Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 april 1994
gepubliceerd op 25 augustus 2017

Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031028
pub.
25/08/2017
prom.
15/04/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 294 van 14 oktober 2011, bladzijde 63340, moet de volgende correctie worden aangebracht : In de Duitse tekst van artikel 16, § 3, tweede lid, lees "Der König kann die Genehmigung auf der Grundlage einer Stellungnahme der Agentur aussetzen oder entziehen." in plaats van "Der König kann die Genehmigung nach Stellungnahme der Nuklearkontrollbehörde aufheben.".

^