Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juli 2012
gepubliceerd op 24 augustus 2012

Koninklijk besluit houdende de benoeming van de gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012003233
pub.
24/08/2012
prom.
13/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van de gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme , ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (1) (2) sluiten houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Steven Vanackere, Minister van Financiën, wordt benoemd tot gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het Verdrag tot instelling vanh et Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in erking treedt.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

^