Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003086
pub.
08/05/2013
prom.
30/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/30/2013003086/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 8, vervangen bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, artikel 37, vervangen bij de wet van 28 december 1992, artikel 39, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995 en de wetten van 26 november 2009 en 17 december 2012, artikel 39quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7 en de wetten van 26 november 2009 en 17 december 2012, artikel 40, § 3, vervangen bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, artikel 44, § 3, 1°, vervangen bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, artikel 49, gewijzigd bij de wetten van 27 december 1977 en 28 december 2011, artikel 52, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995, artikel 53, § 1, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, artikel 53quinquies, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en vervangen bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, artikel 53nonies, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, artikel 54, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten, artikel 55, vervangen bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten en gewijzigd bij de wetten van 20 december 2002, 22 april 2003, 1 maart 2007 en 26 november 2009, artikel 56, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 en de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, artikel 57, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, artikel 58, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, de wet van 25 mei 1993, de koninklijke besluiten van 23 december 1994 en 8 oktober 1999, de programmawet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 en de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten, artikel 76, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1 en de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten en artikel 93duodecies, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid, en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald door artikel 56, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 39 van 17 oktober 1980 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 93duodecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van ter zake verschuldigde btw;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993 met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf;

Overwegende dat de richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 de richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wijzigt wat de factureringsregels betreft;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 23 april 2013;

Gelet op de vrijstelling van een voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling op grond van artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1 houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid, van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende - dat de richtlijn 2010/45/EU op 1 januari 2013 in werking is getreden; - dat de bepalingen van onderhavig besluit die louter van technische aard zijn in werking moeten treden op de hiervoor vermelde datum teneinde de rechtszekerheid ervan te verzekeren; - dat deze maatregelen dus onverwijld moeten worden genomen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.§ 1. De factuur en het in artikel 3 bedoeld stuk worden respectievelijk uitgereikt of opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de belasting overeenkomstig de artikelen 16, §§ 1 en 2, derde lid, 17, § 1, 22, § 1 en 22bis, van het Wetboek opeisbaar wordt over het geheel of een deel van de prijs. § 2. Voor de onder de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek verrichte leveringen van goederen worden de factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk respectievelijk uitgereikt of opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de levering werd verricht. § 3. Voor de leveringen van goederen bedoeld in artikel 16, § 2, eerste lid en de diensten bedoeld in artikel 22, § 2, eerste lid, van het Wetboek die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen, wordt de factuur uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand na het verstrijken van de periode waarop de afrekening of de betaling betrekking heeft.

Voor doorlopende diensten die gedurende een periode langer dan één jaar geen aanleiding geven tot afrekeningen of betalingen in die periode, bedoeld in artikel 22, § 2, tweede lid, van het Wetboek, wordt de factuur uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand na het verstrijken van elk kalenderjaar. § 4. Het in artikel 53, § 3, eerste lid, van het Wetboek bedoeld stuk wordt uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin het goed of de dienst aan een ander lid werd verschaft.

Evenwel, wanneer de prijs of een deel ervan werd ontvangen vóór de levering van het goed of het verrichten van de dienst, wordt het stuk uitgereikt uiterlijk de vijftiende van de maand na die van de ontvangst van de prijs of een deel ervan. ».

Art. 2.In de Franse tekst van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 maart 1973, 3 november 1975, 24 februari 1978, 9 november 1982, 19 april 1991, 20 juli 2000 en 23 augustus 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "de délivrer" vervangen door de woorden "d'émettre";b) in paragraaf 2 worden de woorden "la délivrance d'une facture" vervangen door de woorden "l'émission d'une facture".

Art. 3.In artikel 92, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 februari 1978, wordt het woord "eisbaar" vervangen door het woord "opeisbaar".

Art. 4.Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 1994 en 19 november 1996, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Het recht op aftrek ontstaat : 1° ten aanzien van de belasting geheven van de aan de belastingplichtige geleverde goederen en verleende diensten, op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt krachtens de artikelen 16, § 1, 17, 22, § 1 en 22bis van het Wetboek;2° ten aanzien van de belasting geheven van een handeling die de belastingplichtige verricht voor de behoeften van zijn economische activiteit en die wordt gelijkgesteld met een levering door artikel 12, § 1, eerste lid, 3° en 4°, van het Wetboek, of met een dienst door artikel 19, § 2, eerste lid, 1°, of § 3, van het Wetboek, op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt krachtens de artikelen 16, § 1, 17, 22, § 1 en 22bis van het Wetboek;3° ten aanzien van de belasting geheven van een invoer, op het tijdstip waarop die belasting opeisbaar wordt krachtens artikel 24 van het Wetboek;4° ten aanzien van de belasting geheven van een intracommunautaire verwerving, op het tijdstip waarop die belasting opeisbaar wordt krachtens artikel 25sexies van het Wetboek;5° ten aanzien van de belasting geheven van een handeling die de belastingplichtige verricht voor de behoeften van zijn economische activiteit en die wordt gelijkgesteld met een intracommunautaire verwerving door artikel 25quater van het Wetboek, op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt krachtens artikel 25sexies van het Wetboek;6° ten aanzien van de belasting die verschuldigd is of voldaan wordt in de omstandigheden bedoeld in artikel 58, § 4, 7°, tweede lid, van het Wetboek, op het tijdstip bepaald in artikel 58, § 4, 7°, derde lid, van het Wetboek;7° ten aanzien van de belasting geheven van een handeling bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit nr.54 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, op het tijdstip waarop die belasting opeisbaar wordt krachtens artikel 9 van datzelfde besluit. ».

Art. 5.In de Franse tekst van artikel 3, § 1, 1°, 5° en 7°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2004, 21 april 2007 en 9 december 2009, worden de woorden "une facture délivrée" vervangen door de woorden "une facture émise".

Art. 6.In de Franse tekst van artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten6, worden de woorden "la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été délivrée" vervangen door de woorden "la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise".

Art. 7.In artikel 11, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 februari 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "artikel 60, § 1" vervangen door de woorden "artikel 60, §§ 1 en 4";b) in het tweede lid worden de woorden "artikel 60, § 2" vervangen door de woorden "artikel 60, § 4, derde lid".

Art. 8.In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 9.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7, worden de woorden "artikelen 15, § 5, derde lid" vervangen door de woorden "artikelen 15, § 2, derde lid".

Art. 10.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1978, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 11.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten6, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 12.In artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 2002 en 20 februari 2004, worden de woorden "verschuldigde belasting" vervangen door de woorden "opeisbare belasting".

Art. 13.In artikel 6, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 15, § 2, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden "artikel 14, § 3".

Art. 14.In het opschrift van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid, en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, worden de woorden "artikelen 15, § 5, derde lid" vervangen door de woorden "artikelen 15, § 2, derde lid".

Art. 15.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten8 en de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, vervangen als volgt : « Iedere belastingplichtige, die leveringen van goederen verricht als bedoeld in artikel 15, § 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek, waarvan het bedrag tijdens het voorafgaande kalenderjaar of, op het tijdstip van de levering tijdens het lopende kalenderjaar, de drempel niet overschrijdt zoals die bij toepassing van artikel 34 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006, door de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer naar de koper is vastgesteld en die ervoor kiest dat de plaats van deze leveringen van goederen wordt bepaald overeenkomstig artikel 15, § 2, eerste lid, van het Wetboek, moet hiervan het hoofd van het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder hij ressorteert op de hoogte brengen bij ter post aangetekende brief. ».

Art. 16.In artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, worden de woorden "artikel 5, 8° en 9° " vervangen door de woorden "artikel 5, § 1, 8° en 9° ".

Art. 17.In artikel 1, inleidende zin, van het koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, worden de woorden "artikel 44, § 3, 1°, a), tweede streepje of b), tweede streepje" vervangen door de woorden "artikel 44, § 3, 1°, a) derde streepje of b), derde streepje".

Art. 18.In artikel 5, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 oktober 1980, 29 december 1992, 16 juni 2003 en 19 december 2010, wordt het woord "verschuldigd" vervangen door het woord "opeisbaar".

Art. 19.Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 februari 1996 en 20 juli 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.De levering van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond, is van de belasting vrijgesteld met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen en voorwaarden : 1° aan de aankoop moet elk handels- of beroepskarakter vreemd zijn;2° de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 125 euro;3° de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap.Door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan worden bepaald dat de verkoopfactuur onder de door hem vastgelegde voorwaarden mag worden vervangen door een als zodanig geldend stuk. ».

Art. 20.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikelen 17 en 22" vervangen door de woorden "artikelen 16 en 22".

Art. 21.In de Franse tekst van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald door artikel 56, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen, wordt het woord "délivre" vervangen door het woord "émet".

Art. 22.In de Franse tekst van afdeling II, tweede lid, van rubriek XXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, worden de woorden "la délivrance d'une facture" vervangen door de woorden "l'émission d'une facture".

Art. 23.In de Franse tekst van rubriek XXVI, derde lid, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten3, worden de woorden "la délivrance" vervangen door de woorden "l'émission".

Art. 24.In rubriek XXXI, § 1, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1992, 29 juni 1992, 20 oktober 1995 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden " § 3" vervangen door de woorden "paragraaf 3"; b) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : « 3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijftien jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22, § 1 of artikel 22bis van het Wetboek;"; c) in de Franse tekst van de bepaling onder 5° wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 25.In de Franse tekst van rubriek XXXII, § 1, 4°, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 september 1992, wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 26.In de Franse tekst van rubriek XXXIII, § 1, 3°, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 september 1992, wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 27.In rubriek XXXVII, tweede lid, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4 en het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepalingen onder 4°, a) en 5°, worden de woorden "artikel 22" vervangen door de woorden "de artikelen 22, § 1 en 22bis";b) in de Franse tekst van de bepaling onder 6° wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 28.In rubriek XXXVIII, § 1, van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij de programmawet van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden " § 3" vervangen door de woorden "paragraaf 3"; b) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : « 3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22, § 1 of artikel 22bis van het Wetboek;"; c) in de Franse tekst van de bepaling onder 5° wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 29.In artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde, wordt paragraaf 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, vervangen als volgt : « § 3. In afwijking van paragraaf 1, is de bijzondere regeling, ingesteld bij artikel 57 van het Wetboek, niet toepasselijk ten aanzien van de leveringen van goederen verricht onder de voorwaarden van artikel 15, §§ 2 en 3, van het Wetboek. ».

Art. 30.In de Franse tekst van artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, vervangen als volgt : « § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est prévu, l'exploitant agricole émet une facture contenant, outre les mentions prescrites aux 2° à 7° de ce paragraphe, le numéro d'ordre et la date à laquelle le document est délivré. ».

Art. 31.In de Franse tekst van artikel 4bis, van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, vervangen als volgt : « § 1er. Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole doit émettre une facture à l'acheteur ou au preneur ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions prescrites à l'article 4, § 1er, 2° à 7°, les mentions suivantes : 1° le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est émis; 2° pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'exploitant agricole est identifié à la T.V.A. en Belgique ainsi que le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la T.V.A. dans l'autre Etat membre.

La facture ou le document en tenant lieu doit être émis au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. ».

Art. 32.Artikel 4ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, wordt vervangen als volgt : «

Art. 4ter.Voor de leveringen van landbouwproducten, verricht onder de voorwaarden van artikel 15, §§ 2 en 3, van het Wetboek, moet de landbouwondernemer aan de koper een factuur of een als zodanig geldend stuk uitreiken dat, benevens de vermeldingen eventueel voorgeschreven door de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer, de volgende vermeldingen bevat : 1° de datum waarop de factuur of het als zodanig geldend stuk wordt uitgereikt en het volgnummer ervan;2° de naam en het adres van de koper en van de landbouwondernemer;3° de gewone benaming en de hoeveelheid van de geleverde goederen;4° de prijs zonder belasting en de andere elementen van de maatstaf van heffing. In de gevallen en onder de voorwaarden te bepalen door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde, kan worden afgeweken van de bepalingen van het eerste lid. ».

Art. 33.In de Franse tekst van artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers wordt het woord "délivrer" vervangen door het woord "émettre".

Art. 34.In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten7, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 35.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 november 1998, 26 november 1998 en 20 juli 2000, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 36.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 37.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 38.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 39.In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 40.In artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Het stuk bedoeld in het eerste lid dient te worden beschouwd als noodzakelijk deel uitmakend van de factuur die wordt uitgereikt door de niet in België gevestigde belastingplichtige. ».

Art. 41.In artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 39 van 17 oktober 1980 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 93duodecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, wordt het woord "eisbaar" vervangen door het woord "opeisbaar".

Art. 42.In artikel 5, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, wordt het woord "eisbaar" vervangen door het woord "opeisbaar".

Art. 43.In de Franse tekst van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van ter zake verschuldigde btw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1994, wordt het woord "délivrée" vervangen door het woord "émise".

Art. 44.In de Franse tekst van artikel 6, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1994, worden de woorden ", l'émission" ingevoegd tussen de woorden "la rédaction" en de woorden "ou la délivrance".

Art. 45.In de Franse tekst van artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993 met betrekking tot de vereenvoudigings-regeling voor intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wordt het woord "délivré" vervangen door het woord "émis".

Art. 46.Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Op de facturen of op de als zodanig geldende stukken die de belastingplichtige wederverkoper uitreikt voor de leveringen van goederen die hij onderwerpt aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge dient de volgende vermelding te worden aangebracht : "Bijzondere regeling - gebruikte goederen", of "Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen" of "Bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten". »

Art. 47.In artikel 7, § 3, inleidende zin, van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, worden de woorden "artikel 12bis, tweede lid, 5°, 6° of 7° " vervangen door de woorden "artikel 12bis, tweede lid, 4°, 5° of 6° ".

Art. 48.In de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 december 1998, 1 april 2003, 2 juni 2005, 31 oktober 2005 en 2 juni 2010, worden de woorden "artikel 15, § 2, tweede lid 2, 4° " vervangen door de woorden "artikel 14bis".

Art. 49.In artikel 13, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf wordt het woord "verschuldigd" vervangen door het woord "opeisbaar".

Art. 50.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord "administratieve" vervangen door het woord "fiscale".

Art. 51.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van op 1 januari 2013.

Art. 52.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969. Programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, 2e editie.

Programmawet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, 2e editie.

Programmawet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, 3e editie.

Programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3e editie.

Programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, Belgisch Staatsblad van 30 december 2009, 1e editie.

Programmawet van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011.

Wet van 27 december 1977, Belgisch Staatsblad van 30 december 1977.

Wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980.

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie.

Wet van 25 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 28 mei 1993.

Wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, 1e editie.

Wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002, 3e editie.

Wet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, 3e editie.

Wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1980.

Wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004, 2e editie.

Wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007.

Wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 december 2009.

Wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 4e editie.

Wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, 2e editie.

Koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969, Belgisch Staatsblad van 14 november 1969.

Koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969, Belgisch Staatsblad van 12 december 1969.

Koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1969.

Koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970, Belgisch Staatsblad van 5 juni 1970.

Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1970.

Koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970, Belgisch Staatsblad van 19 september 1970.

Koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie.

Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002, Belgisch Staatsblad van 11 april 2002, 1e editie.

Koninklijk besluit nr. 39 van 17 oktober 1980, Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1980.

Koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993, Belgisch Staatsblad van 30 april 1993.

Koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994, Belgisch Staatsblad van 30 december 1994.

Koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996.

Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie.

Koninklijk besluit van 14 maart 1973, Belgisch Staatsblad van 20 maart 1973.

Koninklijk besluit van 3 november 1975, Belgisch Staatsblad van 11 november 1975.

Koninklijk besluit van 24 februari 1978, Belgisch Staatsblad van 2 maart 1978.

Koninklijk besluit van 31 maart 1978, Belgisch Staatsblad van 11 april 1978.

Koninklijk besluit van 17 oktober 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1980.

Koninklijk besluit van 9 november 1982, Belgisch Staatsblad van 20 november 1982.

Koninklijk besluit van 18 juli 1986, Belgisch Staatsblad van 24 juli 1986.

Koninklijk besluit van 19 april 1991, Belgisch Staatsblad van 30 april 1991.

Koninklijk besluit van 17 maart 1992, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1992.

Koninklijk besluit van 29 juni 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten3, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1992.

Koninklijk besluit van 30 september 1992, Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1992.

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 14 van 3 juni 1970, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970, Belgisch Staatsblad van 30 april 1993.

Koninklijk besluit van 22 november 1994, Belgisch Staatsblad van 1 december 1994.

Koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 30 december 1994.

Koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 en het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969, Belgisch Staatsblad van 30 december 1994.

Koninklijk besluit van 20 oktober 1995, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1995.

Koninklijk besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995.

Koninklijk besluit van 25 februari 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996.

Koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7, Belgisch Staatsblad van 14 december 1996.

Koninklijk besluit van 19 november 1996, Belgisch Staatsblad van 14 december 1996.

Koninklijk besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, Belgisch Staatsblad van 4 december 1998, 1e editie.

Koninklijk besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, Belgisch Staatsblad van 1 december 1998, 2e editie.

Koninklijk besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten0, Belgisch Staatsblad van 29 december 1998, 2e editie.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten1 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten2 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, 1e editie.

Koninklijk besluit van 2 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten4, Belgisch Staatsblad van 16 april 2002, 2e editie.

Koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten5, Belgisch Staatsblad van 15 april 2003, 1e editie.

Koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten6, Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003, 4e editie.

Koninklijk besluit van 20 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten7, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, 3e editie.

Koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten8, Belgisch Staatsblad van 1 juni 2004, 2e editie.

Koninklijk besluit van 23 augustus 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten9, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2004, 1e editie.

Koninklijk besluit van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, Belgisch Staatsblad van 10 juni 2005.

Koninklijk besluit van 31 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, Belgisch Staatsblad van 21 november 2005.

Koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 4 mei 2007.

Koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007, 2e editie.

Koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7, Belgisch Staatsblad van 17 april 2009, 2e editie.

Koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie.

Koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, Belgisch Staatsblad van 7 juni 2010, 1e editie.

Koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 7 juni 2010, 1e editie.

Koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, Belgisch Staatsblad van 24 december 2010.

Koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2012.

Koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 1e editie.

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^