijden 63335 tot 63352, moeten de volgende correcties worden aangebracht : In de Duitse vertaling moet het opschrift "15. APRIL 1994 - Gesetz über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderale Nuklearkontrollbehörde" vervangen worden door "15. APRIL 1994 - Gesetz über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle".

In de Duitse vertaling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle worden de woorden "Föderale Nuklearkontrollbehörde" en "Nuklearkontrollbehörde" respectievelijk vervangen door de woorden "Föderalagentur für Nuklearkontrolle" en het woord "Agentur" en wordt de afkorting "FNKB" vervangen door de afkorting "FANK".

In de bestaande Duitse vertalingen van de wetten, besluiten en omzendbrieven worden de woorden "Föderale Nuklearkontrollbehörde" en "Föderalen Nuklearkontrollbehörde" vervangen door de woorden "Föderalagentur für Nuklearkontrolle", wordt het woord "Nuklearkontrollbehörde" vervangen door het woord "Agentur" en wordt de afkorting "FNKB" vervangen door de afkorting "FANK".

^