Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020 type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020030921 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht. - Erratum type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020031126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2019 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van twee leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van een lid van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020201722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031938 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033317 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 30/09/2022 numac 2022041611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling van uittreksels

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041224 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling
^