Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juni 2016
gepubliceerd op 04 juli 2016

Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009298
pub.
04/07/2016
prom.
12/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/12/2016009298/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 66, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 8 mei 2014, artikel 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten, artikel 106, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en 132, gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten;

Gelet op de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, artikel 143/1, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2014 en artikel 143/2, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Opheffen van koninklijk besluiten tot vaststelling van een bijzonder reglement

Artikel 1.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 20 oktober 1970 tot vaststelling van de dienstregeling van het Hof van Cassatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2000 en het koninklijk besluit van 2 august 2007;2° het koninklijk besluit van 31 august 1998 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Hof van beroep te Bergen;3° het koninklijk besluit van 17 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001009037 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Brussel type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001009027 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de aanvullende kamers van het hof van beroep te Brussel sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Hof van beroep te Brussel;4° het koninklijk besluit van 2 augustus 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten5 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Antwerpen;5° het koninklijk besluit van 31 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten6 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Hof van beroep te Luik;6° het koninklijk besluit van 16 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Luik;7° het koninklijk besluit van 30 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten2 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Gent;8° het koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten5 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Brussel;9° het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten6 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen;10° het koninklijk besluit van 14 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Luik;11° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;12° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde;13° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;14° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen;15° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 1994;16° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 januari 1987;17° het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;18° het koninklijk besluit van 19 juli 1988 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 maart 1991;19° het koninklijk besluit van 27 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;20° het koninklijk besluit van 17 oktober 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000009903 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dinant sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Verviers;21° het koninklijk besluit van 17 oktober 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000009903 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dinant sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dinant;22° het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;23° het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen;24° het koninklijk besluit van 1 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002009892 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;25° het koninklijk besluit van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten4;26° het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau;27° het koninklijk besluit van 31 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten6 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Hoei;28° het koninklijk besluit van 21 august 2009 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper;29° het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten8 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;30° het koninklijk besluit van 25 august 2010 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven;31° het koninklijk besluit van 28 august 2011 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne;32° het koninklijk besluit van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Doornik;33° het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten4 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent;34° het koninklijk besluit van 4 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten5 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;35° het koninklijk besluit van 20 august 1985 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Hasselt;36° het koninklijk besluit van 20 august 1985 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Luik;37° het koninklijk besluit van 30 august 2002 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brugge;38° het koninklijk besluit van 29 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Charleroi;39° het koninklijk besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten2 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Tongeren;40° het koninklijk besluit van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten4;41° het koninklijk besluit van 17 august 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Oudenaarde;42° het koninklijk besluit van 17 august 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde;43° het koninklijk besluit van 17 august 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen;44° het koninklijk besluit van 24 august 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent;45° het koninklijk besluit van 25 september 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten7 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Turnhout;46° het koninklijk besluit van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten9 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Leuven;47° het koninklijk besluit van 4 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Verviers;48° het koninklijk besluit van 4 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Aarlen;49° het koninklijk besluit van 4 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Marche-en-Famenne;50° het koninklijk besluit van 4 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau;51° het koninklijk besluit van 16 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten1 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Eupen;52° het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Mechelen;53° het koninklijk besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten4 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Hoei;54° het koninklijk besluit van 7 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten7 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Doornik;55° het koninklijk besluit van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten9 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Namen;56° het koninklijk besluit van 14 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten0 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dinant;57° het koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten7 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen;58° het koninklijk besluit van 22 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Doornik, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 januari;59° het koninklijk besluit van 26 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Bergen;60° het koninklijk besluit van 29 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Nijvel;61° het koninklijk besluit van 29 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Aarlen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 1984;62° het koninklijk besluit van 29 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Neufchâteau, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 september 1986;63° het koninklijk besluit van 30 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Brugge;64° het koninklijk besluit van 7 januari 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Hoei;65° het koninklijk besluit van 3 august 1988 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Eupen;66° het koninklijk besluit van 24 august 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Ieper, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten1;67° het koninklijk besluit van 24 august 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Veurne, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten1;68° het koninklijk besluit van 12 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009965 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Namen sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Namen;69° het koninklijk besluit van 9 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999010152 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren sluiten tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren;70° het koninklijk besluit van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten1 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Mechelen;71° het koninklijk besluit van 31 august 2005 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Turnhout;72° het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten4 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Hasselt;73° het koninklijk besluit van 2 august 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Kortrijk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten2;74° het koninklijk besluit van 19 september 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten6 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;75° het koninklijk besluit van 19 september 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten6 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dendermonde;76° het koninklijk besluit van 21 oktober 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten8 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen;77° het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik sluiten3 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Gent;78° het koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten1 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Charleroi;79° het koninklijk besluit van 18 august 2010 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Luik;80° het koninklijk besluit van 18 august 2010 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne;81° het koninklijk besluit van 18 august 2010 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant;82° het koninklijk besluit van 19 august 2011 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Verviers;83° het koninklijk besluit van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde sluiten4 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Brussel. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

Art. 2.In de bijlage van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2014, worden de tabellen tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten onder de volgende titels opgeheven : 1° "Hof van beroep te Antwerpen.- Provincie Antwerpen" en "Provincie Limburg."; 2° "Hof van beroep te Gent.- Provincie Oost-Vlaanderen." en "Provincie West-Vlaanderen."; 3° "Hof van beroep te Luik.- Provincie Luik." en "Provincie Namen."; 4° "Hof van beroep te Bergen.- Provincie Henegouwen.".

Art. 3.In dezelfde bijlage worden de volgende wijzigingen aangebracht in de tabellen tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : a) de tabel onder "Provincie Waals-Brabant." wordt opgeheven; b) in de tabel onder "Provincie Vlaams-Brabant." worden de volgende regels opgeheven : 1° "Leuven - eerste kanton/Leuven/1 per week/Donderdag om 9 u.30"; 2° "Leuven - tweede kanton/Leuven/1 per week/Dinsdag om 9 u.30"; 3° "Leuven - derde kanton/Leuven/1 per week/Dinsdag om 9 u.30".

Art. 4.In dezelfde bijlage worden de tabellen tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen van de politierechtbanken onder de volgende titels opgeheven : 1° "Hof van beroep te Antwerpen." : 2° "Gerechtelijk arrondissement Leuven";3° "Gerechtelijk arrondissement Nijvel"; 4° "Hof van beroep te Bergen."; 5° "Hof van beroep te Gent."; 6° "Hof van beroep te Luik.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Met uitzondering van artikel 1, 9°, dat in werking treedt op 1 september 2016, hebben de artikelen 1 tot 4 uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de beschikking die de desbetreffende besluiten, tabellen of regels vervangt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^