Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 december 2019

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van de Kamer van volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer François BELLOT Minister va De heer Siegfried BRACKE Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Patricia C(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019015380
pub.
04/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van de Kamer van volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer François BELLOT Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen De heer Siegfried BRACKE Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Patricia CEYSENS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Vlaams minister De heer Marcel CHERON Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Pieter DE CREM Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken De heer Alexander DE CROO Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking De heer Denis DUCARME Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden Mevr. Veerle HEEREN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Vlaams minister De heer Benoît LUTGEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Waals minister De heer Richard MILLER Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Franse gemeenschapsminister De heer Jean-Marc NOLLET Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Waals minister en gewezen Franse gemeenschapsminister Mevr. Annemie TURTELBOOM Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen minister en gewezen Vlaams minister De heer Dirk VAN der MAELEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen ondervoorzitter en gewezen fractievoorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Commandeur De heer Daniel BACQUELAINE Minister van Pensioenen De heer Hans BONTE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Philippe DE BACKER Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Mevr. Maggie DE BLOCK Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie De heer Michel de LAMOTTE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Jean-Marc DELIZEE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Eerste ondervoorzitter van de Kamer en gewezen Staatssecretaris De heer Koenraad GEENS Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen Mevr. Marie-Christine MARGHEM Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Mevr. Françoise SCHEPMANS Ondervoorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Johan VAN OVERTVELDT Gewezen minister van Financiën Mevr. Sophie WILMES Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Officier De heer Wouter BEKE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Frédéric DAERDEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Georges DALLEMAGNE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Roel DESEYN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Maya DETIEGE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer David GEERTS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Sabien LAHAYE-BATTHEU Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Nahima LANJRI Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Nathalie MUYLLE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Fatma PEHLIVAN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Luk VAN BIESEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Jef VAN den BERGH Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ridder Mevr. Marie BAUCHAU Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Philippe BLANCHART Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Kristof CALVO y CASTACNER Fractievoorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Peter DEDECKER Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Koenraad DEGROOTE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Paul-Olivier DELANNOIS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Willy DE MEYER Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Senator De heer Laurent DEVIN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Daphné DUMERY Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Julia Rosa FERNANDEZ FERNANDEZ Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Staatssecretaris De heer Jean-Jacques FLAHAUX Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Philippe GOFFIN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Karolien GROSEMANS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Benoit HELLINGS Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Senator De heer Ahmed LAAOUEJ Fractievoorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Eric MASSIN Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Özlem ÖZEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Griet SMAERS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Ine SOMERS Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Karin TEMMERMAN Lid van het Bureau van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Damien THIERY Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Robert VAN de VELDE Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Ann VANHESTE Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Els VAN HOOF Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Kristien VAN VAERENBERGH Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Fabienne WINCKEL Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Veli YÜKSEL Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer Kris PEETERS Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer Francis DELPEREE Bureaulid van de Kamer van volksvertegenwoordigers De heer Charles MICHEL Eerste minister De heer Johan VANDE LANOTTE Gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-Eerste minister en minister De heer Eric VAN ROMPUY Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vlaams minister.

Grootofficier De heer Theo FRANCKEN Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Staatssecretaris De heer Emir KIR Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Commandeur Mevr. Zuhal DEMIR Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen Staatssecretaris.

Deze besluiten treden in werking op 25 mei 2019 om 23.59 uur.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier Mevr. Christine DEFRAIGNE Gewezen Voorzitster van de Senaat De heer Steven VANACKERE Gewezen gecoöpteerd Senator, gewezen Fractievoorzitter in de Senaat, gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Federaal Vice-eerste Minister en Minister.

Commandeur De heer Alain DESTEXHE Senator Mevr. Brigitte GROUWELS Deelstaatsenator, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, gewezen Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke regering De heer Christophe LACROIX Senator.

Officier Mevr. Anne BARZIN Senator De heer Philippe DODRIMONT Senator.

Ridder De heer Christophe BASTIN Senator Mevr. Karin BROUWERS Deelstaatsenator en Lid van het Vlaams Parlement Mevr. Annemie MAES Deelstaatsenator en Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. Elisabeth MEULEMAN Deelstaatsenator, Fractievoorzitster in de Senaat en Lid van het Vlaams Parlement Mevr. Christie MORREALE Senator De heer Gilles MOUYARD Senator Mevr. Valerie TAELDEMAN Deelstaatsenator en Lid van het Vlaams Parlement Mevr. Güler TURAN Deelstaatsenator en Lid van het Vlaams Parlement.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer Jacques BROTCHI Voorzitter van de Senaat.

Deze besluiten treden in werking op 25 mei 2019 om 23.59 uur.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Commandeur De heer Gérard DEPREZ Lid van het Europees Parlement.

Officier Mevr. Frédérique RIES Lid van het Europees Parlement en gewezen Staatssecretaris Mevr. Helga STEVENS Lid van het Europees Parlement en gewezen Ondervoorzitster van de Senaat.

Ridder De heer Pascal ARIMONT Lid van het Europees Parlement De heer Hugues BAYET Lid van het Europees Parlement De heer Philippe LAMBERTS Fractievoorzitter in het Europees Parlement.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis Mevr. Marie ARENA Lid van het Europees Parlement, gewezen Minister-President van de Franse Gemeenschap en gewezen Minister.

Deze besluiten treden in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier Mevr. Evelyne HUYTEBROECK Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Pascal SMET Minister van de Brusselse Regering De heer Rudi VERVOORT Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Commandeur Mevr. Céline FREMAULT Minister van de Brusselse Regering Mevr. Marion LEMESRE Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Martine PAYFA Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Jacqueline ROUSSEAUX Brussels Volksvertegenwoordiger.

Officier De heer Olivier de CLIPPELE Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Julie de GROOTE Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Vincent DE WOLF Brussels Volksvertegenwoordiger.

Ridder De heer Philippe CLOSE Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Emmanuel DE BOCK Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Paul DELVA Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Caroline DESIR Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Dominique DUFOURNY Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Ahmed EL KHANNOUSS Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Hamza FASSI-FIHRI Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Jamal IKAZBAN Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Véronique JAMOULLE Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Alain MARON Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Mohamed OURIAGHLI Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Mahinur OZDEMIR Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Arnaud PINXTEREN Brussels Volksvertegenwoordiger Mevr. Fatoumata SIDIBE Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Jef VAN DAMME Brussels Volksvertegenwoordiger De heer Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN Brussels Volksvertegenwoordiger.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer Didier GOSUIN Minister van de Brusselse Regering.

Orde van Leopold II Grootofficier Mevr. Bianca DEBAETS Staatssecretaris van de Brusselse Regering De heer Bruno DE LILLE Staatssecretaris van de Brusselse Regering.

Commandeur Mevr. Cécile JODOGNE Staatssecretaris van de Brusselse Regering.

Deze besluiten treden in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de enclavewerking type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014704 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de loonschalen in toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017 betreffende de verhoging van de loonschalen met toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en het Parlement van de Franse Gemeenschap bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer Philippe COURARD Voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap De heer Jean-Claude MARCOURT Ondervoorzitter en Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap Mevr. Marie-Dominique SIMONET Gemeenschapslid en gewezen Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap Mevr. Christiane VIENNE Senator, Secretaris en Fractievoorzitster bij het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Commandeur Mevr. Corinne DE PERMENTIER Secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap Mevr. Alda GREOLI Ondervoorzitster en Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap De heer Rachid MADRANE Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap Mevr. Marie-Martine SCHYNS Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap Mevr. Isabelle SIMONIS Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Officier Mevr. Françoise BERTIEAUX Fractievoorzitster bij het Parlement van de Franse Gemeenschap Mevr. Isabelle EMMERY Ondervoorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Ridder Mevr. Barbara TRACHTE Fractievoorzitster bij het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de enclavewerking type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014704 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de loonschalen in toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017 betreffende de verhoging van de loonschalen met toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten zijn de hierna vermelde Leden van de Waalse Regering en het Waals Parlement bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer André ANTOINE Voorzitter van het Waals Parlement, gewezen lid van de Waalse Regering Mevr. Jacqueline GALANT Lid van het Waals Parlement, Ondervoorzitster van het Waals Parlement, gewezen lid van de Federale Regering De heer Hervé JAMAR Lid van het Waals Parlement, gewezen lid van de Federale Regering De heer Paul MAGNETTE Gewezen Minister-President van de Waalse Regering, gewezen lid van de Federale Regering, gewezen Senator.

Commandeur De heer René COLLIN Minister van de Waalse Regering Mevr. Valérie DE BUE Minister van de Waalse Regering, Lid van het Waals Parlement, gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heer Paul FURLAN Lid van het Waals Parlement, gewezen lid van de Waalse Regering De heer Maxime PREVOT Lid van het Waals Parlement, gewezen lid van de Waalse Regering De heer Edmund STOFFELS Lid van het Waals Parlement.

Officier De heer Christophe COLLIGNON Lid van het Waals Parlement, 1ste Ondervoorzitter van het Waals Parlement.

Ridder De heer Matthieu DAELE Lid van het Waals Parlement De heer Benoît DREZE Lid van het Waals Parlement, gewezen Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. Virginie GONZALEZ MOYANO Lid van het Waals Parlement De heer Mauro LENZINI Lid van het Waals Parlement De heer Maurice MOTTARD Lid van het Waals Parlement Mevr. Graziana TROTTA Lid van het Waals Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer Marino KEULEN Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Freya VAN den BOSSCHE Vlaams volksvertegenwoordiger.

Commandeur De heer Jos DE MEYER Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Jan DURNEZ Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Lydia PEETERS Lid van de Vlaamse regering en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Bart TOMMELEIN Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen lid van de Vlaamse regering.

Officier Mevr. Sonja CLAES Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Caroline GENNEZ Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Wilfried VANDAELE Vlaams volksvertegenwoordiger.

Ridder De heer Robrecht BOTHUYNE Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Lode CEYSSENS Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Griet COPPE Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Dirk de KORT Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Gwenny DE VROE Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Martine FOURNIER Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Yamila IDRISSI Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Ward KENNES Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Katrien PARTYKA Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Elke VAN den BRANDT Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Peter VAN ROMPUY Vlaams volksvertegenwoordiger Mevr. Mercedes VAN VOLCEM Vlaams volksvertegenwoordiger.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer Renaat LANDUYT Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Bart SOMERS Vlaams volksvertegenwoordiger.

Deze besluiten treden in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier Mevr. Isabelle WEYKMANS Lid van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Viceminister-president.

Gemeenschapsminister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme.

Commandeur De heer Antonios ANTONIADIS Lid van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Gemeenschapsminister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden.

Ridder Mevr. Kirsten BARTHOLEMY Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Derde Ondervoorzitster De heer Freddy CREMER Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Mevr. Lydia KLINKENBERG Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Tweede Ondervoorzitster De heer Alexander MIESEN Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Mevr. Petra SCHMITZ Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Eerste secretaris De heer Marcel STROUGMAYER Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap De heer Alfons VELZ Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer Oliver PAASCH Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Deze besluiten treden in werking op 27 mei 2019 om 00.01 uur.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019030905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042556 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten sluiten, wordt het koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de enclavewerking type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014704 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de loonschalen in toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017 betreffende de verhoging van de loonschalen met toepassing van het kaderakkoord van 15 september 2016 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen aan bepaalde Regeringsleden en leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, als volgt gewijzigd: - In artikel 1, § 5, wordt vóór de vermelding van de heer Wouter Beke, de volgende vermelding ingevoegd: "Mevr. Marie Sybille de COSTER - BAUCHAU, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers" - In artikel 1, § 6, vervallen de woorden: "Mevr. Marie BAUCHAU, Lid van de Kamer van Volksvertegen woordigers" Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 mei 2019 op 23.59 uur.

^