Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 april 2014
gepubliceerd op 16 mei 2014

Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003219
pub.
16/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/25/2014003219/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 64bis, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 3.In artikel 298, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 161, 1°, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 149 van het Wetboek der successierechten sluiten, worden de woorden "de administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 4.In artikel 299 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten7, worden de woorden "de administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 5.In artikel 301, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 6.In artikel 305, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008 en 17 juni 2013, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 7.In artikel 306 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1994 en 29 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen";2° in de Franse tekst, §§ 2 en 3, worden de woorden "l'Administration" telkens vervangen door de woorden "l'administration".

Art. 8.In artikel 307, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de directeur-generaal van de directe belastingen" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 9.In artikel 311 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten2, worden de woorden "De directeur-generaal van de directe belastingen" vervangen door de woorden "De administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 10.In artikel 314 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992, 6 juli 1994 en 14 april 2011, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen", de woorden "de administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen" en de woorden "het Ministerie van Financiën" telkens vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 11.In artikel 319, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten5, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 12.In artikel 327, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen".

Art. 13.In artikel 331, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie der belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 14.In artikel 337 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994 en 15 maart 1999, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen" en de woorden "administratie van het kadaster" telkens vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 15.In artikel 339, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 16.In artikel 341, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 17.In artikel 344, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 18.In artikel 374, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 19.. In artikel 447, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "het Ministerie van Financiën" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 20.In artikel 463, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning en de invordering" en de woorden "de Administratie van de bijzondere belastinginspectie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie".

Art. 21.In artikel 469, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, de woorden "toevertrouwd aan de administratie der directe belastingen" worden vervangen door de woorden "toevertrouwd aan de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen en deze belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 22.In artikel 470bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de woorden "administratie van de directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen" en de woorden "de administratie van de thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 23.In artikel 472, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 24.In artikel 473, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 25.In artikel 474 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 26.In artikel 475 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten4, worden de woorden "De administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 27.In artikel 476, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "van het kadaster" vervangen door de woorden "van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 28.In artikel 487, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "De administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 29.In artikel 494, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 30.In artikel 496 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "De administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" en de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen".

Art. 31.In artikel 501 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van het kadaster" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 32.In artikel 504 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "administratie van het kadaster" telkens vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 33.In artikel 505, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 34.In artikel 513, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 35.In artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3, worden de woorden "De administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft," vervangen door de woorden "De administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 36.In artikel 52 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "of op verzoek van de Administratie der douane en accijnzen of de Administratie van de btw, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "of op verzoek van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde";2° in paragraaf 3 worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 37.In artikel 52bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programma wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en vervangen bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 38.In artikel 53quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en vervangen bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 39.In artikel 53sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde";2° in paragraaf 2 worden de woorden "de Administratie van de btw, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 40.In artikel 53octies, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde";2° in paragraaf 4 worden de woorden "de administratie die bevoegd is voor de vestiging of invordering van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 41.In artikel 58bis, § 2, 6°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003254 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de openbare aanbiedingen van effecten type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden sluiten, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 42.In artikel 60, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 43.In artikel 61 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8, worden de woorden "administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens vervangen door de woorden "administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 44.In artikel 62, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 45.In artikel 62bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 46.In artikel 74bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie" vervangen door de woorden "van de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 47.In artikel 76, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3, worden de woorden "de Administratie van de btw, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 48.In artikel 84ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2008, worden de woorden "de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 49.In artikel 85, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde" en de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 50.In artikel 92, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden de woorden "de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 51.In artikel 93bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1981 en 28 december 1992, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 52.In artikel 93terdecies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten0 en vervangen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "Administratie van de btw, registratie en domeinen" telkens vervangen door de woorden "administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 53.In artikel 93quaterdecies, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1 en vervangen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "van één der rijksbesturen belast met de aanslag in, of de invordering van de belastingen" door de woorden "belast met de vestiging of de invordering van de belastingen". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 54.In artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, worden de woorden "de directeur-generaal der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 55.In artikel 38 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1970 en 10 februari 1981, worden de woorden "de directeur-generaal der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 56.In artikel 40, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de directeur-generaal der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 57.In artikel 60, § 1, van het hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten7, worden de woorden "kantore van de belastingen" vervangen door de woorden "kantore van de administratie belast met de inning en de invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 58.In artikel 79, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 1980, worden de woorden "De directeur-generaal der directe belastingen" vervangen door de woorden "De administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 59.In artikel 83 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 augustus 1980, worden de woorden "de administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de inning en de invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 60.In artikel 84, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juli 1972, worden de woorden "De directeur-generaal der directe belastingen" vervangen door de woorden "De administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen".

Art. 61.In artikel 102, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juni 1992, worden de woorden "de directeur-generaal der directe belastingen" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen". HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 62.In artikel 9, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1960 en 22 december 1989, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1960, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 63.In artikel 1811, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947, 12 juli 1960, 5 juli 1963, 22 december 1989 en 21 december 2013, en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947, 12 juli 1960, 5 juli 1963 en 21 december 2013, en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 64.In artikel 1812, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1960 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 65.In artikel 182, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947, 22 december 1989, en 22 juli 1993 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in de Nederlandse tekst, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947 en 22 juli 1993 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 66.In artikel 182bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de woorden "de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 67.In artikel 183, eerste lid, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947, 14 augustus 1947, 22 december 1989 en 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0 en bij de wet van 2 mei 2002, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947, 14 augustus 1947, en 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0 en bij de wet van 2 mei 2002, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 68.In artikel 184, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1947 en 22 december 1989 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, gewijzigd bij de wet van 14 augustus 1947 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten0, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 69.In artikel 193, 1°, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 70.In artikel 207octies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie".

Art. 71.In artikel 234 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende aanpassingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1, worden de woorden "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" vervangen door de woorden "l'Administration générale de la documentation patrimoniale";2° in de Nederlandse tekst, worden de woorden "het bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 72.In artikel 236bis, eerste, tweede en derde lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" telkens vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten en van de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Art. 73.In artikel 834, tweede lid, 1°, van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij de wet van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket type wet prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de aangifte van kunstwerken ter betaling van successierechten sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2005, worden de woorden "het Ministerie van Financiën" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 74.In artikel 96, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 2 mei 2002, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 75.In artikel 97, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947, 22 december 1989 en 2 mei 2002, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 76.In artikel 98, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1960 en 22 december 1989, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 77.In artikel 100, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1947, 22 december 1989 en 2 mei 2002, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 78.In artikel 101, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 79.In artikel 92 van de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen wordt het 1° vervangen als volgt: "1° in het eerste lid worden de woorden "een Rijksinwoner die titularis van een inschrijving of effect op naam is, de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan slechts bewerkstelligen, na de daartoe aangestelde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bericht te hebben gegeven van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is." vervangen door de woorden "iemand die titularis van een inschrijving of effect op naam is, de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan slechts bewerkstelligen, na de daartoe aangestelde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bericht te hebben gegeven, binnen drie maanden na het overlijden, van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is. In afwijking van het voorafgaande wordt het bericht gegeven binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan twee maanden na het overlijden."".

Art. 80.In artikel 93 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° in het eerste lid worden de woorden "een Rijksinwoner, mogen de teruggaaf, de betaling of de overdracht daarvan slechts doen na de echt en deugdelijk verklaarde lijst der effecten, sommen of waarden aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te hebben afgegeven." vervangen door de woorden "iemand, mogen de teruggaaf, de betaling of de overdracht daarvan slechts doen na de echt en deugdelijk verklaarde lijst der effecten, sommen of waarden aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te hebben afgegeven binnen drie maanden na de dag van het overlijden. In afwijking van het voorafgaande, wordt de lijst bezorgd binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting of persoon kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan twee maanden na het overlijden.""; 2° in de Nederlandse tekst van de bepaling onder 2°, worden de woorden "het bericht" en het woord "gegeven" telkens respectievelijk vervangen door de woorden "de lijst" en "toegezonden."". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het Wetboek van de diverse rechten en taksen

Art. 81.In artikel 1261, van het Wetboek diverse rechten en taksen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het 4°, worden de woorden "de Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie";2° in het 5°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Financiën, Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 82.In artikel 1302 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003621 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciën te verbeteren type wet prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 bron ministerie van financien Wet betreffende de definitieve omschakeling op de euro type wet prom. 10/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001003620 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken sluiten, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 83.In artikel 165 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 84.In artikel 183, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en bij de wet van 28 april 2003, worden de woorden "de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 85.In artikel 183undecies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de woorden "Administratie van de btw, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 86.In het Boek II van hetzelfde Wetboek, wordt de titel VII die de artikelen 183duodecies tot 183vicies bevat, opgeheven.

Art. 87.In artikel 1876 eerste lid, van hetzelfde Wetboek, opgenomen bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 88.In artikel 196, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003254 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de openbare aanbiedingen van effecten type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden sluiten, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 89.In het boek II van hetzelfde Wetboek, wordt de titel X die de artikelen 2013 tot 2019 bevat, opgeheven.

Art. 90.In artikel 2022, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 127 van 28 februari 1935 en gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten, worden de woorden "het Bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 91.In artikel 20210, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1960, worden de woorden "het Bestuur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 92.In artikel 2051, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, worden de woorden "het bestuur der Registratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in het Wetboek" en de woorden "dit bestuur" vervangen door de woorden "deze administratie".

Art. 93.In artikel 207decies, eerste lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 94.In artikel 212, eerste tot derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2004 en 20 juni 2005, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in het Wetboek". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van de wettelijke bepalingen betreffende de douane en accijnzen

Art. 95.In alle wetten worden de woorden "Ministerie van Financiën" vervangen door "Federale Overheidsdienst Financiën" en worden de woorden "de Administratie der Douane en Accijnzen", "de administratie der douane en accijnzen" en "de administratie der douane" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen". HOOFDSTUK IX. - Wijziging aan de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten0 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980

Art. 96.In artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten0 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden de woorden "De Administratie van de bijzondere belastinginspectie en de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit" vervangen door de woorden "De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie". HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van de wettelijke bepalingen betreffende de thesaurie

Art. 97.In alle wetten worden de woorden "de Administratie van de Thesaurie", "de Administratie der Thesaurie", "het Bestuur van de Thesaurie", "het Bestuur der Thesaurie", "het Bestuur van de Thesaurie en Staatsschuld" en "het Bestuur der Thesaurie en Staatsschuld" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie". HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen van de wettelijke bepalingen inzake materies waarmee de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is belast

Art. 98.Telkens "de Administratie over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen", "de Administratie van de btw, registratie en domeinen", "de Administratie van het kadaster", "het Bestuur der registratie en domeinen", "het nationaal Bestuur der registratie", "de Administratie der registratie en domeinen", "de Domeinen", "de Administratie van de Domeinen", "de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen" wordt vermeld in een wettelijke bepaling, moet deze worden gelezen alsof "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" wordt vermeld wanneer de materie die door deze wettelijke bepaling wordt geregeld tot de opdrachten behoort van deze algemene administratie. HOOFDSTUK XII. - Inwerkingtreding

Art. 99.Deze wet treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 53 - 3420 Integraal verslag: 3 april 2014.

Senaat (www.senate.be): Stukken: 5 - 2840 Ontwerp niet geëvoceerd door Senaat: 9 april 2014.

^