Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 september 2017

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de heer Jean Vereecken als erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017204548
pub.
14/09/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


1 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de heer Jean Vereecken als erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 37;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012204462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012204475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat het mandaat van de heer Jean Vereecken, wetenschappelijk lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, verstrijkt op 28 september 2017 omwille van het bereiken van de leeftijd van 75 jaar;

Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, leden waarvan het mandaat verstreken is en die blijk hebben gegeven van een bijzondere inzet voor de werking van de Raad, na gemotiveerd voorstel van het Agentschap, uit erkentelijkheid door de bevoegde minister als erelid kunnen worden aangesteld.

Overwegende dat de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in zijn vergadering van 20 juli 2017 geadviseerd heeft de heer Jean Vereecken tot erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle te benoemen.

Besluit :

Artikel 1.De heer Jean Vereecken wordt aangesteld als erelid van de Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 28 september 2017.

Brussel, 1 september 2017.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken J. Jambon

^