Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 januari 1991
gepubliceerd op 15 februari 2018

Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030379
pub.
15/02/2018
prom.
02/01/1991
ELI
eli/wet/1991/01/02/2018030379/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 JANUARI 1991. - Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium (Belgisch Staatsblad van 25 januari 1991), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen (Belgisch Staatsblad van 21 september 1991); - de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 juli 1992); - de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 19 april 1993, err. van 2 juni 1993, 4 juni 1993 en 9 juli 1993); - de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 24 juli 1993); - de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1995, err. van 1 juli 1995); - de wet van 18 juni 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/1996 pub. 03/09/1999 numac 1999015116 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991 sluiten tot wijziging van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium (Belgisch Staatsblad van 25 juli 1996); - de wet van 12 december 1996 tot wijziging van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium met betrekking tot het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (Belgisch Staatsblad van 25 januari 1997); - de wet van 15 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels sluiten tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels (Belgisch Staatsblad van 9 september 1998); - de wet van 30 oktober 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro sluiten betreffende de euro (Belgisch Staatsblad van 10 november 1998, err. van 14 januari 1999); - het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro sluiten1 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001); - de wet van 28 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 bron ministerie van financien Wet ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen sluiten ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen (Belgisch Staatsblad van 3 mei 2002); - de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Belgisch Staatsblad van 4 september 2002); - de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2005); - de wet van 14 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten houdende afschaffing van de effecten aan toonder (Belgisch Staatsblad van 23 december 2005, err. van 6 februari 2006); - de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003363 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010 tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector sluiten tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector type wet prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003363 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010 tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector sluiten tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2010); - het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro sluiten2 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector (Belgisch Staatsblad van 9 maart 2011, add. van 29 maart 2011); - de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014); - de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 07/02/2018 numac 2018010403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen sluiten op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 21 november 2016); - de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro sluiten0 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Belgisch Staatsblad van 30 december 2016).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

MINISTERIUM DER FINANZEN 2. JANUAR 1991 - Gesetz über den Markt der Wertpapiere der Staatsschuld und die geldpolitischen Instrumente TITEL 1 - Markt der Wertpapiere der Staatsschuld und geldpolitische Instrumente KAPITEL 1 - Wertpapiere der Staatsschuld Ab einem gemäß Art.40 Abs. 1 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9.

September 1998) vom König festzulegenden Datum lautet Kapitel 1 wie folgt: "KAPITEL 1 - [Wertpapiere der Schuld des öffentlichen Sektors] [Überschrift von Kapitel 1 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9. September 1998)]" Artikel 1 - [Die Schuld des Staates, der Gemeinschaften, Regionen, Provinzen, Gemeinden, anderer öffentlicher Behörden, öffentlicher Einrichtungen, Einrichtungen öffentlichen Interesses, der Belgischen Nationalbank und anderer Personen, die der König für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes den vorerwähnten Personen des öffentlichen Sektors gleichstellt, ist verbrieft in: 1. namentlichen Eintragungen in ein Hauptbuch der Schuld des Ausgebers, 2.entmaterialisierten Wertpapieren, die ausschließlich auf einem Konto gebucht sind, 3. einzelnen oder globalen Inhaberpapieren, sofern sie ausschließlich im Ausland ausgegeben werden oder ausländischem Recht unterliegen. In den Ausgabenerlassen oder Anleihenvereinbarungen werden die Form(en) der Wertpapiere bestimmt, in denen die Schuld verbrieft wird.

Ist in einem Ausgabenerlass oder einer Anleihenvereinbarung eigens die Form der entmaterialisierten Wertpapiere vorgesehen, dürfen die betreffenden Anleihepapiere nur in dieser Form auf einem Konto gebucht werden und von Konto auf Konto übertragen werden.] [Art. 1 ersetzt durch Art. 35 des G. vom 14. Dezember 2005 (B.S. vom 23. Dezember 2005, Err.vom 6. Februar 2006)] Art. 2 - Der König bestimmt die Modalitäten in Bezug auf Organisation und Führung der öffentlichen Schuldbücher, Formalitäten für die Erlangung einer Eintragung, Weise, in der Eintragungen übertragen, verpfändet oder in andere Wertpapiere der Staatsschuld umgewandelt werden können, und die Modalitäten in Bezug auf die Zahlung der fälligen Zinsen und Kapitalien.

Der König kann Einschränkungen festlegen, was die Anzahl Inhaber pro Eintragung, die Begründung von Pfandrechten und anderen dinglichen Rechten, die durch die Eintragungsinhaber ausbedungenen Klauseln in Bezug auf die freie Verfügung über ihre Rechte oder die Bestimmung ihrer Rechte und die durch die Auftraggeber ausbedungenen Klauseln in Bezug auf den Umfang der Befugnisse der Beauftragten betrifft.

Die Übertragung und die Verpfändung einer Eintragung sind rechtsgültig und Dritten gegenüber wirksam ohne andere Formalitäten als diejenigen, die der König gemäß Absatz 1 bestimmt.

Ab einem gemäß Art. 40 Abs. 1 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9.

September 1998) vom König festzulegenden Datum lautet Art. 2 wie folgt: "Der König bestimmt die Modalitäten in Bezug auf Organisation und Führung der [in Artikel 1 erwähnten Hauptbücher der Schuld der Ausgeber], Formalitäten für die Erlangung einer Eintragung, Weise, in der Eintragungen übertragen, verpfändet oder in [Wertpapiere einer anderen Form] umgewandelt werden können, und die Modalitäten in Bezug auf die Zahlung der fälligen Zinsen und Kapitalien.

Der König kann Einschränkungen festlegen, was die Anzahl Inhaber pro Eintragung, die Begründung von Pfandrechten und anderen dinglichen Rechten, die durch die Eintragungsinhaber ausbedungenen Klauseln in Bezug auf die freie Verfügung über ihre Rechte oder die Bestimmung ihrer Rechte und die durch die Auftraggeber ausbedungenen Klauseln in Bezug auf den Umfang der Befugnisse der Beauftragten betrifft.

Die Übertragung und die Verpfändung einer Eintragung sind rechtsgültig und Dritten gegenüber wirksam ohne andere Formalitäten als diejenigen, die der König gemäß Absatz 1 bestimmt. [Art. 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 20 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9. September 1998)]" Art. 3 - [ § 1 - Der Betrag der entmaterialisierten Wertpapiere wird pro Wertpapiergattung mit denselben Merkmalen auf einem Konto auf den Namen des Eigentümers oder Inhabers bei einem Kontenführer gebucht, wodurch auf die Gesamtheit der gebuchten Wertpapiere derselben Gattung ein unkörperliches Miteigentumsrecht entsteht. § 2 - Folgende Einrichtungen sind als Kontenführer zugelassen und können daher in Belgien entmaterialisierte Wertpapiere für Rechnung Dritter halten: 1. juristische Personen nach belgischem Recht, die zu diesem Zweck von der [Belgischen Nationalbank] zugelassen sind, 2.in Belgien ansässige Zweigniederlassungen von Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen, die gemäß dem Recht eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums gegründet sind und in ihrem Herkunftsstaat ermächtigt worden sind, Wertpapiere für Rechnung Dritter zu halten, 3. in Belgien ansässige Zweigniederlassungen von juristischen Personen, die gemäß dem Recht eines ausländischen Staates gegründet sind und zu diesem Zweck von der [Belgischen Nationalbank] zugelassen sind, 4.die Belgische Nationalbank.] [Art. 3 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005);§ 2 einziger Absatz Nr. 1 und 3 abgeändert durch Art. 94 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011)] Art. 4 - [ § 1 - Die Belgische Nationalbank ist die Liquidationseinrichtung, die damit beauftragt ist, in vorliegendem Gesetz erwähnte entmaterialisierte Wertpapiere zu halten und Geschäfte mit diesen Wertpapieren zu liquidieren. § 2 - Der König kann spezifische Regeln erlassen in Bezug auf: 1. die kontenmäßige Führung in ausländischer Währung oder in Rechnungseinheiten ausgedrückter entmaterialisierter Wertpapiere durch Kontenführer, 2.die kontenmäßige Führung, die für eine Einrichtung gelten, die Konten in Zusammenhang mit der Verwaltung eines internationalen Wertpapierliquidationssystems führt, und die sich auf die kontenmäßige Führung von Wertpapieren bei einer anderen ähnlichen Einrichtung beziehen, um die Übertragung von Wertpapieren zwischen diesen Wertpapierliquidationssystemen zu vereinfachen. § 3 - Liquidationseinrichtungen dürfen Wertpapiere auf ein Konto ihrer Teilnehmer buchen aufgrund einer unwiderruflichen und bedingungslosen Verpflichtung der Belgischen Nationalbank, diese Wertpapiere am selben Tag in ihrem Liquidationssystem auf ein Konto auf den Namen der Einrichtung oder gegebenenfalls auf den Namen des Vermittlers dieser Einrichtung beim Liquidationssystem der Bank zu buchen.] [Art. 4 ersetzt durch Art. 19 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] Art.5 - Kontenführer dürfen mit Wertpapieren, die sie für Rechnung von Anlegern halten, keine Geschäfte für eigene Rechnung tätigen. Die Missachtung dieser Bestimmung kann gutgläubigen Dritten gegenüber nicht geltend gemacht werden.

Art. 6 - Entmaterialisierte Wertpapiere werden durch Überweisung von Konto auf Konto übertragen.

Im Ausgabenerlass oder in der Anleihenvereinbarung können Geschäfte mit entmaterialisierten Wertpapieren beschränkt oder genauer geregelt werden.

Art. 7 - Für die Bestellung eines zivilrechtlichen oder kaufmännischen Pfandrechts an entmaterialisierten Wertpapieren erfolgt die Besitzeinweisung auf gültige Weise, indem der Betrag der verpfändeten Wertpapiere auf ein Sonderkonto beim Kontenführer oder beim Wertpapierclearingsystem der Belgischen Nationalbank gebucht wird, die entweder als Pfandgläubiger oder als Drittinhaber auftreten.

Das so bestellte Pfandrecht ist ohne weitere Formalitäten rechtsgültig und Dritten gegenüber wirksam. [...] [Es wird davon ausgegangen, dass ein Pfandschuldner Eigentümer der verpfändeten entmaterialisierten Wertpapiere ist. Unbeschadet der Haftung eines Pfandschuldners gegenüber dem tatsächlichen Eigentümer der verpfändeten Wertpapiere wird die Gültigkeit eines Pfandrechts nicht dadurch berührt, dass der betreffende Pfandschuldner nicht das Eigentumsrecht an den verpfändeten Wertpapieren besitzt. Hat ein Pfandschuldner den betreffenden Pfandgläubiger im Vorfeld schriftlich darauf hingewiesen, dass er das Eigentumsrecht an den verpfändeten Wertpapieren nicht besitzt, unterliegt die Gültigkeit des Pfandrechts einer Ermächtigung des Eigentümers, diese Wertpapiere zu verpfänden.] [Art. 7 früherer Absatz 3 eingefügt durch Art. 4 des G. vom 18. Juni 1996 (B.S. vom 25. Juli 1996) und aufgehoben durch Art. 20 Nr. 1 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 20 Nr. 2 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] Ab dem 1.Januar 2018 (gemäß Art. 70 des G. vom 25. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016)) lautet Art. 7 wie folgt: "Art. 7 - [Ein Pfandrecht an entmaterialisierten Wertpapieren wird gemäß dem Gesetz vom 15. Dezember 2004 über Finanzsicherheiten und zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf Vereinbarungen über die Leistung von dinglichen Sicherheiten und den Verleih mit Bezug auf Finanzinstrumente bestellt.] [...] [Es wird davon ausgegangen, dass ein Pfandschuldner Eigentümer der verpfändeten entmaterialisierten Wertpapiere ist. Unbeschadet der Haftung eines Pfandschuldners gegenüber dem tatsächlichen Eigentümer der verpfändeten Wertpapiere wird die Gültigkeit eines Pfandrechts nicht dadurch berührt, dass der betreffende Pfandschuldner nicht das Eigentumsrecht an den verpfändeten Wertpapieren besitzt. Hat ein Pfandschuldner den betreffenden Pfandgläubiger im Vorfeld schriftlich darauf hingewiesen, dass er das Eigentumsrecht an den verpfändeten Wertpapieren nicht besitzt, unterliegt die Gültigkeit des Pfandrechts einer Ermächtigung des Eigentümers, diese Wertpapiere zu verpfänden.] [Art. 7 frühere Absätze 1 und 2 ersetzt durch Abs. 1 durch Art. 65 des G. vom 25. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016); Abs. 2 (früherer Absatz 3) eingefügt durch Art. 4 des G. vom 18. Juni 1996 (B.S. vom 25. Juli 1996) und aufgehoben durch Art. 20 Nr. 1 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 20 Nr. 2 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)]" Art. 8 - Die Rückforderung des Betrags der entmaterialisierten Wertpapiere, den ein Kontenführer schuldet, erfolgt auf den Gesamtbetrag der Wertpapiere derselben Gattung, die auf seinen Namen bei anderen Kontenführern oder beim Wertpapierclearingsystem der Belgischen Nationalbank gebucht sind.

Reicht der Gesamtbetrag dieser Wertpapiere nicht aus, um die vollständige Rückzahlung der geschuldeten entmaterialisierten Wertpapiere zu gewährleisten, wird dieser Betrag unter die Eigentümer nach Verhältnis ihrer Rechte verteilt. Die Unterteilung von Wertpapierkonten in Unterkonten gemäß den Kategorien von Anspruchsberechtigten wird dabei nicht berücksichtigt.

Ist der Kontenführer selbst Eigentümer eines Betrags von entmaterialisierten Wertpapieren, wird ihm bei der Anwendung des vorhergehenden Absatzes nur der Betrag der Wertpapiere zugeteilt, der nach Rückzahlung des Gesamtbetrags der bei ihm deponierten Wertpapiere derselben Gattung übrig bleibt.

Die Rückzahlung der entmaterialisierten Wertpapiere erfolgt durch Überweisung auf ein Wertpapierkonto bei einem anderen vom Deponenten bestimmten Kontenführer.

Ab einem gemäß Art. 36 des G. vom 2. Juni 2010 (B.S. vom 14. Juni 2010) vom König festzulegenden Datum lautet Art.8 wie folgt: "Art. 8 - Die Rückforderung des Betrags der entmaterialisierten Wertpapiere, den ein Kontenführer schuldet, erfolgt auf den Gesamtbetrag der Wertpapiere derselben Gattung, die auf seinen Namen bei anderen Kontenführern oder beim Wertpapierclearingsystem der Belgischen Nationalbank gebucht sind.

Reicht der Gesamtbetrag dieser Wertpapiere nicht aus, um die vollständige Rückzahlung der geschuldeten entmaterialisierten Wertpapiere zu gewährleisten, wird dieser Betrag unter die Eigentümer nach Verhältnis ihrer Rechte verteilt. Die Unterteilung von Wertpapierkonten in Unterkonten gemäß den Kategorien von Anspruchsberechtigten wird dabei nicht berücksichtigt. [Wenn Eigentümer den Kontenführer gemäß dem anwendbaren Recht ermächtigt haben, über ihre entmaterialisierten Wertpapiere zu verfügen und sofern dies in den Grenzen dieser Ermächtigung erfolgt, wird ihnen bei Konkurs des Kontenführers oder in allen anderen Konkurrenzsituationen nur die Anzahl Wertpapiere zugeteilt, die übrig bleibt nach Rückzahlung der Gesamtanzahl Wertpapiere derselben Gattung, die anderen Eigentümern gehören, an diese anderen Eigentümer.] Ist der Kontenführer selbst Eigentümer eines Betrags von entmaterialisierten Wertpapieren, wird ihm bei der Anwendung des vorhergehenden Absatzes nur der Betrag der Wertpapiere zugeteilt, der nach Rückzahlung des Gesamtbetrags der bei ihm deponierten Wertpapiere derselben Gattung übrig bleibt.

Die Rückzahlung der entmaterialisierten Wertpapiere erfolgt durch Überweisung auf ein Wertpapierkonto bei einem anderen vom Deponenten bestimmten Kontenführer. [Art. 8 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 33 des G. vom 2. Juni 2010 (B.S. vom 14. Juni 2010)]" Art. 9 - Wenn eine Zwischenperson entmaterialisierte Wertpapiere für Rechnung des Eigentümers auf ihren Namen oder auf den Namen eines Dritten hat buchen lassen, darf der Eigentümer vom Kontenführer [oder vom Wertpapierclearingsystem der Belgischen Nationalbank] die Herausgabe des Guthabens fordern, das auf den Namen dieser Zwischenperson oder dieses Dritten gebucht ist. Dieser Herausgabeanspruch wird nach den im vorhergehenden Artikel bestimmten Regeln geltend gemacht. [Art. 9 abgeändert durch Art. 23 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9.

September 1998)] Art. 10 - Drittpfändung ist auf Wertpapierkonten, die auf den Namen eines Kontenführers eröffnet sind, nicht erlaubt. [Unbeschadet der Anwendung der Artikel 8 und 9 dürfen Gläubiger des Eigentümers von Wertpapieren bei Konkurs oder in allen anderen Konkurrenzsituationen ihre Ansprüche auf den verfügbaren Restbestand der auf den Namen und für Rechnung ihres Schuldners auf einem Konto gebuchten Wertpapiere geltend machen, nach Abzug oder Hinzurechnung der Wertpapiere, die aufgrund von Eventualverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten mit ungewissem Betrag oder Terminverbindlichkeiten am Tag des Konkurses oder des Entstehens der Konkurrenzsituation gegebenenfalls auf einem gesonderten Teil dieses Wertpapierkontos gebucht waren und deren Zusammenfügung mit dem verfügbaren Restbestand bis zur Erfüllung der Bedingung, bis zur Bestimmung des Betrags oder bis zum Eintritt des Termins ausgesetzt ist.

Im vorhergehenden Absatz erwähnte Eventualverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten mit ungewissem Betrag oder Terminverbindlichkeiten beschränken sich auf Verbindlichkeiten, die aus einem Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber des betreffenden Wertpapierkontos und dem Führer dieses Kontos hervorgehen.] [Art. 10 Abs. 2 und 3 (Art. 10 frühere Absätze 7 und 8 des G. vom 4.

Dezember 1990 (B.S. vom 22. Dezember 1990)) eingegliedert durch Art. 38 des G. vom 4. April 1995 (B.S. vom 23. Mai 1995)] Art. 11 - [Die Eigentümer entmaterialisierter Wertpapiere können [ihre in Artikel 3 Absatz 1 erwähnten Miteigentumsrechte] nur dem Kontenführer gegenüber, bei dem diese Wertpapiere auf einem Konto gebucht sind, oder, wenn sie diese Wertpapiere unmittelbar beim Wertpapierclearingsystem der Belgischen Nationalbank halten, der Belgischen Nationalbank gegenüber geltend machen. Ausnahmsweise können sie: - einen Herausgabeanspruch gemäß den Bestimmungen der Artikel 8 und 9 des vorliegenden Gesetzes und des Artikels 9bis Absatz 2 bis 4 des Königlichen Erlasses Nr. 62 vom 10. November 1967 zur Förderung des Umlaufs von Wertpapieren ausüben, - gegebenenfalls ihre Gesellschafterrechte unmittelbar beim Ausgeber ausüben, - bei Konkurs oder in allen anderen Konkurrenzsituationen seitens des Ausgebers ihre Regressansprüche unmittelbar gegen ihn erheben.

Die Zahlung der fälligen Zinsen und Kapitalien entmaterialisierter Wertpapiere an die Belgische Nationalbank hat für den Ausgeber befreiende Wirkung.

Die Belgische Nationalbank überträgt den Teilnehmern des Wertpapierclearingsystems diese Zinsen und Kapitalien nach Verhältnis der Beträge der Wertpapiere, die am Fälligkeitstermin auf ihren Namen auf einem Konto gebucht sind. Diese Zahlungen haben für die Bank befreiende Wirkung.

Bei Konkurs oder in allen anderen Konkurrenzsituationen, die den Ausgeber entmaterialisierter Wertpapiere betreffen, werden alle Regressansprüche gegen ihn unter Vorlage einer vom Kontenführer oder von der Belgischen Nationalbank ausgestellten Bescheinigung zur Bestätigung der Anzahl entmaterialisierter Wertpapiere, die an dem für die Ausübung dieser Rechte erforderlichen Datum auf den Namen des Eigentümers oder seiner Zwischenperson gebucht sind, ausgeübt.] [Art. 11 ersetzt durch Art. 24 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9.

September 1998); Abs. 1 abgeändert durch Art. 21 des G. vom 15.

Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] Art. 12 - Für die Anwendung der Artikel 3 bis 11 kann der König Modalitäten in Bezug auf Erteilung und Entzug der Zulassung als Kontenführer, Organisation der Buchführung der Kontenführer, Funktionsweise der Konten, Kontoauszüge und Aufstellungen, die den Inhabern von Wertpapierkonten auszustellen sind, Zahlungen der fälligen Zinsen und Kapitalien von auf einem Konto gebuchten Wertpapieren durch die Kontenführer, globale Daten, die von den Kontenführern zu statistischen Zwecken oder zu Kontrollzwecken mitzuteilen sind, Kontrolle der Einhaltung der geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen durch die zugelassenen Kontenführer und, auf Vorschlag der Belgischen Nationalbank, die Modalitäten in Bezug auf Vergütungen, die ihr die Mitglieder ihres Wertpapierclearingsystems schulden, festlegen.

Der König kann Inhaberglobalzertifikate und Namensglobalzertifikate, die Anleihen mit der Bezeichnung "lineare Schuldverschreibungen" verbriefen und vor Inkrafttreten des vorliegenden Kapitels ausgegeben worden sind, in entmaterialisierte Wertpapiere umwandeln. Diese Umwandlung muss den Umfang der Rechte, die diese Wertpapiere für die Anleger repräsentieren, unberührt lassen. [Art. 12bis - Auf das Recht auf Übertragung gezeichneter entmaterialisierter Wertpapiere der Staatsschuld ist ab dem Bankgeschäftstag vor dem für die Übertragung der Wertpapiere und die Zahlung des Zeichnungspreises vorgesehenen Tag keine Drittpfändung mehr erlaubt.] [Art. 12bis (früherer Artikel 12bis des G. vom 4. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Dezember 1990)) eingegliedert durch Art. 39 des G. vom 4.

April 1995 (B.S. vom 23. Mai 1995)] Art. 13 - [ § 1 - Die [Belgische Nationalbank] ist mit der Kontrolle der Einhaltung der in vorliegendem Kapitel und in seinen Ausführungserlassen vorgesehenen Regeln und Verpflichtungen durch die in Artikel 3 § 2 Nr. 1 bis 3 erwähnten Einrichtungen beauftragt. § 2 - Für die Ausübung der in § 1 vorgesehenen Kontrolle, für die Auferlegung von Verwaltungsstrafen und für andere Maßnahmen, die gegenüber den in Artikel 3 § 2 Nr. 1 bis 3 erwähnten Einrichtungen getroffen werden, macht die [Belgische Nationalbank]: 1. gegenüber den in Artikel 3 § 2 Nr.1 bis 3 erwähnten Kreditinstituten Gebrauch von den Befugnissen, die ihr [durch das Gesetz vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute] [und der Börsengesellschaften] zuerkannt werden, 2. gegenüber den Wertpapierfirmen und den anderen in Artikel 3 § 2 Nr. 1 bis 3 erwähnten Kreditinstituten Gebrauch von den Befugnissen, die ihr [durch Buch XII des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute und der Börsengesellschaften] und durch seine Ausführungserlasse und -regelungen zuerkannt werden.

Die entsprechenden Bestimmungen, die die Nichteinhaltung vorerwähnter Bestimmungen bestrafen, sind anwendbar. § 3 - Erfüllt eine Einrichtung die für die Aufrechterhaltung ihrer Zulassung als Kontenführer erforderlichen Bedingungen nicht mehr, kann die [Belgische Nationalbank]: 1. diese Einrichtung verpflichten, die festgestellten Verstöße in der von ihr festgelegten Frist zu beheben, 2.die Zulassung dieser Einrichtung ganz oder teilweise widerrufen oder aussetzen. § 4 - Die [Belgische Nationalbank] kann in Belgien ansässigen Personen, die Konten mit entmaterialisierten Wertpapieren für Rechnung Dritter führen und Artikel 3 nicht einhalten, eine administrative Geldbuße auferlegen.

Die administrative Geldbuße kann einmalig oder pro Kalendertag auferlegt werden. In letztem Fall darf sie nicht weniger als 2.500 EUR und nicht mehr als 2.500.000 EUR betragen. Administrative Geldbußen, die für denselben Verstoß oder dieselbe Gesamtheit von Verstößen auferlegt werden, dürfen insgesamt nicht mehr als 12.500.000 EUR betragen.

Die Geldbußen werden zugunsten der Staatskasse von der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung eingenommen.] [Art. 13 ersetzt durch Art. 22 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005);§ 1 abgeändert durch Art. 94 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011); § 2 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 94 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011); § 2 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 32 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 7. Mai 2014) und Art. 74 Nr. 1 des G. vom 25. Oktober 2016 (B.S. vom 21. November 2016); § 2 Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 74 Nr. 2 des G. vom 25. Oktober 2016 (B.S. vom 21. November 2016); § 3 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 94 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 94 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011)] [Art. 13bis - Die Artikel 2279 und 2280 des Zivilgesetzbuches sind auf entmaterialisierte Wertpapiere der Staatsschuld anwendbar.] [Art. 13bis eingefügt durch Art. 36 des G. vom 14. Dezember 2005 (B.S. vom 23. Dezember 2005, Err. vom 6. Februar 2006)] KAPITEL 2 - Abänderungsbestimmungen in Bezug auf die Belgische Nationalbank Art. 14 - 17 - [Abänderungsbestimmungen] Art. 18 - 19 - [Aufhebungsbestimmungen] Art. 20 - 22 - [Abänderungsbestimmungen] KAPITEL 3 - Bestimmungen in Bezug auf Rückübertragungsgeschäfte [und Eigentumsübertragungen als Sicherheit] [Überschrift von Kapitel 3 abgeändert durch Art. 26 des G. vom 15.

Juli 1998 (B.S. vom 9. September 1998)] Art. 23 - 25 - [...] [Art. 23 bis 25 aufgehoben durch Art. 69 Nr. 4 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] [Art. 25bis - [...]] [Art. 25bis eingefügt durch Art. 30 des G. vom 15. Juli 1998 (B.S. vom 9. September 1998) und aufgehoben durch Art.69 Nr. 4 des G. vom 15.

Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] KAPITEL 4 - Steuerrechtliche Bestimmungen Art. 26 - [...] [Art. 26 aufgehoben durch Art. 69 Nr. 4 des G. vom 15. Dezember 2004 (B.S. vom 1. Februar 2005)] Art. 27 - 28 - [Abänderungsbestimmungen] KAPITEL 5 - Verschiedene Bestimmungen, Aufhebungsbestimmungen und Inkrafttreten Art. 29 - 30 - [Abänderungsbestimmungen] Art. 31 - [Aufhebungsbestimmung] Art. 32 - 33 - [Abänderungsbestimmungen] Art. 34 - [Aufhebungsbestimmung] Art. 35 - Vorliegender Titel tritt am 29. Januar 1991 in Kraft, mit Ausnahme der durch Artikel 27 an Artikel 126 Nr. 5 des Gesetzbuches der der Stempelsteuer gleichgesetzten Steuern angebrachten Abänderung und der Artikel 32 und 33, die mit 1. Januar 1991 wirksam werden.

TITEL 2 - Bestimmungen in Bezug auf das Belgisch-Luxemburgische Deviseninstitut Art. 36 - [...] [Art. 36 aufgehoben durch Art. 17 des G. vom 28. Februar 2002 (B.S. vom 3. Mai 2002)] Art. 37 - [Aufhebungsbestimmungen] Art. 38 - [Abänderungsbestimmung]

^