Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 06 mei 2020
gepubliceerd op 15 mei 2020

Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2020041224
pub.
15/05/2020
prom.
06/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling


Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het Besluit Medische Blootstellingen, artikel 11;

Gelet op het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling;

Overwegende dat de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vastgestelde diagnostische referentieniveaus regelmatig moeten worden bijgewerkt om ervan gebruik te maken in het kader van het optimalisatieproces;

Overwegende dat de diagnostische referentieniveaus dienen bijgewerkt te worden naar aanleiding van de negende iteratie van de periodieke dosisstudies voor de patiënt bij CT-onderzoeken die plaats vond vanaf 1 november 2018 tot 31 oktober 2019, waarvoor de resultaten werden gepubliceerd op 10 april 2020 op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder: 1° Conventionele radiologie : diagnostische radiologie met röntgenstraling uitgezonderd computertomografie, cone beam computertomografie, eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie, interventionele radiologie en mammografie;2° DAP : Dose-Area Product, dosis oppervlakte product;3° CTDIvol: volume Computed Tomography Dose Index, volumetrische computertomografie dosisindex;4° DLP: Dose-Length Product, dosis lengte product;5° GKD: gemiddelde klierweefseldosis.

Art. 2.§ 1. De diagnostische referentieniveaus (diagnostic reference level, DRL) voor de onderzoeken in de conventionele radiologie worden opgelijst in bijlage 1. § 2. De DRL's voor de mammografie onderzoeken worden opgelijst in bijlage 2. § 3. De DRL's voor de CT-onderzoeken worden opgelijst in bijlage 3.

Art. 3.Het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling, wordt opgeheven.

Brussel, 6 mei 2020.

De Directeur-generaal, Fr. HARDEMAN

Bijlage 1 - Lijst van diagnostische referentieniveaus voor de onderzoeken in de conventionele radiologie

Volwassenen

DAP (mGy.cm2)

Enkelvoudig onderzoek

Meervoudig onderzoek (>1 opname)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

Abdomen

650

1750

1350

2600

Bekken

850

2350

-

-

Lumbale wervelzuil

-

-

3800

12500

Thorax PA

70

180

-

-

Thorax voor- en achterkant

-

-

250

750


Kinderen

DAP (mGy.cm2)

DRL (P75)

Leeftijd (jaar)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

40

80

150

400

Thorax enkelvoudig

15

25

40

80

Thorax meervoudig

30

50

100

200


Kinderen

DAP (mGy.cm2)

DRL (P75)

Gewicht (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

-

80

150

400

800

Thorax enkelvoudig

15

20

35

60

90

Thorax meervoudig

40

50

100

200

300


Adultes

DAP (mGy.cm2)

Examen simple

Examen multiple (>1 cliché)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

Abdomen

650

1750

1350

2600

Bassin

850

2350

-

-

Colonne lombaire

-

-

3800

12500

Thorax PA

70

180

-

-

Thorax face-profil

-

-

250

750


Enfants

DAP (mGy.cm2)

DRL (P75)

Age (années)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

40

80

150

400

Thorax simple

15

25

40

80

Thorax multiple

30

50

100

200


Enfants

DAP (mGy.cm2)

DRL (P75)

Poids (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

-

80

150

400

800

Thorax simple

15

20

35

60

90

Thorax multiple

40

50

100

200

300


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 6 mei 2020.

De Directeur-generaal, Fr. HARDEMAN

Bijlage 2 - Lijst van diagnostische referentieniveaus voor de mammografie onderzoeken

GKD (mGy) per opname

P25

P75

DRL (P95)

Alle views

1,2

1,6

2,0


DGM (mGy) par cliché

P25

P75

DRL (P95)

Toute vue

1,2

1,6

2,0


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 6 mei 2020.

De Directeur-generaal, Fr. HARDEMAN

Bijlage 3 - Lijst van diagnostische referentieniveaus voor de CT-onderzoeken * Acquisitie op de buik/acquisitie op de rug

Volwassenen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Enkelvoudig onderzoek

Enkelvoudig onderzoek

Volledig onderzoek (? 1 scan)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

Abdomen

7

10

320

490

350

570

Angio CT van de thorax

5

7,5

165

300

180

330

Hart (CCTA)

5

15

80

220

170

400

Colon

1,5/2,5*

3/4*

80/120*

160/200*

230

370

Cervicale wervelzuil

14

25

230

450

-

-

Lumbale wervelzuil

18

26

380

600

-

-

Schedel (hersenen)

35

50

640

800

-

-

Sinussen

2,5

4,5

35

65

-

-

Thorax

5

8

170

260

-

-

Thorax - abdomen

5

8,5

320

550

480

800


Kinderen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Enkelvoudig onderzoek

Volledig onderzoek (? 1 scan)

DRL (P75)

DRL (P75)

Leeftijd (jaar)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

-

3

4

6

-

100

150

280

Schedel (hersenen)

22

30

40

45

420

540

660

780

Sinussen

-

-

4

5

-

50

60

70

Thorax

1,2

1,5

2

3

25

35

55

100


Kinderen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Enkelvoudig onderzoek

Volledig onderzoek (? 1 scan)

DRL (P75)

DRL (P75)

Gewicht (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

-

-

4

5

8

-

-

150

210

350

Thorax

-

1,5

2

3

5

-

35

55

100

200


* Acquisition sur le ventre/acquisition sur le dos

Adultes

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Examen simple

Examen simple

Examen complet (? 1 scan)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

P25

DRL (P75)

Abdomen

7

10

320

490

350

570

Angio CT du thorax

5

7,5

165

300

180

330

Cardiaque (CCTA)

5

15

80

220

170

400

Colon

1,5/2,5*

3/4*

80/120*

160/200*

230

370

Colonne cervicale

14

25

230

450

-

-

Colonne lombaire

18

26

380

600

-

-

Crâne (cerveau)

35

50

640

800

-

-

Sinus

2,5

4,5

35

65

-

-

Thorax

5

8

170

260

-

-

Thorax - abdomen

5

8,5

320

550

480

800


Enfants

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Examen simple

Examen complet (? 1 scan)

DRL (P75)

DRL (P75)

Age (années)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

-

3

4

6

-

100

150

280

Crâne (cerveau)

22

30

40

45

420

540

660

780

Sinus

-

-

4

5

-

50

60

70

Thorax

1,2

1,5

2

3

25

35

55

100


Enfants

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

Examen simple

Examen complet (? 1 scan)

DRL (P75)

DRL (P75)

Poids (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

-

-

4

5

8

-

-

150

210

350

Thorax

-

1,5

2

3

5

-

35

55

100

200


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 6 mei 2020.

De Directeur-generaal, Fr. HARDEMAN

^