Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Jo H.M-J. ROELANDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019042409
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019030905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042556 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/05/2021 numac 2021041545 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030926 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Jo H.M-J. ROELANDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 25 oktober 2019, die uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Jo H.M-J. ROELANDT, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^