Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 maart 1989
gepubliceerd op 07 november 2014

Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031896
pub.
07/11/2014
prom.
08/03/1989
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MAART 1989. - Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, instelling van openbaar nut die door het koninklijk besluit van 8 maart 1989 werd opgericht en in haar relaties met het publiek gewoonlijk "Leefmilieu Brussel" wordt genoemd, verhuist zijn hoofdzetel vanaf 12 november 2014 naar het volgende adres : Thurn & Taxis-site Havenlaan 86C / 3000 1000 Brussel

^