Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 augustus 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024305
pub.
13/09/2012
prom.
03/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité sluiten betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité, artikel 7, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006022599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité sluiten. houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité;

Overwegende dat ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van het federaal Borstvoedingscomité, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een termijn van vier jaar, respectievelijk tot effectieve en plaatsvervangende leden van het federaal Borstvoedingscomité : 1° Als vertegenwoordigers van het Belgisch Comité voor Unicef : - de heer Goyens, Philippe, 1040 Brussel; - Mevr. Marneffe, Isabelle, 1180 Brussel. 2° Als vertegenwoordigers van organisaties ter bevordering van de borstvoeding : - Mevr.Van Kogelenberg, Gerlinda, 3078 Meerbeek; - Mevr. Brouwers, Lutgarde, 3600 Genk; - Mevr. Flies, Els, 2910 Essen; - Mevr. Schneider, Christine, 2800 Mechelen; - Mevr. Schaner, Liliane, 4210 Burdinne; - Mevr. Quisquater, Muriel, 5590 Ciney; - Mevr. De Schepper-Oates, Christina, 6941 Durbuy; - Mevr. Vandevarent, Aline, 1450 Chastre. 3° Als vertegenwoordigers van ONE : - Mevr.Gilbert, Liliane, 1180 Brussel; - Mevr. Mélice, Nathalie, 4350 Momalle. 4° Als vertegenwoordigers van Kind en Gezin : - Mevr.Deguffroy, Evelyne, 9880 Aalter; - Mevr. Quintelier, Sigrid, 9270 Kalken-Laarne. 5° Als vertegenwoordigers van de Dienst für Kind und Familie - Mevr.Lentz, Myriam, 4700 Eupen; - Mevr. Falkenberg, Doris, 4700 Eupen. 6° Als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Mevr.Doughan, Laurence, 1620 Drogenbos; - de heer Gobbers, Dirk, 3200 Aarschot; - de heer Raes, Pieter,, 9031 Drongen; - Mevr. Touili, Yasmina, 1090 Brussel; - Mevr. Lion, Anabelle, 7110 Boussoit; - de heer De Ridder, Maurits, 9000 Gent. 7° Als vertegenwoordigers van de artsen : - Mevr.Verougstraete, Anne, 1650 Beersel; - de heer Devlieger, Roland, 3020 Herent; - Mevr. Coussement, Christilla, 1030 Brussel; - Mevr. Heintz, Geneviève, 6700 Arlon; - Mevr. Stevens, Greet, 2800 Mechelen; - de heer Vanhees, Jean-Noël, 4000 Liège; - de heer Loquet, Philip, 9120 Melsele; - Mevr. Logghe, Hilde, 8000 Brugge. 8° Als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen : - Mevr.Bangels, Anne-Marie, 3850 Nieuwerkerken; - de heer Walravens, Niki, 1800 Vilvoorde; - Mevr. Huberty, Anoinette, 1400 Nivelles; - Mevr. Orban, Jacqueline, 1040 Etterbeek. 9° Als vertegenwoordigers van de vroedkundigen : - Mevr.Theetaert, Katrien, 3001 Heverlee; - Mevr. Vanholen, Kathleen, 3680 Dorne; - Mevr. Debrun, Françoise, 4520 Wanze; - Mevr. Wittvrouw, Vanessa, 1325 Chaumont-Gistoux.

Art. 2.Wordt benoemd tot Voorzitster van het federaal Borstvoedingscomité : - Mevr. Theetaert, Katrien, 3001 Heverlee.

Art. 3.Wordt benoemd tot Ondervoorzitster van het federaal Borstvoedingscomité : - Mevr. Van Kogelenberg, Gerlinda, 3078 Meerbeek.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 14 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006022599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité sluiten houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^