Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 30 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Technisch reglement tot vaststelling van de dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2020030449
pub.
03/04/2020
prom.
30/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAART 2020. - Technisch reglement tot vaststelling van de dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht


Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het Besluit Medische Blootstellingen, artikel 20 d);

Wordt geregeld door het Agentschap: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht. HOOFDSTUK 2. - Vaststelling van dosisbeperkingen

Art. 2.Voor een volwassene van 50 jaar of jonger die deelneemt aan experimenten op de menselijke persoon, wordt de waarde van de dosisbeperking vastgesteld op: ? 0,1 mSv voor een experiment waarvan het verwachte voordeel voor de samenleving gering is en dat uitsluitend betrekking heeft op het verwerven van wetenschappelijke kennis; ? 1 mSv voor een experiment waarvan het verwachte voordeel voor de samenleving intermediair is, wat overeenkomt met het verwerven van wetenschappelijke kennis die leidt tot een algemeen voordeel voor de gezondheid; ? 10 mSv voor een experiment met een matig verwacht voordeel voor de samenleving en rechtstreeks gericht op de diagnose, behandeling of preventie van ziekten; ? - 20 mSv voor een experiment met een aanzienlijk verwacht voordeel voor de samenleving en rechtstreeks gericht op het redden van levens of het voorkomen of onderdrukken van ernstige ziekten.

Art. 3.Voor een volwassene ouder dan 50 jaar worden de waarden van de in artikel 2 van dit hoofdstuk vermelde dosisbeperkingen met 5 vermenigvuldigd.

Art. 4.In het uitzonderlijke geval waarin een minderjarige deelneemt aan een experiment op mensen, worden de waarden van de in artikel 2 van dit hoofdstuk vermelde dosisbeperkingen gedeeld door 3.

Brussel, 30 maart 2020.

De Directeur-generaal, Fr. HARDEMAN

^