Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2016
gepubliceerd op 07 september 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024157
pub.
07/09/2016
prom.
30/08/2016
ELI
eli/besluit/2016/08/30/2016024157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 7 mei 2015 en 14 april 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 mei 2016;

Gelet op het advies 59.531/3 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de elektronische overdracht, op 14 juli 2016, van de betekening van de budgetten van de middelen aan de bevoegde minister van de regering van de Vlaamse gemeenschap, van de regering van de Franse gemeenschap en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 20 juli 2016;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2.Verpleegeenheden., 2° Aanvullende financiering, a), 2°, vijfde lid, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten, worden de woorden « , met uitzondering van de patiëntendagen met een intensief karakter, » opgeheven; 2° in § 2.Verpleegeenheden., 2° Aanvullende financiering, b), 2°, vijfde lid, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten, worden de woorden « , met uitzondering van de patiëntendagen met een intensief karakter, » opgeheven; 3° In paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden « tweede tot en met zesde lid » vervangen door de woorden « 2° tot 6° »;4° In paragraaf 3, tweede lid, het punt 1°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt vervangen als volgt : « 1° voor ieder van deze activiteiten wordt, voor alle ziekenhuizen van het land, een aantal punten toegekend dat overeenstemt met een percentage van het totaal aantal punten voor alle ziekenhuizen van het land toegekend overeenkomstig § 2. Dit percentage wordt als volgt berekend : - personeel van het operatiekwartier : 11,35 %; - personeel van de spoedgevallendienst : 6,32 % met een verdeling tussen de eerste berekening en de tweede berekening bedoeld in de bepalingen onder 2°, b), vastgesteld op 1 juli 2013 respectievelijk aan 90 % en 10 %, op 1 juli 2014 respectievelijk aan 80 % en 20 % en vanaf 1 juli 2015 respectievelijk aan 60 % en 40 %; - personeel van de centrale sterilisatie : 1,94 %; - kosten van de medische producten : 6,18 % voor het operatiekwartier, 0,53 % voor de spoedgevallendienst en 7,91 % voor de verzorgeenheden. »; 5° In § 3, 2°, b), b.4), eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden « overeenkomstig de overeenkomst bedoeld in het artikel 55, § 1, tweede alinea » opgeheven. ».

Art. 2.In artikel 63, § 3, van hetzelfde besluit, laastelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de vormingsinspanningen sluiten, worden de woorden « 41.841.410 euros (waarde 1 januari 2016) » vervangen door de woorden « 1.641.410 euros (waarde 1 januari 2016) ».

Art. 3.In artikel 68, tweede lid van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 29 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden « overeenkomstig de overeenkomst bedoeld in het artikel 55, § 1, tweede alinea » opgeheven. ».

Art. 4.In artikel 75 van hetzelfde besluit, l worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten, wordt aangevuld als volgt : « In afwijking van de vorige leden is er geen herberekening tot een datum vast te leggen door de Koning »;2° paragraaf 2, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten, wordt aangevuld als volgt : « In afwijking van de vorige leden is er geen herberekening tot een datum vast te leggen door de Koning »;3° paragraaf 3, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten, wordt aangevuld als volgt : « In afwijking van de vorige leden is er geen herberekening tot een datum vast te leggen door de Koning ".

Art. 5.In artikel 85, § 1. a), van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden « , behalve artikel 74octies, » opgeheven.

Art. 6.Bijlage 4, 1), van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten, wordt aangevuld als volgt : « 211282 - 211304 ».

Art. 7.In bijlage 6 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten, wordt punt A vervangen als volgt : « A. Er wordt een weging van 1 toegekend (units spoedgevallen of US) aan alle patiënten die aanleiding geven tot een registratie van een dringende opname via de spoedgevallendienst.

Een dringende opname via de spoedgevallendienst wordt in de registratie van de Minimale Ziekenhuis Gegevens op één van de volgende manieren gedefinieerd : - eerste verblijf via de spoedgevallendienst voor een niet geplande opname; - dringende opname via de spoedgevallendienst.

Zijn niet begrepen hieronder de opnamen die een facturatie van een dagziekenhuisforfait met zich meebrengen voor patiënten die enkel op de spoedgevallendienst zijn geweest. ».

Art. 8.Bijlage 9 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014744 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf, van het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen sluiten, wordt aangevuld, luidende :

« Nomenclatuur

Minuten

« Nomenclature

Minutes

220382

265

220382

265

228266

725

228266

725

229703

400

229703

400

230285

75

230285

75

232422

150

232422

150

232503

225

232503

225

241872

140

241872

140

241883

140

241883

140

241905

180

241905

180

241916

140

241916

140

241920

140

241920

140

241931

185

241931

185

241942

185

241942

185

248080

55

248080

55

248102

65

248102

65

248183

85

248183

85

248205

55

248205

55

248220

90

248220

90

251602

205

251602

205

251941

605

251941

605

252604

310

252604

310

260341

80

260341

80

262485

170

262485

170

262500

115

262500

115

262522

110

262522

110

262581

135

262581

135

275015

130

275015

130

275026

130

275026

130

275041

175

275041

175

275085

180

275085

180

275096

140

275096

140

275100

140

275100

140

275111

115

275111

115

275122

115

275122

115

275133

110

275133

110

275144

110

275144

110

275203

60

275203

60

275236

180

275236

180

275240

180

275240

180

275251

235

275251

235

275262

235

275262

235

275306

250

275306

250

275343

130

275343

130

275365

245

275365

245

275380

215

275380

215

275402

180

275402

180

275424

280

275424

280

275446

280

275446

280

275494

125

275494

125

275505

125

275505

125

275516

150

275516

150

275520

150

275520

150

275531

190

275531

190

275542

190

275542

190

275553

180

275553

180

275564

180

275564

180

275586

240

275586

240

275601

195

275601

195

275645

180

275645

180

275656

130

275656

130

275660

130

275660

130

275671

135

275671

135

275682

135

275682

135

275940

145

275940

145

276080

225

276080

225

276102

95

276102

95

276124

95

276124

95

276146

90

276146

90

276220

185

276220

185

276242

170

276242

170

276275

175

276275

175

276286

175

276286

175

276323

215

276323

215

276452

110

276452

110

276463

110

276463

110

276555

115

276555

115

276566

115

276566

115

276581

200

276581

200

276603

335

276603

335

276625

315

276625

315

276636

125

276636

125

276640

125

276640

125

276684

250

276684

250

276721

125

276721

125

276743

175

276743

175

276920

165

276920

165

277093

150

277093

150

277104

150

277104

150

277126

170

277126

170

277211

180

277211

180

277222

180

277222

180

277270

115

277270

115

277281

115

277281

115

277325

150

277325

150

277362

205

277362

205

277406

175

277406

175

277443

30

277443

30

277465

265

277465

265

277686

260

277686

260

277701

305

277701

305

277782

160

277782

160

277804

205

277804

205

277826

210

277826

210

278390

150

278390

150

278401

150

278401

150

278585

190

278585

190

278681

180

278681

180

278880

170

278880

170

279020

300

279020

300

279042

190

279042

190

279064

300

279064

300

279495

130

279495

130

279506

130

279506

130

288481

440

288481

440

431163

80 ».

431163

80 ».


Art. 9.In bijlage 18 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3.2., worden de woorden « R100 » opgeheven; 2° in punt 3.4.1. Hoofdindicator, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Voor elke NRG wordt een hoofdindicator ontwikkeld op basis van de gemiddelde riditwaarden van de 73 zorgitems van de NRG in kwestie, waarbij items B600, D500, F200, S100 en R100 niet zijn meegerekend. »; 3° in punt 3.4.6.1 Met betrekking tot de niet-intensieve NRG's (NRG 6 tot 32), wordt het enige lid vervangen als volgt : « Een niet-intensieve NRG wordt als prioritair beschouwd voor een zorgperiode als de hoofdindicator van die NRG minstens gelijk is aan de gemiddelde ridit van de zorgperiode (Gemiddelde ridit = gemiddelde van de riditwaarden van de 73 items van de zorgperiode waarbij items B600, D500, F200, S100 en R100 niet zijn meegerekend.) »; 4° in punt 3.6.1 Groep CD, worden de twee leden vervangen als volgt : « Deze groep omvat de periodes in bedindex C, D, L, CD, CI, DI, HI of in een gemengde eenheid met bedindex EI > 18 jaar. »; 5° in punt 3.6.2 Groep E, worden de twee leden vervangen als volgt : « Deze groep omvat de periodes in bedindex E, EI of in een gemengde eenheid met bedindex EI =< 18 jaar. »; 6° in punt 3.6.2 Groep I, wordt het enige lid vervangen als volgt : « Deze groep omvat de periodes met een intensieve NRG-klasse waarvan het gewicht >= minimumgewicht van de intensieve NRG's van klasse 1 (NRG 1 tot 5), in de loop van 24 uren. »; 7° in punt 3.6.5 Intensieve NRG's, worden de tweede leden vervangen als volgt : « Aangezien het gewicht van de intensieve NRG's (1-5) verschilt in functie van de klasse en het type periode (24u of korter) heeft men een minimumgewicht vastgesteld voor een intensieve NRG-klasse om als intensief te worden beschouwd. De drempel is vastgesteld op het minimumgewicht van de intensieve NRG's van klasse 1 (NRG 1 tot 5), in de loop van 24 uren. ». 8° punt 3.7 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Voor de berekening van de bijkomende punten intensieve zorg gebruikt men niet het marktaandeel maar berekent men een `gemiddelde' intensieve zwaarte door : de `rest'punten bekomen in 3.7.d. te delen door de som van de patiëntendagen van de twee financieringsgroepen (CD en E).

Op basis van deze score worden de ziekenhuizen ingedeeld in decielen zoals bedoeld in 46, § 2, 2° Aanvullende financiering, c), c.1) eerste berekening. ».

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2016, met uitzondering van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2016.

Art. 11.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^