Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juli 2013
gepubliceerd op 24 juli 2013

Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003177
pub.
24/07/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/17/2013003177/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;

Gelet op het advies 53.215/2 van de raad van State, gegeven op 13 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definitie

Artikel 1.Voor de toepassing van huidig besluit wordt verstaan onder : 1° het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten : het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;2° Lotto : de openbare loterij, « Lotto » genaamd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten;3° Joker+ : de openbare loterij, « Joker+ » genaamd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten en het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten;4° het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten : het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;5° Euro Millions : de openbare loterij, « Euro Millions » genaamd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten;6° domiciliëring : de domiciliëring zoals gedefinieerd in artikel 2, 13° van de wet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de betalingsdiensten type wet prom. 10/12/2009 pub. 12/01/2011 numac 2010000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de betalingsdiensten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de betalingsdiensten;7° Europees domiciliëringsmandaat : de lastgeving zoals bedoeld in artikel 29, § 1 van de wet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de betalingsdiensten type wet prom. 10/12/2009 pub. 12/01/2011 numac 2010000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de betalingsdiensten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de betalingsdiensten;8° abonnee : speler die, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de Lotto, aan Euro Millions en aan de Joker+ deelneemt;9° online-centrum : fysiek verkooppunt waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft afgesloten teneinde het te erkennen als officiële verkoper van de spelen van de Nationale Loterij, of fysiek verkooppunt dat rechtstreeks door de Nationale Loterij uitgebaat wordt. HOOFDSTUK II. - Principes en voorwaarden voor de deelneming per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring

Art. 2.De Nationale Loterij kan aan de spelers de mogelijkheid bieden om deel te nemen, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de Lotto, aan Euro Millions en tegelijkertijd aan de Joker+, volgens de formule genaamd « Abonnement per bancaire domiciliëring ». Deze deelnemingsformule is georganiseerd rond de volgende principes : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 27 laat zij toe deel te nemen aan de Lotto alleen, of aan de Lotto en aan de Joker+ samen, op voortdurende wijze, gebruik makend van de spelformulieren zoals bedoeld in de artikelen 15 en 16, waarbij elk gebruikt spelformulier overeenstemt met een apart abonnement;2° onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 27 laat zij toe deel te nemen aan Euro Millions alleen, of aan Euro Millions en aan de Joker+ samen, op voortdurende wijze, gebruik makend van de spelformulieren zoals bedoeld in de artikelen 17 en 18, waarbij elk gebruikt spelformulier overeenstemt met een apart abonnement;3° de betaling van de verschuldigde inzetten gebeurt volgens een systeem, « domiciliëring » genaamd, en heeft een maandelijks karakter;4° de loten worden uitbetaald door storting van het bedrag op de bankrekening die door de abonnee is opgegeven op het Europees domiciliëringsmandaat.

Art. 3.Naar zijn keuze kan de abonnee : 1° aan de Lotto deelnemen aan opeenvolgende trekkingen enkel op woensdag, aan opeenvolgende trekkingen enkel op zaterdag, of aan opeenvolgende trekkingen op woensdag en op zaterdag;2° aan Euro Millions deelnemen aan opeenvolgende trekkingen enkel op dinsdag, aan opeenvolgende trekkingen enkel op vrijdag, of aan opeenvolgende trekkingen op dinsdag en op vrijdag. De abonnee kan tegelijk met de Lotto en met Euro Millions deelnemen aan de Joker+. Deelneming aan de Joker+ alleen is niet toegestaan.

Ongeacht de keuze van de abonnee, mag de wekelijkse inzet voor de deelneming aan de Lotto alleen, voor de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+, voor de deelneming aan Euro Millions alleen, voor de deelneming aan Euro Millions en aan de Joker+, voor de deelneming aan de Lotto en aan Euro Millions alleen, voor de deelneming aan de Lotto alleen en de deelneming aan Euro Millions en aan de Joker+, voor de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+ en de deelneming aan Euro Millions alleen, of voor de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+ en de deelneming aan Euro Millions en de Joker+ per abonnement niet minder bedragen dan een door de Nationale Loterij vastgelegd en bekendgemaakt bedrag binnen een marge gaande van minimum 2 euro tot maximum 26 euro.

Art. 4.Voor het nemen van een eerste abonnement gebruikt de speler een Start Kit, zoals bedoeld in artikel 5. In voorkomend geval kan de Nationale Loterij de aanvrager verzoeken om een fotokopie van zijn identiteitskaart.

Voor het nemen van bijkomende abonnementen, gebruikt de speler het in artikel 9 bedoelde formulier.

De vraag tot het bekomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde documenten moet ingediend worden bij de Nationale Loterij, bij haar regionale kantoren of bij de online-centra.

De coördinaten van de Nationale Loterij en haar regionale kantoren zijn beschikbaar op de internetsite van de Nationale Loterij, www.nationale-loterij.be, of kunnen op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij bekomen worden.

Eenzelfde abonnee heeft de mogelijkheid meerdere abonnementen te nemen.

Art. 5.Voor het nemen van een eerste abonnement gebruikt de speler een Start Kit die : 1° voor de Lotto : twee spelformulieren, respectievelijk « ENKELVOUDIG » en « MULTI » genaamd, bevat;2° voor Euro Millions : twee spelformulieren, respectievelijk « ENKELVOUDIG » en « MEERVOUDIG » genaamd, bevat. De Start Kit bevat eveneens een « Europees domiciliëringsmandaat » dat moet worden ingevuld door de speler.

De speler vult naar keuze één tot vier spelformulieren in.

Art. 6.De speler laat aan de Nationale Loterij, aan één van haar regionale kantoren, of aan één van de online-centra de Start Kit geworden, houdende het Europees domiciliëringsmandaat, behoorlijk ingevuld en niet van elkaar losgemaakt, alsook een of meerdere spelformulieren, zoals bedoeld in de artikelen 15 t.e.m. 18.

De gegevens op het Europees domiciliëringsmandaat moeten door de speler worden aangebracht in drukletters, met een balpen, in het zwart of het blauw, en moeten perfect leesbaar zijn.

Voor beheers- en controledoeleinden : 1° dragen de in eenzelfde Start Kit zittende spelformulieren en het Europees domiciliëringsmandaat een identieke streepjescode;2° dragen de spelformulieren een voorgedrukt nummer bestaande uit twee groepen van drie variabele cijfers. De in het derde lid, 1°, bedoelde streepjescode is voor elke Start Kit verschillend.

Art. 7.Na de administratieve verwerking van de Start Kit en de uitvoering van de eerste domiciliëring, krijgt de speler van de Nationale Loterij per postzending een gedrukt document toegestuurd, « Abonnementbevestiging » genaamd.

Voor elk door de speler verstuurd spelformulier, wordt een aparte abonnementbevestiging opgesteld.

Op het bovenste deel van de abonnementbevestiging staan de volgende vermeldingen : 1° de naam, voornaam, het adres en de geboortedatum van de speler;2° het aan de speler toegewezen abonneenummer;3° het abonnementnummer;4° de maand vanaf wanneer het abonnement loopt;5° de trekkingsdag of -dagen van het betreffende abonnement;6° de door de speler gekozen deelnemingsgegevens en, in geval van deelneming aan de Joker+, de deelnemende Joker+-combinatie(s);7° de totale inzet per trekking, inclusief die van de Joker+;8° eventueel andere vermeldingen, bestemd voor hun beheer en/of met een informatief, verduidelijkend, reglementair of publicitair karakter.

Art. 8.Op de achterzijde van de abonnementbevestiging komen een of meerdere vaste of mobiele telefoonnummers voor en een of meerdere elektronische adressen waarvan de abonnee gebruik kan maken wanneer hij zijn persoonlijke gegevens wenst te wijzigen.

De abonnee kan ook elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens meedelen aan de Nationale Loterij in een gedateerd schrijven waarin zijn naam, voornaam, handtekening en abonneenummer worden vermeld.

De wijziging van persoonlijke gegevens betreffende een verandering van het in artikel 2, 3° bedoelde bankrekeningnummer kan, gelet op de verwerkingstijd die dit impliceert, zijnde de aanpassing van het Europees domiciliëringsmandaat, tot gevolg hebben dat de deelneming met het betrokken abonnement tijdelijk wordt onderbroken. Wanneer dit noodzakelijk is, bezorgt de Nationale Loterij aan de abonnee een nieuw mandaatformulier.

Art. 9.Voor het nemen van bijkomende abonnementen gebruikt de abonnee een daartoe bestemd formulier dat hem werd verschaft door de Nationale Loterij en waaraan de in de artikelen 15 t.e.m. 18 bedoelde spelformulieren zijn gehecht.

Het in het eerste lid bedoelde formulier moet door de abonnee ook gebruikt worden wanneer hij een bestaand abonnement wenst te vervangen.

De abonnee vult het in het eerste lid bedoelde formulier leesbaar, in drukletters, met een balpen, in het zwart of het blauw, in door : 1° er zijn abonneenummer, zijn voornaam en zijn naam op te vermelden;2° ofwel het vakje met de vermelding « Wens ik een bijkomend abonnement », ofwel het vakje met de vermelding « Wens ik de vervanging van mijn abonnement nr.» te merken met een « x »-vormig kruisje. In dit laatste geval vermeldt de abonnee het nummer van het abonnement dat hij wenst te vervangen; 3° het te ondertekenen en te dateren. De abonnee vult bovendien het (de) spelformulier(en) van diegene bedoeld in de artikelen 15 t.e.m. 18 in.

Het in het eerste lid bedoelde formulier waarvan geen van beide in het derde lid, 2°, bedoelde vakjes is aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de abonnee teruggestuurd.

Het in het eerste lid bedoelde formulier waarvan beide voornoemde vakjes zijn aangekruist, wordt verworpen en aan de abonnee teruggestuurd.

Art. 10.De abonnee laat het in artikel 9, eerste lid bedoelde formulier en het (de) in de artikelen 15 t.e.m. 18 bedoelde spelformulier(en) aan de Nationale Loterij geworden, behoorlijk ingevuld en niet van elkaar losgemaakt.

Met het oog op beheer en controle : 1° dragen het in artikel 9, eerste lid bedoelde formulier en de daaraan gehechte spelformulieren een identieke streepjescode;2° dragen de spelformulieren een voorgedrukt nummer bestaande uit twee groepen van drie variabele cijfers. De in het tweede lid, 1°, bedoelde streepjescode is voor elk formulier, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, verschillend.

Art. 11.Na verwerking, door de Nationale Loterij, van het in artikel 9, eerste lid bedoelde formulier en van het (de) in de artikelen 15 t.e.m. 18 bedoelde spelformulier(en), stuurt zij per postzending aan de abonnee : 1° ofwel een abonnementbevestiging, als een bijkomend abonnement wordt genomen;2° ofwel een nieuwe abonnementbevestiging die het bestaande abonnement annuleert en vervangt, als dit wordt vervangen.

Art. 12.De betaling van de door de abonnee verschuldigde inzetten geschiedt gespreid en voorafgaand aan elke deelneming. Ze berust op de volgende regels : 1° ze geschiedt door een domiciliëring ten gunste van de Nationale Loterij voor een bedrag dat telkens overeenstemt met de totaal verschuldigde inzetten voor de deelneming aan de Lotto- en/of Euro Millions- en eventueel de Joker+-trekkingen, in een periode van een maand te rekenen vanaf de eerste dag ervan;2° alle opeenvolgende debiteringen zijn maandelijkse debiteringen en worden uitgevoerd in de loop van de maand voorafgaand aan die, bedoeld in 1°.

Art. 13.Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede en derde lid, betaalt de Nationale Loterij na elke trekking de loten uit door storting van het desbetreffende bedrag op de bankrekening die door de abonnee is opgegeven op het Europees domiciliëringsmandaat en dit binnen een termijn van hoogstens 45 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de trekking die deze winsten toekende.

Indien de uitbetaling van de loten, om welke reden ook, niet mogelijk is via storting, licht de Nationale Loterij de abonnee schriftelijk in en gaat ze over tot uitbetaling met alle door haar nuttig geachte middelen. In voorkomend geval is de termijn bedoeld in het eerste lid niet van toepassing.

In geval van toekenning van een winst gelijk aan 25.000 euro of meer, kan de abonnee verzocht worden zich te melden ten zetel van de Nationale Loterij alvorens zij overgaat tot de uitbetaling van de winst.

Art. 14.Enkel de door de Nationale Loterij uitgegeven Start Kits en in artikel 9, eerste lid bedoelde formulieren, zijn geldig voor een deelneming per abonnement. Ze worden ter beschikking gesteld van de spelers via elk door de Nationale Loterij nuttig geacht distributiekanaal en ze kan de verkoop ervan toestaan aan een prijs die door haar vastgesteld wordt en die niet meer mag bedragen dan 50 eurocent.

Art. 15.Het ENKELVOUDIG Lotto spelformulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming « SPELFORMULIER », bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 t.e.m. 45 genummerde vakjes. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Per rooster kiest de speler 6 nummers door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Bevat een rooster minder of meer dan 6 aangekruiste nummers, dan wordt het betrokken spelformulier verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten en het aantal ingevulde roosters.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1 euro voor de deelneming met één rooster;2° hoogstens 20 euro voor de deelneming met 20 roosters.

Art. 16.Het MULTI Lotto spelformulier bestaat uit één rooster met 45 van 1 t.e.m. 45 genummerde vakjes.

Op het spelformulier staan er ook negen aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster kan worden gekozen, naar rato van de betrokken inzet.

De speler zet een « x »-vormig kruisje in één van de negen in het tweede lid bedoelde vakjes. In het rooster zet hij een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de nummers van zijn keuze.

Het spelformulier waarvan de aankruising van het aantal te kiezen nummers niet overeenstemt met het aantal in het rooster aangekruiste nummers, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd. Hetzelfde gebeurt voor het spelformulier dat niet in overeenstemming met de bepalingen van het derde lid werd ingevuld.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten en het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het rooster gekozen nummers.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 7 euro wanneer in het rooster 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 5.005 euro wanneer in het rooster 15 nummers werden aangekruist.

Art. 17.Het ENKELVOUDIG Euro Millions spelformulier bestaat uit 6 roosterkoppels. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, « nummerrooster » genaamd, en een rooster onderaan, « sterrenrooster » genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 t.e.m. 50.

Elk sterrenrooster telt 11 vakjes voorgesteld door van 1 t.e.m. 11 genummerde sterren.

Een « spelcombinatie » wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Om een spelcombinatie te krijgen, vult de speler als volgt een roosterkoppel in : hij kiest 5 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 van de 11 sterren van dit rooster.

Naargelang het bedrag van zijn inzet vult de speler 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in, waarbij hij verplicht is aan de linkerkant te beginnen.

Het spelformulier waarvan het aantal aangekruiste nummers in het nummerrooster en/of het aantal aangekruiste sterren in het sterrenrooster lager of hoger is dan het vereiste aantal, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd. Hetzelfde gebeurt voor het spelformulier dat niet in overeenstemming met de bepalingen van het derde en vierde lid werd ingevuld.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten en het aantal ingevulde roosterkoppels.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 2 euro voor de deelneming met één roosterkoppel;2° hoogstens 12 euro voor de deelneming met 6 roosterkoppels. Het inzetbedrag voor deelneming aan een trekking van 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels wordt op het spelformulier vermeld.

Art. 18.Het MEERVOUDIG Euro Millions spelformulier bestaat uit één enkel roosterkoppel, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het roosterkoppel bedoeld in artikel 17, eerste lid.

De speler vult als volgt dat ene roosterkoppel in : hij kiest 5 tot 10 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 tot 10 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 tot 11 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 tot 11 sterren van dit rooster.

Naast het nummerrooster staan 6 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 5, 6, 7, 8, 9 of 10 worden vermeld : dit is telkens het aantal nummers dat uit het nummerrooster kan worden gekozen. De speler maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten.

Naast het sterrenrooster staan 10 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 worden vermeld : dit is telkens het aantal sterren dat uit het sterrenrooster kan worden gekozen. De speler maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten.

Het spelformulier vermeldt alle mogelijke inzetbedragen die de spelers kunnen kiezen om aan een trekking deel te nemen.

Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten en het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd in functie van het aantal in het nummerrooster gekozen nummers en het aantal in het sterrenrooster gekozen sterren.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 6 euro voor de deelneming met een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangekruist terwijl in het sterrenrooster 3 sterren werden aangekruist; 2° hoogstens 2.520 euro voor de deelneming met een nummerrooster waarin 9 nummers werden aangekruist terwijl in het sterrenrooster 5 sterren werden aangekruist;

Het spelformulier waarvan het aantal aangekruiste nummers in het nummerrooster en/of het aantal aangekruiste sterren in het sterrenrooster niet overeenstemt met het gekozen en aangekruiste aantal naast het nummerrooster en/of het gekozen en aangekruiste aantal naast het sterrenrooster, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd. Hetzelfde gebeurt voor het spelformulier dat niet in overeenstemming met de bepalingen van het tweede t.e.m. vierde lid werd ingevuld.

Art. 19.Het ENKELVOUDIG en MULTI Lotto spelformulier bevatten drie vakjes die moeten worden gebruikt om de wens uit te drukken om ofwel alleen aan de woensdagtrekking, ofwel alleen aan de zaterdagtrekking, ofwel aan beide deel te nemen.

De speler drukt zijn wens uit door het passende vakje te merken met een « x »-vormig kruisje.

Elk spelformulier waarvan meerdere van de in het eerste lid bedoelde vakjes werden aangekruist, wordt geacht deel te nemen aan de trekkingen op woensdag en op zaterdag.

Elk spelformulier waarvan geen enkel van de drie in het eerste lid bedoelde vakjes werd aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Art. 20.Het ENKELVOUDIG en MEERVOUDIG Euro Millions spelformulier bevatten drie vakjes die moeten worden gebruikt om de wens uit te drukken om ofwel alleen aan de dinsdagtrekking, ofwel alleen aan de vrijdagtrekking, ofwel aan beide deel te nemen.

De speler drukt zijn wens uit door het passende vakje te merken met een « x »-vormig kruisje.

Elk spelformulier waarvan meerdere van de in het eerste lid bedoelde vakjes werden aangekruist, wordt geacht deel te nemen aan de trekkingen op dinsdag en op vrijdag.

Elk spelformulier waarvan geen enkel van de drie in het eerste lid bedoelde vakjes werd aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Art. 21.De in artikel 5 bedoelde spelformulieren bevatten vier vakjes die door de speler gebruikt moeten worden om zijn wens uit te drukken om deel te nemen aan de Joker+. In die vakjes staan respectievelijk de getallen 1, 2, 3 of 4. De speler drukt zijn wens om deel te nemen met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties uit door het passende vakje te merken met een « x »-vormig kruisje. In voorkomend geval merkt de deelnemer met een « x »-vormig kruisje ook een vakje van zijn keuze aan onder de twaalf vakjes die de 12 sterrenbeelden identificeren.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ met meerdere Joker+-combinaties gebeurt, vermeldt de betreffende abonnementbevestiging Joker+-combinaties waarvan de getallen verschillend zijn.

De wens van de speler om niet aan de Joker+ deel te nemen, wordt geacht bevestigd te zijn door het spelformulier : 1° waarvan geen enkel van de zestien vakjes, bedoeld in het eerste lid, aangekruist werden;2° waarvan een vakje ter identificatie van een sterrenbeeld aangekruist werd, terwijl daarentegen geen enkel vakje ter bepaling van het gekozen aantal Joker+-combinaties werd aangekruist. Het spelformulier waarvan meerdere vakjes ter bepaling van het gekozen aantal Joker+-combinaties of meerdere vakjes ter identificatie van een sterrenbeeld werden aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Wanneer de speler op een spelformulier 1 van de vakjes ter bepaling van het aantal Joker+-combinaties aankruist zonder een vakje ter identificatie van een sterrenbeeld aan te kruisen, kent het informaticasysteem van de Nationale Loterij toevalsgewijs : 1° één sterrenbeeld toe, indien het gekozen aantal Joker+-combinaties één bedraagt;2° 1, 2, 3 of 4 al dan niet verschillende sterrenbeelden toe, indien het gekozen aantal Joker+-combinaties 2, 3 of 4 bedraagt. Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1,50 euro voor de deelneming met één Joker+-combinatie;2° hoogstens 6 euro voor de deelneming met vier Joker+-combinaties. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 22.Alle op de in artikel 5 bedoelde spelformulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes, met inbegrip van die op het Europees domiciliëringsmandaat in de Start Kits en die op de formulieren bedoeld in artikel 9, eerste lid, moeten zich binnen de betrokken vakjes bevinden. Ze moeten met een balpen worden aangebracht, in het zwart of het blauw.

Op de keerzijde van de spelformulieren kunnen volgende vermeldingen staan : informatie, uitleg, voorschriften of publiciteit.

Art. 23.De door de speler op de spelformulieren aangebrachte elementen, alsook de deelnemingsgegevens op de abonnementbevestiging hebben slechts een indicatieve waarde.

Art. 24.Elke versturing aan de Nationale Loterij van de Start Kit, van het in artikel 9, eerste lid bedoelde formulier, of van elk ander document betreffende het abonnement, geschiedt op de exclusieve verantwoordelijkheid van de speler, ongeacht de gebruikte verzendingswijze.

Art. 25.Worden niet in aanmerking genomen door de Nationale Loterij : 1° de Start Kits en de in artikel 9, eerste lid bedoelde formulieren die onvolledig, onleesbaar of niet ondertekend zijn of die zich in een dergelijke staat bevinden dat het materieel onmogelijk is ze te verwerken;2° de bij de Start Kits en bij de in artikel 9, eerste lid bedoelde formulieren gevoegde spelformulieren, die onleesbaar zijn, of zich in een dergelijke staat bevinden dat het materieel onmogelijk is ze te verwerken;3° elk geschreven document betreffende een abonnement dat niet ondertekend en/of onleesbaar is;4° elke mondelinge mededeling van gegevens of instructies door de speler. Als de in het eerste lid, 1° t.e.m. 3°, bedoelde documenten, naargelang het geval, onjuist ingevuld of onvolledig zijn, stuurt de Nationale Loterij ze terug aan de speler met het verzoek ze te verbeteren en/of ze aan te vullen. Als echter de wijze waarop voornoemde documenten foutief werden ingevuld, geen elektronisch verwerkbare verbetering toelaat, worden ze aan de speler teruggestuurd, eventueel vergezeld van nieuw in te vullen documenten.

Art. 26.Op elk ogenblik heeft de abonnee de mogelijkheid om aan de Nationale Loterij zijn beslissing mee te delen een einde te stellen aan één of aan al zijn abonnementen met een ondertekende en gedateerde aangetekende zending waarin hij zijn abonneenummer en het of de betreffende abonnementnummer(s) meedeelt alsook de maand vanaf wanneer hij deze stopzetting wil toegepast zien.

In voorkomend geval eindigt het abonnement ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op het aflopen van een termijn van 32 dagen. Deze termijn neemt een aanvang op de dag van ontvangst van de aanvraag door de abonnee om zijn abonnement te beëindigen.

Art. 27.§ 1. De deelneming is niet effectief indien de debitering van de totaal verschuldigde inzetten voor een bepaalde maand, om welke reden ook, niet kon worden uitgevoerd. In dat geval geldt deze niet-deelneming ook voor alle abonnementen waarvan de gedomicilieerde rekening bestemd voor de betaling van de inzetten, dezelfde is.

Indien drie opeenvolgende debiteringen niet konden worden uitgevoerd, om welke reden ook, wordt het betrokken abonnement of worden de betrokken abonnementen uitgesloten en het Europees domiciliëringsmandaat opgezegd door de Nationale Loterij.

Wanneer de deelneming van een abonnement niet effectief is, of wanneer het abonnement uitgesloten wordt en het Europees domiciliëringsmandaat opgezegd wordt door de Nationale Loterij, wordt de speler hiervan op de hoogte gebracht met alle door de Nationale Loterij nuttig geachte middelen. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 1, is de deelneming pas effectief indien de deelnemingsgegevens die voorkomen op de in artikel 7 bedoelde abonnementbevestiging door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Als er, om welke reden ook, geen overschrijving op een gegevensdrager is verricht volgens de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, worden de inzetten terugbetaald.

Art. 28.Wanneer de abonnee, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de Europese domiciliëring, een terugbetalingverzoek initieert, en na controle door de Nationale Loterij blijkt dat dit verzoek niet gerechtvaardigd was, wordt (worden) het (de) abonnement(en) waarop het verzoek betrekking had, geblokkeerd. Een terugbetalingverzoek wordt als niet gerechtvaardigd beschouwd wanneer de controle, die door de Nationale Loterij uitgevoerd wordt, op onweerlegbare wijze aantoont dat het bedrag dat maandelijks door de Nationale Loterij gedebiteerd wordt, volkomen overeenstemt met het bedrag dat, zelf gekozen door de abonnee bij het nemen van zijn abonnement(en), op de in artikel 7 bedoelde abonnementbevestiging voorkomt.

De in het eerste lid bedoelde blokkering slaat enkel op de trekkingen waarvoor de debitering van de verschuldigde inzet nog niet gebeurde.

De abonnee wordt hiervan door de Nationale Loterij per postzending op de hoogte gebracht.

In geval van drie door de abonnee geïnitieerde terugbetalingverzoeken die niet gerechtvaardigd zijn, beëindigt de Nationale Loterij het (de) betreffende abonnement(en). De abonnee wordt hiervan door de Nationale Loterij per postzending op de hoogte gebracht.

Wanneer een door de abonnee geïnitieerd terugbetalingverzoek gerechtvaardigd blijkt, neemt de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen contact op met de abonnee om in onderlinge overeenstemming een oplossing te vinden. Een gerechtvaardigd terugbetalingverzoek geeft geen aanleiding tot het blokkeren van het (de) abonnement(en) waarop het verzoek betrekking had.

Art. 29.Elke klacht over de uitbetaling van de loten moet schriftelijk gericht worden aan de Nationale Loterij en, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de betreffende trekkingsdag.

Art. 30.De Nationale Loterij zal de documenten die haar worden toegestuurd door personen die per abonnement wensen deel te nemen, of die reeds per abonnement deelnemen aan de Lotto, aan Euro Millions en aan de Joker+, administratief verwerken binnen een redelijke termijn, behalve wanneer zij geconfronteerd wordt met omstandigheden onafhankelijk van haar wil, die het haar materieel onmogelijk maken zulks te doen.

Art. 31.In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto, van Euro Millions, of van de Joker+, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, de verschuldigde inzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen krachtens de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de abonnee. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn abonnement.

Art. 32.Het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten is van toepassing op de deelneming aan de Lotto, eventueel samen met de Joker+, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, uitgezonderd de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, lid 1 en 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 78, 79, 80, 82, 84 en 85.

Art. 33.Het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten is van toepassing op de deelneming aan Euro Millions, eventueel samen met de Joker+, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, uitgezonderd de artikelen 6, 7, 8, § 1, eerste t.e.m. derde lid en vijfde en zesde lid, § 2, 9, § 1, § 2, derde lid, § 3, 10,11,12,13,13/1, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26 en 27, eerste lid. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling

Art. 34.De abonnementen op de Lotto alleen en op de Lotto samen met de Joker+ die genomen werden onder de bepalingen bedoeld in de artikelen 19 t.e.m. 47 van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten blijven geldig. Evenwel worden, wat betreft de abonnementen verbonden met het Multiplus en Multimix Lotto spelformulier, de aanvragen met het oog op het nemen van nieuwe abonnementen niet langer in overweging genomen. HOOFDSTUK V. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 35.In artikel 63, eerste lid van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten worden de woorden « en op de in artikel 25 bedoelde abonnementbevestiging » geschrapt.

Art. 36.Hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten wordt opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 37.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^