Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 december 2012

Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012 werden benoemd : Commandeur De heer Ferdinand Carlos Léopold de TRAZEGNIES GRANDA, Oud-Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, Bestuurder van het Peruaans filiaal va Ridder De heer Theophiel Cyril Ignatius VAN DEN DRIESSCHE, Adviseur voor de Buitenlandse Handel (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015197
pub.
20/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten4 werden benoemd : Commandeur De heer Ferdinand Carlos Léopold de TRAZEGNIES GRANDA, Oud-Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, Bestuurder van het Peruaans filiaal van de Belgische onderneming « Puratos »;

Ridder De heer Theophiel Cyril Ignatius VAN DEN DRIESSCHE, Adviseur voor de Buitenlandse Handel te Lima.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten3 werd benoemd : Grootofficier Graaf Jacques ROGGE, Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten2 werd benoemd : Ridder E.P. Luc DUQUENNE s.J., Ererector van de Franstalige katholieke parochie « Sacré Coeur » te Boekarest, Stichter en Voorzitter van de NGO « Jesuit Refugee Service » in Roemenië.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten2 werden benoemd : Officier De heer Frank DEMAEGHT, Stichter van de slagerij Number-One;

De heer Claude POLET, Gedelegeerd bestuurder van Tenke Fungurume Mining.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten0 werd benoemd : Commandeur De heer Daniel ZAJFMAN, Voorzitter van de Weizmann-instituut in Rehovot (Israël).

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten5 werd benoemd : Commandeur De heer George FORREST, Voorzitter van de « Groupe Forrest ».

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten5 werd benoemd : Officier De heer Jean-Philippe WATERSCHOOT, Directeur-generaal van Utex Africa.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten6 werd benoemd : Ridder Eerwaarde Pater Paul E. STAES, Rector CICM « District House Singapore ».

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten werd benoemd : Ridder Mevr. Godelieva Maria Aloysia MEERSSCHAERT, echtgenote Pontes, Vice-Voorzitster van de socio-culturele vereniging « Moinho da Juventude ».

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten3 werd benoemd : Ridder Mevr. Brigid GALLAGHER, Vertaalster bij het Internationaal Bureau van de Douanetarieven.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011200282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011003106 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1993 betreffende de sectorale functieclassificatie voor de bedienden uit de voedingsnijverheid sluiten werd benoemd : Ridder De heer Joseph SALLOUM, Arts - radioloog (Libanon).

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten4 werd bevorderd : Officier Eerwaarde Pater Léon de SAINT-MOULIN, Leraar aardrijkskunde aan de Universiteit van Kinshasa, redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift « Jeune Afrique »; en werden benoemd Officier Mej. Françoise DE MEYER, Directrice van het Motema Piko Lyceum te Kinshasa;

Monseigneur Maurice PLEVOETS, Ereprelaat van Z.H. Paus Benedictus XVI te Kinshasa;

Mevr. Arlette SEUTIN, echtgenote De Backer, Directrice en Studieprefecte van de Belgische School te Lubumbashi;

Ridder Eerwaarde Zuster Marguerite DECLERCK, Dokter in de geneeskunde te Kinshasa.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten4 werd benoemd : Officier De heer David LIEBERMAN, Opperrabijn te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten4 werd benoemd : Ridder De heer Eric A.K.M. VAN HOECKE, Siemens Communications NV, Senior Executive Consultant, Adviseur Buitenlandse Handel in Koeweit.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten4 werden bevorderd : Commandeur Professor Eduardo C. DARGENT CHAMOT, Professor aan de Universiteit San Martin de Porres te Lima;

Professor Johan M.L. LEURIDAN, Decaan van de Faculteit Psychologie en Toerisme van de Universiteit San Martin de Porres te Lima; en werden benoemd : Officier De heer Carlos E.A. DARGENT CHAMOT, Vertegenwoordiger van FN Herstal in Peru;

De heer Guy O. VANACKEREN, Verantwoordelijke van de « Belgo-Club » van Lima en Afgevaardigde van het « UFBE » (Unie van Franstalige Belgen in het Buitenland) in Peru.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten7 werd benoemd : Ridder Eerwaarde Pater Henri de la KETHULLE de RYHOVE, Missionaris van de Sociëteit van Jezus.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten2 werden benoemd : Officier De heer Jacques SOMVILLE, Industrieel in de Democratische Republiek Kongo;

De heer Bernard BLANPAIN, Geneesheer-directeur van het « Centre médical de la Communauté » te Lubumbashi;

De heer Christian RAMAECKERS, Radioloog te Lubumbashi.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten7 werden benoemd : Commandeur Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Rosa Paula IRIBAGIZA, echtgenote Van de Sande, Vertegenwoordigster van de Koninklijke Familie van Burundi;

Ridder Mevr. Goreth KANYANGE, Voorzitster van de verenigingen « C.A.D. Twese Twoterimbere » en « Iday Burundi » (Bujumbura);

De heer Gabriel RUFYIRI, Voorzitter van OLUCOME (« Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations »).

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten7 werd benoemd : Officier Mevr. Madeleine FIEVE ONCLINX, Zakenvrouw in Brazilië.

Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten9 werd benoemd : Officier Mevr. Veerle WAETERLOOS, echtgenote Löhr, Partner van de advocatenassociatie Matray, Matray & Hallet; actief lid van de Vrienden van het Belgisch Huis te Keulen.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten8 werd benoemd : Officier De heer François M.M.C.G. de MAURISSENS (Jonkheer), Handelsattaché van de Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewesten, in ruste.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten9 werd benoemd : Commandeur Graaf Roger Charles Jacques HARMEL, Directeur van het Secretariaat van de Raad van de OESO. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten9 werd verleend : de Zilveren Medaille Mevr. Sue BRAUSCH, Keurmeester bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Bij koninklijk besluit van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten6 werd benoemd : Ridder Mevr. Francine Henri KEUPPENS, Voorzitster van de « Belgian Club of Northern California ».

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden voor de tewerkstelling van stagiairs in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsherverdeling en de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de deelneming door de werkgevers in de vervoersonkosten sluiten werd benoemd : Officier De heer François DE SMET D'OLBECKE, Penningmeester van de Belgische Kamer van Koophandel te Santiago.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten werd benoemd : Officier De heer Francis Marc Ghislain TUMSON, Erevoorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel te Dublin.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten0 werden benoemd : Officier De heer Marc Lodewijk Jozefa Cornelius DE SCHUTTER, General Manager Puratos China;

De heer Baudouin Raymond Marie SNEL, Medestichter en directeur van « China Euro Services Ltd. » en South China Representative van « Invest in Brussels »;

De heer Marc C.F.A.G.L. VAN OVERBEKE General Manager en Directeur van « Eternit China ».

Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011003292 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer ten lande en goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011203787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van een « Fonds tweede pijler PC 323 » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011203797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011203889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011203786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011302 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen sluiten werden benoemd : Ridder Eerwaarde Zuster Marie-Jeanne Josephine Léontine DECAT, Missiezuster in de Filipijnen;

Mevr. Kathleen Louise Michèle DECKMYN, Verantwoordelijke van DISOP in de Filipijnen;

Eerwaarde Pater Marc Maurits LESAGE, Scheutist van CICM in de Filipijnen;

De heer Leo Maria Jozef RENIER Lid van het « Center for Small Entrepreneurs » en organisator van het International Bamboo Organ Festival (Las Piñas - Manila);

De heer Dominiek Oscar Gerard SEGAERT, Voorzitter van « Friendship for Philippines »;

De heer Arnold René Alice Maria VANDENBROECK, Vertegenwoordiger van 11.11.11 in de Filipijnen;

Eerwaarde Zuster Mathilda Joanna Lucia VAN KERCKHOVEN, Kloosterlinge in de Filipijnen.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten2 werd benoemd : Commandeur De heer Benjamin Constant E.J.B. HENDRICKX, Hoogleraar aan de Universiteit van Johannesburg (Zuid-Afrika).

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten3 werd benoemd : Ridder De heer Michel MYLLECAN, Technisch adviseur bij het Internationaal Bureau voor Douanetarieven; en werden verleend de Gouden Palmen De heer Georges LOISEAU, Drukker bij het Internationaal Bureau voor Douanetarieven.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten werd benoemd : Commandeur De heer Franciscus Guillaume BASTIAENS, « Retired Vice Chairman Cargill Incorp. » (Minneapolis).

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten5 werd benoemd : Ridder Mevr. Godelieve R.M. BIERQUE, Lerares kunstonderricht en ereconsul van België te Christchurch.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten werden benoemd : Ridder De heer Christian Marcel Raymond GOETSTOUWERS, Boekhouder, Voorzitter van de Belgische Club « ABB » (Asistencia a Belgas en Benidorm);

De heer Guillaume Leopold Annette SWERTS, Haarkapper, Erevoorzitter van de Belgische Club « ABB » (Asistencia a Belgas en Benidorm).

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opschorting van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten werden benoemd : Ridder Eerwaarde Zuster Esther Andrea Angela Magdalena BOSSUYT, Missiezuster in Burundi;

Eerwaarde Zuster Janine Monique Julia MAIRIAUX, Missiezuster in Burundi.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opschorting van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten werd benoemd : Ridder De heer Alain Marcel Adrien MISSOUL, President Belgian Club of Southern California.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten4 werden benoemd : Officier Mr. Geneviève DECAMP, Advocate te Kinshasa;

Mevr. Annick WATELET, echtgenote Wyart, Directrice van het « Prince de Liège » Lyceum te Kinshasa;

Ridder Mevr. Marie-Claude BOUCHERIE, echtgenote Turlot;

Mevr. Renée DOUTREWE, weduwe Timmers, Intendante van de school « Bon Départ » te Kinshasa-Limete;

Eerwaarde Pater Pierre LECUIT, s.J., Missionaris in de Democratische Republiek Congo;

Eerwaarde Zuster Noëlla LUST, ICM, Missiezuster van de Jacht in de Democratische Republiek Congo;

Eerwaarde Pater Albert SABBE, Missionaris in de Democratische Republiek Congo; en werden verleend : de Gouden Palmen Eerwaarde Pater Paul PEETERS, Missionaris in de Democratische Republiek Congo.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010003686 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions », het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij en het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Super Lotto » en « Super Joker », zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011200374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten werd benoemd : Ridder De heer Serge DEWACHTER, Directeur van Brussels Airlines in Rwanda.

Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten8 Grootofficier Graaf Jean CORNET d'ELZIUS, Adviseur van Z.K.H. Prins Filip.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten7 werd benoemd : Officier De heer Pierre Antoine Ghislain FRANCE, Gedelegeerd bestuurder van Metalubia en Metalusa (Bujumbura), Vice-Voorzitter van de Belgisch-Burundese Kamer van Koophandel.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten7 werd benoemd : Ridder De heer Carlo Jean SCHREURS, Deputy General Manager-BESIX te Riyadh.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten1 werd benoemd : Officier Eerwaarde Pater Etienne DEGREZ s.J., Assistent van de Hogere Overste van de Internationale Huizen en Werken van de Sociëteit van Jezus te Rome.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten0 werd benoemd : Officier De heer Paul VANN'S, Gedelegeerd Bestuurder van de v.z.w. « Mémoires du Congo ».

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten1 werd benoemd : Commandeur Mevr. Caroline NILENS, Voorzitter - Directeur-generaal van het champagne-huis Duval-Leroy.;

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 12/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen sluiten1 werd benoemd : Commandeur De heer Christophe NAVARRE, Voorzitter - Directeur-generaal van de groep Moët-Hennessy.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden voor de tewerkstelling van stagiairs in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsherverdeling en de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de deelneming door de werkgevers in de vervoersonkosten sluiten werd benoemd : Officier De heer Robert JOLIET, Voormalig economisch en commercieel Adviseur van het Waalse Gewest (AWEX) in Chili.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten0 werd benoemd : Commandeur Baron Guy François Edouard Marie ULLENS de SCHOOTEN WHETTNALL, Medeoprichter van het « Ullens Center for Contemporary Art » (UCCA).

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten1 werd benoemd : Grootofficier Mevr. Caroline VERMEULEN, Beroepsdiplomaat, secretaresse van H.M. de Koningin.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten3 werden benoemd : Officier Mevr. Marie-Madeleine GULIKERS, echtgenote Arnold, Journaliste;

De heer Julien A.A.A.C. NYSSENS, Actief lid van de v.z.w. « Mémoires du Congo ».

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten werd benoemd : Ridder Mevr. Brigitte MICHIELS, Stichtster en bezielster van het internationaal koor « Les En-Chanteurs » te Kinshasa.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011007057 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 21/05/2013 numac 2013007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever. - Addendum sluiten werd benoemd : Grootkruis De heer Marc G.A. MULLIE, Beroepsdiplomaat, Hoofd van het Departement Economische, Sociale en Culturele Zaken op het Koninklijk Paleis.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten4 werden benoemd : Commandeur Graaf Geoffroy de LIEDEKERKE, Ambassadeur van de Soevereine Orde van Malta te Kinshasa;

Ridder De heer Michel LOGNOUL, Restaurantuitbater te Kinshasa.

^