Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012003227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012009383 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt Mevr. Annie DEVOS, met ingang van 20 september 2012, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Directeur-generaal van Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt de heer Hans Meurisse, met ingang van 20 sept(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 waarbij de Sint-Pieterskerk in Ouren als monument wordt gerangschikt en het ensemble bestaande uit de kerk en de omliggende terreinen als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1980 waarbij de ruïne van het versterkt kasteel van Burg-Reuland als monument en de omgeving ervan als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012205040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. Hermans, V., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, op haar verzoek, in Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eersh(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij de pastorie in Ouren, samen met de bijgebouwen en de afsluitingsmuur, als monument wordt gerangschikt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 16/04/2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verl Bij besluit van 02/05/2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nu(...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 16/03/2012 wordt de onderneming LANNEAU-MOLLET, met als ondernemingsnummer 0842 Bij besluit van 29/03/2012 wordt de onderneming GOUDENHOOFT FREDERIC, met als ondernemingsnumme(...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 16.04.2012 wordt het besluit van 21.12.2007 tot verni Bij besluit van 29.03.2012 wordt het besluit van 14.03.2008 tot vernieuwing van de erkenning al(...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen « Par arrêté du 28/03/2012, l'article unique de l'arrêté du 03/01/2011 agréant c « Article unique. L'entreprise VAN CAUTER ELECTRICITEIT, ayant comme numéro d'entreprise 0440004470(...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19.03.2012 wordt de erkenning als beveiligingsondernemi type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 29.03.2012 wordt de onderneming GL ELECTRONICS, met als ondernemingsnummer 0822 Bij besluit van 29.03.2012 wordt de heer RADLET, ANDRE, die zijn activiteiten uitoefent onder d(...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 06.03.2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 06.03.2012 wordt het besluit tot vernieuwing van de e Dit besluit treedt in werking op 31.12.2011. Bij besluit van 06.03.2012 wordt de erkenning (...) type erkenning prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 06.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 13.12.2004 De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1096 86 aan de onderneming AL(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2011 pub. 13/09/2012 numac 2012031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken. - Erratum

document

type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel) type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het kasteel van Oberhausen als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij de Sint-Stefanuskerk in Burg-Reuland als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Auf Kleinhardt" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nr. 26B type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 4 januari 1950 waarbij de Sint-Hubertuskapel te Weweler als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 september 2005 waarbij het huis gelegen in Burg-Reuland, Dürler 26A, als monument wordt gerangschikt type document prom. 21/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012204056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het huis Van Orley, Burg-Reuland 124, als monument wordt gerangschikt type document prom. -- pub. 13/09/2012 numac 2012204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 augustus 2012, dat in werking tree worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en ge(...)
^