Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 mei 2019
gepubliceerd op 01 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2019041513
pub.
01/08/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/03/2019041513/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 78, § 3, artikel 133, § 2;

Gelet op het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, artikel 27, § 2, artikel 34, § 3, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, artikel 35, § 3, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, artikel 37, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, artikel 38, vijfde lid, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, artikel 46, tweede lid;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 225, § 2;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.242, § 3;

Gelet op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 49, tweede lid;

Gelet op het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikelen 14, 32 en 61;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs sluiten betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten0 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 12 maart 2019;

Gelet op advies 65.711/1 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

Artikel 1.In artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "vastgesteld aan de hand van de gegevens over de toegekende schooltoelagen, van de dienst, bevoegd voor studietoelagen" vervangen door de zinsnede "vastgesteld aan de hand van de gegevens over de selectieve participatietoeslag, van de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid, als vermeld in artikel 28, § 2, en artikel 31, § 2, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs sluiten betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs

Art. 2.Artikel 4ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs sluiten betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten1 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4ter.De indicator "het gezin ontvangt één of meer selectieve participatietoeslagen" wordt vastgesteld op basis van het aantal vóór 15 juni voorafgaand aan de periode van drie schooljaren vermeld in artikel 226 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, toegekende selectieve participatietoeslagen, vermeld in artikel 3, punt 38°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.".

Art. 3.In artikel 5, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten1 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wordt het woord "schooltoelagen" vervangen door de woorden "selectieve participatietoeslagen".

Art. 4.Artikel 19quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten1 en gewijzigd bij de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 19quater.De indicator "het gezin ontvangt één of meer selectieve participatietoeslagen" wordt vastgesteld op basis van het aantal voor 15 juni voorafgaand aan de periode van drie schooljaren, vermeld in artikel 234 van de Codex Secundair Onderwijs, toegekende selectieve participatietoeslagen, vermeld in artikel 3, punt 38°, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.".

Art. 5.In artikel 19quinquies, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten1 en gewijzigd bij de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wordt het woord "schooltoelagen" vervangen door de woorden "selectieve participatietoeslagen". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten0 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 6.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten0 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten: het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; 2° dienst: de afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.".

Art. 7.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 14 april 2014, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden in het opschrift van titel II de woorden "schooltoelagen en" opgeheven.

Art. 8.In titel II, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten3, wordt afdeling 1, die bestaat uit artikel 2, afdeling 2, die bestaat uit artikel 3, en afdeling 2/1, die bestaat uit artikel 3/1, opgeheven.

Art. 9.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De onderwijsinstellingen bezorgen de gegevens, vermeld in artikel 27 van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, aan de dienst via de centrale databank, vermeld in artikel IV.90 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.".

Art. 10.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2017, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 4/1.Een studietoelage kan worden verleend aan een student die wegens ziekte niet in staat is minstens 27 studiepunten op te nemen, conform artikel 24, § 2, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, als de student aan de dienst een van onderstaande attesten bezorgt: 1° een kopie van het attest van Kind en Gezin, vermeld in artikel 26, § 2 en § 5, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen en de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen;2° het attest dat de dienst hiertoe ter beschikking stelt. Het attest vermeld in het vorige lid, wordt door een arts ingevuld en ondertekend en wordt bezorgd aan de dienst.".

Art. 11.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "leerling of" worden telkens opgeheven;2° in paragraaf 2, derde lid, wordt tussen de woorden "het decreet" en het woord "moeten" de zinsnede "van 8 juni 2007" ingevoegd.

Art. 12.In titel II, hoofdstuk II, afdeling 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden in het opschrift van onderafdeling 2 de woorden "Gehuwde leerling en" opgeheven.

Art. 13.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 3 worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven;3° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "het decreet" telkens vervangen door de zinsnede "het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten";4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "gehuwde leerling of" opgeheven.

Art. 14.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 14 april 2014, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden een artikel 6/1 tot en met 6/4 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 6/1.Een student kan het statuut van gehuwde student aantonen conform artikel 6.

Een student of leerling kon voor de inwerkingtreding van dit besluit het statuut van gehuwde student of leerling aantonen conform de voorwaarden, vermeld in de volgende besluiten: 1° het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage;2° het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs sluiten betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs;3° het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 6/2.De student die het statuut van gehuwd leerling of student al heeft aangetoond, behoudt het statuut van gehuwd student, als een van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° de student die nog altijd gehuwd is, of zijn partner, heeft tijdens het kalenderjaar waarin de start van het academiejaar valt, meer financiële middelen verworven dan het nettobedrag, vermeld in artikel 136 van het Wetboek van Inkomstenbelasting;2° de student voldoet niet aan de voorwaarden van een andere leefeenheid, vermeld in artikel 5 van dit besluit. De financiële middelen, vermeld in het eerste lid, kunnen bestaan uit de financiële middelen, vermeld in artikel 6, § 2.

Art. 6/3.Als de student die het statuut van gehuwde leerling of student al heeft aangetoond, niet aan de voorwaarden voldoet om het statuut te behouden, kan hij het statuut opnieuw verwerven als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de student of zijn partner heeft gedurende twaalf maanden financiële middelen verworven;2° het totaal van de middelen, vermeld in punt 1°, komt minstens overeen met het leefloon dat op 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar in kwestie, jaarlijks wordt uitgekeerd aan de persoon die met een of meer personen samenwoont conform artikel 14, § 1, 1°, en artikel 15 van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De verwerving van financiële middelen gedurende twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, 1°, gebeurt tijdens een periode van twee aaneensluitende jaren, die eindigt op 31 december van het jaar waarin het schooljaar in kwestie start.

De financiële middelen, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen bestaan uit de financiële middelen, vermeld in artikel 6, § 2.

Art. 6/4.Voor een student die een studietoelage aanvraagt op basis van de voorwaarden om erkend te worden als gehuwde student, en waarbij voorlopig rekening wordt gehouden met attesten van werkgevers, diensten of instellingen, kan een latere verificatie op basis van het door de Federale Overheidsdienst Financiën gecontroleerde inkomen van de kalenderjaren in kwestie aanleiding geven tot het intrekken van het statuut. In dat geval wordt de toelage vervolgens conform artikel 34, § 4, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten herbekeken en herberekend.".

Art. 15.In titel II, hoofdstuk II, afdeling 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden in het opschrift van onderafdeling 3 de woorden "Zelfstandige leerling en" opgeheven.

Art. 16.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "zelfstandige leerling of", de woorden "leerling of" en de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 17.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 14 april 2014, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden een artikel 7/1 tot en met 7/4 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 7/1.Een student kan het statuut van zelfstandig student aantonen conform artikel 7.

Een student of leerling kon voor de inwerkingtreding van dit besluit het statuut van zelfstandige student of leerling aantonen conform de voorwaarden, vermeld in de volgende besluiten: 1° het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage;2° het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs sluiten betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs;3° het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 7/2.De student die het statuut van zelfstandige leerling of student al heeft aangetoond, behoudt het statuut van zelfstandige student, als een van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° de student heeft tijdens het kalenderjaar waarin de start van het academiejaar valt, meer financiële middelen verworven dan het nettobedrag, vermeld in artikel 136 van het Wetboek van Inkomstenbelasting;2° de student voldoet niet aan de voorwaarden van een andere leefeenheid, vermeld in artikel 5 en 6 van dit besluit. De financiële middelen, vermeld in het eerste lid, kunnen bestaan uit de financiële middelen, vermeld in artikel 7, § 2.

Art. 7/3.Als de student die het statuut van zelfstandige leerling of student al heeft aangetoond, niet aan de voorwaarden voldoet om het statuut te behouden, kan hij het statuut opnieuw verwerven als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de student heeft gedurende twaalf maanden financiële middelen verworven;2° het totaal van de middelen, vermeld in punt 1°, komt minstens overeen met het leefloon dat op 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar in kwestie, jaarlijks wordt uitgekeerd aan de persoon die met een of meer personen samenwoont conform artikel 14, § 1, 1°, en artikel 15 van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De verwerving van financiële middelen gedurende twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, 1°, gebeurt tijdens een periode van twee aaneensluitende jaren, die eindigt op 31 december van het jaar waarin het schooljaar in kwestie start.

De financiële middelen, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen bestaan uit de financiële middelen, vermeld in artikel 7, § 2.

Art. 7/4.Voor een student die een aanvraag voor een studietoelage indient op basis van de voorwaarden om erkend te worden als zelfstandige student, en waarbij voorlopig rekening wordt gehouden met attesten van werkgevers, diensten of instellingen, kan een latere verificatie op basis van de door de Federale Overheidsdienst Financiën gecontroleerde inkomen van de kalenderjaren in kwestie aanleiding geven tot het intrekken van het statuut. In dat geval wordt de toelage vervolgens conform artikel 34, § 4, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten herbekeken en herberekend.".

Art. 18.In titel II, hoofdstuk II, afdeling 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, worden in het opschrift van onderafdeling 4 de woorden "Alleenstaande leerling en" opgeheven.

Art. 19.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "alleenstaande leerling of" worden opgeheven;2° de woorden "leerling of", en de zinsnede "school- of" worden telkens opgeheven;3° aan punt 8°, 9°, 10° en 11°, wordt de zinsnede "van 8 juni 2007" toegevoegd.

Art. 20.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 9, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten4;2° artikel 10.

Art. 21.In artikel 11, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het decreet" worden vervangen door de zinsnede "het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten";2° de zinsnede "school- of" wordt opgeheven.

Art. 22.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten".

Art. 23.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 april 2014 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "leerling of" opgeheven;2° in paragraaf 1, eerste lid, worden punt d) en e) vervangen door wat volgt: "d) hetzij het statuut van gehuwd of zelfstandig leerling of student behoudt als vermeld in artikel 6 en 7, waarbij rekening gehouden wordt met het referentie-inkomen van het kalenderjaar waarin de twaalfde maand, vermeld in artikel 6 of 7, valt; e) hetzij het statuut van gehuwd of zelfstandig leerling of student opnieuw verwerft, waarbij rekening gehouden wordt met het referentie-inkomen van het kalenderjaar waarin de twaalfde maand, vermeld in artikel 6 of 7, valt."; 3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "school- of" telkens opgeheven.

Art. 24.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.De bedragen, vermeld in artikel 43 en 51 van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten, worden aangepast overeenkomstig de procentuele stijging van het indexcijfer, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, voor de maand december (basis 1996) van het tweede kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin het academiejaar in kwestie begint, ten opzichte van het indexcijfer voor de maand december (basis 1996) van het derde kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin het academiejaar in kwestie begint. Die stijging wordt afgerond naar het hogere tiende.

Het resultaat van de indexatie van de bedragen, vermeld in artikel 43 en 51 van het voormelde decreet, wordt afgerond tot op de tweede decimaal.".

Art. 25.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 14 april 2014, 20 mei 2016 en 30 juni 2017, wordt een artikel 15/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 15/1.De dienst betaalt de selectieve participatietoeslag student, vermeld in artikel 49 en artikel 50 van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, gelijktijdig met de studietoelage.".

Art. 26.Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2014, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs

Art. 27.Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten2 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 78, § 3, van het decreet wordt het leerlingenkenmerk 2 vastgesteld aan de hand van de gegevens over de toegekende selectieve participatietoeslag van de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel 28, § 2, artikel 31, § 2, en artikel 36, § 2, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Voor de scholen die tellen conform artikel 87, § 1, van het decreet wordt leerlingenkenmerk 2 vastgesteld: 1° tot en met het begrotingsjaar 2019: a) aan de hand van de gegevens over de toegekende schooltoelagen van de dienst;b) op basis van de beschikbare gegevens op 15 november 2019 met betrekking tot de leerlingen die een schooltoelage kregen voor het schooljaar 2018-2019;2° vanaf het begrotingsjaar 2020: op basis van de beschikbare gegevens op 15 november volgend op de teldatum met betrekking tot de leerlingen die een selectieve participatietoeslag hebben gekregen voor het schooljaar waarin die teldatum valt. Voor de scholen die tellen conform artikel 87, § 2, § 3 en § 4, van het decreet wordt leerlingenkenmerk 2 vanaf begrotingsjaar 2020 vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens op 1 mei volgend op de teldatum met betrekking tot de leerlingen die een selectieve participatietoeslag krijgen voor het schooljaar waarin de teldatum valt.". HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 28.Overeenkomstig artikel 62 van het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zijn op de aanvragen van schooltoelagen in het kleuteronderwijs, het leerplichtonderwijs en voor de hbo5-opleiding verpleegkunde die betrekking hebben op de schooljaren die voorafgaan aan het schooljaar 2019-2020 de bepalingen, zoals van kracht voor 1 september 2019, van toepassing.

Art. 29.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 30.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^