Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 24 juni 2021
gepubliceerd op 06 juli 2021

Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2021042539
pub.
06/07/2021
prom.
24/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2021. - Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling


Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het Besluit Medische Blootstellingen, artikel 11;

Gelet op het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling;

Overwegende dat de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vastgestelde diagnostische referentieniveaus regelmatig moeten worden bijgewerkt om ervan gebruik te maken in het kader van het optimalisatieproces;

Overwegende dat de diagnostische referentieniveaus dienen bijgewerkt te worden naar aanleiding van de tiende iteratie van de periodieke dosisstudies voor de patiënt bij CT-onderzoeken die plaats vond vanaf 1 november 2019 tot 31 oktober 2020, en de vierde iteratie van de periodieke dosisstudies voor de patiënt bij onderzoeken in de conventionele radiologie, mammografie en interventionele radiologie die plaats vond vanaf 1 november 2017 tot 31 oktober 2020, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder: 1° Conventionele radiologie : diagnostische radiologie met röntgenstraling uitgezonderd computertomografie, cone beam computertomografie, eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie, interventionele radiologie en mammografie;2° DAP : Dose-Area Product, dosis oppervlakte product;3° CTDIvol: volume Computed Tomography Dose Index, volumetrische computertomografie dosisindex;4° DLP: Dose-Length Product, dosis lengte product;5° GKD: gemiddelde klierweefseldosis.6° Streefwaarde: dosiswaarde die als haalbare waarde wordt beschouwd voor een standaard patiënt, bij gebruik van moderne beeldvormingstoestellen en een geoptimaliseerd acquisitieprotocol.

Art. 2.§ 1. De diagnostische referentieniveaus (diagnostic reference level, DRL) en streefwaarden voor de onderzoeken in de conventionele radiologie worden opgelijst in bijlage 1. § 2. De DRL's en streefwaarden voor de mammografie onderzoeken worden opgelijst in bijlage 2. § 3. De DRL's en streefwaarden voor de CT-onderzoeken worden opgelijst in bijlage 3.

Art. 3.Het technisch reglement van 6 mei 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling, wordt opgeheven.

Brussel, 24 juni 2021.

De Directeur-generaal, F. HARDEMAN

Bijlage 1 - Lijst van diagnostische referentieniveaus en streefwaarden voor de onderzoeken in de conventionele radiologie

Adultes

DAP (mGy.cm2) par cliché

DRL

Valeur cible

Abdomen

1300

900

Bassin

1800

1000

Colonne lombaire de face

1500

800

Colonne lombaire de profil

2500

1200

Colonne lombaire de 3/4

2000

1000

Thorax de face (PA)

150

100

Thorax de profil

400

250


Enfants

DAP (mGy.cm2) par cliché

DRL

Age (années)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

40

80

150

400

Thorax de face

15

25

40

80

Thorax de profil

20

30

80

150


Enfants

DAP (mGy.cm2) par cliché

DRL

Poids (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

40

80

150

400

800

Thorax de face

15

25

40

80

100

Thorax de profil

20

30

80

150

300


Volwassenen

DAP (mGy.cm2) per opname

DRL

Streefwaarde

Abdomen

1300

900

Bekken

1800

1000

Lumbale wervelzuil face

1500

800

Lumbale wervelzuil profiel

2500

1200

Lumbale wervelzuil 3/4

2000

1000

Thorax face (PA)

150

100

Thorax profiel

400

250


Kinderen

DAP (mGy.cm2) per opname

DRL

Leeftijd (jaar)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

40

80

150

400

Thorax face

15

25

40

80

Thorax profiel

20

30

80

150


Kinderen

DAP (mGy.cm2) per opname

DRL

Gewicht (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

40

80

150

400

800

Thorax face

15

25

40

80

100

Thorax profiel

20

30

80

150

300


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 24 juni 2021 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 24 juni 2021.

De Directeur-generaal, F. HARDEMAN

Bijlage 2 - Lijst van diagnostische referentieniveaus en streefwaarden voor de mammografie onderzoeken

DGM (mGy) par cliché

DRL (P95)

Valeur cible

Toute vue

2,0

1,4


GKD (mGy) per opname

DRL (P95)

Streefwaarde

Alle beeldopnames

2,0

1,4


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 24 juni 2021 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 24 juni 2021.

De Directeur-generaal, F. HARDEMAN

Bijlage 3 - Lijst van diagnostische referentieniveaus en streefwaarden voor de CT-onderzoeken

Volwassenen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

DRL

Streefwaarde

DRL

Streefwaarde

Abdomen

10

8

490

380

Abdomen - volledig

-

-

570

420

Angio CT van de thorax

7,5

6

300

230

Hart*

4/20

3/15

70/300

50/230

Colon**

3/4

2,5/3,5

160/200

120/160

Cervicale wervelzuil

25

18

450

350

Lumbale wervelzuil

26

20

600

450

Schedel (hersenen)

50

40

800

720

Sinussen

4,5

3

65

50

Thorax

8

6

260

200

Thorax-abdomen

8,5

7

550

450

Thorax-abdomen - volledig

-

-

800

600


* Calciumscore/angiografie (CCTA) ** Acquisitie op de buik/acquisitie op de rug

Kinderen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

DRL

DRL

Leeftijd (jaar)

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

< 1

[1 - 5[

[5 - 10[

[10 - 15[

Abdomen

-

3

4

6

-

100

150

280

Schedel (hersenen)

22

30

40

45

420

540

660

780

Sinussen

-

-

3

4

-

50

55

60

Thorax

1,2

1,5

2

3

25

35

55

100


Kinderen

CTDIvol (mGy)

DLP (mGy.cm)

DRL

DRL

Gewicht (kg)

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

< 5

[5 - 15[

[15 - 30[

[30 - 50[

[50 - 80[

Abdomen

-

-

4

5

8

-

-

150

210

350

Thorax

-

1,5

2

3

5

-

35

55

100

200


Gezien om gevoegd te worden bij het technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 24 juni 2021 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling.

Brussel, 24 juni 2021.

De Directeur-generaal, F. HARDEMAN

^