Etaamb.openjustice.be
Decreet van 12 november 2021
gepubliceerd op 07 december 2021

Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021022566
pub.
07/12/2021
prom.
12/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2021. - Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 1° FOREm : de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", opgericht bij het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi" ;2° het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten: het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);3° de gebruiker: de particuliere gebruiker bedoeld in artikel 1bis, 1°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;4° de werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;5° de verplicht ingeschreven werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2° /1, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;6° de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2° /2, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;7° de verplicht ingeschreven werkzoekende onderworpen aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2° /3, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;8° de niet-werkende werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a) geen betaalde beroepsactiviteit uitoefent ;b) een onvrijwillig deeltijdse werknemer is, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;c) uitsluitend een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige in bijberoep;9° de beroepspositionering: identificatie, die zich waarschijnlijk gedurende de gehele loopbaan zal ontwikkelen, van het beroep waarin de werkzoekende werk wil zoeken, ongeacht of hij al dan niet over alle vereiste vaardigheden beschikt;10° de begeleidingspartner: elke rechtspersoon die een opdracht van openbare dienstverlening uitvoert, toevertrouwd door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, die bijdraagt tot de socio-professionele inschakeling van werkzoekenden en die met FOREm samenwerkt bij de uitvoering van de coaching- en de oplossingsgerichte begeleiding, overeenkomstig hoofdstuk 4, afdeling 2;11° de derde : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tussenkomt in het kader van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, overeenkomstig hoofdstuk 4, afdeling 3;12° het enkel dossier: het enkel dossier van de gebruiker bedoeld in artikel 1bis, 16°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten;13° de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding: alle door FOREm gecoördineerde diensten, die door FOREm of door begeleidingspartners of derden worden uitgevoerd, zodra de werkzoekende zich inschrijft, mobiliseren deze in het kader van zijn professionele inschakelingsparcours en zijn gericht op het profiel en de aspiraties van de werkzoekende, analyse van zijn behoeften, zijn mate van autonomie bij het zoeken naar werk en met betrekking tot het gebruik van digitale kanalen, zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt, de sociaaleconomische omgeving waarin hij zich ontwikkelt en de realiteit van de arbeidsmarkt, met het oog op zijn duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt;14° doorverwijzen: proces met het oog op het organiseren door FOREm van het in contact brengen van de werkzoekende met de begeleidingspartner of de derde van wie is vastgesteld dat het dienstenaanbod beantwoordt of kan beantwoorden aan de behoeften van de werkzoekende. De definities opgenomen in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Art. 3.Onverminderd het feit dat de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding op een andere manier en met een andere intensiteit worden verstrekt naar gelang van het profiel van elke werkzoekende, garandeert FOREm een gelijke behandeling bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten en van de daaruit voortvloeiende diensten, ongeacht de modaliteiten van de interactie met de werkzoekende, hetzij face-to-face, hetzij op afstand. HOOFDSTUK 2. - Inschrijving als werkzoekende

Art. 4.§ 1. Onverminderd de artikelen 64 en 65 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, kan iedere natuurlijke persoon die in het Franse taalgebied verblijft overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, en die het recht heeft zich op de arbeidsmarkt te begeven, zich als werkzoekende inschrijven bij FOREm.

FOREm is voorstander van de inschrijving op afstand en garandeert tegelijkertijd dat alle in lid 1 bedoelde natuurlijke personen zich rechtstreeks tot zijn diensten kunnen wenden om zich in te schrijven. § 2. Vóór zijn inschrijving als werkzoekende registreert de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde natuurlijke persoon zich bij FOREm als gebruiker, autonoom of met de hulp van FOREm. Deze registratie geeft toegang tot een persoonlijke ruimte en, via deze ruimte, tot de online diensten van FOREm en genereert, na authentificatie van de gebruiker, de aanmaak van zijn enkel dossier.

Om zich te kunnen inschrijven en om FOREm in staat te stellen hem te authenticeren, identificeert de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde natuurlijke persoon zich online of met behulp van de diensten van FOREm, door middel van zijn identiteitskaart of enig ander identificatiemiddel dat een hoge mate van garantie biedt, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, en deelt de gegevens mee bedoeld in artikel 4/1, § 1, 1° tot 11°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten.

Wanneer de in lid 2 bedoelde gegevens beschikbaar zijn uit authentieke bronnen waartoe FOREm toegang heeft, past FOREm het beginsel van eenmalige verzameling toe en verkrijgt zij deze gegevens rechtstreeks uit de authentieke bron.

Onverminderd artikel 4 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten1 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, geeft FOREm de voorkeur aan de elektronische mededeling van het inschrijvingsbewijs, waarbij het recht van de werkzoekende om het bewijs per post of bij de diensten van FOREm te ontvangen, wordt gewaarborgd. § 3. Om het parcours van de werkzoekende naar duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te optimaliseren, zorgt FOREm er via het enkel dossier voor: 1° de informatie met betrekking tot de werkzoekende, zijn inschakelingsparcours en zijn toenadering tot FOREm, tot de begeleidingspartners en tot derden, gedurende het hele parcours, te centraliseren, te bewaren en te aggregeren;2° in het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van de werkzoekende, de onderlinge uitwisseling van informatie met de begeleidingspartners of derden mogelijk te maken. § 4. De Regering kan de modaliteiten van de inschrijving als werkzoekende nader bepalen.

Art. 5.§ 1. De inschrijving als werkzoekende is drie maanden geldig.

Ze eindigt automatisch wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet: 1° het verstrijken van de geldigheidsduur van drie maanden;2° de werkzoekende verzoekt om te worden uitgeschreven; 3° de werkzoekende heeft niet langer recht op toegang tot de arbeidsmarkt. § 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt de werkzoekende die op het ogenblik van de inschrijving beantwoordt aan de definitie bedoeld in artikel 2, eerste lid, 8°, ingeschreven voor onbepaalde duur. In dit geval eindigt de inschrijving wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet: 1° de werkzoekende verzoekt om te worden uitgeschreven ;2° de werkzoekende heeft niet langer recht op toegang tot de arbeidsmarkt;3° de werkzoekende beantwoordt niet langer aan de definitie, vermeld in artikel 2, eerste lid, 8°, gedurende achtentwintig opeenvolgende dagen;4° de werkzoekende verblijft niet langer in het Franse taalgebied overeenkomstig artikel 4, § 1, eerste lid. In afwijking van het eerste lid, 3°, blijft de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende als werkzoekende ingeschreven wanneer hij niet voldoet aan de definitie bedoeld in artikel 2, 8°, gedurende meer dan achtentwintig opeenvolgende dagen.

De Regering kan de omstandigheden waaronder de inschrijving eindigt, aanvullen. § 3. Teneinde het recht op sociale zekerheid te verzekeren, moet een werkzoekende die tijdens de geldigheidsduur van de in paragraaf 1 bedoelde inschrijving een niet-werkende werkzoekende wordt, zich opnieuw bij FOREm inschrijven.

Art. 6.Bij de inschrijving informeert FOREm de werkzoekende over zijn rechten en plichten en over de diensten die FOREm hem ter beschikking stelt om zijn inschakeling op de arbeidsmarkt te ondersteunen. HOOFDSTUK 3. - Coaching- en oplossingsgerichte begeleiding

Art. 7.§ 1. Om hun duurzame socio-professionele inschakeling in een kwaliteitsbaan te bevorderen, krijgen alle werkzoekenden, zodra zij zich inschrijven, coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, die is aangepast aan hun profiel, hun professionele aspiraties, de analyse van hun behoeften, hun mate van autonomie bij het zoeken naar werk en met betrekking tot het gebruik van digitale kanalen, hun mate van nabijheid tot de markt, hun sociaaleconomische omgeving en de realiteiten van de arbeidsmarkt.

De intensiteit en de aard van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding houden rekening met de prioriteit die moet worden toegekend aan niet-werkende werkzoekenden en kunnen variëren naar gelang van het adaptieve karakter van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, met name naar gelang van de mate waarin de werkzoekende dichter bij de arbeidsmarkt staat en zijn autonomie bij het zoeken naar werk. § 2. De coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van de werkzoekende is gebaseerd op een multidisciplinair team en wordt verzekerd door FOREm-begeleiders, belast met het mobiliseren van de werkzoekende, het uitvoeren van individuele of collectieve acties gericht op de professionele inschakeling van de werkzoekende, alsook het opvolgen en coördineren van de hele begeleiding van deze laatste, met expertise in het identificeren en analyseren van de behoeften van de werkzoekende en : 1° sectorale deskundigheid, met name inzake de vaardigheden die nodig zijn voor de inschakeling van de werkzoekende in de betrokken beroepssector ;2° of deskundigheid in de aanpak van belemmeringen voor de inschakeling van werkzoekenden, in de methodieken om die weg te nemen en in de dienstverlening van de begeleidingspartners;3° of deskundigheid in begeleiding op afstand. FOREm organiseert de permanente opleiding van de begeleiders, zodat zij met name hun vaardigheden op het gebied van het beheer van de menselijke betrekkingen en hun vermogen om de werkzoekende te motiveren en tot volledige deelname aan te moedigen, kunnen ontwikkelen. § 3. De werkzoekende kan op elk moment een beroep doen op een referentiebegeleider die samen met hem inschakelingdiensten uitvoert, instaat voor zijn opvolging, coaching en coördinatie van het hele inschakelingsparcours en van alle acties die eruit voortvloeien, ongeacht of deze door FOREm dan wel door de begeleidingspartners of door derden worden verzorgd.

Een referentiebegeleider wordt toegewezen aan elke werkzoekende die daaraan behoefte heeft of die als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven sinds een door de Regering vastgestelde periode. § 4. De coaching- en oplossingsgerichte begeleiding leidt, vanaf het moment dat de werkzoekende een referentiebegeleider krijgt toegewezen, tot de uitwerking van een evolutief actieplan dat is aangepast aan het profiel van de werkzoekende, aan zijn beroepsaspiraties, aan de analyse van zijn behoeften, aan de mate waarin hij dicht bij de arbeidsmarkt staat, aan zijn sociaaleconomische omgeving en aan de realiteit van de arbeidsmarkt, bij de uitwerking en de evolutie waarvan de werkzoekende nauw wordt betrokken. § 5. De Regering kan de modaliteiten van de in de paragrafen 1 tot en met 4 bedoelde coaching- en oplossingsgerichte begeleiding nader bepalen en, afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen en personele middelen, de situatie op de arbeidsmarkt en de inzet van technologische hulpmiddelen, categorieën van werkzoekenden vaststellen die prioritair toegang hebben tot coaching- en oplossingsgerichte begeleiding.

Art. 8.Werkzoekenden die in het kader van hun coaching- en oplossingsgerichte begeleiding deelnemen aan opleidings- of inschakelingacties die worden georganiseerd door FOREm, een begeleidingspartner of een derde, kunnen in aanmerking komen voor een door FOREm toegekende overeenkomst voor beroepsopleiding .

De Regering stelt de voorwaarden vast voor de toekenning van de overeenkomst voor beroepsopleiding en, in voorkomend geval, de daaraan verbonden voordelen.

Art. 9.De digitale autonomie van de werkzoekende, zijn arbeidspositie en zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt worden bij de inschrijving geobjectiveerd.

Indien relevant of indien de werkzoekende daarom verzoekt, voert FOREm een voor de werkzoekende verplichte beoordeling van zijn vaardigheden uit, om zijn beroepspositionering en zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt op geldige wijze te bepalen.

Bij het bepalen van de mate van digitale autonomie wordt rekening gehouden met de evaluatie van de capaciteiten van de werkzoekende om digitale kanalen te gebruiken, alsook met de mogelijkheden van de werkzoekende om toegang te krijgen tot de juiste apparatuur, instrumenten en computerverbindingen. FOREm biedt passende begeleiding op basis van deze elementen en de behoeften van de werkzoekende.

Wanneer FOREm een of meer gezondheids- of psychosociale problemen vaststelt of wanneer de werkzoekende zich op een dergelijk probleem beroept dat een invloed kan hebben op zijn beroepspositionering of op zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt of op de bepaling van zijn status als niet-mobiliseerbare werkzoekende of op zijn beschikbaarheidsplicht op de arbeidsmarkt, zal FOREm, een medisch onderzoek of een anamnese door een psycholoog of een maatschappelijk werker kan laten verrichten om het (de) gezondheids- of psychosociale probleem(en) na te gaan en de gevolgen ervan voor de duurzame inschakeling van de werkzoekende op de arbeidsmarkt vast te stellen, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij de uitvoering van zijn begeleiding, in het kader van de vaststelling van de status van niet-mobilisabele werkzoekende en in het kader van zijn verplichting tot beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. De werkzoekende wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid om het onderzoek of de anamnese te weigeren.

Wanneer de werkzoekende het onderzoek of de anamnese bedoeld in het vierde lid weigert, kan FOREm weigeren om in het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding rekening te houden met de door de werkzoekende aangevoerde gezondheids- of psychosociale moeilijkheden.

In het kader van de beroepspositionering wordt alleen rekening gehouden met de verklaring betreffende de geschiktheid of ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen of de eventuele beperkingen in verband met dit beroep, die aan het einde van het medisch onderzoek wordt geformuleerd.

De verwerking van deze gezondheids- of psychosociale gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker die aan het beroepsgeheim is onderworpen, of door een andere persoon, die eveneens aan een geheimhoudingsplicht is onderworpen.

Bij ontstentenis van beroepspositionering of wanneer de kwaliteit van de beroepspositionering van de werkzoekende, gelet op zijn profiel, zijn beroepsaspiraties, de analyse van zijn behoeften, zijn graad van nabijheid tot de arbeidsmarkt en de realiteit van de arbeidsmarkt, onzeker is, maakt FOREm, naargelang van de behoeften van de werkzoekende en om aan deze behoeften tegemoet te komen, onder meer gebruik van het aanbod van diensten van het systeem voor levenslange oriëntering, bedoeld in artikel 1bis, 11°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten.

De Regering kan de modaliteiten bepalen voor de objectivering van de digitale en beroepsmatige autonomie van de werkzoekende, de beroepspositionering en de graad van nabijheid tot de arbeidsmarkt, met inbegrip van de modaliteiten voor de tussenkomst van de actoren van het systeem van levenslange begeleiding.

Art. 10.Door middel van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding voldoet FOREm aan zijn verplichtingen in het kader van de "Garantie Jeunes" en garandeert hij met name voor werkzoekenden jonger dan 30 jaar de inzet van de nodige middelen voor hun inschakeling, de ontwikkeling en erkenning van hun vaardigheden of het aanbieden van perioden van onderdompeling of opleiding op de werkplek.

Art. 11.FOREm biedt fysieke begeleiding aan werkzoekenden die door hun digitale autonomie geen begeleiding op afstand kunnen krijgen of wanneer de werkzoekende fysieke begeleiding nodig heeft of daarom verzoekt.

Met inachtneming van lid 1 kan FOREm digitale kanalen gebruiken voor elke interactie, voortvloeiend uit de uitvoering van dit decreet, met de werkzoekende wiens digitale autonomie, geobjectiveerd en ondersteund door FOREm, een begeleidingspartner of een derde, een begeleiding op afstand mogelijk maakt.

Afhankelijk van de digitale autonomie en de behoeften van de werkzoekende kan de begeleiding deels face-tot-face en deels op afstand worden georganiseerd.

Onverminderd artikel 4 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten1 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, geeft FOREm de voorkeur aan de elektronische mededeling, en garandeert hij de werkzoekenden die tot deze communicatie geen toegang hebben, een communicatie per post.

Art. 12.De werkzoekende die bij FOREm ingeschreven is : 1° zoekt werk en werkt als volwaardige actor mee aan de uitvoering van zijn coaching- en oplossingsgerichte begeleiding;2° stelt FOREm in kennis van elke wijziging van de gegevens die hij aan FOREm heeft meegedeeld en waartoe FOREm geen toegang heeft indien de gegevens niet worden bijgewerkt door de werkzoekende;3° woont de geplande afspraken, face-to-face of op afstand, op de aangeduide datum en uur bij. In geval van niet-nakoming van de in lid 1 genoemde verplichtingen kan FOREm, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten: 1° beslissen, wanneer hij vaststelt dat de werkzoekende onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van het begeleidingsparcours dat hem door FOREm wordt voorgesteld of in geval van herhaalde afwezigheid op de gesprekken waarvoor hij wordt opgeroepen, de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van de werkzoekende die niet verplicht is ingeschreven, op te schorten;2° de verplicht ingeschreven werkzoekende of de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende of de verplicht ingeschreven werkzoekende onderworpen aan de aangepaste beschikbaarheid sanctioneren in het kader van de controle van zijn passieve, actieve of aangepaste beschikbaarheid, met inachtneming van het federale normatieve kader inzake beschikbaarheid, zoals voorzien door het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, en in het kader van zijn actieve beschikbaarheid, zoals bepaald bij of krachtens artikel 15.

Art. 13.In het kader van de opdrachten van FOREm inzake informatie, advies aan de werkgevers en beheer van hun werkaanbiedingen, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, b), van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, voert FOREm, op vraag van de werkgevers, preselecties uit van kandidaten onder de werkzoekenden.

FOREm deelt aan de werkgevers de in artikel 4/1, § 1, eerste lid, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 10° en 11° van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten bedoelde gegevens mee van de voorgeselecteerde kandidaten die voldoen aan de criteria waarover de werkgevers en FOREm een akkoord hebben bereikt.

De werkgevers die een beroep doen op de opdrachten van FOREm, bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, b), van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, eerbiedigen de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake aanwerving en selectie van werknemers, die op hen van toepassing zijn.

De werkgever die gebruik maakt van de diensten van FOREm, als bedoeld in lid 1, zendt FOREm een feedback over de door hem voorgeselecteerde werkzoekenden die hebben gereageerd op de werkaanbieding van de werkgever, ongeacht of zij al dan niet in dienst zijn genomen. De feedback gaat over de dienstneming of niet van de kandidaat die naar het sollicitatiegesprek is gegaan en de redenen en criteria op grond waarvan de kandidaat al dan niet voor de baan is geselecteerd. Deze informatie is bedoeld om de begeleiding van de werkzoekenden te verbeteren, met uitsluiting van het toezicht op hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, en om beter in te spelen op de aanwervingsbehoeften van werkgevers.

De Regering kan de modaliteiten van de in lid 4 bedoelde feedback nader bepalen.

Art. 14.Bepaalde voorwaarden voor het toekennen van vrijstellingen van beschikbaarheid worden onweerlegbaar geacht vervuld te zijn, volgens de modaliteiten bepaald door de Regering, wanneer de studies of opleidingen die de werkzoekende, volledig werkloos in de zin van artikel 27, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten, wenst te volgen, door FOREm, in het kader van zijn begeleidings- en oplossingsgerichte begeleiding, als relevant worden beschouwd met het oog op zijn duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt.

De Regering kan de criteria bepalen aan de hand waarvan de relevantie van de studie of opleiding met het oog op de duurzame inschakeling van de werkzoekende op de arbeidsmarkt door FOREm wordt beoordeeld.

Art. 15.§ 1. Bij coaching- en oplossingsgerichte begeleiding wordt rekening gehouden met de verplichtingen van actieve beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekende en de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende.

Vanuit formatief oogpunt wordt de uitvoering van de begeleiding door FOREm voor elke werkzoekende geëvalueerd. § 2. De evaluatie van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding is gebaseerd op de evaluatie van de actieve beschikbaarheid in de zin van artikel 36/1, derde lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering, voor de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende, en op de evaluatie van de actieve beschikbaarheid in de zin van artikel 58/1, derde lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering, voor de verplicht ingeschreven werkzoekende. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering, houdt deze evaluatie onder meer rekening met het profiel van de werkzoekende, de beschikbare diensten, de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt en de medewerking van de werkzoekende aan de acties die in het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding worden overeengekomen. § 3. Indien de actieve beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekende tijdens de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding en na een geformaliseerd proces waarvan de modaliteiten door de Regering worden bepaald, niet positief kan worden beoordeeld op basis van de begeleiding met betrekking tot de naleving van zijn actieve beschikbaarheid bedoeld in artikel 58, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering, wordt het dossier van de verplicht ingeschreven werkzoekende overgemaakt aan de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten.

In geval van herhaalde, al dan niet opeenvolgende en al dan niet ongegronde afwezigheden van de verplicht ingeschreven werkzoekende op de evaluatie- of opvolgingsgesprekken die in het kader van zijn begeleiding zijn voorzien, kan zijn dossier worden overgemaakt aan de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten.

De dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten analyseert het dossier en neemt, na de verplicht ingeschreven werkzoekende te hebben laten horen, met eerbiediging van de rechten van verdediging, een evaluatiebeslissing en, in geval van negatieve evaluatie, een beslissing over de toepasselijke sancties, overeenkomstig de artikelen 58/2 tot 58/11 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering, overeenkomstig de bepalingen bepaald bij of krachtens artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten.

In geval van een negatieve evaluatie voert de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten een nieuwe evaluatie uit van de actieve beschikbaarheid van de ingeschreven werkzoekende, overeenkomstig de door de Regering vastgelegde modaliteiten. Wanneer FOREm tijdens de evaluatieperiode tussen het negatieve evaluatiebesluit en de nieuwe evaluatie, in het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, een gunstig advies uitbrengt over de actieve beschikbaarheid van de ingeschreven werkzoekende, meldt de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten een positieve evaluatie. Bij gebreke van een gunstig advies neemt de dienst met afzonderlijk beheer, na de verplicht ingeschreven werkzoekende te hebben gehoord, met inachtneming van de rechten van verdediging, een evaluatiebeslissing en, in geval van een negatieve evaluatie, een beslissing over de daaraan verbonden sancties, met inachtneming van de artikelen 58/2 tot 58/11 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering. § 4. Indien FOREm in het kader van de evaluatie van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van de overeenkomstig paragraaf 2 verplicht ingeschreven jonge werkzoekende een gunstig advies uitbrengt tijdens de periode van evaluatie van zijn actieve beschikbaarheid door de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, deelt deze laatste een positieve evaluatie mee.

Bij ontstentenis van een gunstig advies, zoals bedoeld in lid 2, neemt de dienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, na de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende te hebben laten horen, met eerbiediging van de rechten van verdediging, een evaluatiebeslissing met inachtneming van de artikelen 36/2 tot 36/11 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende werkloosheidsreglementering. § 5. De Regering stelt de methoden en de procedure vast voor de beoordeling van de actieve beschikbaarheid van verplicht ingeschreven werkzoekenden en verplicht ingeschreven jonge werkzoekenden. HOOFDSTUK 4. - Tussenkomst van derden Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 16.§ 1. In het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding kan FOREm de werkzoekende doorverwijzen naar een begeleidingspartner of een derde, wanneer hun dienstverlening het meest relevant is met betrekking tot het profiel, de professionele aspiraties van de werkzoekende, de analyse van zijn behoeften, zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt, zijn sociaaleconomische omgeving en de realiteit van de arbeidsmarkt. § 2. Op basis van een analyse van de profielen en de behoeften van de werkzoekenden en van de arbeidsmarkt, stelt FOREm om de drie jaar aan de Regering, volgens de modaliteiten die deze laatste kan bepalen, een analyse voor met betrekking tot de volumes en de soorten prestaties die nodig zijn om aan de vastgestelde behoeften te voldoen.

Art. 17.§ 1. FOREm en de begeleidingspartners of derden wisselen, met het oog op de optimalisering van de praktijken en synergiën die zijn ontwikkeld om de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te ondersteunen, informatie uit over de uitvoering van de inschakelingsparcoursen van werkzoekenden, de strategieën en methodologieën voor de uitvoering ervan, alsmede over het dienstenaanbod.

Deze uitwisseling van informatie tussen de begeleidingspartners en FOREm vindt plaats via het in punt 2 bedoelde samenwerkingsmechanisme en via de door FOREm ter beschikking gestelde middelen. § 2. Uitwisselingen tussen FOREm en de begeleidingspartner of de derde betreffende gegevens over werkzoekenden die door de begeleidingspartner of de derde worden doorverwezen of onder zijn hoede genomen, vinden plaats via de door FOREm opgezette middelen van of naar het enig dossier.

FOREm en de begeleidingspartner of de derde wisselen de in artikel 4/1, § 1, eerste lid, 1°, 3°, 5°, 7° tot 13°, 18° en 19°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten bedoelde categorieën van gegevens uit, betreffende de werkzoekenden die door de begeleidingspartner of de derde worden doorverwezen of in dienst genomen.

Voor identificatiedoeleinden zijn de begeleidingspartners van de en derden in hun uitwisselingen met FOREm met betrekking tot de in lid 2 bedoelde gegevens gemachtigd de volgende nummers te gebruiken: 1° het identificatienummer van de werkzoekende in het Rijksregister, indien het gaat om gegevens betreffende een in het Rijksregister ingeschreven natuurlijke persoon ;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, indien het gaat om gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is ingeschreven. De begeleidingspartners die met FOREm gegevens uitwisselen over de werkzoekenden die naar hen zijn doorverwezen of die zij onder hun hoede nemen, wegens hun openbare dienstverleningstaak die bestaat in de socio-professionele inschakeling van werkzoekenden, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van hun gegevens in het kader van deze opdracht.

De begeleidingspartners of derden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Voor de in lid 2 bedoelde informatie zorgt FOREm voor een systeem van actieve transparantie ten aanzien van de betrokken werkzoekenden, zodat zij hun opmerkingen kunnen formuleren over de feedback die door de begeleidingspartners of door derden wordt verstrekt. § 3. In het kader van de in paragraaf 2 bedoelde informatie-uitwisselingen zorgen FOREm en de begeleidingspartners voor een operationele dialoog over de begeleiding en het inschakelingsparcours van de werkzoekende. De Regering bepaalt wat onder operationele dialoog wordt verstaan. § 4. De Regering kan van de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde categorieën van gegevens preciseren welke informatie wordt uitgewisseld tussen FOREm en de begeleidingspartners of derden, en de nadere regels voor de uitwisseling van informatie vaststellen. Afdeling 2. - Samenwerkingsverbanden met de begeleidingspartners

Art. 18.§ 1. In het kader van de uitvoering van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden werkt FOREm met name samen met de volgende ondersteuningspartners, waarmee zij een medewerkings- of samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten : 1° de centra voor socioprofessionele inschakeling bedoeld in het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling; 2° de begeleidingsstructuren voor zelftewerstelling bedoeld in het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E"); 3° de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling bedoeld in het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;4° de buurwijken bedoeld in de artikelen 195 en 196 van het Waalse Wetboek Duurzaam Wonen;5° de plaatselijke agentschappen voor arbeidsvoorziening;6° de gewestelijke centra voor de inschakeling van vreemdelingen bedoeld in de artikelen 153 tot 153/7 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;7° het "Agence wallonne pour une Vie de Qualité" (Waalse Agentschap voor de Kwaliteit van het Leven);8° de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling bedoeld in de artikelen 905 tot 990 van het reglementair Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;9° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De Regering kan de lijst van de begeleidingspartners waarmee FOREm samenwerkt, aanvullen. § 2. Er wordt een samenwerkingsmechanisme ingesteld tussen FOREm en de in paragraaf 1 bedoelde begeleidingspartners, met inbegrip van een gewestelijke overlegcommissie, subregionale overlegcommissies, medewerkingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.

Het samenwerkingsmechanisme verzekert het overleg en de organisatie van de samenwerking tussen FOREm en de begeleidingspartners, teneinde met name het volgende te garanderen: 1° de samenwerking tussen FOREm en de partners, met respect voor hun respectieve rol en hun autonomie, in een relatie van vertrouwen en dialoog, teneinde, via hun gezamenlijk optreden, de begeleiding van de werkzoekende en zijn inschakelingmogelijkheden te versterken;2° de zichtbaarheid van het dienstenaanbod, met betrekking tot coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, van de begeleidingspartners;3° de overname van de verantwoordelijkheid door de begeleidingspartners van de door FOREm doorverwezen werkzoekenden;4° de uitwisseling van informatie bedoeld in artikel 17, §§ 1 tot 3, tussen FOREm en de begeleidingspartners;5° de versterking van de complementariteit van de tussenkomst en het dienstenaanbod van FOREm en de begeleidingspartners;6° de evaluatie van de samenwerking met FOREm en de begeleidingspartner. De Regering kan de doelstellingen van het samenwerkingsmechanisme nader omschrijven.

Art. 19.§ 1. De in artikel 18, lid 2, bedoelde gewestelijke overlegcommissie heeft tot taak : 1° de strategische en operationele krachtlijnen van de samenwerking tussen FOREm en de begeleidingspartners vast te leggen ;2° een voorafgaand advies uit te brengen : a) over de modaliteiten van het zichtbaar maken van het dienstenaanbod van de begeleidingspartners ;b) over de modaliteiten van de verantwoordelijkheid door de begeleidingspartners van de door FOREm doorverwezen werkzoekenden ;c) over de modaliteiten over de uitwisseling van informatie en voor de operationele dialoog als bedoeld in artikel 17 tussen FOREm en de begeleidingspartners;d) en, in samenwerking met de regio-instantie kwalificerend onderwijs - vorming - arbeidsmarkt, hierna de "KOVA-regio-instantie" genoemd, over de overeenkomstig artikel 16, § 2 door FOREm uitgevoerde analyse met betrekking tot de volumes en soorten diensten die nodig zijn om aan de vastgestelde behoeften te voldoen;3° de jaarlijkse actieplannen van de subregionale commissies te valideren en goed te keuren ;4° de evaluatie uit te voeren van de samenwerking tussen FOREm en de begeleidingspartners, met inbegrip van de verrichting van de jaarlijkse actieplannen van de subregionale commissies en de ingevoerde acties, met het oog op met name het optimaliseren van het inschakelingsparcours van de werkzoekenden en hun duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt ;5° in te spelen op de moeilijkheden, vragen en verwachtingen van de subregionale commissies ;6° de communicatie met de subregionale overlegcommissies te organiseren ;7° op eigen initiatief of op verzoek, adviezen op te stellen over de opportuniteit met betrekking tot de invoering van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding met het oog op de verbetering van de samenhang, de zichtbaarheid en de doeltreffendheid van het mechanisme om de parcoursen van de werkzoekenden vlotter te laten verlopen en de werking van het mechanisme te verbeteren;8° de minimale gemeenschappelijke inhoud van de medewerkingsovereenkomsten op te stellen. De subregionale overlegcommissies tussen FOREm en de begeleidingspartners, bedoeld in artikel 18, § 2, hebben tot taak: 1° de operationele samenwerking te organiseren tussen FOREm en de begeleidingspartners op het grondgebied van de betrokken "KOVA-regio-instantie" ;2° de doorverwijzing en het parcours van werkzoekenden soepeler te laten verlopen;3° de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gevalideerd door de gewestelijke overlegcommissie, vast te stellen en te controleren;4° elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de medewerkingsovereenkomst te beslechten;5° ten minste eenmaal per jaar samen te komen met de "KOVA-regio-instantie" van hun referentiegrondgebied om een presentatie te verzekeren van het jaarlijkse actieplan, van de werkzaamheden die in dat kader worden uitgevoerd en van de stand van zaken, teneinde bij die gelegenheid de voorstellen en aanbevelingen van de "KOVA-regio-instantie" te verzamelen en van gedachten te wisselen over de evaluatie en de vooruitzichten van de begeleidingspartners. Er wordt een medewerkingsovereenkomst tussen FOREm en de begeleidingspartner gesloten. Bedoelde overeenkomst: 1° bepaalt het jaarlijks actieplan voorgesteld door de subregionale overlegcommissie en gevalideerd door de gewestelijke overlegcommissie ;2° bepaalt de individuele organisatiemodaliteiten van de samenwerking tussen FOREm en de begeleidingspartner, met inbegrip van het volume werkzoekenden die doorverwezen worden;3° organiseert de rapportering van de acties uitgevoerd door de begeleidingspartner aan de subregionale overlegcommissie ;4° bepaalt, met inachtneming van de krachtens artikel 8, tweede lid, vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, de voorwaarden voor de toekenning van beroepsopleidingsovereenkomsten, sociale uitkeringen voor werkzoekenden en verzekeringsdekking ;5° legt de modaliteiten vast om de uitwisseling van informatie te verzekeren, met inbegrip van de operationele dialoog tussen de FOREm-begeleiders en de begeleidingspartner. Indien een van de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst haar verplichtingen ten onrechte niet nakomt, kan de andere partij, na het geschil te hebben voorgelegd aan de subregionale commissie, de medewerkingsovereenkomst opzeggen.

In afwijking van lid 3 wordt in onderling overleg een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen FOREm en de begeleidingspartners die voldoen aan de definitie van overheidsinstantie.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de samenwerking met de begeleidingspartners en van de samenwerkingsovereenkomst en bepaalt de samenstelling en de werkingsvoorwaarden van de in lid 1, eerste en tweede leden, bedoelde commissies. § 2. Bij de uitvoering van hun taken zien de gewestelijke overlegcommissie en de subregionale overlegcommissies toe op de samenhang van het aanbod van oriëntatie, opleiding, validering van vaardigheden en inschakeling.

Zij steunen in het bijzonder op de actieplannen, aanbevelingen en instrumenten en methodologieën van de voorziening voor levenslange oriëntering, bedoeld in artikel 1bis, 11°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, van het Consortium voor de Validering van Vaardigheden, bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties en de regeling "Wallonie Compétences d'Avenir", bedoeld in artikel 1bis, 14°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten.

Art. 20.FOREm: 1° zorgt voor het secretariaat en de coördinatie van de gewestelijke en subregionale overlegcommissies en de coördinatie van het samenwerkingsmechanisme;2° leeft de acties van het jaarlijkse actieplan na dat binnen de subregionale overlegcommissie is overeengekomen tussen FOREm en de begeleidingspartners, en dat door de gewestelijke overlegcommissie is gevalideerd;3° voert de medewerkingsovereenkomst uit die is opgesteld met inachtneming van het jaarlijks actieplan;4° verzekert de relevantie van de doorverwijzing van de werkzoekende naar de door de begeleidingspartner aangeboden dienstverlening, rekening houdend met zijn behoeften, zijn professionele aspiraties, zijn profiel, zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt, zijn socio-economische omgeving;5° deelt in het kader van de informatie-uitwisseling en de operationele dialoog, bedoeld in artikel 17, de gegevens en inlichtingen met betrekking tot de werkzoekende mee, die nodig zijn om hem optimaal te kunnen begeleiden door de begeleidingspartner;6° houdt rekening met de beschikbare plaatsen bij de begeleidingspartner;7° ondersteunt de begeleidingspartner bij het zichtbaar maken van zijn dienstenaanbod.

Art. 21.De begeleidingspartner : 1° leeft de inhoud van het jaarlijkse actieplan na dat binnen de subregionale overlegcommissie is overeengekomen tussen FOREm en de begeleidingspartners, en dat door de gewestelijke overlegcommissie is gevalideerd;2° voert de medewerkingsovereenkomst uit die is opgesteld met inachtneming van het in 1° bedoelde jaarlijks actieplan;3° verwelkomt elke werkzoekende die door FOREm wordt doorverwezen, en neemt bedoelde werkzoekende onder zijn hoede;4° stelt FOREm in kennis van zijn dienstenaanbod, de beoogde doelstellingen, de verwachte en te leveren resultaten, de plaats, de duur en het tijdschema, indien van toepassing, de betrokken doelgroepen en de beschikbaarheid van plaatsen die toegang geven tot de door hem aangeboden diensten en de bijwerking ervan;5° ondersteunt en volgt de werkzoekende tijdens de realisatie van de dienstverlening en brengt FOREm op de hoogte van elke gebeurtenis die een invloed kan hebben op zijn begeleiding;6° deelt aan FOREm de gegevens mee betreffende de uitvoering van de acties die hij met de werkzoekende onderneemt, ongeacht of hij al dan niet door FOREm werd doorverwezen, en betreffende de evolutie van zijn parcours, overeenkomstig artikel 17 ;7° verifieert de inschrijving als werkzoekende van de begunstigde van zijn diensten en brengt FOREm op de hoogte van de begeleiding van elke werkzoekende, ten laatste op het ogenblik dat de begeleiding van de werkzoekende effectief aanvangt. Voor de toepassing van lid 1, 3°, kan de begeleidingspartner, na overleg met FOREm, weigeren de doorverwezen werkzoekende onder zijn hoede te nemen wanneer de dienstverlening niet relevant is gelet op het profiel van de werkzoekende, zijn professionele aspiraties, de analyse van zijn behoeften, zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt, zijn socio-economische omgeving en de realiteit van de arbeidsmarkt. Bij herhaalde meningsverschillen tussen FOREm en de begeleidingspartner over de relevantie van de door laatstgenoemde voorgestelde acties ten aanzien van de behoeften van de door FOREm doorverwezen werkzoekenden, kan laatstgenoemde of de begeleidingspartner zich wenden tot de subregionale overlegcommissie.

Wanneer de begeleidingspartner een werkzoekende spontaan begeleidt, die niet door FOREm is doorverwezen en laatstgenoemde van oordeel is dat de actie die de werkzoekende bij de begeleidingspartner onderneemt, niet relevant is ten aanzien van het actieplan dat hij met FOREm heeft afgesloten in het kader van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding, organiseert FOREm een overleg met de begeleidingspartner in het kader van de operationele dialoog om na te gaan of de dienstverlening aangepast is aan de kenmerken van de werkzoekende en uitzicht biedt op inschakeling in het arbeidsproces.

In geval van herhaalde onenigheid kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde subregionale overlegcommissie.

De informatie opgenomen in het eerste lid, 6°, kan nader bepaald worden door de Regering. De informatie bedoeld in het eerste lid, 6°, met uitzondering van de informatie over afwezigheid van de werkzoekende op de prestaties en de reden daarvan, heeft enkel tot doel de kwaliteit van de begeleiding en de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding te verbeteren, met uitsluiting van de controle op de beschikbaarheid van de werkzoekende. Afdeling 3. - Tussenkomst van derden

Art. 22.Met inachtneming van hoofdstuk II, afdeling 5, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, kunnen derden tussenbeide komen voor de verwezenlijking van prestaties die relevant worden geacht voor de socio-professionele inschakeling en de uitvoering van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

FOREm vergewist zich in het kader van de rechtsverhouding die hem met de derde bindt, dat laatstgenoemde hem de informatie meedeelt betreffende de verwezenlijking van de acties die hij met de door FOREm doorverwezen of door FOREm geselecteerde werkzoekende, al dan niet met de nauwe medewerking van de derde, onderneemt en betreffende de evolutie van zijn inschakelingsparcours, overeenkomstig artikel 17.

De informatie opgenomen in het tweede lid kan door de Regering bepaald worden.

De feedback bedoeld in het eerste lid, 6°, met uitzondering van de informatie over de afwezigheid van de werkzoekende op de prestaties en de reden daarvan, heeft enkel tot doel de kwaliteit van de begeleiding en de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding te verbeteren, met uitsluiting van de controle op de beschikbaarheid van de werkzoekende.

Art. 23.In het kader van de uitvoering van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding kan FOREm, overeenkomstig artikel 7bis/1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, en met name op basis van de analyse bedoeld in artikel 16, § 2, de subsidiëring organiseren van acties gericht op niet-werkende werkzoekenden die worden geconfronteerd met belemmeringen die hun duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt vertragen of niet toelaten.

De gesubsidieerde acties beantwoorden aan de behoeften van de in lid 1 bedoelde werkzoekenden waarin niet wordt voorzien door het structurele dienstenaanbod van FOREm of van de in afdeling 2 bedoelde begeleidingspartners.

De toekenning van de subsidie voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde acties ten behoeve van de in lid 1 bedoelde werkzoekenden staat gelijk met de erkenning van het sociale karakter van de begunstigde ervan voor de gesubsidieerde acties.

De derden die subsidie ontvangen voor acties ten behoeve van niet-werkende werkzoekenden als bedoeld in lid 1, en die met FOREm gegevens uitwisselen over werkzoekenden die hun door FOREm worden doorverwezen, ongeacht of zij uiteindelijk door de derde worden begeleid, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van hun gegevens in het kader van deze acties.

FOREm en de derde die de subsidiëring ontvangt voor prestaties ten behoeve van niet-werkende werkzoekenden bedoeld in lid 1, wisselen de categorieën van gegevens bedoeld in artikel 4/1, § 1, eerste lid, 1°, 3°, 5°, 7° tot 13°, 18° en 19° van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten uit, die betrekking hebben op de werkzoekenden die door FOREm worden doorverwezen of door de derde begeleid worden. HOOFDSTUK 5. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

Art. 24.In artikel 1bis van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", ingevoegd bij het decreet van 13 maart 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 maart 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen als volgt: "gebruiker : elke natuurlijke of rechtspersoon die als particulier of als werkgever in aanmerking komt voor de diensten van de " Office " en wiens identificatieniveau door FOREm varieert naar gelang van het soort diensten dat hij van FOREm verlangt"; 2° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° de werkzoekende : elke particuliere gebruiker, ingeschreven als werkzoekende bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" overeenkomstig hoofdstuk 2 van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden, die een beroepsactiviteit zoekt, al dan niet in loondienst, en die verblijft op het grondgebied van het Franstalig gebied overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten;"; 3° er worden de punten 2° /1, 2° /2 en 2° /3 ingevoegd tussen punt 2° en 3°, luidend als volgt: "2° /1 de verplicht ingeschreven werkzoekende: iedere werkzoekende die ingeschreven is bij FOREm om werkloosheids-, vrijwarings- of inschakeling-uitkeringen te ontvangen, met uitzondering van de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende die onderworpen is aan de verplichting van aangepaste beschikbaarheid;2° /2 de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende: elke werkzoekende ingeschreven bij FOREm die een beroepsinschakelingstijd volgt zoals bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering; 2° /3 : de ingeschreven werkzoekende onderworpen aan de verplichting van aangepaste beschikbaarheid: elke werkzoekende die ingeschreven is bij FOREm om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen en die onderworpen is aan de verplichting van aangepaste beschikbaarheid bedoeld in artikel 56/2, § 1, eerste en zesde lid, en § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;"; 4° de punten 11°, 12° en 13°, opgeheven bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, worden opnieuw opgenomen als volgt: "11° de voorziening voor levenslange oriëntering: de door FOREm gecoördineerde en aangestuurde voorziening die een geheel van zowel fysieke als digitale voorlichtings-, arbeidsbevorderings- en loopbaanbegeleidingsdiensten omvat, gericht op alle burgers, ongeacht hun statuut, vanaf het begin van de leerplicht tot het einde van hun beroepsloopbaan, en dat via het Cités Métiers-netwerk wordt georganiseerd met het oog op de samenhang van het dienstenaanbod op het gebied van levenslange loopbaanoriëntering;12° "Cité des Métiers": partnerschapsstructuur die een VZW met het label "Cité des métiers" combineert met een "Carrefour Emploi Formation Orientation" (kruispunt tewerkstelling vorming oriëntatie), kortweg "CEFO", die deel uitmaakt van een netwerk georganiseerd rond VZW's met het label "Cités des métiers" en "Carrefours Emploi Formation Orientation", waarin de belangrijkste actoren op het gebied van onderwijs, opleiding en socioprofessionele inschakeling zijn verenigd en die de toegangspoort vormt tot het geheel van diensten die door de voorziening van levenslange loopbaanbegeleiding worden aangeboden;13° FormaForm: de structuur waarin de overheidsinstanties voor werkgelegenheid en beroepsopleiding zijn verenigd en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een reeks diensten voor de ontwikkeling van de vaardigheden van beroepsbeoefenaren op het gebied van begeleiding, beroepsopleiding, socio-professionele inschakeling en validering van vaardigheden;3° er worden de punten 14°, 15° en 16° ingevoegd, luidend als volgt: "14° "Wallonie Compétences d'Avenir" : partnerschapsplatform dat de belangrijkste publieke actoren op het gebied van de beroepsopleiding verenigt rond strategische actieterreinen voor Wallonië en dat tot taak heeft, via de optimalisering, de coherentie en de coördinatie van het beroepsopleidingsaanbod, een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige behoeften aan vaardigheden van de ondernemingen en de arbeidsmarkt waarin niet of onvoldoende wordt voorzien en, om deze doelstelling te bereiken, innoverende pedagogische praktijken op het gebied van de beroepsopleiding in Wallonië te stimuleren;15° de registratie: proces aan het einde waarvan de gebruiker zich bij FOREm identificeert;16° het enkel dossier van de gebruiker: alle door FOREm gecentraliseerde, bijgehouden en geaggregeerde informatie die noodzakelijk is voor de dienstverlening aan de gebruiker in het kader van de opdrachten toegekend bij of krachtens artikel 3 of die wordt verwerkt op grond van andere wettelijke verplichtingen en, voor zover het de particuliere gebruiker betreft, de informatie met betrekking tot zijn inschakelingsparcours.».

Art. 25.In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 maart 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 1° worden, in het Frans, de woorden "aux besoins des demandeurs d'emploi" vervangen door de woorden "aux besoins des personnes qui recherchent un emploi";2° in 1°, a), worden, in het Frans, de woorden "l'appui aux demandeurs d'emploi" vervangen door de woorden "l'appui aux personnes qui recherchent un emploi";3° in 1°, a), ii) worden, in het Frans, de woorden "demandeurs d'emploi" vervangen door de woorden "personnes qui recherchent un emploi";4° in 1°, a), iii), worden de woorden "ingeschreven bij de "Office" geschrapt en wordt het woord "geïndividualiseerde" vervangen door de woorden "coaching- en oplossingsgerichte"; 5° in 1°, a), wordt een v) ingevoegd, luidend als volgt: "v) de organisatie van overeenkomsten betreffende de observatie van een beroep door middel van een simulatie van beroepstoestand, gesloten tussen de werkzoekende, de onderneming en FOREm, met het oog op de bevestiging van het werkplan van de werkzoekende;"; 6° in 2° worden de woorden "ingeschreven bij de "Office" vervangen door de woorden "en werknemers die op eigen initiatief en voor hun persoonlijke behoeften een opleiding wensen te volgen";7° in 2°, a), worden de woorden "en van de in 2° bedoelde werknemers" ingevoegd tussen de woorden "van de werkzoekenden" en de woorden ", op grond van de bestaande"; 8° in 2° wordt b) aangevuld met de woorden "en de in 2° bedoelde werknemers, met inbegrip van de validering van de vaardigheden in de zin van betreffende de validering van de vaardigheden, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie of het verstrekken van beroepscertificaties in de zin van het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten4 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications (C.F.C.)" (Franstalig Kwalificatiekader), als bewijs van de vaardigheden die de stagiairs hebben verworven in het kader van een beroepsopleiding of een transversale opleiding die door FOREm of door andere opleidingsoperatoren wordt georganiseerd overeenkomstig de voorwaarden van het bovenvermelde samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten4.;"; 9° punt 2° wordt aangevuld met punt c), luidend als volgt: "c) de organisatie van opleidingen op de werkplek om een werkzoekende in staat te stellen specifieke vaardigheden te verwerven die op de arbeidsmarkt niet in voldoende mate voorhanden zijn, en om een snelle inschakeling te bevorderen, in de volgende situaties: i) in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst in de zin van artikel 104 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, gesloten tussen de werkgever en de werkzoekende en waarvan het opleidingsplan wordt erkend of georganiseerd door FOREm; ii) in het kader van een overeenkomst waarbij FOREm partij is, betreffende een opleiding waarbij praktijkervaring in een onderneming wordt gecombineerd met een opleiding bij een opleidingsverstrekker; iii) in het kader van een door FOREm toegekende beroepsopleidingsovereenkomst, wanneer het gaat om een stage in een onderneming die erop gericht is de werkzoekende in staat te stellen zijn werkplan of de vaardigheden die in het kader van een opleiding op grond van een beroepsopleidingsovereenkomst zijn verworven, te confronteren met de realiteit van de onderneming; 10° in 7° worden de woorden "op verzoek van hun werkgever of voor de behoeften van deze laatste en op verzoek van de werknemer, die in hoofdzaak of in bijberoep zelfstandige is, voor de uitoefening van zijn activiteit" toegevoegd;11° in 8° worden de woorden "de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen" vervangen door de woorden "de beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekende, de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende op wie de verplichting van aangepaste beschikbaarheid van toepassing is";12° 10° wordt vervangen door de woorden "de validatie van het opleidingsplan en de ontwerpovereenkomst tussen de werkgever en de stagiair met betrekking tot de bepalingen bedoeld in of krachtens de artikelen 104 tot 108 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten betreffende de beroepsinlevingsovereenkomst";13° de paragraaf wordt aangevuld met de punten 11°, 12° en 13° luidend als volgt: "11° de deelname aan, de coördinatie en de sturing van de voorziening voor levenslange loopbaanoriëntering en de "Cités des Métiers"; 12° de opleiding van beroepsbeoefenaars in orïentering, opleiding, socio-professionele inschakeling en validatie van vaardigheden via FormaForm 13° de deelname aan en de coördinatie van het platform "Wallonie Compétences d'Avenir"."; 14° de paragraaf wordt aangevuld met een lid 2, luidend als volgt: "In afwijking van artikel 1bis, 3°, wordt de opdracht bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 7°, opgedragen aan de "Office" voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen op het grondgebied van het Franse taalgebied.".

Art. 26.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet wordt afdeling 2, opgeheven bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, opnieuw opgenomen als volgt: "Verzameling, verwerking, uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens".

Art. 27.In afdeling 2 van hetzelfde decreet, hersteld bij artikel 26, wordt artikel 4, opgeheven bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, opnieuw opgenomen als volgt: "

Art. 4.FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die hij verwerkt voor de uitvoering van de opdrachten die hem zijn toevertrouwd bij of krachtens artikel 3 ".

Art. 28.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 4/1.§ 1. FOREm verwerkt, naargelang wat noodzakelijk is om zijn verplichtingen na te komen, zijn opdrachten uit te voeren of de vraag naar diensten van de particuliere gebruiker te beantwoorden, de volgende categorieën van persoonsgegevens: 1° het identificatienummer in het Rijksregister of het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid indien de betrokkene niet in het Rijksregister is ingeschreven ;2° de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 10° en 14°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;3° indien de in 2° bedoelde gegevens niet beschikbaar zijn of indien de gebruiker niet beschikt over één van de in 1° bedoelde nummers, de naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en adres;4° gegevens met betrekking tot de inschrijving als werkzoekende bij FOREm, met inbegrip van de reden van inschrijving;5° telefonische en elektronische contactgegevens;6° het door de instellingen van sociale zekerheid erkende statuut dat een invloed heeft op de rechten en plichten van de particuliere gebruiker ten aanzien van FOREm;7° studies, opleidingen en beheerste talen;8° de beroepskwalificaties, met vermelding, in voorkomend geval, van de behaalde beroepscertificaties alsook van de tijdens de opleiding verworven kwalificaties, attesten en getuigschriften van vakbekwaamheid, diploma's en andere professionele erkenningen;9° beroepsaspiraties, met inbegrip van beroepspositionering;10° beroepservaring en -bekwaamheden die op formele, informele en niet-formele wijze zijn verworven;11° informatie met betrekking tot de digitale autonomie;12° gegevens met betrekking tot de stappen die de particuliere gebruiker met FOREm onderneemt;13° psycho-medisch-sociale elementen, met inbegrip van gezondheidsgegevens, meegedeeld door de particuliere gebruiker of geattesteerd door een arts, een psycholoog of een maatschappelijk werker of meegedeeld door de begeleidingspartners, de derden bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en elke andere derde die over deze elementen beschikt, die een invloed kunnen hebben op zijn beroepspositionering, zijn graad van nabijheid tot de arbeidsmarkt, de vaststelling van zijn begeleiding, zijn mogelijkheden om inschakeling- of opleidingsacties uit te voeren, de vaststelling van de status van niet-mobiliseerbare werkzoekende of van zijn verplichting van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt als verplicht ingeschreven werkzoekende, als verplicht ingeschreven jonge werkzoekende of als verplicht ingeschreven werkzoekende voor wie de verplichting van aangepaste beschikbaarheid geldt, of de verificatie mogelijk maken van de capaciteit van de particuliere gebruiker om een baan uit te oefenen of toegang te krijgen tot een opleiding;14° gegevens met betrekking tot een handicap, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, erkend door een bevoegde instantie of door de derde die door deze instantie is gemandateerd;15° bankgegevens nodig voor de betaling van de door FOREm betaalde steun;16° de informatie volgens welke de werkzoekende onder schuldbemiddeling staat, alsook de naam, voornaam en contactgegevens van de schuldbemiddelaar;17° gegevens met betrekking tot zijn zoektocht naar werk;18° gegevens met betrekking tot het bezit van een rijbewijs;19° gegevens met betrekking tot acties inzake oriëntering, opleiding, validering van vaardigheden of inschakeling die zijn uitgevoerd in het kader van het inschakelingsparcours van de particuliere gebruiker op de arbeidsmarkt, met name de feedback met betrekking tot de acties die zijn uitgevoerd door de begeleidingspartners en derden bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 12 november 2021 met betrekking tot coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en de derden bedoeld in artikel 7;20° gegevens met betrekking tot een vrijheidsstraf of een tot vrijlating strekkende maatregel, wanneer deze maatregelen plaatsvinden terwijl de particuliere gebruiker in kwestie door FOREm wordt begeleid of onderworpen is aan de controle van zijn beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Voor de particuliere gebruiker van wie de identiteit is geauthenticeerd, worden zijn gegevens gecentraliseerd, samengevoegd en in één bestand bewaard, teneinde de follow-up van de door de particuliere gebruiker met FOREm of met derden uitgevoerde of uit te voeren acties te verzekeren en een longitudinale follow-up van zijn acties en elementen in verband met zijn inschakeling op de arbeidsmarkt mogelijk te maken vanaf het einde van zijn leerplicht tot de leeftijd van zijn pensioen. § 2. Om de particuliere gebruiker niet te sturen naar een baan of een beroepsopleiding waarvan de voorwaarden voor toegang of uitoefening gereglementeerd zijn of verband houden met een activiteit waarbij contacten met minderjarigen worden gelegd, of wanneer de particuliere gebruiker naar een dergelijke baan of opleiding voor een dergelijke baan wordt gestuurd, raadpleegt FOREm het centrale strafregister om vooraf na te gaan of er al dan niet sprake is van een strafrechtelijke veroordeling die de toegang tot de baan of de beroepsopleiding die tot deze baan leidt, verhindert. § 3. FOREm bewaart de gegevens van de particuliere gebruiker gedurende een periode van maximaal tien jaar, vanaf het moment dat de gebruiker geen diensten bij FOREm meer verbruikt, behalve indien een wettelijke of decretale bepaling een langere bewaartermijn voorschrijft. In geval van een geschil kan FOREm de gegevens van de particuliere gebruiker bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het beheer van het geschil.

In afwijking van lid 1 kan FOREm tot de pensioengerechtigde leeftijd van de particuliere gebruiker of tot 3 jaar na de laatste bij FOREm verbruikte dienst wanneer de gebruiker na de pensioengerechtigde leeftijd als werkzoekende ingeschreven blijft staan, de volgende gegevens bewaren: 1° de gegevens waarvoor FOREm de referentiebeheerder is;2° de gegevens die FOREm heeft voortgebracht en waarvoor zij garant staat;3° de gegevens die nodig zijn voor de longitudinale opvolging van de handelingen van de particuliere gebruiker en de elementen met betrekking tot zijn socioprofessionele inschakeling die door de Regering worden bepaald. § 4. FOREm en de in paragraaf 2 bedoelde derden kunnen de in § 1, eerste lid, 1°, 3°, 5°, 7° tot 13°, 18° en 19° bedoelde categorieën van gegevens uitwisselen die betrekking hebben op particuliere gebruikers ingeschreven in een parcours waarin de derde optreedt.

De uitwisseling van gegevens betreffende de particuliere gebruiker, tussen FOREm en derden die tussenkomen in het parcours van de gebruiker, hetzij krachtens artikel 7, hetzij wegens hun medewerking aan de uitoefening door FOREm van de opdrachten voorzien bij of krachtens artikel 3, hetzij wegens hun tussenkomst in het parcours van de gebruiker voorzien bij of krachtens een wettelijke, decretale of reglementaire bepaling, gebeurt via de door FOREm voorziene middelen van of naar het enkel dossier.

Voor de identificatie en authenticatie van particuliere gebruikers en in het kader van de uitvoering van zijn taken, alsmede voor de uitwisseling van gegevens met de in lid 2 bedoelde derden, die in het parcours van de gebruiker interveniëren, is FOREm gemachtigd om de volgende middelen te gebruiken: 1° het identificatienummer in het Rijksregister, indien het gaat om gegevens betreffende een in het Rijksregister ingeschreven natuurlijke persoon ;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, indien het gaat om gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is ingeschreven. De in lid 2 bedoelde derden zijn gemachtigd de voormelde identificatienummers te gebruiken om de gebruiker te identificeren in hun uitwisselingen met FOREm. § 5. FOREm werkt samen met de andere Belgische openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en kan de gegevens bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, 3° tot 5°, 7° tot 13°, 17° tot 19°, uitwisselen betreffende de werkzoekenden die zich verplaatsen naar het grondgebied waarvoor deze andere openbare dienst voor arbeidsbemiddeling bevoegd is. § 6. De particuliere gebruiker kan toegang krijgen tot de gegevens die FOREm over hem bewaart.

Art. 29.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 4/2 ingevoegd, luidend als volgt: "Art.4/2. § 1. FOREm verwerkt, naargelang wat nodig is om zijn verplichtingen na te komen, zijn opdrachten uit te voeren of het verzoek om dienstverlening van de gebruiker-werkgever in te willigen, de volgende gegevens: 1° identificatiegegevens, namelijk de handelsnaam, de rechtsvorm en het nummer van de onderneming en van de vestigingseenheid of het identificatienummer toegekend door het land waar de werkgever zijn maatschappelijke zetel heeft;2° de contactgegevens, met name het adres van de maatschappelijke zetel en de telefonische en elektronische contactgegevens;3° de activiteitensector van de werkgever in verhouding tot de bij FOREm verbruikte diensten;4° gegevens met betrekking tot de bij FOREm verbruikte diensten;5° de identificatie- en contactgegevens van de personen die door de werkgever zijn aangewezen om het uniek dossier van de werkgever-gebruiker te beheren en te raadplegen, met name hun identificatienummer in het Rijksregister of hun identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, hun naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres;6° gegevens betreffende contactpersonen die door de werkgever op vrijwillige basis worden meegedeeld ter attentie van individuele gebruikers die met hem contact wensen op te nemen. § 2. Voor de geauthenticeerde werkgever-gebruiker worden zijn gegevens gecentraliseerd, geaggregeerd en bewaard in één enkel dossier, gecreëerd en beheerd door FOREm, teneinde de opvolging van de bij FOREm verbruikte diensten te verzekeren.

FOREm verifieert de identiteit van de in paragraaf 1, 5°, bedoelde personen aan de hand van hun identiteitskaart of een ander identificatiemiddel dat een hoog garantieniveau biedt als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, teneinde hen te authentificeren.

FOREm is gemachtigd om voor de identificatie en authenticatie van de in § 1, 5° bedoelde personen, in het kader van de uitvoering van haar opdrachten, de volgende middelen te gebruiken : 1° het identificatienummer in het Rijksregister, indien het gaat om gegevens betreffende een in het Rijksregister ingeschreven natuurlijke persoon ;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, indien de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is ingeschreven. § 3. De FOREm bewaart de gegevens van de gebruiker-werkgever maximaal tien jaar vanaf het moment dat hij niet langer diensten van de FOREm afneemt, behalve indien een wettelijke of decretale bepaling een langere bewaartermijn voorschrijft. ».

In geval van een geschil kan FOREm de gegevens van de gebruiker-werkgever bewaren gedurende de tijd die nodig is om het geschil in goede banen te leiden.

Art. 30.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 4/3 ingevoegd, luidend als volgt: "Art.4/3. § 1. De Regering kan nader bepalen welke gegevens die tot de in 4/1, § 1 en 4/2, § 1 bedoelde categorieën van gegevens behoren, noodzakelijk zijn voor de vervulling van de opdrachten die bij of krachtens artikel 3 zijn opgedragen.

De Regering kan bepalen welke van de in artikel 4/1, § 4, eerste lid, bedoelde categorieën van gegevens niet mogen worden doorgegeven aan de in artikel 4/1, § 4, bedoelde derden. § 1. FOREm voert de informatie met betrekking tot de individuele gebruiker bedoeld in artikel 4/1, § 1, en de werkgever-gebruiker bedoeld in artikel 4/2, § 1, in op basis van de beschikbare gegevens uit de authentieke bronnen waartoe het toegang heeft. ». Voor alle andere gegevens geldt dat FOREm deze verzamelt bij de gebruiker zelf of, voor de individuele gebruiker, bij de derde die tussenkomt in zijn parcours.

Art. 31.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 4/4 ingevoegd, luidend als volgt: "Art.4/4. § 1. FOREm kan gebruik maken van kunstmatige-intelligentie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming bij de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde opdrachten.

Alvorens gebruik te maken van de in lid 1 bedoelde instrumenten, verricht het FOREm een effectbeoordeling van het gebruik van deze instrumenten op de rechten en vrijheden van de betrokken personen. De effectbeoordeling is onderworpen aan het voorafgaande advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, die verplicht is de effectbeoordeling te publiceren, alsmede het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit daarover.

Wanneer FOREm gebruik maakt van de in lid 1 bedoelde instrumenten, informeert zij de betrokkenen vooraf, op de door haar vastgestelde wijze, over de categorieën gegevens die door de instrumenten worden gebruikt en de fasen van het proces waarvoor zij worden gebruikt. § 2. De Regering kan een adviescommissie oprichten, "het Ethisch Comité" genoemd, die tot taak heeft voorafgaand aan de besluitvorming advies uit te brengen over de ontwikkeling van instrumenten op het gebied van kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van haar digitaliseringsactiviteiten.

Indien de Regering gebruik maakt van de in lid 1 bedoelde mogelijkheid, bepaalt zij : 1° de samenstelling van het Ethisch Comité, waarvan ten minste twee derden van de leden personen zijn die geen deel uitmaken van FOREm, evenals de modaliteiten van de benoeming van haar leden;2° de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht van het Ethische Comité bedoeld in het eerste lid 1;3° de werkingsregels van het Ethisch Comité; 4° de berekeningswijze van de deelnamepremie en de verplaatsingsvergoeding waarop de externe leden recht hebben.".

Art. 32.In artikel 7, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden ", ofwel in een oproep tot belangverklaring";2° in het derde lid, worden de woorden "of van een overheidsopdracht" worden vervangen door ", van een overheidsopdracht of een oproep tot belangverklaring";3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 33.In afdeling 5 van hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een artikel 7bis/1 ingevoegd, luidend als volgt: "Art.7bis/1. § 1. Onverminderd de bij de bestaande decreten en uitvoeringsbesluiten ingevoerde subsidieregelingen kan de Dienst, binnen de grenzen van de daartoe in zijn begroting beschikbare kredieten, op basis van een oproep tot het indienen van projecten en met inachtneming van de beginselen van billijkheid en transparantie, de in artikel 7, lid 1, bedoelde derden financiële steun verlenen.

De in lid 1 bedoelde subsidie is bestemd voor de financiering van alle of een deel van de kosten van de organisatie van begeleidings- en oplossingsgerichte maatregelen voor niet-werkende werkzoekenden met het oog op hun integratie op de arbeidsmarkt. § 1. De subsidie dekt ten hoogste de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van qua doel en duur beperkte acties. De begunstigden van de subsidie voeren een afzonderlijke boekhouding van de kosten en ontvangsten in verband met de uitvoering van elke gesubsidieerde actie.

De subsidie kan door de begunstigde niet worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van FOREm. § 3. De Regering bepaalt de wijze van toepassing van de paragrafen 1 en 2 en stelt de regels vast met betrekking tot : 1° de organisatie van oproepen tot het indienen van projecten ;2° de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de subsidie;3° de vaststelling van het bedrag van de subsidie ;4° hoe de subsidie zal worden gebruikt;5° de modaliteiten voor de vereffening van de subsidie;6° de bewijsstukken die door de begunstigde van de subsidie moeten worden verstrekt;7° de specifieke modaliteiten van de controle, de herziening en de terugbetaling van het geheel of een deel van de subsidie. § 4. Het aanvraagformulier voor de subsidie en de documenten die nodig zijn voor de functionele en financiële evaluatie van het gebruik van de subsidie worden uitsluitend langs elektronische weg meegedeeld, overeenkomstig de door FOREm ter beschikking gestelde middelen.".

Art. 34.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt afdeling 6, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, opgeheven.

Art. 35.Artikel 7ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 maart 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten2, wordt opgeheven.

Art. 36.Afdeling 8 van hoofdstuk III van het decreet wordt vervangen door de volgende tekst "Raad voor financiële en budgettaire opvolging".

Art. 37.In afdeling 8, wordt artikel 24bis, opgeheven bij het decreet van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202839 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202840 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen type decreet prom. 10/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (1) sluiten, opnieuw opgenomen als volgt: "Art.24bis. § 1. De Raad voor financiële en budgettaire opvolging is als volgt samengesteld: 1° twee leden van het Directiecomité bedoeld in artikel 9, 2°, die respectievelijk de representatieve organisaties van de werknemers en van de werkgevers vertegenwoordigen;2° drie leden, erkend voor hun budgettaire expertise, aangewezn door de Regering;3° een Inspecteur van Financiën, aangewezen door de Regering;4° een vertegenwoordiger van het Rekenhof;5° een afgevaardigde van de Gewestelijke Begrotingsadministratie, aangewezen door de Regering;6° een vertegenwoordiger van de Cel Financiële Informatie. Voor ieder gewoon lid als bedoeld in lid 1 wordt een plaatsvervangend lid benoemd. Het neemt alleen zitting bij afwezigheid van het corresponderende gewone lid.

Het lidmaatschap van de Raad voor financiële en budgettaire opvolging is onverenigbaar met het mandaat of de taken van : - lid van het Beheerscomité, met uitzondering van de leden bedoeld in lid 1, 1° ; - lid van de Regering van de federale Staat, van een Gewest of van een Gemeenschap; - lid van het Europees Parlement, van de federale wetgevende kamers of van een gewest- of gemeenschapsparlement; - provinciegouverneur ; - personeel van de instelling of van een van haar dochterondernemingen, met uitzondering van de perso(o)n(en) die belast is (zijn) met het dagelijks beheer; - externe adviseur of vaste consultant van de instelling In afwijking van lid 3 nemen de Administrateur-generaal, de adjunct administrateur-generaal, de adjunct-directeuren-generaal van de in artikel 23quater bedoelde centrale directoraten-generaal en de regeringscommissarissen met raadgevende stem deel aan de zittingen van de Raad voor financiële en begrotingscontrole. Bovendien neemt het hoofd van de administratieve dienst die met de begroting van de Dienst is belast, of zijn afgevaardigde, met raadgevende stem aan de vergaderingen van de Dienst deel.

De voorzitter wordt benoemd door de Regering uit de effectieve leden bedoeld in paragraaf 1, 2° tot 6°. § 2. Het mandaat van de in lid 1 bedoelde leden vangt aan binnen zes maanden na de beëdiging van de leden van de Regering ingevolge de vernieuwing van het Waals Parlement. Ze kunnen vernieuwd worden. Zij eindigen in geval van overlijden, ontslag, civiele onbekwaamheid of wanneer het lid de hoedanigheid verliest waarvoor hij is benoemd.

Wanneer het mandaat van een van de in paragraaf 1, eerste lid, 2° tot en met 5°, bedoelde gewone leden of van een van hun plaatsvervangers eindigt om een van de in het eerste lid genoemde redenen, maakt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger af.".

Art. 38.In dezelfde afdeling 8 wordt een artikel 24bis/1 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. 24bis/1. De Raad voor financiële en budgettaire opvolging is belast met: 1° adviezen uitbrengen in het kader van de procedure tot vaststelling van de begroting van de Dienst, bedoeld in artikel 12, § 1, 7° ;2° gemotiveerde begrotingsadviezen of -voorstellen formuleren met het oog op de evaluatie van de werking en de toestand van de openbare dienst waarvoor de Dienst verantwoordelijk is en het jaarverslag opstellen over de uitvoering van het beheerscontract.Het Beheerscomité stelt de termijn vast waarbinnen de adviezen van de Raad voor financiële en budgettaire opvolgingmoeten zijn ontvangen. Deze termijn mag niet korter zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van het verzoek; 3° elk kwartaal aan het Beheerscomité en aan de Regering verslag uitbrengen over de ontvangsten en uitgaven van de Dienst, inzonderheid over de ramingen dienaangaande en over de verschillende aspecten van de evolutie ervan;4° advies uitbrengen over elke begrotingskwestie die hem door de Regering en het Directiecomité wordt voorgelegd. De Raad voor financieele en budgettaire opvolging beschikt in het kader van zijn opdracht over de ruimste onderzoeksbevoegdheden, zonder evenwel toegang te hebben tot individuele gegevens. Het onderzoekt verrichtingen met financiële of budgettaire gevolgen, heeft toegang tot alle dossiers en archieven en ontvangt van de diensten van de Dienst alle informatie waarom het verzoekt. Het kan sommige van zijn leden afvaardigen naar vergaderingen van de organen van de Dienst.".

Art. 39.In dezelfde afdeling 8 wordt een artikel 24bis/2 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. 24bis/2. § 1. De raad voor financiële en budgettaire opvolging stelt een huishoudelijk reglement op dat met name het volgende omvat: 1° regels voor het bijeenroepen van vergaderingen ;2° de regels met betrekking tot hun voorzitterschap bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter;3° de regels met betrekking tot de modaliteiten van de beraadslaging ;4° regels voor het beheer van de in paragraaf 2 bedoelde situaties. Het in lid 1 bedoelde huishoudelijk reglement wordt door de Regering goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. § 2. Het is de leden van de raad voor financiële en budgettaire opvolging verboden aanwezig te zijn bij de bespreking of de beraadslaging over een agendapunt waarbij zij een direct of indirect, vermogensrechtelijk of persoonlijk belang hebben. § 3. Het Beheerscomité benoemt uit het personeel van de Dienst, op voorstel van de Administrateur-generaal, de persoon die met het secretariaat van de Raad voor financiële en budgettaire opvolging wordt belast. § 4. De vergaderingen van de raad voor financiële en budgettaire opvolging worden niet bezoldigd. De effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de raad voor financiële en budgettaire opvolging hebben recht op terugbetaling van de reiskosten die zij hebben gemaakt voor de behoeften die inherent zijn aan de uitoefening van hun mandaat, in de vormen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten3 houdende de Waalse ambtenarencode.

De schadevergoeding waarop zij in dit verband eventueel recht hebben, komt ten laste van de Dienst.".

Art. 40.In dezelfde afdeling 8 wordt een artikel 24bis/3 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. 24bis/3. Ten minste eenmaal per jaar, bij de opstelling van de balans en de winst- en verliesrekening of van de jaarrekening, dient de bedrijfsrevisor bij de Regering, het Beheerscomité en de Raad voor financiële en budgettaire opvolging een verslag in over het vermogen van de Dienst en over de resultaten van zijn verrichtingen. Hij stelt de Regering, het Beheerscomité en de Raad voor financiële en budgettaire opvolging onverwijld in kennis van elke nalatigheid, onregelmatigheid of situatie die de solvabiliteit en de liquiditeit van de Dienst in gevaar kan brengen. De kosten die voortvloeien uit de aan de controleur toevertrouwde opdrachten komen ten laste van de Dienst.".

Art. 41.Artikel 35 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten, opnieuw opgenomen bij het decreet van 17 mei 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 35.In het kader van de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 3, § 1, 8°, ziet een afzonderlijk beheerde dienst in de zin van artikel 32 toe op de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van verplicht ingeschreven werkzoekenden binnen de grenzen voorzien bij of krachtens dit artikel, jonge verplicht ingeschreven werkzoekenden en verplicht ingeschreven werkzoekenden onderworpen aan de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid en beslist, in voorkomend geval, met inachtneming van de rechten van verdediging, over de daaraan verbonden sancties, overeenkomstig het normatieve kader dat van toepassing is op de controle op de beschikbaarheid, zoals voorzien bij of krachtens het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering.

De organisatie en het functioneren van deze dienst waarborgen de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van deze dienst bij de uitoefening van de opdrachten die hem uit hoofde van lid 1 zijn toevertrouwd.

Voor de controle van de actieve beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekende beoordeelt de afzonderlijk beheerde dienst, met inachtneming van de rechten van verdediging, de actieve beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekende wanneer diens dossier naar hem wordt doorverwezen, overeenkomstig artikel 15, § 3, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

Om de actieve beschikbaarheid van de jonge werkzoekende die verplicht is ingeschreven na te gaan, beoordeelt de afzonderlijk beheerde dienst, met inachtneming van de rechten van verdediging, zijn beschikbaarheid overeenkomstig artikel 15, § 4, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden De Regering bepaalt de wijze waarop de afzonderlijk beheerde dienst de beschikbaarheid controleert en, in voorkomend geval, de daaraan verbonden sancties oplegt, de wijze waarop de verplicht ingeschreven werkzoekenden en de verplicht ingeschreven jonge werkzoekenden, in voorkomend geval, worden opgeroepen voor een gesprek om hun actieve beschikbaarheid te beoordelen en de wijze waarop de verplicht ingeschreven werkzoekenden en de verplicht ingeschreven werkzoekenden voor wie de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid geldt, worden opgeroepen voor een gesprek in het kader van de controle van hun passieve of aangepaste beschikbaarheid.

De verplicht ingeschreven werkzoekende, de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende of de verplicht ingeschreven werkzoekende voor wie de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid geldt, kan een verzoek indienen om de beslissingen die de in lid 1 bedoelde afzonderlijk beheerde dienst ten aanzien van hem genomen heeft, te herzien volgens de door de Regering vastgestelde procedures.

De Regering stelt de nadere regels vast voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde beschikbaarheidscontroleprocedure.

In het kader van de door de in lid 1 bedoelde afzonderlijk beheerde dienst verrichte opdrachten kan het FOREm, wanneer de verplicht ingeschreven werkzoekende, de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende of de verplicht ingeschreven werkzoekende voor wie een verplichting tot aangepaste beschikbaarheid geldt, zich beroept op een gezondheidsprobleem dat gevolgen kan hebben voor zijn of haar verplichting tot beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, een onderzoek laten verrichten door een gezondheidswerker.

De verplicht ingeschreven werkzoekende, de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende of de verplicht ingeschreven werkzoekende voor wie een aangepaste beschikbaarheidsverplichting geldt en die zich beroept op een gezondheidsprobleem, wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid om het in lid 8 bedoelde onderzoek te weigeren.

Wanneer de verplicht ingeschreven werkzoekende, de verplicht ingeschreven jonge werkzoekende en de verplicht ingeschreven werkzoekende voor wie een aangepaste beschikbaarheidsverplichting geldt, het in lid 8 bedoelde onderzoek weigert, kan FOREm weigeren rekening te houden met het aangevoerde gezondheidsprobleem bij de beoordeling van de actieve, passieve of aangepaste beschikbaarheid.

De verwerking van deze gezondheidsgegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van een arts die onderworpen is aan het beroepsgeheim of door een andere persoon die eveneens aan een geheimhoudingsplicht is onderworpen.". HOOFDSTUK 6. - Diverse wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 42.In artikel 104 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° lid 2 wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt: "6° de opleidingen op de werkvloer bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, c), ii) van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999027458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de garantie régionale wallonne » (Waalse Gewestelijke Waarborgmaatschappij) (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999027446 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, opgemaakt te Boekarest op 21 mei 1998, en van de Samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Minister van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië, anderzijds, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 25 juni 1997 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi." 5° er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt: "De Regering kan de voorwaarden van de beroepsinlevingsovereenkomst nader bepalen.".

Art. 43.In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201494 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten, worden de woorden "van de samenwerkingsregeling voor inschakeling, hierna de Regeling genoemd, zoals ingevoerd bij het decreet van 12 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200314 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling sluiten betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling" vervangen door de woorden " "in de samenwerkingsregeling met de begeleidingspartners, zoals bepaald in afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden".

Art. 44.In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2012, wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en voldoen aan de verplichtingen, zoals bepaald in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden;".

Art. 45.In artikel 13, § 1, van het decreet, vervangen bij het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201494 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2012, wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° een subsidie gestort door de "FOREm" op basis van de samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden, en van de goedkeuring door de "FOREm" van de begrotingen gebonden aan het "PLIC" die hij ten laste moet nemen:".

Art. 46.In artikel 3, § 2, leden 4 en 6, van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling) (afgekort S.A.A.C.E), gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 juni 201 en bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten0, worden de woorden "naar één of meerdere vormings- en inschakelingsoperatoren zoals bedoeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 12 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200314 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling sluiten betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling" telkens vervangen door de woorden "naar één of meerdere begeleidingspartners, zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden".

Art. 47.In artikel 5, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van de Waalse Regering van 28 juni 2012 en bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten0, wordt punt 9° vervangen door wat volgt: "9° een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en voldoen aan de verplichtingen, zoals bepaald in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden;".

Art. 48.In artikel 8, eerste lid, van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, wordt punt 6° vervangen als volgt: "6° aansluiten bij de samenwerkingsregeling met de begeleidingspartners, zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en zich ertoe verbinden een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en uit te voeren met de Dienst in de zin van hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.".

Art. 49.In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten0 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, wordt punt 9° vervangen als volgt: "9° de " referentiebegeleider " : het personeelslid van de Dienst, bedoeld in artikel 7, § 3, tweede lid, van het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.".

Art. 50.In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet, wordt het woord "trajectbegeleiders" vervangen door het woord "referentiebegeleiders"

Art. 51.In artikel 6, leden 3 en 6, van hetzelfde decreet, wordt het woord "trajectbegeleider" telkens vervangen door het woord "referentiebegeleider"

Art. 52.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de woorden "de geïndividualiseerde begeleiding" vervangen door de woorden "de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding".

Art. 53.In artikel 19, § 2, van hetzelfde decreet, wordt het woord "trajectbegeleider" telkens vervangen door het woord "referentiebegeleider".

Art. 54.Het decreet van 12 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200314 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling sluiten betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling wordt opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 55.De coaching en de oplossingsgerichte begeleiding wordt geëvalueerd volgens de voorwaarden van het tussen FOREm en de Regering gesloten beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst voorziet in de indicatoren op basis waarvan de evaluatie wordt uitgevoerd.

Deze evaluatie wordt voorgesteld en besproken in het Parlement.

Art. 56.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

De inwerkingtreding, zoals bepaald door de regering, kan worden uitgesteld en progressief zijn, tot uiterlijk 31 december 2023: 1° per hoofdstuk en, binnen hetzelfde hoofdstuk, per artikel ;2° per categorie werkzoekenden. De regering bepaalt de overgangsregeling voor de bij dit decreet ingetrokken bepalingen en de voorwaarden waaronder het decreet van 12 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200314 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling sluiten betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling, alsmede de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomsten, gedurende een door haar vast te stellen overgangsperiode van kracht blijven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 12 november 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2021-2022. Stukken van het Waalse Parlement 544 (2020-2021) Nrs. 1, 1bis tot 9.

Volledig verslag, plenaire zitting van 10 november 2021 Bespreking.

Stemming.

^