Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2022
gepubliceerd op 29 december 2022

Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen

bron
vlaamse overheid
numac
2022043148
pub.
29/12/2022
prom.
23/12/2022
ELI
eli/decreet/2022/12/23/2022043148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten9 tot wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten9 tot wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging

Art. 2.Artikel 9 van de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, opgeheven bij het decreet van 30 april 2004, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "

Art. 9.In afwijking van artikel 6 en artikel 10 legt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aan de erkende technicus een administratieve geldboete op wegens het niet naleven van de door of krachtens deze wet opgelegde meldingsplichten inzake de keuring en het onderhoud van een centraal stooktoestel. Deze administratieve geldboete bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 10.000 euro.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten

Art. 3.In artikel 1.1.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 30° /0 wordt de zinsnede "vermeld in artikel 2 van de verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering," opgeheven;2° aan punt 30/2°, c), wordt de zinsnede "of daaraan gekoppelde gesloten distributienetten of gesloten industriële netten als vermeld in artikel 2, 41°, van de federale Elektriciteitswet" toegevoegd; 3° er wordt een punt 30° /3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "30° /3 eindgebruiker van thermische energie: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verwarming, koeling of warm water voor zijn eigen eindgebruik aankoopt, of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bewoner is van een afzonderlijk gebouw of van een eenheid in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw dat beschikt over een warmte- of koudenet of een centrale bron voor verwarming, koeling of warm water, en die hiervan verwarming, koeling of warm water gebruikt, maar die geen rechtstreekse of individuele overeenkomst met de leverancier of warmte- of koudeleverancier heeft;"; 4° in punt 92° /1/0 worden de woorden "als alle commerciële middelen en gereserveerde technische flexibiliteit zijn uitgeput" vervangen door de zinsnede "als alle commerciële middelen, tenzij de aankoop ervan economisch niet efficiënt is, zijn uitgeput";5° in punt 92° /4 wordt de zinsnede " wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" vervangen door de woorden "federale Elektriciteitswet"; 6° er wordt een punt 111° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt: "111° /0 residentieel gebouw: elk gebouw dat bestemd is voor individuele of collectieve bewoning;"; 7° er wordt een punt 113° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt: "113° /0 sector die een aanzienlijk risico loopt op delokalisatie: een sector met risico op sectoraal niveau dat activiteiten worden verplaatst naar locaties buiten de Europese Unie, en waarvoor de vermenigvuldiging van hun handelsintensiteit en hun elektriciteitsintensiteit op Unieniveau ten minste 2% bedraagt en waarvan de handelsintensiteit en de elektriciteitsintensiteit op Unieniveau voor elke indicator ten minste 5% bedraagt;"; 8° er wordt een punt 113° /0/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "113° /0/1 sector die risico loopt op delokalisatie: een sector met risico op sectoraal niveau dat activiteiten worden verplaatst naar locaties buiten de Europese Unie, en waarvoor de vermenigvuldiging van hun handelsintensiteit en hun elektriciteitsintensiteit op Unieniveau ten minste 0,6% bedraagt en waarvan de handelsintensiteit en de elektriciteitsintensiteit op Unieniveau respectievelijk ten minste 4% en 5% bedragen;"; 9° in punt 125° wordt de zinsnede " wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" vervangen door de woorden "federale Elektriciteitswet"; 10° er wordt een punt 126° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt: "126° /0 tussenpersoon bij de levering van thermische energie: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die thermische energie koopt met het oog op de doorverkoop aan een eindgebruiker van thermische energie;"; 11° in punt 133° /1 worden de woorden "aan afnemers thermische energie via een warmte- of koudenet verkoopt" vervangen door de woorden "thermische energie verkoopt via een warmte- of koudenet aan afnemers van thermische energie of aan tussenpersonen bij de levering van thermische energie".

Art. 4.In artikel 3.1.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1°, l), worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" vervangen door de zinsnede "tussenpersonen bij de levering van thermische energie, de afnemers van thermische energie, de eindgebruikers van thermische energie";2° in punt 4°, g), worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" vervangen door de woorden "afnemers van thermische energie en eindgebruikers van thermische energie";3° in punt 4°, h), worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" vervangen door de woorden "afnemers van thermische energie".

Art. 5.In artikel 3.1.8, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2016 pub. 30/01/2017 numac 2016036676 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft sluiten, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° het sluiten van de overeenkomsten, vermeld in artikel 3.1.4, § 2, 8° ;".

Art. 6.In artikel 3.1.13, § 1, 6°, van hetzelfde decreet, worden de woorden "volgens de voorwaarden in de beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "volgens de modaliteiten die zijn opgenomen in het ondernemingsplan".

Art. 7.Artikel 4.1.11/3, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "De dagvergoeding bedraagt: 1° 25 euro in geval van een laattijdige eenvoudige aansluiting of een laattijdige tijdelijke aansluiting van een wooneenheid;2° 50 euro in geval van elke andere laattijdige eenvoudige aansluiting of elke andere laattijdige tijdelijke aansluiting dan de laattijdige eenvoudige aansluiting of laattijdige tijdelijke aansluiting, vermeld in punt 1° ; 3° 100 euro in geval van een laattijdige aansluiting met detailstudie.".

Art. 8.In artikel 4.1.11/5, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "de huishoudelijke netgebruiker" vervangen door de woorden "de netgebruiker gesitueerd in een wooneenheid";2° in het derde lid worden de woorden "Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker" vervangen door de woorden "In alle andere gevallen dan het geval, vermeld in het tweede lid,".

Art. 9.In titel IV, hoofdstuk I, afdeling IV/1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, wordt tussen artikel 4.1.11/5 en 4.1.11/6 een opschrift ingevoegd, dat luidt als volgt: "Onderafdeling VI. Schadevergoeding bij inbreuk in verband met persoonsgegevens".

Art. 10.Aan titel IV, hoofdstuk I, afdeling IV/1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, wordt een onderafdeling VII toegevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling VII. Forfaitaire vergoeding bij laattijdige plaatsing van een digitale meter".

Art. 11.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten2, wordt aan onderafdeling VII, toegevoegd bij artikel 10, een artikel 4.1.11/7 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 4.1.11/7. De distributienetbeheerder is aan de netgebruiker die, conform artikel 4.1.22/2, eerste lid, 7°, om de plaatsing van een digitale meter heeft verzocht, een vergoeding verschuldigd van 100 euro bij overschrijding van de termijn, vastgesteld door de Vlaamse Regering, conform artikel 4.1.22/2, vierde lid, voor het aanleveren van de offerte of het plaatsen van de digitale meter.".

Art. 12.In artikel 4.1.17/5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "wordt verstaan dat" vervangen door de zinsnede "worden omstandigheden verstaan die geen onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden als vermeld in paragraaf 2 zijn en waarbij";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "als alle commerciële middelen en gereserveerde technische flexibiliteit uitgeput zijn" vervangen door de zinsnede "als alle commerciële middelen uitgeput zijn, tenzij de aankoop ervan economisch niet efficiënt is";3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "verplichten via telecontrole" vervangen door de woorden "en elektriciteitsopslagfaciliteiten verplichten";4° in paragraaf 2, derde lid, worden tussen de woorden "uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden" en de zinsnede ", vermeld in het eerste lid" de woorden "en de economische efficiëntie en de uitputting van de commerciële middelen" ingevoegd.

Art. 13.In artikel 4.1.18, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "vier" wordt opgeheven;2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 14.Artikel 4.1.26/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten0, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 4.1.26/2. Met behoud van de toepassing van andersluidende bepalingen van dit decreet kunnen de netbeheerders om de taken en verplichtingen uit te voeren die hun bij of krachtens dit decreet worden opgelegd voor de unieke identificatie van netgebruikers het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het BIS-nummer bij het Rijksregister en de leveranciers opvragen en gebruiken.

Om de taken en verplichtingen, vermeld in het eerste lid, uit te voeren, hebben de netbeheerders via het kadaster en de bewaarder der hypotheken, elk voor hun ambtsgebied, ook toegang tot de gegevens over de eigendom en het gebruik van de gebouwen en terreinen die beschikken over een toegangspunt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doeleinden, vermeld in het eerste en tweede lid, is de netbeheerder de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming. Met behoud van de toepassing van andersluidende bepalingen die vastgesteld zijn bij of krachtens dit decreet, geldt voor de verwerking van de voormelde persoonsgegevens een bewaartermijn die duurt tot vijf jaar na de dag waarop het dossier is afgesloten, en in elk geval een bewaartermijn van maximaal tien jaar.".

Art. 15.Aan artikel 4.3.1, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011035609 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 sluiten, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van de houder van een leveringsvergunning leidt van rechtswege tot de opheffing van de leveringsvergunning.".

Art. 16.Aan artikel 4.3.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3 en gewijzigd bij de decreten van 30 oktober 2020, 28 oktober 2021 en 28 januari 2022, worden een tweede tot en met vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Het Openbaar Ministerie brengt de VREG op de hoogte van elke dagvaarding die het uitbrengt tot faillietverklaring of in het kader van boek XX, titel V, van het Wetboek van Economisch Recht, met betrekking tot een elektriciteits- of aardgasleverancier die in het Vlaamse Gewest actief is.

De griffier van de ondernemingsrechtbank brengt de VREG zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vierentwintig uur op de hoogte van: 1° elke aangifte tot faillietverklaring en elke indiening van een verzoekschrift tot aanvraag van de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door een leverancier als vermeld in het tweede lid;2° elke dagvaarding tot faillietverklaring met betrekking tot een leverancier als vermeld in het tweede lid, die is uitgebracht door een andere partij dan het Openbaar Ministerie;3° elke beslissing tot faillietverklaring die de rechtbank neemt met betrekking tot een leverancier als vermeld in het tweede lid; 4° elke beslissing die de voorzitter van de rechtbank neemt met betrekking tot een leverancier als vermeld in het tweede lid, in het kader van artikel XX.30 en XX.32 van het Wetboek van Economisch Recht; 5° elke beslissing die de rechtbank neemt op verslag van de gedelegeerd rechter of op verzoek of dagvaarding van het Openbaar Ministerie of van elke belanghebbende met betrekking tot een leverancier als vermeld in het tweede lid, in het kader van artikel XX.31 en boek XX, titel V, van het Wetboek van Economisch Recht.

Het tweede en derde lid laten de verplichtingen van de leverancier, vermeld in het tweede lid, over de informatieverstrekking aan het publiek onverlet.".

Art. 17.Aan titel IV, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten8, wordt een afdeling IV toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling IV. Gebruik van persoonlijke gegevens door de leverancier".

Art. 18.In hetzelfde decreet wordt aan afdeling IV, toegevoegd bij artikel 17, een artikel 4.3.4. toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 4.3.4. Met behoud van de toepassing van andersluidende bepalingen van dit decreet kunnen de leveranciers voor de uitvoering van enerzijds de taken en verplichtingen die hun bij of krachtens dit decreet worden opgelegd en anderzijds de contracten met hun klanten, voor de unieke identificatie van hun klanten het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het BIS-nummer bij het Rijksregister en bij die klant opvragen en gebruiken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doeleinden, vermeld in het eerste lid, is de leverancier de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming. Met behoud van de toepassing van andersluidende bepalingen die vastgesteld zijn bij of krachtens dit decreet, worden voormelde persoonsgegevens bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden, vermeld in het eerste lid.".

Art. 19.In artikel 4/1.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" telkens vervangen door de woorden "afnemers van thermische energie of tussenpersonen bij de levering van thermische energie".

Art. 20.In artikel 4/1.1.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" telkens vervangen door de woorden "afnemers van thermische energie of tussenpersonen bij de levering van thermische energie".

Art. 21.In artikel 4/1.1.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, worden de woorden "warmte- of koudeafnemer" vervangen door de woorden "afnemer van thermische energie of tussenpersoon bij de levering van thermische energie".

Art. 22.In artikel 4/1.2.1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" vervangen door de zinsnede "tussenpersonen bij de levering van thermische energie, afnemers van thermische energie, eindgebruikers van thermische energie";2° in punt 3° worden de woorden "warmte- of koudeafnemers" vervangen door de zinsnede "tussenpersonen bij de levering van thermische energie, de afnemers van thermische energie en de eindgebruikers van thermische energie";3° in punt 4° wordt tussen de zinsnede "warmte- of koudeleveranciers," en de woorden "en warmte- of koudenetbeheerders" de zinsnede ", tussenpersonen bij de levering van thermische energie" ingevoegd;4° in punt 5° wordt tussen de woorden "warmte- of koudeleveranciers" en de woorden "of warmte- of koudenetbeheerders" de zinsnede ", tussenpersonen bij de levering van thermische energie" ingevoegd;5° in punt 6° worden de woorden "en warmte- of koudeafnemers" vervangen door de zinsnede ", tussenpersonen bij de levering van thermische energie, afnemers van thermische energie en eindgebruikers van thermische energie".

Art. 23.In artikel 4/1.3.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "leverancier van thermische energie via een warmte- of koudenet" vervangen door de zinsnede "warmte- of koudeleverancier of, als dat van toepassing is, de tussenpersoon bij de levering van thermische energie";2° in het tweede lid worden de woorden "leveranciers van thermische energie" vervangen door de woorden "warmte- of koudeleveranciers en de tussenpersonen bij de levering van thermische energie".

Art. 24.In artikel 4/1.3.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, worden de woorden "leverancier die thermische energie levert aan warmte- of koudeafnemers in het Vlaamse Gewest via een warmte- of koudenet" vervangen door de woorden "warmte- of koudeleverancier of iedere tussenpersoon bij de levering van thermische energie in het Vlaamse Gewest".

Art. 25.In artikel 7.1.1 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt tussen het woord "aanvragen" en de woorden "voor die periode die nodig is" de zinsnede "uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede lid" ingevoegd;2° aan paragraaf 1, vijfde lid, worden de volgende zinnen toegevoegd: "De eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen kan aan het VEKA een verlenging van de steunperiode, vermeld in het vierde lid, aanvragen voor de eerste vijfjarige periode uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede lid, indien geen verlenging op basis van het derde lid werd verkregen of uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de termijn van verlenging, vermeld in het derde lid, indien wel een verlenging op basis van het derde lid werd verkregen, of als de aanvraag tot verlenging op basis van het derde lid door het VEKA werd geweigerd uiterlijk zes maanden vanaf die weigering.De eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen kan aan het VEKA een tweede vijfjarige periode, vermeld in dit lid, aanvragen uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de eerste vijfjarige periode vermeld in het vierde lid."; 3° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1/1.Om de verlengingsaanvragen, vermeld in paragraaf 1, te behandelen en verwerken, betaalt de aanvrager vóór het indienen van de aanvraag een retributie aan het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1. De retributie bedraagt 4000 euro.".

Art. 26.In artikel 7.1.4/1, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt de zin "Voor lopende projecten en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom of voor warmte-krachtkoppeling wordt de onrendabele top tijdens de afschrijvingsperiode bedoeld in artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, niet geactualiseerd wanneer in de methodiek voor een projectcategorie brandstofkosten, vermeld in het eerste lid, 3°, van toepassing kunnen zijn." opgeheven; 2° in het derde lid wordt de zin "Voor alle andere lopende projecten en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom of voor warmte- krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de elektriciteitsprijs." vervangen door de zinnen "Voor alle andere lopende projecten en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom of voor warmte-krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de opbrengst aan elektriciteit en overige kosten en/of opbrengsten van ingaande en uitgaande energetische stromen van het project, en indien van toepassing de berekende bandingfactor voor ofwel groenestroomcertificaten ofwel warmte-krachtcertificaten. De Vlaamse Regering kan bijkomende ingaande en uitgaande stromen vastleggen die beschouwd moeten worden in de berekening van de actualisatie van de onrendabele top."; 3° in het vierde lid wordt de zinsnede "vermeld in artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, wel" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3,".

Art. 27.In artikel 7.1.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin "Er kan geen steun meer worden verleend als het groenestroomcertificaat op het moment van het aanbieden aan de netbeheerder nog minder dan twaalf maanden geldig is." toegevoegd; 2° in paragraaf 3 worden de woorden " wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" vervangen door de woorden "federale Elektriciteitswet".

Art. 28.Aan artikel 7.1.7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten, wordt de zin "Er kan geen steun meer worden verleend als het warmte-krachtcertificaat op het moment van het aanbieden aan de netbeheerder nog minder dan twaalf maanden geldig is." toegevoegd.

Art. 29.In artikel 7.1.10 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° 0,215 in 2019 tot 2023;"; 2° aan paragraaf 2, tweede lid, worden een punt 8° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt: "8° 0,18 in 2024;9° 0,17 in 2025;10° 0,16 in 2026;11° 0,15 in 2027; 12° 0,14 in 2028 en daarna."; 3° in paragraaf 3/1 wordt de zinsnede "In afwijking van paragraaf 3" vervangen door de zinsnede "In afwijking van paragraaf 2".

Art. 30.In artikel 7.1.11, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 14° wordt vervangen door wat volgt: "14° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2019 tot en met 2025;"; 2° er worden een punt 15° en 16° toegevoegd, die luiden als volgt: "15° 0,129 als het jaar n gelijk is aan 2026 tot en met 2031; 16° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2032 en daarna.".

Art. 31.In artikel 7.1.11/1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4, worden de zinnen "Het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling ontstane kosten wordt beperkt tot 4% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming of vestiging.

Voor ondernemingen of vestigingen met een elektriciteitsintensiteit van ten minste 20% wordt dit beperkt tot 0,5% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming of vestiging." vervangen door de zin "Het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling ontstane kosten wordt beperkt tot 0,5% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming of vestiging, wanneer deze deel uitmaakt van een sector die een aanzienlijk risico loopt op delokalisatie, en tot 1% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming of vestiging, wanneer deze deel uitmaakt van een sector die risico loopt op delokalisatie.".

Art. 32.Aan artikel 7.1/1.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten en vervangen bij het decreet van 26 april 2019, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De VREG kan een garantie van oorsprong, die nog ingeleverd kan worden, op verzoek van de eigenaar ervan vernietigen. De betrokken eigenaar kan aan de VREG vragen om de vernietiging van de garanties van oorsprong in kwestie te attesteren.".

Art. 33.In artikel 7.2.1, § 1, zevende lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten7, wordt de zinsnede "onbalans," opgeheven.

Art. 34.In artikel 7.2.2, § 2, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten7, wordt de zinsnede "onbalans," opgeheven.

Art. 35.Aan titel VIII van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten1, wordt een hoofdstuk VIII toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VIII. Verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen bij tegemoetkomingen".

Art. 36.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten2, wordt in hoofdstuk VIII, toegevoegd bij artikel 35, een artikel 8.8.1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 8.8.1. De Vlaamse Regering kan voor de toekenning van tegemoetkomingen als vermeld in deze titel, persoonsgegevens van natuurlijke personen opvragen die verband houden met de voorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens dit decreet vaststelt en die noodzakelijk zijn om de tegemoetkoming toe te kennen aan de aanvrager.

Met behoud van de toepassing van artikel 12.6.1, § 3, omvat dit minstens identiteitsgegevens van de aanvrager, adresgegevens, het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald en andere gegevens die noodzakelijk zijn om aan de inhoudelijke premievoorwaarden te voldoen.

De Vlaamse Regering kan de medewerking van de diensten van de Vlaamse overheid, van de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij of van de energiehuizen opleggen voor taken krachtens dit decreet voor de verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid.

De dienst die de Vlaamse Regering aanwijst, gebruikt het uniek loket, vermeld in artikel 12.6.1, tenzij het anders bepaald is door de Vlaamse Regering. De persoonsgegevens worden verwerkt conform artikel 12.4.1 en 12.6.1.".

Art. 37.In artikel 9.1.2 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 2021 en 6 mei 2022, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 38.Artikel 9.1.4 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten1, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 9.1.4. § 1. In het kader van de uitvoering van hun taak, vermeld in artikel 9.1.1, 1°, van dit decreet, kunnen de energiehuizen de volgende persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens opvragen en verwerken: 1° de volgende gegevens over de kredietnemer: a) het huidige adres en de contactgegevens;b) de gezinssamenstelling, de personen ten laste en de personen die samenwonen met de kredietnemer;c) de handicap van de persoon van de kredietnemer, of van de personen die samenwonen met de kredietnemer;d) de burgerlijke staat;2° de volgende gegevens over het inkomen van de kredietnemer, of het inkomen van de personen met wie de kredietnemer samenwoont: a) het gezamenlijk belastbaar inkomen;b) het afzonderlijk belastbaar inkomen;c) het leefloon;d) de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;e) de beroepsinkomsten die van belasting vrijgesteld zijn, uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;3° de zakelijke rechten waarvan de kredietnemer houder is;4° de volgende gegevens over het gebouw waarvoor de kredietnemer een lening aanvraagt: a) de aard;b) de ligging;c) de ouderdom;d) de eigendom of zakelijke rechten die erop zijn gevestigd;5° de gegevens over de uitgevoerde werken waarvoor de kredietnemer een lening aanvraagt, met inbegrip van de facturen; 6° de gegevens over de toekenning van een rentesubsidie, vermeld in artikel 8.2.3, § 1, van dit decreet; 7° alle andere gegevens dan de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 6°, die verband houden met de leningsvoorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens dit decreet of krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 vaststelt en die noodzakelijk zijn om de lening toe te kennen. De Vlaamse Regering bepaalt voor welk type lening welke persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt kunnen worden.

Om na te gaan of de kredietnemer recht heeft op de lening, kan het energiehuis, conform artikel 6, lid 1, c), en artikel 9, lid 2, g), van de algemene verordening gegevensbescherming, een beroep doen op de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, op het Rijksregister, op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, op de lokale besturen en op het toegangsregister om digitaal toegang te krijgen tot de noodzakelijke gegevens, conform de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd.

Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het vreemdelingennummer opgevraagd en verwerkt worden.

De vastgestelde handicap van de kredietnemer of zijn inwonende gezinsleden wordt opgevraagd en verwerkt conform artikel 9, lid 2, g), van de algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens over een handicap worden opgevraagd en verwerkt om het aantal personen ten laste te bepalen. Alleen het statuut van de persoon kan worden opgevraagd en verwerkt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van een lening zijn de energiehuizen de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

De Vlaamse Regering bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens een bewaartermijn. De voormelde termijn is niet langer dan noodzakelijk is voor de toepassing van de regels die bij of krachtens dit artikel en artikel 8.2.2 zijn vastgesteld, of voor de toepassing van artikel 13.4.13, en is niet langer dan dertig jaar. § 2. In het kader van de uitvoering van hun taak, vermeld in artikel 9.1.1, 1°, bezorgen de energiehuizen de volgende categorieën van persoonsgegevens aan het VEKA: 1° de identificatiegegevens van de kredietnemers;2° de identificatiegegevens en het type van het gebouw of de gebouweenheid;3° de voorwaarden en kenmerken van de energielening;4° de energiegegevens van het gebouw;5° het certificaatnummer van het energieprestatiecertificaat;6° de datum van de authentieke akte van verwerving, de datum van de aangifte van nalatenschap of, bij gebrek daaraan, de datum van het aanslagbiljet van de erfbelasting dat de Vlaamse Belastingdienst heeft opgemaakt. De Vlaamse Regering bepaalt voor welk type lening die persoonsgegevens aan het VEKA moeten worden bezorgd.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van leningen is het VEKA de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten bepalen voor de gegevensuitwisseling tussen de energiehuizen en het VEKA. § 3. In het kader van de uitvoering van hun taak, vermeld in artikel 9.1.1, 1°, kunnen de energiehuizen de volgende categorieën van persoonsgegevens aan Wonen-Vlaanderen bezorgen: 1° de identificatiegegevens van de kredietnemers;2° de identificatiegegevens en het type van het gebouw of de gebouweenheid;3° de voorwaarden en kenmerken van de toegekende lening. De Vlaamse Regering kan bepalen voor welk type lening die persoonsgegevens aan Wonen-Vlaanderen moeten worden bezorgd.

Voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, in het kader van de controle op de naleving van de leningsvoorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 vaststelt, is Wonen-Vlaanderen de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten bepalen voor de gegevensuitwisseling tussen de energiehuizen en Wonen-Vlaanderen.".

Art. 39.Aan artikel 11.1.8, § 1/1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 4 december 2020, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur, conform artikel 4.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, conform artikel 80 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035706 bron vlaamse overheid Decreet betreffende complexe projecten sluiten betreffende de omgevingsvergunning, uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, wordt de termijn van vijf jaar, vermeld in het eerste lid, in afwijking van het eerste lid, voor elke EPB-eenheid van die vergunning gerekend per fase waaronder ze valt en waaronder de werken aan die EPB-eenheid het eerst zijn gestart.".

Art. 40.In artikel 11.1.9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt: "Als een gebouw dat gebouwd moet worden of in aanbouw is, door de aangifteplichtige wordt vervreemd voor een EPB-aangifte is ingediend, of als de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen door de aangifteplichtige wordt overgedragen voor een EPB-aangifte is ingediend, wordt respectievelijk de nieuwe eigenaar of de nieuwe houder van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen de nieuwe aangifteplichtige als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1° op het moment van de vervreemding of overdacht van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is het gebouw nog niet voorlopig opgeleverd;2° in de authentieke akte wordt vermeld dat de aangifteplicht wordt overgedragen en aan wie;3° bij de authentieke akte wordt een tussentijds verslag overgedragen dat opgemaakt is door de verslaggever die door de oorspronkelijke aangifteplichtige is aangesteld, en dat is ondertekend door de verslaggever, de oorspronkelijke aangifteplichtige en de nieuwe aangifteplichtige.In het tussentijdse verslag worden alle maatregelen die uitgevoerd zijn of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, opgesomd en wordt vermeld wie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen instaat; 4° de oorspronkelijke aangifteplichtige stelt de nodige gegevens van werken die door hem of in zijn opdracht zijn uitgevoerd, ter beschikking van de nieuwe aangifteplichtige om de definitieve EPB-aangifte op te stellen. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vaststelling van de vorm en de inhoud van het tussentijdse verslag, vermeld in het tweede lid, 3°. "; 2° in paragraaf 1 wordt het vierde lid opgeheven;3° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord "gevoegd" vervangen door het woord "overgedragen".

Art. 41.In artikel 11.2.1 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten0, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Elke verkoper, verhuurder, erfpachtgever, opstalgever, houder van een zakelijk recht, en ook de opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde, vermeldt de volgende gegevens in alle commerciële advertenties die hij plaatst of laat plaatsen voor de verkoop of verhuur van een gebouw of de vestiging van een zakelijk recht erop, dat conform paragraaf 1 over een energieprestatiecertificaat beschikt: 1° de energiescore of het label, bepaald op basis van de energiescore, zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat;2° het aandeel hernieuwbare energie of het label, bepaald op basis van het aandeel hernieuwbare energie, zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat; 3° de unieke code van het energieprestatiecertificaat of het adres van het gebouw.".

Art. 42.In artikel 11.2.2, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, worden de woorden "verplichten om bij de verkoop van het gebouw een geldig energieprestatiecertificaat aan de koper over te dragen" vervangen door de woorden "verplichten om bij de notariële overdracht in volle eigendom van het gebouw een geldig energieprestatiecertificaat aan de nieuwe eigenaar over te dragen".

Art. 43.In artikel 11.2/2.1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2021 en 18 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "na de verkoop van" vervangen door de zinsnede "na de notariële overdracht in volle eigendom van, of de vestiging of overdracht van een opstalrecht of erfpacht op";2° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "geschonken of verkocht" vervangen door de woorden "notarieel overgedragen in volle eigendom", worden de woorden "de koper of de ontvanger van de schenking" vervangen door de woorden "de nieuwe eigenaar", wordt de zinsnede "De koper, de ontvanger van de schenking" vervangen door de woorden "De nieuwe eigenaar" en wordt de zinsnede "de verkoper, schenker" vervangen door de woorden "de oorspronkelijke eigenaar";3° er worden een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Als er in het kader van echtscheiding of de beëindiging van een al dan niet wettelijke samenwoning een notariële overdracht in volle eigendom van een deel van die volle eigendom plaatsvindt tussen natuurlijke personen die allen reeds eigenaar zijn van het residentieel gebouw en waarbij minstens een van hen daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt, dan is er geen verplichting, vermeld in het eerste lid. Als een notariële overdracht in volle eigendom van een deel van die volle eigendom plaatsvindt tussen natuurlijke personen die allen reeds eigenaar zijn van één residentieel gebouw in kwestie, en waarbij minstens een van hen daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt, dan is er geen verplichting, vermeld in het eerste lid.".

Art. 44.In artikel 12.2.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011, 10 maart 2017 en 4 december 2020, worden de woorden "en vervoersnet" vervangen door de zinsnede ", vervoersnet, gesloten distributienet, directe lijn, directe leiding, privédistributienet en net als vermeld in artikel 2, 41° en 42°, van de federale Elektriciteitswet".

Art. 45.In artikel 12.5.1, § 1, tweede lid, 8°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten5, wordt tussen het woord "aan" en het woord "gebouweigenaars" de zinsnede "installateurs," ingevoegd.

Art. 46.In artikel 12.6.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "aan gebouwen" en de woorden "of voor" de zinsnede ", om rationeel energiegebruik te bevorderen" ingevoegd;2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt tussen de woorden "aan gebouwen" en de woorden "of voor" de zinsnede ", om rationeel energiegebruik te bevorderen" ingevoegd.

Art. 47.In artikel 13.1.2, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "warmte- of koudeleverancier" en de zinsnede ", of aan hun aangestelden" de woorden "of tussenpersoon bij de levering van thermische energie" ingevoegd; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Een marktpartij, warmte- of koudeneteigenaar, warmte- of koudenetbeheerder, warmteproducent die geen zelfopwekker is, warmte- of koudeleverancier, tussenpersoon bij de levering van thermische energie, of hun aangestelden, bestuurders, managers en personeelsleden, tot wie de VREG een vraag heeft gericht om gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om zijn taken en bevoegdheden, vermeld in artikel 3.1.3 en 3.1.4, uit te voeren, is verplicht om die gegevens en inlichtingen accuraat, volledig en consistent mee te delen aan de VREG.".

Art. 48.In artikel 13.1.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 4 december 2020, wordt tussen de woorden "op basis van artikelen" en de zinsnede "7.6.1, 7.6.2" de zinsnede "7.1.1, 7.1.2, 7.1.4/1, 7.1/1.1," ingevoegd.

Art. 49.In artikel 13.3.1, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2, wordt tussen de woorden "met inbegrip van" en de woorden "de technische reglementen" de zinsnede "de tariefmethodologie, vermeld in artikel 4.1.30," ingevoegd.

Art. 50.Artikel 13.3.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 13.3.2. Tenzij dit decreet in een specifieke administratieve sanctie voorziet, kan de VREG een administratieve geldboete opleggen, al dan niet per kalenderdag. De administratieve geldboete per kalenderdag mag niet minder dan 250 euro per kalenderdag bedragen, noch meer dan 250.000 euro per kalenderdag, noch mag de administratieve geldboete in totaal hoger zijn dan 5.000.000 euro of 3% van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar, als dat laatste bedrag lager is.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid kan de VREG, tenzij dit decreet in een specifieke administratieve sanctie voorziet, een dwangsom opleggen, als de betrokken overtreder bij het verstrijken van de termijn die de VREG bepaalt, in gebreke blijft. De dwangsom mag niet minder dan 250 euro per kalenderdag bedragen, noch meer dan 250.000 euro per kalenderdag, noch mag de dwangsom in totaal hoger zijn dan 5.000.000 euro of 3% van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar, als dat laatste bedrag lager is.".

Art. 51.Aan artikel 13.4.2/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten en gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 4 december 2020, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Als het VEKA vaststelt dat de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daarvoor door hem is aangewezen, informatie als vermeld in paragraaf 1, 2 en 3, heeft bezorgd die door het VEKA is opgevraagd en die volgens de feiten die op dat moment bekend zijn, niet consistent of niet in overeenstemming is met de realiteit, en dat een correcte toepassing van de in paragraaf 1, 2 en 3 vermelde bepalingen van dit decreet in de weg staat, zonder dat daarvoor onterecht steun is toegekend, kan het VEKA die eigenaar, of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daarvoor door hem is aangewezen, een administratieve geldboete opleggen. De administratieve geldboete is niet lager dan 500 euro en niet hoger dan 500.000 euro.".

Art. 52.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten2, wordt een artikel 13.4.2/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 13.4.2/2. Het VEKA kan een administratieve geldboete opleggen aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gegevens of inlichtingen, vermeld in artikel 13.1.3, tweede lid, niet bezorgt binnen de termijn die het VEKA bepaalt.

De administratieve geldboete, vermeld in het eerste lid, is niet lager dan 500 euro en niet hoger dan 500.000 euro. Het VEKA legt ook een nieuwe termijn vast waarin de gevraagde gegevens of inlichtingen aan het VEKA moeten worden bezorgd.

Als de natuurlijke persoon of rechtspersoon bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, in gebreke blijft, kan het VEKA een administratieve geldboete in de vorm van een dwangsom opleggen.

Die bedraagt 100 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt overschreden.".

Art. 53.In artikel 13.4.4, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten, wordt tussen de zinsnede "artikel 13.4.2/1" en de zinsnede "en artikel 13.4.3, § 1", de zinsnede ", artikel 13.4.2/2" ingevoegd.

Art. 54.In artikel 13.4.10 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag "250 euro" vervangen door het bedrag "500 euro"; 2° aan paragraaf 2 worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Het VEKA kan een nieuwe termijn vastleggen waarbinnen de op grond van artikel 11.2.1, § 1, eerste lid, vastgestelde verplichting alsnog moet worden nageleefd.

Als de eigenaar of gebruiker van het gebouw bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, nog steeds in gebreke blijft, legt het VEKA hem een nieuwe administratieve geldboete op als bedoeld in het eerste lid. Het VEKA legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de betreffende verplichting alsnog moet worden nageleefd. Deze procedure wordt herhaald tot aan de op grond van artikel 11.2.1, § 1, eerste lid, vastgestelde verplichting is voldaan."; 3° in paragraaf 3/1, eerste lid, wordt de zinsnede "het kengetal of het label, het adres van het gebouw of de unieke code van het energieprestatiecertificaat" vervangen door zinsnede "de gegevens, vermeld in artikel 11.2.1, § 3, eerste lid,"; 4° in paragraaf 3/1, eerste lid, worden de woorden "het vermelde kengetal of het label" vervangen door de zinsnede "het vermelde label of energiescore, het vermelde aandeel hernieuwbare energie of het label dat op basis daarvan bepaald is";5° in paragraaf 3/1, eerste lid, wordt het bedrag "250 euro" vervangen door het bedrag "500 euro";6° in paragraaf 3/1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "In afwijking van het eerste lid legt het VEKA een administratieve geldboete op aan de opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde als de eigenaar of gebruiker die opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde gebruikte in het kader van het te koop of te huur stellen van het gebouw.De voormelde administratieve geldboete is niet lager dan 750 euro en niet hoger dan 5000 euro.".

Art. 55.Aan titel XIII, hoofdstuk VII, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten1, wordt een artikel 13.7.2 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 13.7.2. Artikel 73 van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 is van toepassing op de krachtens dit decreet opgelegde administratieve geldboetes.".

Art. 56.In punt 1.9 van de bijlage bij hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten1, worden tussen de woorden "de stedenbouwkundige vergunning" en de woorden "Als het gebouw" de woorden "of het aanvraagformulier bij de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen" ingevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

Art. 57.Aan artikel 14, § 5, eerste lid, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, vervangen bij het decreet van 23 december 2016 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, wordt een streepje toegevoegd, dat luidt als volgt: "- de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten9 tot wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen

Art. 58.In artikel 24, eerste lid, van het decreet van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten9 tot wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, wordt de datum "31 maart 2023" vervangen door de datum "30 april 2023". HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 59.Artikel 11.1.9, § 1, tweede lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten zoals van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 40 van dit decreet, blijft van toepassing op de dossiers waarvan de authentieke akte is verleden vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 40 van dit decreet.

Art. 60.De termijnen, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, tweede en vijfde lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, ingevoegd bij artikel 25, 1° en 2°, beginnen voor productie-installaties waarvoor op de datum van inwerkingtreding van dit decreet de steunperiodes, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft sluiten, reeds zijn verstreken, te lopen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 61.Artikel 41, 43 en 54, 3° en 4°, treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 7 tot en met 11 treden in werking op 1 april 2023.

Artikel 3, 7° en 8°, 26 en 31 treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

Artikel 40 treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand waarin dit decreet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR _______ Nota (1) Zitting 2022-2023 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1467 - Nr.1 - Amendementen : 1467 - Nr. 2 - Verslag : 1467 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1467 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 21 december 2022.

^