Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 25/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014000945 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021085 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 02/02/2015 numac 2015000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/04/2015 numac 2015000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/04/2015 numac 2015000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 30/04/2015 numac 2015000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/09/2015 numac 2015000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 08/10/2015 numac 2015000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 09/12/2015 numac 2015000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 12/01/2016 numac 2015000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2011-2012, eindejaarspremie en beroepsvorming in de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pen-sioenstelsel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde voor de instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder en de houders van de adjunct-mandaten van de Raad van State, bedoeld in artikelen 102bis en 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot definitie van de functie, de opdrachten en het profiel van de directeur van de dispatching voor de civiele veiligheid van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en de criteria voor de evaluatie van de ambtsdragers van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het operationeel organisatieschema van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/11/2014 numac 2014000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende oprichting van een gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014003161 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014003163 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003211 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende herbenoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 7, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003255 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009224 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009260 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009275 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 464/4, § 1, van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wat de elektronische invoer van gegevens door derden in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009288 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014009310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014009312 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77decies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2010 houdende toekenning van presentiegelden aan de leden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de analytische boekhouding van de aanbieder van de universele postdienst type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de tussenkomst in de vervoerkosten tussen woonplaats en werkplaats type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding aan de leden van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers voor de kosten verbonden aan de uitoefening van hun mandaat type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van bpost type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014014611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 312.500 EUR aan de gemeente Schaarbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014018166 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 225, § 2, van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014018167 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014018168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275®, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.500 EUR aan de vzw "Secours Populaire Wallonie-Bruxelles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.000 EUR aan de private Stichting "Réseau Solidaris", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de vzw "Maison des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan het "Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté - RWLP", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het invoegen van een titel IVbis met betrekking tot het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11°, en 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en bevestiging van de regeringscommissaris bij het eigen vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014024200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en bevestiging van de regeringscommissaris bij het eigen vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Surdimobil » type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal PET-scanners en diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op de functie `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op de referentiecentra `zeldzame ziekten', ook `expertisecentra' genoemd type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de karakteristieken voor het aanwijzen van referentiecentra `zeldzame ziekten', `expertisecentra' genoemd, binnen de erkende functies `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de taken toegewezen aan de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie wat betreft de vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling van menselijke organen tussen de lidstaten van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie `zeldzame ziekten' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een eerste toelage voor 2014 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1989 tot vaststelling van de datum en de betalingsmodaliteiten aan de Gewesten van de trimestriële voorschotten en van het resterende verschuldigde saldo van de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014202590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014202620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die metaalbouw, karretjes, mechanisch gelaste stukken en structuren, supports, reservoirs en trechters, omhulsels en plaatstukken vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Gosselies, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/12/2015 numac 2015000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 31/12/2015 numac 2015000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/03/2016 numac 2016000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het operationeel organisatieschema van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2016 numac 2016000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/12/2016 numac 2016000747 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 225, § 2, van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/02/2015 numac 2015015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van het Comité voor financiële steun aan de export voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en tot vaststelling van een aantal nadere regels inzake het beheer van de koers- en interestrisico's type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2018 numac 2018012653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/12/2020 numac 2020043613 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 29/10/2020 numac 2020015811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009255 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de modelformulieren die als basis moeten dienen voor het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 2004 tot vaststelling van de modaliteiten ter regeling van de gegevensuitwisseling in het kader van de unieke numerieke code op de publiekverpakkingen van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/10/2020 numac 2020015640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht. - Officieuze coördinatie in het Duits

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan type decreet prom. 25/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014035558 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035561 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend in Brussel op 5 maart 2010 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035581 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend in Brussel op 19 maart 2002 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035578 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend in Brussel op 5 december 2006 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (1) type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035589 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn , opgemaakt in Genève op 19 januari 1996 (1) type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035582 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op 25 april 2006 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035590 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014035615 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035614 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014035651 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse artikelen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg type decreet prom. 25/04/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014035687 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035706 bron vlaamse overheid Decreet betreffende complexe projecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014035911 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203011 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203084 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203104 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203108 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend in Kiev op 28 juli 1997 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203128 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren , opgemaakt in Genève op 26 mei 2000, en met de geactualiseerde voorschriften ADN 2013 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203132 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro, ondertekend in Podgorica op 16 februari 2010 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203133 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Moldavië, ondertekend in Chisinau op 21 mei 1996 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203162 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203225 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend in Skopje op 10 september 1998 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203226 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, ondertekend in Rabat op 14 juli 1997 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014203449 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014035550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014035551 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014035571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014035606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, wat betreft de bepaling van de modaliteiten van toekenning van de subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende 1e herverdeling 2014 van provisies werk vanuit begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014035660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxichauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autobuschauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autocarchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fietshersteller type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien bromfietsen en motorfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voorbewerker carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur/monteur carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035883 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie spuiter carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de organieke regelgeving naar aanleiding van de fusie van het departement Landbouw en Visserij met het Agentschap voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 tot oprichting van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid en tot regeling van de vergoedingen van de externe leden en professoren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014035904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014036416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014036535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit en het geven van een waarschuwing aan bepaalde aanbieders van de specifieke lerarenopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 84 en 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel managementondersteuning voor het jaar 2014, en tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage I en II bij dat besluit, wat de regionale diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de overdracht van erkenning van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de vrijwillige stopzetting van de uitbating van thuiszorgvoorzieningen betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 637 met betrekking tot de overgang naar het niveau A

erratum

type erratum prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014003230 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. - Erratum type erratum prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014009372 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203086 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van de regeling met betrekking tot de commissies van beroep in de publiekrechtelijke hogescholen en van de regeling met betrekking tot de verkiezing van sommige leden van het bestuurscollege van de Universiteit Gent

erratum

type erratum prom. 25/04/2014 pub. 02/08/2016 numac 2016203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2011-2012, eindejaarspremie en beroepsvorming in de provincie Namen. - Erratum

document

type document prom. 25/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031453 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014031452 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 25/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031454 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 25/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014031455 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^