Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 oktober 2019
gepubliceerd op 03 december 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019030905
pub.
03/12/2019
prom.
14/10/2019
ELI
eli/besluit/2019/10/14/2019030905/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/04/2018 numac 2018011633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten1 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 29 april 2019;

Gelet op het advies 66.536/4 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 16, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, moet een winnend deelnemingsticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij, hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen."; b) de eerste en tweede zin van het derde lid, worden vervangen als volgt: "Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren en van de online-centra, van de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij mogen uitkeren."; 2° in artikel 17, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de eerste zin wordt aangevuld met de woorden "of de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager";b) in de derde zin wordt het woord "Regionale" opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 2.In het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, moet een winnend deelnemingsticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij, hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen."; b) de eerste, tweede en derde zin van het derde lid, worden vervangen als volgt: "Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren en van de online-centra, van de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij."; 2° in artikel 16, derde lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "of van de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

Art. 3.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, vervangen door het koninklijk besluit van 23 mei 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, eerste zin, worden na de woorden "gebruikt de speler haar Internetsite" de woorden "of een ander platform van de Nationale Loterij" ingevoegd;2° in het zevende lid worden tussen de woorden "om via het Internet" en de woorden "een spelersrekening te openen" de woorden "of een ander platform van de Nationale Loterij" ingevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/04/2018 numac 2018011633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

Art. 4.In het opschrift van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/04/2018 numac 2018011633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, worden de woorden "en trekkingsloterijen" ingevoegd tussen de woorden "openbare instantloterijen" en de woorden "georganiseerd door de Nationale Loterij". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "EuroMillions"

Art. 5.In het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "EuroMillions", worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, worden de woorden "de artikelen 17 en 18" vervangen door de woorden "artikel 17";2° artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, wordt vervangen als volgt: "De te gebruiken spelformulieren voor het aangaan van een abonnement op EuroMillions en de manier waarop deze formulieren moeten worden ingevuld, worden bepaald door de Nationale Loterij. Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters: de inzet en het aantal spelcombinaties van 5 nummers en 2 sterren."; 3° artikel 18, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, artikel 19 en artikel 20 worden opgeheven;4° in artikel 31, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, worden de woorden "zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen krachtens de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de abonnee.De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn abonnement." vervangen door de woorden "zal de speler over deze wijziging worden geïnformeerd. Indien de speler binnen twee weken na mededeling van deze informatie geen beslissing meedeelt om een einde te stellen aan het betreffende abonnement, volgens de regels bepaald in artikel 26 of artikel 32, wordt dit abonnement automatisch verdergezet onder gelding van de nieuwe regels." HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd

Art. 6.In het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° artikel 28, 6° wordt vervangen als volgt: "het uit toepassing van 5° voortvloeiend gecumuleerd bedrag is beperkt tot een door de Nationale Loterij bepaald bedrag, dat niet hoger mag zijn dan 3.000.000 euro"; 2° in artikel 33 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, moet een winnend deelnemingsticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij, hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen.De automaten betalen geen winsten uit."; b) de eerste en tweede zin van het derde lid, worden vervangen als volgt: "Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren en van de online-centra, van de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij mogen uitkeren."; 3° in artikel 34, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de eerste zin wordt aangevuld met de woorden "of de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager";b) in de derde zin wordt het woord "regionale" opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 7.In het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 1 worden de woorden "is van toepassing op" vervangen door de woorden "bepaalt de algemene regels van";2° in artikel 3, 3°, worden de woorden "(fysiek of digitaal)" toegevoegd na de woorden "heeft afgeleverd";3° in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 1, 2°, worden de woorden "zoals bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, en artikel 14, § 2, tweede lid" vervangen door de woorden "gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster";b) in § 1, 5°, eerste lid, worden de percentages vermeld in de tweede kolom onder "% gemeenschappelijke prijzenpot" vervangen als volgt: - "43,20% of 27%" wordt vervangen door "50% of 42%"; - "3,95%" wordt vervangen door "2,61%"; - "0,92%" wordt vervangen door "0,61%"; - "0,45%" wordt vervangen door "0,19%"; - "0,48%" wordt vervangen door "0,35%"; - "0,67%" wordt vervangen door "0,37%"; - "0,38%" wordt vervangen door "0,26%"; - "1,75%" wordt vervangen door "1,30%"; - "1,85%" wordt vervangen door "1,45%"; - "3,50%" wordt vervangen door "2,70%"; - "4,95%" wordt vervangen door "3,27%"; - "14,85%" wordt vervangen door "10,30%"; - "18,25%" wordt vervangen door "16,59%"; - "4,8% of 21%" wordt vervangen door "10% of 18%"; c) in § 1, 5°, tweede lid, worden in de eerste kolom "Aantal trekkingen in de cyclus" de woorden "trekking 6" vervangen door de woorden "trekking 5" en de woorden "trekking 7" vervangen door de woorden "trekking 6";d) in § 1, 5°, tweede lid, worden de percentages vermeld in de tweede kolom "% toegekend aan rang 1" vervangen als volgt: - "43,20%" wordt vervangen door "50%"; - de eerste "27%" wordt vervangen door "42%"; - de tweede "27%" wordt vervangen door "42%"; e) in § 1, 5°, tweede lid, worden de percentages vermeld in de derde kolom "% toegekend aan het reservefonds" vervangen als volgt: - "4,8%" wordt vervangen door "10%"; - de eerste "21%" wordt vervangen door "18%"; - de tweede "21%" wordt vervangen door "18%"; f) in § 1, 7°, wordt de tweede zin "Tijdens een cyclus kan de hoogste winstrang stijgen tot dit plafond, dat is vastgesteld op een vast bedrag van 190 miljoen euro." vervangen door de zin "Tijdens een cyclus kan de hoogste winstrang stijgen tot dit plafond, dat is vastgesteld op een initieel bedrag van 200 miljoen euro en dat kan stijgen tot een maximumbedrag van 250 miljoen euro overeenkomstig artikel 18, § 2, tweede lid."; g) in § 1, 13°, worden de vermeldingen "4,80% of 21%" vervangen door de vermeldingen "10% of 18%";h) § 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien de Nationale Loterij het nodig acht, kan de Nationale Loterij bij bepaalde "lokale elektronische trekkingen" van haar keuze, ook bijkomende loten in natura voorzien, waarvan het aantal, de waarde en de eigenschappen door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking worden bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht.De Nationale Loterij garandeert ook voor deze loten dat ze zullen worden gewonnen."; 4° het opschrift van hoofdstuk 2 wordt vervangen als volgt: "Deelnemingswijzen"; 5° in artikel 5 wordt de eerste zin "Voor de speler betekent deelneming aan " EuroMillions " dat hij één of meer spelcombinaties moet kiezen, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 tot 14." vervangen door de volgende zinnen: "Voor de speler betekent deelneming aan "EuroMillions" dat hij één of meer spelcombinaties moet kiezen, in overeenstemming met de deelnemingsregels vastgesteld door de Nationale Loterij en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze deelnemingsregels kunnen ook worden bekendgemaakt met andere middelen die zij nuttig acht." ; 6° artikel 5/1 en 5/2 worden ingevoegd, die luiden als volgt: "Art.5/1. De Nationale Loterij voorziet de regels voor deelneming via: a) de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en verdeelautomaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven;b) het instrument van de informatiemaatschappij dat "het internet" wordt genoemd;c) andere fysieke of digitale kanalen die de Nationale Loterij nader zal bepalen en zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht. Art.5/2. Welke deelnemingsformule de speler ook gekozen heeft, de meegedeelde deelnemingsgegevens worden vóór de betrokken trekkingen overgeschreven op een gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming effectief en geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling.

Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten voor de trekking teruggegeven. In het geval van een deelnemingsverwerving via de online-verwerkingsmethode gebeurt de teruggave tegen afgifte van het spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of elektronische drager." ; 7° de artikelen 6 tot en met 14/1 worden opgeheven; 8° in artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 2, eerste lid, eerste zin worden de woorden "van 190.000.000 EUR" opgeheven; b) in § 2, tweede lid, wordt tussen de zin "Indien vijf opeenvolgende trekkingen met een geplafonneerd bedrag in rang 1 niet minstens één winnaar in rang 1 aanwijzen, wordt het geplafonneerd bedrag van die vijfde trekking overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van diezelfde trekking met minstens één winnaar, en dit volgens het zogeheten "Roll down" systeem." en de zin "Het voor een cyclus vastgelegde, geplafonneerde bedrag blijft onveranderd gedurende de volledige duur ervan." de volgende zin ingevoegd: "Telkens wanneer het geplafonneerd bedrag wordt bereikt, wordt dit geplafonneerd bedrag voor de volgende cyclus verhoogd met 10.000.000 euro. Het geplafonneerd bedrag zal niet meer stijgen wanneer het maximumbedrag van 250.000.000 euro werd bereikt."; c) in § 6, tweede lid, wordt de derde zin "Deze code wordt meegedeeld op het deelnemingsticket na deelneming volgens de online-verwerkingsmethode, of wordt meegedeeld via een communicatiedrager die de Nationale Loterij nuttig acht na deelneming via internet of na deelneming per abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring" aangevuld met de volgende woorden: ", of wordt meegedeeld via een andere officiële fysieke of elektronische drager die de Nationale Loterij nuttig acht."; d) in § 6, tweede lid, wordt de laatste zin "Een deelneming per abonnement, een deelneming aan meerdere trekkingen of een voortdurende deelneming bekomt gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie." vervangen als volgt: "Een deelneming per abonnement of een deelneming aan meerdere trekkingen bekomt gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie."; e) § 7, tweede lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0, wordt de derde zin "Deze code wordt meegedeeld op het deelnemingsticket na deelneming volgens de online-verwerkingsmethode, of wordt meegedeeld via een communicatiedrager die de Nationale Loterij nuttig acht na deelneming via internet of na deelneming per abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring" aangevuld met de woorden: ", of wordt meegedeeld via een andere officiële fysieke of elektronische drager die de Nationale Loterij nuttig acht."; f) in § 7, achtste lid, worden de woorden "daartoe bestemde" opgeheven;9° in artikel 21, eerste lid, 4°, tweede zin worden de woorden "van 43,20% op 48% of van 27% op 48% wordt gebracht door de toevoeging van respectievelijk de 4,8% of de 21% " vervangen door de woorden "van 50% op 60% of van 42% op 60% wordt gebracht door de toevoeging van respectievelijk de 10% of de 18% ";10° het opschrift van hoofdstuk 4 wordt vervangen als volgt: "Uitbetaling of overhandiging van winsten";11° in artikel 22, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt het eerste lid vervangen als volgt: " § 1.Ongeacht hun bedrag zijn de loten, verbonden aan een deelnemingsverwerving in een onlinecentrum, betaalbaar tegen afgifte van het winnende spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag."; 12° artikel 22 wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2.Voor de loten in natura kan de Nationale Loterij voorzien in een kortere termijn dan voorzien in § 1, waarbinnen een lot in natura moet worden overhandigd, die zij meedeelt bij alle middelen die zij nuttig acht."; 13° in artikel 23, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, moet een winnend deelnemingsticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij, hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen.De automaten betalen geen winsten uit."; b) de eerste en tweede zin van het derde lid, worden vervangen als volgt: "Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar kantoren en van de online-centra, van de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij mogen uitkeren."; c) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2.Wat betreft de eventuele loten in natura voorziet de Nationale Loterij een procedure van overhandiging, die zij bekendmaakt bij alle middelen die zij nuttig acht."; 14° in artikel 24 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "of overhandiging" ingevoegd tussen de woorden "de uitbetaling" en de woorden "van de loten";b) in het vijfde lid wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "of van de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager";c) in het vijfde lid, derde zin, wordt het woord "regionale" opgeheven; 15° artikel 25 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De online-centra, andere dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen."; 16° in artikel 26 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "of van een andere officiële fysieke of elektronische drager" ingevoegd tussen de woorden "van een deelnemingsticket" en de woorden ", namelijk de houder ervan";b) in het tweede lid worden de woorden "van de houder van het spelticket" ingevoegd tussen de woorden "van de identiteit" en de woorden " wordt evenwel geëist"; c) het tweede lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 6° en 7°, luidende: "6° als het spelticket recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."; d) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "De Nationale Loterij kan steeds de identiteit vragen van de houder van een andere officiële fysieke of elektronische drager met het bewijs van deelname of die er toegang toe geeft."; 17° in artikel 27, eerste lid, worden de woorden "of van een andere officiële fysieke of elektronische drager" ingevoegd tussen de woorden "van een deelnemingsticket" en de woorden "of van een ten gunste van";18° in artikel 30 worden de woorden "een spelticket te verduisteren of" ingevoegd tussen de woorden "dat wordt gepleegd om" en de woorden "een lot uitgekeerd". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 8.In het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 24, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het tweede lid, eerste zin, wordt het woord "regionaal" opgeheven;b) in het tweede lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden ", hetzij op een plaats bepaald door de Nationale Loterij";c) in het derde lid, eerste zin, wordt het woord "regionale" opgeheven; d) in het derde lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en van de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij."; e) in het derde lid, tweede zin worden de woorden "de regionale kantoren" vervangen door de woorden "de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij."; 2° in artikel 25, vierde lid, derde zin, wordt het woord "regionale" opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten1 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten

Art. 9.In het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten1 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, 2°, worden de woorden "in haar regionale kantoren" vervangen door de woorden "in haar kantoren of in de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij";b) in het tweede lid worden de woorden "de regionale kantoren" vervangen door de woorden "de kantoren of de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij";2° in artikel 12, tweede lid, tweede zin, wordt het woord "regionaal" opgeheven". HOOFDSTUK 1 0. - Algemene bepaling

Art. 10.De uitbetaling van de loten van de spelen van de Nationale Loterij kan gebeuren op de plaatsen bepaald door de Nationale Loterij, die zij te kennen geeft op haar internetsite en op alle andere kanalen die zij nuttig acht. Deze plaatsen kunnen ingedeeld worden naargelang de grootte van de winstbedragen, bepaald door de Nationale Loterij. HOOFDSTUK 1 1. - Overgangsbepalingen

Art. 11.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 1° EuroMillions 2016: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2016 en 21 maart 2018;2° EuroMillions 2020: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van onderhavig besluit; De eerste trekking onder de regels vermeld in artikel 7, 3°, b), c), d), e), f), g), 8°, a), b), 9° zal plaatshebben op dinsdag 4 februari 2020.

Indien de trekking van EuroMillions 2016 die op vrijdag 31 januari 2020 wordt georganiseerd, geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt de globaal aan deze rang toegekende som overgedragen naar rang 1 van de trekking van EuroMillions 2020 van dinsdag 4 februari 2020.

De variabele verdeling over rang 1 en over het Reservefonds zoals voorzien in de aangepaste tabel overeenkomstig artikel 7, 3°, c), d) en e), is van toepassing vanaf de trekking van dinsdag 4 februari 2020, rekening houdend met het aantal trekkingen in de cyclus vóór de trekking van dinsdag 4 februari 2020.

In het geval de trekking van vrijdag 31 januari 2020 een trekking met een geplafonneerd bedrag van 190.000.000 euro voor rang 1 is, dan blijft het geplafonneerd bedrag 190.000.000 euro in diezelfde cyclus.

Het nieuw geplafonneerd bedrag, zoals voorzien in artikel 7, 3°, f) zal toegepast worden vanaf de eerstvolgende cyclus.

Voor de abonnementen, de deelnemingen aan meerdere trekkingen en de voortdurende deelnemingen kunnen deelnemingen bekomen worden die tegelijk vallen onder de regels van EuroMillions 2016 en onder de regels van EuroMillions 2020. De Nationale Loterij neemt daartoe de noodzakelijke maatregelen.

De beschikbare tegoeden van het "Reservefonds" blijven behouden in dat Reservefonds. HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 12.Artikel 7, 3°, b), c), d), e), f), g), 8°, a), b) en 9° treedt in werking op 31 januari 2020 om 20.30u.

Art. 13.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

^