Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 december 2021
gepubliceerd op 31 december 2021

Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021022873
pub.
31/12/2021
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 86;

Gelet op het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten2 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", afgekort : « IDESS », artikel 12, 2° ;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten3 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, artikel 17, § 4;

Gelet op het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, artikelen 1, lid 2, 6, leden 2, 4 en 5, 8, § 1, lid 2, 7°, 9, § 5, 11, lid 2, 12, leden 1 en 3 tot 6, 13, 14, §§ 1, lid 1, 2, leden 1 en 5, en 3, leden 1 tot 3 en 5, 15, lid 4, 17, § 1, lid 2, 6°, 21, lid 3, 22, lid 1, 23, lid 2, 24, leden 1 en 3, 25, leden 2, 3 en 5, 26, leden 1 en 3 tot 6, 27, 28, § 1, lid 2, 30, lid 1, 3°, lid 2, 33, lid 1, 35, 36, leden 1 en 3, 37, leden 1 en 3, 38, lid 1, 39, leden 1 tot 3 en 5, 40, leden 3 tot 6, 41, 42, lid 2, 43, lid 1, 7°, 48, lid 2, 49, 50, leden 1, 3° en 4°, 2 en 3, en 51, leden 1 en 2 ;

Gelet op het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, artikel 469;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten5 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen worden de volgende artikelen opgeheven, artikel 28/11;

Gelet op het Koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact ;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan sluiten houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten6 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten2 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, Afgekort "I.D.E.S.S.", artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten8 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, artikel 16, lid 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten9 ter bestemming van de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren (SAFAS), tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten5 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten0 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten3 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, artikel 31, § 2, lid 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten2 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, voor de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren ("SAFAS");

Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - Gecodificeerde besluiten, artikel 1595;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", gegeven op 2 juli 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 oktober 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2021;

Gelet op het advies 118/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 8 juli 2021;

Gelet op het verslag van 24 mei 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2014 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 70.311/4 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de Minister : de Minister bevoegd voor Tewerkstelling;2° "Forem" : de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling); 2 ° het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4: het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften"; 5° de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten: de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid ;5° het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 : het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs;6° de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten : de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact;7° de niet-werkende werkzoekende: de niet-werkende werkzoekende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 5°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;8° persoonlijke ruimte: account, aangemaakt door de werkgever, waarvan de authentificatie gewaarborgd is, op de daartoe ingerichte website, en ter beschikking gesteld door Forem, waardoor de werkgever op beveiligde wijze informatie kan opslaan betreffende alle stappen die hij bij Forem heeft ondernomen en betreffende de werknemers waarvoor hij gesubsidieerd is;9° activiteit van algemeen belang: de activiteit bedoeld in artikel 43, eerste lid, 8°, a), van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Art. 2.§ 1. Gelijkgesteld wordt met een niet-werkende werkzoekende, de persoon ingeschreven als werkzoekende bij Forem en die te werk wordt gesteld: 1° overeenkomstig de artikelen 60, § 7, en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° als dienstenchequewerknemer overeenkomstig de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen ;3° als PWA-werknemers overeenkomstig de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst.4° overeenkomstig het koninklijk besluit van van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten7 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen. § 2. Met een niet-werkende werkzoekende kan worden gelijkgesteld, de werknemer die in dienst is genomen door de werkgever die daags voor zijn indienstneming niet bij Forem ingeschreven was en die, indien hij bij Forem ingeschreven was geweest daags voor zijn indienstneming, beantwoord zou hebben aan de omschrijving "niet-werkende werkzoekende".

De gelijkstelling bedoeld in het eerste lid wordt, voor de toepassing van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 alleen, toegekend op aanvraag van de werknemer bij Forem, tegen volgende voorwaarden: 1° op het tijdstip van de indiening van de aanvraag is de werknemer die de gelijkstelling bedoeld in het eerste lid aanvraag, bij Forem ingeschreven als werkzoekende;2° daags voor zijn indienstneming heeft de werknemer die de gelijkstelling aanvraagt de wettelijke pensioensleeftijd niet bereikt en voldoet hij aan één der volgende voorwaarden: a) Hij is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, bevindt zich niet in een arbeidsrelatie van statutaire aard en oefent geen enkele activiteit uit als zelfstandige in hoofdberoep;b) b) Hij is een onvrijwillig deeltijdse werknemer, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering. Geacht wordt, te voldoen aan de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, 2°, a), de werknemer die op het tijdstip van de indiening van zijn aanvraag niet aangegeven is als tewerkgesteld door welke werkgever dan ook middels de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op de datum van de dag voor zijn indienstneming.

Art. 3.Wanneer dit decreet in termijnen voorziet die in dagen worden uitgedrukt, betreft het kalenderdagen.

De termijn gaat in daags na de gebeurtenis die de termijn inzet. Alle kalenderdagen worden verrekend.

Als een termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag ophoudt, is de laatste dag van de termijn de eerstvolgende werkdag.

Wanneer dit decreet in termijnen voorziet die in maanden worden uitgedrukt, wordt de termijn berekend vanaf daags na de gebeurtenis die de termijn inzet.

Als een termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag ophoudt, is de laatste dag van de termijn de eerstvolgende werkdag.

Art. 4.Wanneer dit besluit in een overmaken of een kennisgeving van een beslissing voorziet door Forem naar werkgever, op diens persoonlijke ruimte, wordt dit overmaken of die kennisgeving van een datum voorzien waarvan de echtheid en de integriteit onder de waarborg staan van ieder middel dat beantwoordt aan de vereisten van artikel 43 van Verordening (EG) nr 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. HOOFDSTUK 2. - Subsidie betreffende de instandhouding van betrekkingen, opgericht in de Steunregeling ter bevordering van de werkgelegenheid Afdeling 1 - Toekenningsmodaliteiten

Art. 5.De Minister of diens gemachtigde neemt, op voorstel van Forem, een beslissing tot toekenning voor iedere werkgever die een subsidie geniet krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte.

De beslissing tot toekenning van de subsidie bedoeld in het eerste lid treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 6.§ 1. In afwijking van artikel 5 wordt de subsidie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 op voorstel van Forem middels de indiening bij Forem van een subsidieaanvraag door de werkgever, overeenkomstig paragraaf 2, door de Minister toegekend. § 2. De subsidieaanvraag bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt door de werkgever via diens persoonlijke ruimte bij Forem ingedeiend middels het formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister bepaald worden, met inachtneming van artikel 5 van hetzelfde decreet, op voorstel van Forem.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte verder aan te vullen.

Wanneer de aanvraag onvolledig is, beschikt de werkgever over een termijn van dertig dagen om hem aan te vullen. Indien niet, wordt geen gevolg aan de aanvraag gegeven.

Wanneer de aanvraag volledig is, gaat Forem na of de aanvraag ontvankelijk is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer volgende voorwaarden worden vervuld: 1° de werkgever wordt opgenomen in de in bijlage gevoegde lijst der werkgevers bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en krijgt hij geen beslissing tot toekenning van de steunregeling ter bevordering van tewerkstelling krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, in werking op 30 september 2021, voorzien ter uitvoering van de overeenkomst van 25 maart 2015 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake kinderopvang en jeugd;2° de werkgever heeft vooraf de machtiging gekregen van het "Office de la naissance et de l'enfance" voor de opening van nieuwe opvangplaatsen ter uitvoering van voornoemde overeenkomst van 25 maart 2015;3° de aanvraag wordt ingediend binnen de 6 maanden volgend op de maand in de loop waarvan de machtiging van het "Office de la naissance et de l'enfance", bedoeld in lid 2, verkregen is. Is de aanvraag onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever via diens persoonlijke ruimte daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag.

Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

De Minister of diens gemachtigde neemt zijn beslissing binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige dossier overgemaakt door Forem.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

De toekenningsbeslissing treedt in werking de dag van kennisgeving van de beslissing aan de werkgever. § 3. Het subsidiebedrag bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt berekend overeenkomstig artikel 9 van hetzelfde decreet.

De lijst bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, opgenomen als bijlage, is een nadere opgave, voor de toepassing van de rekenformule, van: 1° het aantal punten toegekend aan de werkgever, overeenstemmend met het aantal voltijdsequivalenten voor welke de steunregeling inzake bevordering van de tewerkstelling krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 was overeengekomen zoals voorzien bij voornoemde overeenkomst van 25 maart 2015, ten voordele van de werkgever, vermenigvuldigd met zes;2° de waarde van variabele "D", overeenstemmend met het aantal voltijdsequivalenten voor welke de steunregeling inzake bevordering van de tewerkstelling krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 was overeengekomen zoals voorzien bij voornoemde overeenkomst van 25 maart 2015, ten voordele van de werkgever. § 4. Het minimumaantal voltijdsequivalenten voor wie de subsidie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 aan de werkgever wordt toegekend is gelijk aan het aantal voltijdsequivalenten voor wie de steunregeling ter bevordering van de tewerkstelling krachtens 25 april 2002 was overeengekomen, zoals voorzien bij voornoemde overeenkomst van 25 maart 2015 en opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 7.§ 1. De in artikel 5 bedoeld toekenninsgbeslissing stelt vast: 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de werkgever, berekend overeenkomstig de artikelen 8 tot 10 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en artikel 9;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en artikel 10;3° het globaal volume van de referentietewerkstelling die de werkgever moet behouden krachtens artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2;4° in voorkomend geval, het maximumaantal werknemers, berekend in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie is toegekend, dat tewerkgesteld kan worden in de vestigingseenheid gelegen buiten het Franse taalgebied. § 2. De toekenningsbeslissing bedoeld in artikel 6, § 2, lid 7, stelt vast: 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de werkgever, berekend overeenkomstig artikel 6, § 3 ;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 6, § 4;3° het globaal volume van de referentietewerkstelling die de werkgever moet behouden krachtens artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, § 3. § 3. In afwijking van paragraaf 2, neemt de toekenningsbeslissing bedoeld in artikel 6, § 2, lid 7, wanneer een werkgever die de subsidie krijgt krachtens artikel 6, lid 1, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 een beslissing tot toekenning van de subsidie krachtens artikel 6, lid 2, van hetzelfde decreet krijgt, de vorm van een beslissing tot wijziging van de toekenningsbeslissing bedoeld in paragraaf 1.

Overeenkomstig lid 1 wordt de toekenningsbeslissing bedoeld in paragraaf één als volgt gewijzigd te rekenen van de inwerkingtreding van de wijzigingsbeslissing bedoeld in het eerste lid: 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de werkgever, bedoeld in paragraaf 1, 1°, wordt verhoogd met het bedrag van de subsidie toegekend aan de werkgever krachtens artikel 6, lid 2, van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig artikel 6, § 3;2° het minimumaantal werknemers voor wie de subsidie wordt toegekend, bedoeld in paragraaf 1, 2°, wordt verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie bedoeld in artikel 6, lid 2, van hetzelfde decreet wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 6, § 4;3° het globaal volume inzake de referentietewerkstelling die de werkgever moet behouden, bedoeld in paragraaf 1, 3°, wordt verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie bedoeld in artikel 6, lid 2, van hetzelfde decreet wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 6, § 4. § 4. Vanaf 1 januari 2023 wordt het bedrag van de subsidie, toegekend krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, zoals vastgesteld bij de beslissing tot toekenning van de subsidie die de werkgever geniet, wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd door het bedrag van de subsidie van het vorige jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde cijfers van het indexcijfer van de consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het vorige jaar, gedeeld door de gemiddelde cijfers van de consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het jaar voorafgaand aan het vorige jaar, waarbij het groeicijfer van het begrotingskrediet voor het jaar waarvoor de indexering van de subsidie wordt berekend, niet overschreden wordt.

Wanneer de werkgever die de subsidie bedoeld in het eerste lid krijgt zijn subsidie geheel of gedeeltelijk afstaat aan een overnemende werkgever, wordt het bedrag van de overeenkomstig afdeling 4 afgestane subsidie geïndexeerd overeenkomstig lid 1.

Art. 8.§ 1. Ter uitvoering van de artikelen 8, § 1, tweede lid, 7°, en 17, § 1, lid 2, 6°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt de waarde van de variabele G, bedoeld in artikel 8, § 1, lid 1, of 17, § 1, lid1, van hetzelfde decreet vastgesteld op 1,0800. § 2. Ter uitvoering van artikel 9, § 5, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4: 1° wordt de waarde van variabele "C", bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig artikel 9, § 2, van hetzelfde decreet, vastgesteld: a) voor de werkgevers vallend onder de niet-commerciële sector op 0.9208; b) voor de werkgevers vallend onder de overheidssector, op 0.9645; 2° wordt de waarde van variabele "E", bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig artikel 9, § 3, van hetzelfde decreet, vastgesteld: a) voor de werkgevers vallend onder de niet-commerciële sector op 9807,65 euro;; b) voor de werkgevers vallend onder de overheidssector, op 7860,66 euro; 3° wordt de waarde van variabele "F", bedoeld in artikel 9, § 1, 3°, van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig artikel 9, § 4, van hetzelfde decreet, vastgesteld: a) voor de werkgevers vallend onder de niet-commerciële sector op 0.9646; b) voor de werkgevers vallend onder de overheidssector, op 0.9813.

Art. 9.Voor de toepassing van artikel 8 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4: 1° wordt, indien het subsidiëringspercentage, berekend overeenkomstig artikel 8, § 3, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, van de werkgever, bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, lager is dan het gemiddelde subsidiëringspercentage van de overheidssector als bedoeld in artikel 8, § 2, 1°, b), het gemiddeld subsidiëringspercentage van de werkgever berekend op de 2 meest voordelige jaren voor de werkgever tussen 2017, 2018 en 2019, zonder het gemiddeld subsidiëringspercentage van de overheidssector als bedoeld in artikel 8, § 2, 1°, b), te mogen overschrijden;2° mag de waarde van variabele D, bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, 4°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, voor de werkgevers bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, niet lager zijn dan het aantal punten toegekend aan de werkgever op 30 september 2021, gedeeld door het gemiddeld aantal punten per voltijdsequivalent, bereikt door de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019;3° wordt, indien het tewerkstellingspercentage, berekend overeenkomstig artikel 8, § 3, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, van de werkgever, bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, lager is dan het gemiddelde tewerkstellingspercentage van de overheidssector als bedoeld in artikel 8, § 2, 3°, b), variabele F berekend op de 2 meest voordelige jaren voor de werkgever tussen 2017, 2018 en 2019, zonder het gemiddeld tewerkstellingspercentage van de overheidssector als bedoeld in artikel 8, § 2, 3°, b), te mogen overschrijden. Voor de toepassing van lid 1, 2°, wordt het aantal punten per voltijdsequivalent, bereikt door de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019, berekend als volgt: (Po Empl 2017 + Po Empl 2018 + Po Empl 2019)/(ETPR Empl 2017+ ETPR Empl 2018 + ETPR Empl 2019) Voor de toepassing van lid 2 gelden de volgende begripsomschrijvingen: 1° Po Empl: "Po Empl" is gelijk aan het gemiddeld aantal punten toegekend aan de werkgever in de loop van het betrokken jaar;2° ETPR Empl: "ETPR Empl" is gelijk aan het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten, bereikt door de werkgever en tewerkgesteld in een vestigingseenheid gelegen in het Franse taalgebied in de loop van het betrokken jaar.

Art. 10.Voor de toepassing van artikel 11, derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 mag het gemiddeld aantal punten per voltijdsequivalent, bereikt door de werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, leden 3 en 4, van hetzelfde decreet niet lager zijn dan vijf. Afdeling 2 - Herberekening van de subsidie

Art. 11.Tegen uiterlijk 15 juni 2022 berekent Forem overeenkomstig artikel 15, lid 4, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, de subsidie toegekend krachtens artikel 6, lid 1, van hetzelfde decreet voor de werkgevers die voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel 15, leden 1 tot 3, van hetzelfde decreet.

Wanneer het subsidiebedrag zoals vastgesteld bij de toekenningsbeslissing als bedoeld in artikel 7, § 1, ten gevolge van de herberekening bedoeld in lid 1, aangepast dient te worden maakt Forem een beslissing tot wijziging van de toekenningsbeslissing bedoeld in artikel 7, § 1, aan de Minister of diens gemachtigde over.

De Minister of diens gemachtigde neemt een beslissing tot wijziging van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 6, lid 1, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige, door Forem overgemaakte dossier.

Ter uitvoering van het derde lid wordt het toekenningsbesluit, bedoeld in artikel 7, eerste lid, als volgt gewijzigd: het bedrag van de aan de werkgever toegekende subsidie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, wordt vervangen door het bedrag berekend overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Het in lid 3 bedoelde besluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

Sectie 3 - Totale omvang van de referentietewerkstelling

Art. 12.Het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, bedoeld in artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt overeenkomstig artikel 13 berekend op basis van de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbare gegevens op 30 september 2021, rekening houdend met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en volgens de volgende procedures alleen de volgende werknemers, ongeacht de eenheid van vestiging waar zij werkzaam zijn, die volgens de desbetreffende werknemerscodes van het RSZ zijn aangegeven, worden in aanmerking genomen bij de berekening van het totale volume van de referentietewerkstelling: a. 012 Gehandicapte arbeiders;b. 015 Gewone arbeiders ;c. 024 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders aangegeven op grond van een reële bezoldiging ;d. 025 Gesubsidieerde contractuelen, Gehandicapte handarbeiders aangegeven op grond van een reële bezoldiging, tewerkgesteld in beschuttende werkplaatsen ;e. 101 Contractuele handarbeiders ;f. 104 Gehandicapte Contractuele handarbeiders tewerkgesteld in beschuttende werkplaatsen ;g. 111 Handarbeiders ACS - CONTINGENT ;h. 112 Handarbeiders ACS - PROJETS ;i. 113 handarbeiders ACS - overheidsbesturen ;j. 114 Gesubsidieerde contractuele handarbeiders ;k. 201 Contractuele intellectuele werknemers;l. 204 Gehandicapte contractuele intellectuele werknemers tewerkgesteld in een onderneming voor aangepast werk ;m. 211 Intellectuele werknemers ACS - CONTINGENT ;n. 212 Intellectuele werknemers ACS - PROJETS ;o. 213 Intellectuele werknemers ACS - overheidsbesturen ;p. 214 Gesubsidieerde contractuele intellectuele werknemers ;q. 484 Gesubsidieerde contractuele intellectuele werknemers tewerkgesteld door overheden en andere instellingen, verenigingen en vennootschappen daarmee gelijkgesteld ; 485 Gesubsidieerde contractuelen, gehandicapte intellectuele werknemers, tewerkgesteld in beschuttende werkplaatsen ; 492 Intellectuele gehandicapte personen ; 495 Gewone intellectuele personen ; 601 : Definitieve ; 604 Definitieve - Contractuele handarbeiders tewerkgesteld in beschuttende werkplaatsen ; 608 : Stagiairs met zicht op een definitieve benoeming - vakantieregeling uit de privé sector ; 609 : Stagiairs met zicht op een definitieve benoeming - vakantieregeling uit de openbare sector ; 675 : Statutairen openbare sector ; 2° in afwijking van 1° worden leerlingen op basis van de RSZ-codes voor de soorten leerlingstelsel buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het totale arbeidsvolume;3° er wordt geen rekening gehouden met de vergoedingen die de werknemer betaald worden wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en die in arbeidstijd worden uitgedrukt, vallend onder de RSZ-code bezoldiging.4° op basis van alle coderingen van arbeidstijdgegevens die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 13.§ 1. Het totale volume van de referentiewerkgelegenheid dat de werkgever krachtens artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 moet naleven, is gelijk aan de som van het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers in dienst van de werkgever tijdens de jaren 2017, 2018 en 2019, berekend in voltijdse equivalenten volgens de procedures van artikel 12, gedeeld door drie.

In afwijking van lid 1 is, wanneer de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 steun heeft genoten ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, voor een periode gelijk aan of langer dan 12 maanden en korter dan 36 maanden, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever krachtens artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 in acht moet nemen, gelijk aan de som van het gemiddelde aantal werknemers die door de werkgever werden bezet gedurende elk kwartaal waarvoor de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 steun heeft ontvangen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, berekend in voltijdsequivalenten overeenkomstig de procedures van artikel 12, gedeeld door het aantal kwartalen waarvoor de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 steun heeft ontvangen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van het decreet van 25 april 2022.

In afwijking van lid 1 is, wanneer de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 geen steun ter bevordering van de werkgelegenheid krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 heeft genoten, of gedurende een periode van minder dan twaalf maanden, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers dat de werkgever tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 in dienst heeft, berekend in voltijdequivalenten overeenkomstig de in artikel 12 vastgestelde modaliteiten.

In afwijking van lid 3 is, indien de werkgever op 30 juni 2021 minder dan twaalf maanden bestaat, de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid gelijk aan de som van het gemiddelde aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft in elk kwartaal tussen het eerste kwartaal vanaf hetwelk de werkgever werknemers in dienst heeft en 30 juni 2021, berekend in voltijdequivalenten overeenkomstig de regels van artikel 12, gedeeld door het aantal kwartalen waarin de werkgever tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 werknemers in dienst heeft gehad. § 2. In afwijking van lid 1 is, wanneer de werkgever op 30 september 2021 punten heeft overgedragen aan een verkrijger-werkgever in toepassing van artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 en de werkgever geen gebruik maakt van de optie geboden door artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid dat de werkgever moet naleven, gelijk aan het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, berekend overeenkomstig lid 1, verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de overdracht van subsidie werd toegekend krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 op 30 september 2021.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt, wanneer de beschikking tot toekenning van PWA-punten, van kracht op 30 september 2021, op grond van artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, niet het minimumaantal voltijdse equivalenten vermeldt dat de overdragende werkgever in acht moet nemen, het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen op grond van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, bekomen door het aantal punten dat de overdragende werkgever aan de verkrijgende werkgever heeft overgedragen op 30 september 2021, overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, te delen door het gemiddeld aantal punten per voltijds equivalent werknemer behaald door de verkrijgende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van lid 2 mag het gemiddeld aantal punten per voltijdsequivalent, bereikt door de werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, leden 3 en 4, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 niet lager zijn dan vijf. § 3. In afwijking van het eerste lid en van artikel 12 is de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever, begunstigde van de subsidie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, moet naleven, gelijk aan de som van zijn referentiewerkgelegenheid, bepaald overeenkomstig het tweede lid, en het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie aan de werkgever wordt toegekend, krachtens artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, bepaald overeenkomstig artikel 6, § 4. n afwijking van lid 1 is, wanneer de werkgever tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 geen steun ter bevordering van de werkgelegenheid krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 heeft genoten, of gedurende een periode van minder dan 12 maanden, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers in dienst van de werkgever tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021, berekend in voltijdsequivalenten overeenkomstig de in artikel 12 vastgestelde nadere regels.

In afwijking van lid 3 is, indien de werkgever op 30 juni 2021 minder dan twaalf maanden bestaat, de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid gelijk aan de som van het gemiddelde aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft in elk kwartaal tussen het eerste kwartaal vanaf hetwelk de werkgever werknemers in dienst heeft en 30 juni 2021, berekend in voltijdequivalenten overeenkomstig de in artikel 12 vastgestelde regeling, gedeeld door het aantal kwartalen waarin de werkgever tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 werknemers in dienst heeft gehad. § 2. In afwijking van lid 1 is, wanneer de werkgever op 30 september 2021 punten heeft overgedragen aan een verkrijger-werkgever in de zin van artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 en de werkgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid geboden door artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid dat de werkgever moet naleven, gelijk aan het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, berekend overeenkomstig lid 1, verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de overdracht van subsidie werd toegekend krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 op 30 september 2021.

Voor de toepassing van de eerste alinea, wanneer de beschikking tot toekenning van EPA-punten, van kracht op 30 september 2021, op grond van artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, niet het minimumaantal voltijdse equivalenten vermeldt dat de overdragende werkgever in acht moet nemen, wordt het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen op grond van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt bekomen door het aantal punten dat de overdragende werkgever aan de verkrijgende werkgever heeft overgedragen op 30 september 2021, overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, te delen door het gemiddeld aantal punten per voltijds equivalent werknemer behaald door de verkrijgende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van het tweede lid mag het gemiddelde aantal punten per voltijds equivalent werknemer behaald door de verkrijgende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, niet minder dan vijf bedragen. § 3. In afwijking van het eerste lid en artikel 12 is de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever, begunstigde van de subsidie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, moet naleven, gelijk aan de som van zijn referentiewerkgelegenheid, vastgesteld overeenkomstig het tweede lid, en het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie aan de werkgever wordt toegekend, krachtens artikel 6, tweede lid, van datzelfde decreet, vastgesteld overeenkomstig artikel 6, § 4.

Het in lid 1 bedoelde referentiepersoneelsbestand van de werkgever is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft gehad gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal voorafgaand aan de datum van indiening van de in artikel 6, § 2, bedoelde aanvraag.

In afwijking van lid 2 is, indien de in lid 1 bedoelde werkgever minder dan twaalf maanden bestaat, het referentiepersoneelsbestand gelijk aan de som van het gemiddelde aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft in elk kwartaal tussen het eerste kwartaal waarin de werkgever een werknemer in dienst heeft en het kwartaal voorafgaand aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 6, § 2, gedeeld door het aantal kwartalen waarin de werkgever werknemers in dienst heeft gehad tussen het eerste kwartaal waarin de werkgever een werknemer in dienst heeft en het kwartaal voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 6, § 2.

Het in het tweede of derde lid bedoelde referentiepersoneelsbestand wordt berekend op basis van de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbare gegevens, op de datum van indiening van de in artikel 6, § 2, bedoelde subsidieaanvraag, rekening houdend met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en volgens de procedures van artikel 12, 1° tot en met 4. § 4. In afwijking van paragraaf 3 wordt, wanneer een werkgever die een subsidie ontvangt op grond van artikel 6, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, voordeel haalt uit een beslissing tot subsidieverlening op grond van artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever moet naleven vanaf de inwerkingtreding van het in artikel 7, lid 3, eerste alinea, bedoelde wijzigingsbesluit gelijk is aan de overeenkomstig de leden 1 en 2 vastgestelde totale omvang van de referentiewerkgelegenheid, verhoogd met het overeenkomstig artikel 6, lid 4, vastgestelde aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de subsidie aan de werkgever wordt toegekend op grond van artikel 6, lid 2, van hetzelfde decreet.

Art. 14.§ 1. In toepassing van artikel 14, § 2, vijfde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, kan de werkgever die een subsidie ontvangt overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet, uiterlijk op 30 september 2022, via zijn persoonlijke ruimte, een aanvraag indienen tot herberekening van zijn globaal volume van de referentiewerkgelegenheid, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2, door middel van het formulier waarvan het model en de inhoud worden bepaald door de Minister, overeenkomstig artikel 5 van hetzelfde decreet, op voorstel van het Forem.

Binnen tien dagen na ontvangst van de sollicitatie bevestigt het Forem de ontvangst van de sollicitatie en deelt mee of het dossier volledig is en, zo niet, nodigt het de werkgever uit om zijn sollicitatie binnen 30 dagen op zijn persoonlijke ruimte in te vullen.

Indien het dossier van de werkgever na de in lid 2 genoemde termijn onvolledig blijft, wordt de aanvraag zonder gevolg afgesloten. § 2. Onverminderd lid 1, derde alinea, controleert het Forem, wanneer het in lid 1, eerste alinea, bedoelde verzoek volledig is, de ontvankelijkheid ervan. De aanvraag is ontvankelijk wanneer het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers in dienst van de werkgever gedurende het jaar 2021, berekend op basis van de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbare gegevens, ophoudt op 30 september 2022, met inachtneming van alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, volgens de procedures van artikel 12, 1° tot 4°, kleiner is dan de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2. § 3. In geval van niet-ontvankelijkheid informeert de Forem de werkgever, op zijn persoonlijke ruimte, en dient hij de aanvraag in zonder verdere actie.

Indien de aanvraag ontvankelijk is, onderzoekt het Forem de aanvraag en zendt het uiterlijk op 30 oktober 2022, binnen vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag door het Forem, het volledige dossier en een voorstel voor een beslissing aan de minister of zijn afgevaardigde.

Het totale volume van de referentiewerkgelegenheid dat de werkgever moet naleven, is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft in het jaar 2021, berekend op basis van de beschikbare gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, per 30 september 2022, rekening houdend met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig de in artikel 12, 1° tot 4°, vastgestelde procedures.

Voor de toepassing van lid 3 mag het totale volume van de referentieplaats die de werkgever moet naleven, niet kleiner zijn dan de som van het referentiepersoneel en de toegekende tijdsequivalenten, zoals vastgesteld in de besluiten tot toekenning van steun voor de bevordering van de werkgelegenheid die op 30 september 2021 van kracht zijn en waarvan de werkgever geniet krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1.

De minister of zijn afgevaardigde neemt een wijzigingsbeslissing over de globale omvang van de referentietaak die de werkgever overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 moet naleven, binnen de tien dagen na ontvangst van het volledige dossier overgemaakt door het Forem.

Bij toepassing van het vijfde lid wordt de toekenningsbeschikking, bedoeld in artikel 7, § 1, als volgt gewijzigd: het globale volume van de referentietaak, bedoeld in artikel 7, § 1, 3°, wordt vervangen door het globale volume van de referentietaak, vastgesteld overeenkomstig het derde en vierde lid.

Het in lid 5 bedoelde wijzigingsbesluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Het Forem brengt de werkgever binnen vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing op de hoogte van de beslissing, op zijn plaats. Afdeling 4 - Overdracht van de subsidie

Onderafdeling 1 - Nieuwe overdracht van de subsidie

Art. 15.§ 1. Vanaf 1 april 2022 kan de werkgever, begunstigde van de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, via zijn persoonlijke ruimte een verzoek indienen tot gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of definitieve overdracht van zijn subsidie, voor bepaalde of onbepaalde duur, door middel van het formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister, met inachtneming van artikel 5 van hetzelfde decreet, op voorstel van de Forem wordt vastgesteld.

De aanvraag tot overmaking van de subsidie omvat 1° het identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de werkgever ten gunste van wie de overdracht van de subsidie wordt aangevraagd ;2° de redenen waarom om de overdracht wordt verzocht ;3° het bedrag van de subsidie waarvoor de overdracht van de subsidie wordt aangevraagd ;4° de tijdelijke of permanente aard van de overdracht en, in geval van een tijdelijke overdracht voor bepaalde tijd, de periode waarvoor de subsidie wordt overgedragen;5° wanneer de aanvraag tot overheveling van de subsidie gebeurt in het kader van een personeelsoverdracht, het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, dat van de overhevelende werkgever overgaat naar de werkgever ten gunste van wie de overheveling wordt aangevraagd, alsook de lijst van de overgeplaatste werknemers ;6° de activiteit van algemeen belang waarvoor de gesubsidieerde werknemer of werknemers zijn aangesteld 7° wanneer het verzoek tot overgang wordt gedaan in het kader van een fusie, een splitsing of een overdracht van activiteiten van de overdragende werkgever naar de verkrijgende werkgever, de effectieve datum van de fusie, de splitsing of de overdracht van activiteiten. § 2. Binnen tien dagen na ontvangst van het overplaatsingsverzoek bevestigt het Forem de ontvangst en vermeldt het of het dossier volledig is en zo niet, verzoekt het de werkgever zijn verzoek binnen dertig dagen aan te vullen.

Indien het dossier na de in de eerste alinea genoemde termijn onvolledig blijft, wordt de aanvraag tot overmaking van de subsidie gesloten. § 3. Onverminderd paragraaf 2, tweede lid, nodigt de Forem de werkgever, ten gunste van wie de overdracht van de subsidie wordt gevraagd, wanneer het in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde verzoek volledig is, uit om, via zijn persoonlijke ruimte, door middel van het formulier waarvan de inhoud en het model door de minister worden vastgesteld, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van de Forem, het verzoek tot overdracht van de subsidie ten gunste van hem, binnen dertig dagen te bevestigen.

Bij de bevestiging van het verzoek om overheveling van de in lid 1 bedoelde subsidie geeft de werkgever ten gunste van wie de overheveling van de subsidie wordt overwogen, aan voor welke activiteit van algemeen belang de werknemers voor wie de overheveling van de subsidie wordt aangevraagd, zullen worden ingezet.

Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn wordt het verzoek afgewezen.

Binnen tien dagen na ontvangst van de bevestiging van de overplaatsingsaanvraag door de werkgever ten gunste van wie de overplaatsing wordt gevraagd, bevestigt het Forem de ontvangst van de aanvraag en vermeldt het of het dossier volledig is en, zo niet, nodigt het de werkgever uit om zijn aanvraag, op zijn persoonlijke ruimte, binnen 30 dagen aan te vullen.

Indien het dossier van de werkgever na de in lid 4 genoemde termijn onvolledig blijft, wordt de sollicitatie zonder gevolg afgesloten. § 4. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid kan, wanneer een werkgever die begunstigde is van de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 ophoudt te bestaan als gevolg van de opslorping van zijn activiteiten door een nieuwe rechtspersoon, de opslorpende werkgever vanaf 1 april 2022 een aanvraag indienen om de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 die de opgeslorpte werkgever genoot, naar zichzelf over te dragen.

De aanvraag tot overmaking van de subsidie omvat 1° het identificatienummer van de geabsorbeerde werkgever in de Kruispuntbank van Ondernemingen ;2° de redenen waarom de overdracht wordt gevraagd, alsook de documenten die de overname van de activiteiten van de overgenomen werkgever door de overnemende werkgever staven, alsook de effectieve datum van de overname van de activiteiten 3° het bedrag van de subsidie waarvoor de overdracht van de subsidie wordt aangevraagd 4° het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, dat van de overnemende werkgever naar de overnemende werkgever is overgegaan, alsook de lijst van de overgeplaatste werknemers 5° de activiteit van algemeen belang waarvoor de gesubsidieerde werknemer of werknemers bij de overnemende werkgever waren aangesteld en die waarvoor zij bij de overnemende werkgever zullen worden aangesteld. Binnen tien dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde aanvraag tot overheveling van de subsidie bevestigt het Forem de ontvangst en deelt het mee of het dossier volledig is en zo niet, verzoekt het de werkgever zijn aanvraag binnen dertig dagen te vervolledigen.

Indien het dossier na de in lid 1 genoemde termijn onvolledig blijft, wordt de aanvraag om overdracht van de subsidie zonder gevolg afgesloten. § 5. Wanneer het verzoek om overdracht binnen de in lid 3 bedoelde termijn wordt bevestigd of overeenkomstig lid 4 wordt ingediend, controleert het Forem de ontvankelijkheid van het verzoek. Het verzoek is ontvankelijk indien : 1° de werkgever ten gunste van wie de overdracht van de subsidie wordt gevraagd, is een werkgever bedoeld in artikel 2, § 1, 1° of 2° van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;2° de werkgever ten gunste van wie de overdracht van de subsidie wordt gevraagd, voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. Indien het verzoek onontvankelijk is, brengt de Forem de werkgever op de hoogte van zijn persoonlijke ruimte en archiveert hij het verzoek zonder verder gevolg. § 6. Indien de aanvraag ontvankelijk is, onderzoekt het Forem de aanvraag en zendt het het volledige dossier, samen met een voorstel van beslissingen, aan de Minister of zijn afgevaardigde binnen vijfentwintig dagen na ontvangst door het Forem van de bevestiging van de aanvraag tot overdracht van de subsidie overeenkomstig het derde lid of van de aanvraag tot overdracht van de subsidie overeenkomstig het vierde lid.

De minister of zijn afgevaardigde beslist over de aanvraag tot overdracht van de subsidie binnen de tien dagen na ontvangst van het volledige door de Forem toegezonden dossier en neemt een beslissing tot weigering van de aanvraag of, indien de aanvraag tot overdracht van de subsidie wordt ingewilligd, een beslissing tot toekenning van de overdracht van de subsidie voor de overdragende werkgever en een beslissing tot aanvaarding van de overdracht van de subsidie voor de overdragende werkgever.

De minister of zijn afgevaardigde weigert een overplaatsing die niet gebeurt voor dezelfde activiteit van algemeen belang als die waarvoor de overdragende werkgever de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 ontvangt, tenzij de interministeriële commissie bedoeld in artikel 48 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 een gunstig advies uitbrengt. De Forem stelt de werkgever op zijn persoonlijke ruimte in kennis van de beslissing die hem betreft, binnen vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing.

Besluiten om uitkeringen toe te kennen treden in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op de kennisgeving van het besluit aan de werkgever.

In afwijking van lid 4 treden, indien de aanvraag tot overdracht van de subsidie wordt ingediend in het kader van een fusie, splitsing of overgang van activiteiten tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, de subsidiebesluiten in werking op de ingangsdatum van de fusie, splitsing of overgang van activiteiten van de overdragende werkgever naar de verkrijgende werkgever.

De Forem brengt elke werkgever, op zijn persoonlijke ruimte, op de hoogte van de beslissing die hem aanbelangt, binnen de vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing.

Art. 16.§ 1. De beslissing tot ontvangst van de overdracht van de subsidie, bedoeld in artikel 15, § 6, tweede lid, is voor de verkrijgende werkgever bepalend: 1° het bedrag van de overdracht van de subsidie toegekend aan de verkrijgende werkgever ;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de overdracht van subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 3° de totale omvang van de referentiefunctie die de werkgever krachtens artikel 26 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 verplicht is te handhaven, berekend overeenkomstig artikel 17, § 1 4° de duur van de overdracht van de subsidie. § 2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien de overdragende werkgever op het tijdstip van inwerkingtreding van de overeenkomstig artikel 15, zesde lid, vierde of vijfde lid, vastgestelde overheveling van de subsidie beschikt over een subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 6 van het Besluit van 10 juni 2021, de beschikking tot ontvangstbevestiging van de overheveling van de subsidie als bedoeld in artikel 15, zesde lid, tweede lid, genomen in de vorm van een beschikking tot wijziging van de subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 7.

In toepassing van het eerste lid wordt de beschikking tot subsidieverlening, bedoeld in artikel 7, op grond van artikel 6 van het decreet van 10 juni, met ingang van de inwerkingtreding van de beschikking, vastgesteld overeenkomstig artikel 15, § 6, vierde of vijfde lid, als volgt gewijzigd : 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de verkrijgende werkgever krachtens artikel 6 van hetzelfde decreet wordt verhoogd met het bedrag van de subsidie toegekend aan hem krachtens artikel 21 van hetzelfde decreet ;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt toegekend overeenkomstig artikel 6 van hetzelfde decreet, wordt verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de overdracht van de subsidie wordt toegekend overeenkomstig artikel 21 van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 ;3° de totale omvang van de referentiefunctie die de werkgever krachtens de artikelen 14 en 27 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 verplicht is te behouden, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2. § 3. Het besluit tot aanvaarding van de overdracht van de subsidie, bedoeld in het eerste lid, en het wijzigingsbesluit, bedoeld in het tweede lid, houden van rechtswege op effect te sorteren wanneer de subsidieoverdracht, verleend op grond van artikel 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, afloopt.

Lid 1 is niet van toepassing op de subsidie die door de overdragende werkgever wordt overgedragen aan de definitief overgegane werkgever.

Art. 17.§ 1. De totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de verkrijger-werkgever moet behouden, is gelijk aan de som van zijn overeenkomstig lid 2 bepaalde referentiepersoneelsbestand en het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor aan de werkgever de overdracht van de subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Het in lid 1 bedoelde referentiepersoneelsbestand is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers dat in de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal voorafgaand aan de datum van indiening van het in artikel 15, § 1, bedoelde verzoek door de werkgever in dienst is genomen, of aan het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers dat in de vier kwartalen voorafgaand aan de datum van indiening van het in artikel 15, § 1, of in artikel 4 bedoelde verzoek door de werkgever in dienst is genomen.

In afwijking van lid 2 is, indien de in lid 1 bedoelde werkgever minder dan twaalf maanden bestaat, het referentiepersoneelsbestand gelijk aan de som van het gemiddelde aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft in elk kwartaal tussen het eerste kwartaal waarin de werkgever een werknemer in dienst heeft en het kwartaal voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag om overheveling van de in artikel 15 bedoelde subsidie, § 1 of 4, gedeeld door het aantal kwartalen tussen het eerste kwartaal waarin de werkgever een werknemer in dienst neemt en het kwartaal dat voorafgaat aan de datum van indiening van het verzoek om overdracht van de subsidie bedoeld in artikel 15, § 1 of 4.

Het referentiepersoneelsbestand bedoeld in het tweede of derde lid wordt berekend op basis van de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbare gegevens, op de datum van indiening van de aanvraag tot overheveling van de subsidie bedoeld in artikel 15, § 1, of 4, rekening houdend met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en overeenkomstig de procedures bepaald in artikel 12, 1° tot 4°.

In geval van een overdracht van de subsidie in het kader van een overdracht van activiteiten van de overdragende werkgever naar de verkrijgende werkgever, wordt het overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 berekende referentiepersoneelsbestand van de verkrijgende werkgever voor de duur van de overdracht vermeerderd met het totale aantal werknemers van de overdragende werkgever die overgaan naar de verkrijgende werkgever, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, en verminderd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor wie de overdracht van de subsidie is toegestaan, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. § 2. In afwijking van § 1 is, wanneer de verkrijger-werkgever een subsidie ontvangt op grond van artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, het totale volume van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever moet behouden op grond van de artikelen 14 en 27 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, gelijk aan het totale volume van de referentietaak, zoals vastgesteld in het in artikel 7 bedoelde toekenningsbesluit, verhoogd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet.

In geval van een overdracht van subsidie in het kader van een overdracht van activiteiten van de overdragende werkgever naar de verkrijgende werkgever, wordt de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid van de verkrijgende werkgever, berekend overeenkomstig lid 1, voor de duur van de overdracht vermeerderd met het totale aantal werknemers van de overdragende werkgever die overgaan naar de verkrijgende werkgever, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, en verminderd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor wie de subsidie wordt toegekend, zoals berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Art. 18.Het besluit tot verlening van de overdracht van de subsidie van de overdragende werkgever, bedoeld in artikel 15, § 6, tweede lid, heeft de vorm van een besluit tot wijziging van het verleningsbesluit van de overdragende werkgever, bedoeld in artikel 7 In toepassing van het eerste lid wordt het in artikel 7 bedoelde toekenningsbesluit van de overdragende werkgever met ingang van de inwerkingtreding van het besluit, vastgesteld overeenkomstig artikel 15, § 6, vierde of vijfde lid, en voor de duur van de overgang, als volgt gewijzigd 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de overdragende werkgever krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt verminderd met het bedrag van de subsidie overgedragen aan de overnemende werkgever krachtens artikel 21 van hetzelfde decreet ;2° het minimumaantal werknemers waarvoor de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt toegekend, wordt verminderd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de overdracht van de subsidie wordt toegekend aan de verkrijger-werkgever, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 3° de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever verplicht is te behouden, wordt verminderd met het aantal werknemers voor wie de overdracht van de subsidie wordt toegekend, vastgesteld overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. In geval van een overdracht van de subsidie in het kader van een overdracht van activiteiten van de overdragende werkgever naar de overnemende werkgever, wordt de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid van de overdragende werkgever, bepaald overeenkomstig paragraaf 2, 3°, voor de duur van de overdracht verminderd met het totale aantal werknemers van de overdragende werkgever die overgaan naar de verkrijgende werkgever en vermeerderd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen, berekend overeenkomstig artikel 23, tweede en derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Het in lid 1 bedoelde wijzigingsbesluit houdt van rechtswege op van kracht te zijn bij het verstrijken van de periode van toekenning van de subsidie, toegekend op grond van artikel 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Lid 4 is niet van toepassing op de subsidie die door de overdragende werkgever wordt overgedragen aan de definitief overgegane werkgever.

Onderafdeling 2 - Handhaving van overdrachten

Art. 19.§ 1. De werkgever die op 30 september 2021 punten heeft overgedragen aan een verkrijgende werkgever, in toepassing van artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, kan verzoeken om de overdracht van punten te behouden en om te zetten in een overdracht van de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, tegen 1 januari 2022, in overeenstemming met artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van lid 1 wordt een overdracht van punten waarvoor de aanvraag vóór 30 september 2021 is ingediend en die tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 is toegekend overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, geacht van kracht te zijn op 30 september 2021.

De werkgever die lid 1 wenst toe te passen, stelt de Forem daarvan uiterlijk op 30 november 2021 via zijn persoonlijke ruimte in kennis.

In afwijking van lid 3 wordt de overdragende werkgever, wanneer de overdracht van de subsidie op grond van lid 2 geacht wordt in werking te zijn getreden op 30 september 2021, onherroepelijk geacht de overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 toegekende subsidie te handhaven en deze op 1 januari 2022 om te zetten in een overdracht van subsidie als bedoeld in artikel 6. § 2. Het Forem controleert de ontvankelijkheid van het verzoek van de werkgever tot toepassing van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021. De aanvraag is ontvankelijk wanneer de werkgever op 30 september 2021 over overgedragen punten beschikt, overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, ten voordele van de werkgever voor wie het behoud van de overdracht van punten en de omzetting ervan in een overdracht van subsidie wordt gevraagd. In geval van niet-ontvankelijkheid van het in lid 1 bedoelde verzoek, stelt het Forem de werkgever hiervan op de hoogte, in zijn persoonlijke ruimte, en archiveert het verzoek zonder verder gevolg. § 3. Indien de aanvraag ontvankelijk is, onderzoekt het Forem de aanvraag en zendt het volledige dossier en een voorstel van beslissing naar de minister of zijn afgevaardigde.

De minister of zijn afgevaardigde neemt een besluit tot toekenning van de overdracht van de subsidie voor de overdragende werkgever en een besluit tot toekenning van de ontvangst van de overdracht van de subsidie voor de overdragende werkgever. De beschikkingen worden voor onbepaalde tijd verleend.

De in lid 2 bedoelde toekenningsbesluiten treden in werking op 1 januari 2022.

De Forem stelt iedere werkgever op zijn persoonlijke ruimte in kennis van de beslissing die hem aangaat, binnen vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing.

Art. 20.§ 1. Het besluit tot ontvangst van de overdracht van de subsidie, bedoeld in artikel 19, § 3, tweede lid, bepaalt voor de verkrijgende werkgever: 1° het bedrag van de overdracht van de subsidie toegekend aan de verkrijgende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 28, § 2, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, overeenkomstig artikel 28, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, waarvoor de overdracht van de subsidie wordt toegestaan 3° de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de verkrijgerwerkgever overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 verplicht is te behouden, berekend op dezelfde wijze als bepaald in de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2;4° in voorkomend geval, het maximumaantal werknemers voor wie de subsidie wordt toegekend, dat in een vestigingseenheid buiten het Franse taalgebied mag worden tewerkgesteld ;5° de duur van de subsidie. In afwijking van paragraaf 1, 1°, wanneer de puntenoverdracht, krachtens dewelke de werkgever de toepassing van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 vraagt, geacht wordt in werking te zijn getreden op 30 september 2021 ingevolge artikel 17, § 1, tweede lid, is het bedrag van de overdracht van de toegekende subsidie gelijk aan het resultaat van het aantal punten dat geacht wordt in werking te zijn getreden op 30 september 2021 ingevolge artikel 19, § 1, tweede lid, gedeeld door het aantal punten toegekend aan de overdragende werkgever krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, op 30 september 2021, vermenigvuldigd met het bedrag van de jaarlijkse subsidie waarvan deze laatste geniet krachtens artikel 6, § 1, 1°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, wordt, wanneer de beslissing tot ontvangst van een APE-punt, van kracht op 30 september 2021, krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, niet het minimumaantal voltijdse equivalenten vermeldt dat de overdragende werkgever in acht moet nemen, het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, verkregen door het aantal punten dat de overdragende werkgever aan de overdragende werkgever overdraagt, op 30 september 2021, te delen door het aantal voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt verkregen door het aantal punten dat de overdragende werkgever krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 op 30 september 2021 overdraagt aan de verkrijgende werkgever, te delen door het gemiddelde aantal punten per voltijdse werknemer dat de verkrijgende werkgever behaalt, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, 3° en 4°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van paragraaf 3, wanneer de overdragende werkgever geacht wordt op 30 september 2021 punten te hebben overgedragen in toepassing van artikel 19, § 1, tweede lid, stemt het gemiddeld aantal punten per voltijds equivalent dat door de overdragende werkgever wordt behaald, overeen met het gemiddeld aantal toegekende punten per voltijds equivalent dat door de overdragende werkgever wordt behaald, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van de leden 3 en 4 mag het gemiddelde aantal punten per voltijdsequivalent werknemer dat door de overdragende of overdragende werkgever is behaald, berekend overeenkomstig artikel 8, lid 4, punten 3 en 4, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, niet lager zijn dan vijf.

De in lid 1 bedoelde ontvangende werkgever, met uitzondering van de ontvangende werkgever die geacht wordt op 30 september 2021 punten te hebben overgedragen krachtens artikel 19, § 1, tweede lid, kan een verzoek indienen om zijn totale referentiearbeidsvolume te wijzigen, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures als die welke zijn vastgesteld in artikel 14.

In afwijking van paragraaf 1, 3°, wordt bij wijziging van het globaal volume van de referentieplaats in toepassing van paragraaf 6, het globaal volume van de referentieplaats dat de in paragraaf 1 bedoelde overnemende werkgever krachtens artikel 26 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 verplicht is te behouden, berekend volgens dezelfde modaliteiten als deze bepaald in artikel 14, § 3, derde en vierde lid.

In afwijking van paragraaf 1, 3°, wordt, wanneer de overdragende werkgever geacht wordt punten te hebben overgedragen op 30 september 2021 in toepassing van artikel 19, § 1, tweede lid, het totaalvolume van de referentiewerkgelegenheid van de overdragende werkgever, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2, verhoogd met het minimumaantal voltijdse equivalenten waarvoor de overdracht van subsidie wordt toegestaan krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. § 2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien de overdragende werkgever op het moment van inwerkingtreding van de subsidieoverdracht beschikt over een subsidiebeschikking overeenkomstig artikel 6 van het Besluit van 10 juni 2021, vastgesteld overeenkomstig artikel 19, derde lid, de beschikking tot inwilliging van de aanvraag tot inwilliging van de overdracht genomen in de vorm van een beschikking tot wijziging van de subsidiebeschikking, bedoeld in artikel 7. er uitvoering van het eerste lid wordt de subsidiebeschikking, bedoeld in artikel 7 van de subsidieverlening op grond van artikel 6 van het besluit van 10 juni, met ingang van de inwerkingtreding van het besluit tot overheveling van de subsidie, vastgesteld overeenkomstig artikel 19, derde lid, en voor de duur van de overheveling van de subsidie, als volgt gewijzigd : 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de verkrijgende werkgever, krachtens artikel 6 van hetzelfde decreet, wordt verhoogd met het bedrag van de overdracht toegekend aan hem krachtens artikel 28 van hetzelfde decreet ;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt toegekend op grond van artikel 6 van hetzelfde decreet, wordt verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidieoverdracht wordt toegekend, berekend overeenkomstig artikel 28, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 3° het globale volume van de referentiefunctie dat de werkgever krachtens de artikelen 14 en 27 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 verplicht is te behouden, is gelijk aan het volume van de referentiefunctie, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2. In afwijking van paragraaf 2, 1°, wanneer de puntenoverdracht op grond waarvan de werkgever de toepassing van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 vraagt, geacht wordt in werking te zijn getreden op 30 september 2021 ingevolge artikel 19, § 1, tweede lid, is het bedrag van de subsidieoverdracht toegekend op grond van artikel 28 gelijk aan het resultaat van het aantal punten dat geacht wordt te zijn overgedragen op 30 september 2021 ingevolge artikel 19, § 1, alinea 2 gedeeld door het aantal punten toegekend aan de overdragende werkgever op 30 september 2021 krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, vermenigvuldigd met het bedrag van de jaarlijkse subsidie die deze laatste geniet krachtens artikel 6, alinea 1, 1° van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van paragraaf 2, 2°, wordt, wanneer de beslissing om punten te ontvangen, die op 30 september 2021 van kracht is krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1, niet het minimumaantal voltijdse equivalenten vermeldt dat de overdragende werkgever in acht moet nemen, het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, verkregen door het aantal punten dat op 30 september 2021 door de overdragende werkgever aan de overdragende werkgever wordt overgedragen, te delen door het aantal voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt overgedragen krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt verkregen door het aantal punten dat de overdragende werkgever krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 op 30 september 2021 overdraagt aan de verkrijgende werkgever, te delen door het gemiddelde aantal punten per voltijdse werknemer dat de verkrijgende werkgever behaalt, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, 3° en 4°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van paragraaf 4, wanneer de overdragende werkgever geacht wordt punten te hebben overgedragen op 30 september 2021 in toepassing van artikel 19, § 1, tweede lid, stemt het gemiddeld aantal punten per voltijds equivalent gerealiseerd door de overdragende werkgever overeen met het gemiddeld aantal punten toegekend per voltijds equivalent gerealiseerd door de overdragende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 8, § 4, derde en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Voor de toepassing van de leden 4 en 5 mag het gemiddelde aantal punten per voltijdequivalent van de overdragende werkgever niet minder dan vijf bedragen.

In afwijking van paragraaf 1, 3°, wordt, wanneer de verkrijgerwerkgever geacht wordt punten te hebben overgedragen op 30 september 2021 in toepassing van artikel 19, § 1, tweede lid, de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid van de verkrijgerwerkgever, berekend overeenkomstig de artikelen 12 en 13, §§ 1 en 2, verhoogd met het minimumaantal voltijdse equivalenten waarvoor de overdracht van subsidie wordt toegekend overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. § 3. de beschikking tot ontvangst van de in paragraaf 1 bedoelde subsidieoverdracht en de in paragraaf 2 bedoelde wijzigingsbeschikking verliezen van rechtswege hun werking bij het verstrijken van de termijn waarvoor de op grond van artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 toegekende subsidieoverdracht wordt toegekend.

Art. 21.Het besluit tot toekenning van de overdracht van de subsidie van de overdragende werkgever, bedoeld in artikel 19, § 3, tweede lid, heeft de vorm van een besluit tot wijziging van het besluit tot toekenning van de subsidie van de overdragende werkgever, bedoeld in artikel 7.

Ingevolge lid 1 wordt het in artikel 7 bedoelde toekenningsbesluit van de overdragende werkgever met ingang van de inwerkingtreding van het overeenkomstig artikel 19, lid 3, vierde lid, vastgestelde besluit en voor de duur van de overgang als volgt gewijzigd : 1° het bedrag van de subsidie toegekend aan de overdragende werkgever krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt verminderd met het bedrag van de subsidie overgedragen aan de overnemende werkgever krachtens artikel 28 van hetzelfde decreet ;2° het minimumaantal werknemers voor wie de subsidie bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt toegekend, wordt verminderd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, voor wie de subsidieoverdracht wordt toegekend op grond van artikel 28. De wijzigingsbeslissing bedoeld in het eerste lid houdt op van rechtswege uitwerking te hebben bij het uitdoven van de toekenningsduur van de overdracht toegekend krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Onderafdeling 3 - Uitdoving van de overdracht van de subsidie

Art. 22.§ 1. De overdragende werkgever en de overnemende werkgever kunnen in onderlinge overeenstemming de overdracht van de tijdelijk toegekende subsidie beëindigen volgens de nadere regels bepaald in deze paragraaf.

De aanvraag betreffende het beëindigen van de overdracht van de subsidie wordt door de overdragende werkgever via zijn persoonlijke ruimte bij Forem ingediend. Binnen de tien dagen van de indiening van de aanvraag verzoekt Forem de overnemende werkgever op diens persoonlijke ruimte de aanvraag tot beëindiging van de overdracht van de sbsidie te beëindigen binnen een termijn van dertig dagen.

Als deze termijn bedoeld in lid 2 eenmaal verstreken is, wordt de aanvraag niet verder door Forem behandeld, die daar de werkgevers over inlicht.

Wanneer de aanvraag tot beëindiging van de overdracht van de subsidie door de overnemende werkgever bevestigd wordt binnen de termijn bedoeld in lid 2, maakt Forem het volledige dossier samen met een voorstel tot beslissingen aan de Minister of diens afgevaardigde over.

De Minister of diens afgevaardigde neemt een beslissing tot beëindiging van de toekenning van de subsidie-overdracht tussen de overdragende en overnemende werkgever.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

De beslissing tot beëindiging van de overdracht treedt in werking de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de overnemende werkgever de aanvraag tot beëindiging van de overdracht, ingediend door de overdragende werkgever, bevestigt. § 2. De overdragende werkgever kan, voor een onbepaalde duur, op ieder tijdstip, de overdracht van de tijdelijk toegekende subsidie beëindigen mits de indiening van een aanvraag via Forem op zijn persoonlijke ruimte. De overdragende werkgever licht de overnemende werkgever van zijn beslissing in.

Forem geeft kennis van de beslissing tot beëindiging van de overdracht van de subsidie aan de werkgever op hun persoonlijke ruimte, binnen de tien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag verstuurd door de overdragende werkgever.

De overdracht van de subsidie eindigt de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal in de loop waarvan Forem de volledige aanvraag verstuurd door de overdragende werkgever in ontvangst heeft genomen.

Art. 23.§ 1. De overdragende werkgever die een overdracht van een subsidie voor een onbepaalde duur wenst te hernieuwen dient via zijn persoonlijke ruimte een aanvraag in drie maanden voor afloop van de overdracht van de subsidie, middels een formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister bepaald worden, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem.

De aanvraag bedoeld in het eerste lid geeft de duur waarvoor de hernieuwing van de overdracht van de subsidie aangevraagd wordt, nader weer. § 2. Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing van de overdracht van de subsidie bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte verder aan te vullen.

Als de termijn bedoeld in het eerste lid eenmaal verstreken is, wordt de aanvraag tot overdracht van de subsidie, wanneer her dossier onvolledig blijft, niet meer verder behandeld. § 3. Onverminderd paragraaf 2, tweede lid, verzoekt Forem, wanneer de aanvraag bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, volledig is, de werkgever in wiens voordeel de overdracht van de subsidie overwogen wordt, via diens persoonlijke ruimte aan de hand van het formulier waarvan de inhoud en het model door de Minister bepaald worden, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op verzoek van Forem, de aanvraag tot hernieuwing van de overdracht van de in zijn voordeel toegekende subsidie binnen een termijn van dertig dagen te bevestigen.

Als deze termijn bedoeld in lid 1e eenmaal verstreken is, wordt de aanvraag niet verder behandeld. § 4. Wanneer de aanvraag tot hernieuwing van de overdracht door de werkgever in wiens voordeel de hernieuwing van de overdracht van de subsidie aangevraagd wordt, binnen de termijn bedoeld in paragraaf 3, lid 1, bevestigd wordt, gaat Forem na of de aanvraag ontvankelijk is.

De aanvraag is ontvankelijk wanneer: 1° de overnemende werkgever een werkgever is als bedoeld in artikel 2, § 1, 1° of 2°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;2° de overnemende werkgever de voorwaarden in acht neemt als vastgesteld in artikel 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;3° de overnemende werkgever dezelfde activiteiten van algemeen nut uitoefent als die waarvoor de overnemende werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. Is de aanvraag onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever via diens persoonlijke ruimte daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag. § 5. Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst bij Forem van de bevestiging van de overdracht van de subsidie van de werkgever in wiens voordeel de hernieuwing van de overdracht van de subsidie is aangevraagd.

De Minister of diens gemachtigde spreekt zich uit over de aanvraag tot hernieuwing van de overdracht van de subsidie binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige dossier, overgemaakt door Forem, en neemt een beslissing tot weigering of, bij toekenning, een beslissing tot hernieuwing van de beslissing tot toekenning van de overdracht van de subsidie voor de overdragende werkgever, een beslissing tot hernieuwing van de ontvangst van de overdracht van de subsidie voor de overnemende werkgever.

De hernieuwing van de overdracht van de subsidie wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden als die, bepaald voor de initiële overdracht van de subsidie. De beslissing tot toekenning van de overdracht van de subsidie en de beslissing tot toekenning van de ontvangst van de subsidie, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 17 tot 19 of 20 en 21, worden verlengd voor de duur waarvoor de hernieuwingsaanvraag is ingediend, overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid.

Forem geeft kennis van de dienovereenkomstige beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

De beslissingen tot hernieuwing bedoeld in het tweede lid treden in werking bij verstrijken van de beslissing tot toekenning van de overdracht van de subsidie en van de beslissing tot toekenning van de ontvangst van de overdracht waarvoor de hernieuwing van de overdracht van de subsidie wordt aangevraagd.

Art. 24.Bij verstrijken van de overdracht van de subsidie toegekend krachtens artikel 28 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt het globale referentietewerkstellingsvolume van de overdragende werkgever, berekend overeenkomstig artikel 14 van hetzelfde decreet, verhoogd met het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de overdracht van de uitgedoofde subsidie toegekend was.

De Minister neemt op voorstel van Forem een beslissing tot wijziging van de beslissing tot toekenning als bedoeld in artikel 7 van de werkgever bedoeld in het eerste lid.

Overeenkomstig het tweede lid wordt de beslissing tot toekenning als bedoeld in artikel 7 gewijzigd als volgt: het globale referentietewerkstellingsvolume die de werkgever dient na te leven bij uitdoving van de overdracht van de subsidie toegekend krachtens artikel 8 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt verhoogd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de overdracht van de subsidie toegekend was krachtens artikel 28 van hetzelfde decreet. Afdeling 5 - Lijst van de werknemers

Art. 25.De lijst van de werknemers als bedoeld in artikel 12 of 24 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 waarvoor de subsidie of de overdracht van de subsidie toegekend is krachtens respectievelijk de artikelen 6 of 21 wordt door Forem op de persoonlijke ruimtes ter beschikking gesteld van de werkgevers.

De lijst van de werknemers als bedoeld in het eerste lid neemt voor elke werkgever zijn identificatiegegevens op, zijn regeling ter zake van zijn arbeidsovereenkomst, de aanvangsdatum van zijn tewerkstelling en de vestigingseenheid waar hij tewerk is gesteld. Wanneer een werknemer tewerk wordt gesteld in meerdere vestigingseenheden, geeft de werkgever voor elke vestigingseenheid het percentage van de arbeidsregeling aan.

Art. 26.§ 1. Van rechtswege worden op 1 januari 2022 op de lijst werknemers bedoeld in artikel 25 vermeld, de werknemers die op 31 december 2021 door de werkgever tewerkgesteld waren: 1° in het kader van een beslissing tot toekenning van de steun ter bevordering van de werkgelegenheid genomen krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 of in het kader van een overdracht van punten voor de steun ter bevordering van de werkgelegenheid genomen krachtens artikel 22 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1;2° op betrekkingen die zijn toegewezen aan globale projecten in het kader van het gewestelijk beleid dat door het Waals Gewest wordt gefinancierd overeenkomstig artikel 43 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten;3° op betrekkingen die zijn toegewezen aan individuele en globale projecten in het kader van het gewestelijk beleid dat door het Waals Gewest wordt gefinancierd overeenkomstig de artikelen 79 tot 87 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten. § 2. Op de lijst der werknemers bedoeld in artikel 25 kunnen worden opgenomen, de werknemers in dienst genomen door de werkgever, vanaf 1 januari 2021 die voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 12, derde lid, of 24, derde lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

De inschrijving als bedoeld in het eerste lid wordt door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte verricht, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de indienstneming van de werkgever die op de lijst als bedoeld in § 1 is ingeschreven. Zoniet kan de werknemer niet op de lijst als bedoeld in § 1 ingeschreven zijn.

Bij de inschrijving als bedoeld in het eerste lid, geeft de werkgever de identificatiegegevens van de werknemer op, zijn arbeidsregeling, de vestigingseenheid waarin hij tewerkgesteld is en de aanvangsdatum van de tewerkstelling. Wanneer een werknemer tewerk wordt gesteld in meerdere vestigingseenheden, geeft de werkgever voor elke vestigingseenheid het percentage van de arbeidsregeling aan.

Wanneer de inschrijving als bedoeld in het eerste lid verricht wordt binnen een termijn van één maand te rekenen van de indienstneming van de werknemer, wordt de werknemer geacht ingeschreven te zijn op de lijst bedoeld in § 1, te rekenen van zijn indienstneming. Zoniet wordt de werknemer, onverminderd het tweede lid, op de lijst als bedoeld in § 1 ingeschreven op de datum waarop de inschrijving wordt verricht.

Art. 27.Wanneer een werknemer die opgenomen is op de lijst van werknemers voor wie de subsidie toegekend wordt, niet meer met een arbeidsovereenkomst door de werkgever tewerk wordt gesteld, wordt hij te rekenen van het einde van zijn overeenkomst niet meer op deze lijst vermeld.

De werknemer als bedoeld in het eerste lid wordt door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte geschrapt.

Volgende informatie, opgenomen in de lijst van de werknemers als bedoeld in artikel 25, wordt door de werkgever aangepast, via zijn persoonlijke ruimte: -de arbeidsregeling van de werknemers van de lijst wanneer deze gewijzigd wordt, -het nummer van de vestiging waarin de werknemer tewerk wordt gesteld wanneer dit gewijzigd wordt.

Wanneer Forem op grond van de informatie uit de authentieke bronnen of medegedeeld ten gevolge van een controle als uitgevoerd of krachtens artikel 52 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, vaststelt dat de lijst van de werknemers als bedoeld in artikel 25 niet door de werkgever is aangepast, volgt een bijwerking door Forem met gevolg vanaf de datum waarop de gebeurtenis die de wijziging van de lijst noodzakelijk maakte, voorgevallen is. Afdeling 6 - Vereffening van de subsidie

Art. 28.De subsidie en de overgedragen subsidie als bedoeld in respectievelijk de artikelen 6 en 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 worden door Forem per kwartaalschijf vereffend, die overeenstemmen met 25% van het jaarlijks subsidiebedrag.

Elke kwartaalschijf wordt vooruitbetaald, uiterlijk de vijfentwintigste dag van de eerste maand van het kwartaal waarvoor de subsidie vereffend wordt.

Onverminderd het vierde lid worden, wanneer een overdracht in de loop van het jaar in werking treedt, het jaarlijks subsidiebedrag van de werkgever en de vereffening per kwartaalschijf aangepast aan de inwerkingtreding van de beslissing tot toekenning van de overdracht van de subsidie en van de beslissing tot toekenning van de ontvangst van de overdracht van de subsidie.

De overdracht van de subsidie als bedoeld in artikel 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, de overdracht van de subsidie toegekend krachtens artikel 28 van hetzelfde decreet uitgezonderd, wordt vereffend te rekenen van de datum van de eerste inschrijving van een werknemer op de lijst van de werknemers voor wie de overdracht van de subsidie wordt toegekend.

In afwijking van het eerste lid stemt het bedrag van de eerste schijf van de overgedragen subsidie als bedoeld in artikel 21, de subsidie toegekend krachtens artikel 28 van hetzelfde decreet uitgezonderd, overeen met vijfentwintig percent van het bedrag van de jaarlijkse subsidie vermenigvuldigd met een breukgetal waarvan: 1° de teller gelijk is aan het aantal dagen dat het kwartaal telt, verminderd met het aantal dagen dat reeds verstreken is tussen de eerste dag van het kwartaal en de datum te rekenen waarvan de eerste werknemer ingeschreven is op de lijst werknemers voor wie de overdracht van de subsidie wordt toegekend;2° de noemer gelijk is aan het aantal dat het betrokken kwartaal telt. In afwijking van het tweede lid wordt de eerste schijf van de subsidie door Forem vereffend binnen de dertig dagen volgend op de eerste inschrijving van een werknemer door de werkgever op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie wordt toegekend.

Voor de toepassing van het vierde lid gaat het bedrag van de overdracht van de subsidie die overeenstemt met de periode tussen de inwerkingtreding van de overdracht van de subsidie en de datum van de eerste inschrijving van een werknemer op de lijst van de werknemers voor wie de overdracht van de subsidie wordt toegekend, definitief verloren.

De leden 4 tot 7 zijn niet van toepassing op de werkgever die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overdracht van de subsidie genieten van een beslissing tot toekenning van de subsidie krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. Afdeling 7 - Controle van de tewerkstellingsvolumes en van de

werkelijk gemaakte kosten

Art. 29.Voor elk kalenderjaar in de loop waarvan de werkgever de subsidie of de overdracht van de subsidie geniet als bedoeld in, respectievelijk, de artikelen 6 en 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, gaat Forem in de loop van het daarop volgende jaar na: 1° afhankelijk van de nadere regels bepaald in artikel 30, of het gemiddeld aantal werknemers, berekend in voltijdsequivalenten, opgenomen op lijst werknemers voor wie de subsidie of de overdracht van de subsidie toegekend worden, als vastgesteld overeenkomstig de artikelen 25 tot 27, minstens gelijk is aan het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie wordt toegekend krachtens de artikelen 11, 23, lid 2, en 28, § 2, lid 2, van hetzelfde decreet;2° afhankelijk van de nadere regels bepaald in de artikelen 32 en 33, of de werkgever het globale referentietewerkstellingsvolume in acht neemt als vastgesteld voor de werknemers die krachtens de artikelen 14, 26 en 27 van hetzelfde decreet de subsidie of de overdracht van de subsidie genieten;3° afhankelijk van de nadere regels als bepaald in de artikelen 34 en 35, of de daadwerkelijk gedragen kosten van de werknemer voor de tewerkstelling van de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie of de overdracht van de subsidie toegekend wordt overeenkomstig de artikelen 25 tot 27, hoger is dan het bedrag van de subsidie die de werkgever geniet krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en de overdracht van de subsidie die de werkgever geniet krachtens artikel 21 van hetzelfde decreet. Wanneer ten gevolge van de controles bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, zowel in het kader van de controle van de duurzame tewerkstelling als in het kader van de controle van het globale referentietewerkstellingsvolume een onterecht geïnde subsidie vastgesteld wordt, wordt enkel het hoogste onterecht bedrag door Forem teruggevorderd.

Onderafdeling 1 - Controle van de omvang van duurzame werkgelegenheid

Art. 30.Voor elk kalenderjaar waarin de werkgever de subsidie of de overdracht van de subsidie geniet op grond van artikel 6 of 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, gaat het Forem na of het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers, berekend in voltijdse equivalenten, die voorkomen op de lijst van werknemers voor wie de werkgever de subsidie of de overdracht van de subsidie geniet overeenkomstig de artikelen 25 tot en met 27, tijdens het betrokken jaar ten minste gelijk is aan het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdequivalenten, waarvoor de subsidie overeenkomstig de artikelen 6 en 21 van hetzelfde decreet wordt verleend, zoals vermeld in de beslissing tot verlening van de subsidie of de beslissing tot ontvangst van de subsidieoverdracht.

Wanneer het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdequivalenten, waarvoor de subsidie wordt verleend, in de loop van het jaar wordt gewijzigd, is het in acht te nemen minimumaantal werknemers voor het betrokken jaar gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdequivalenten, waarvoor de subsidie voor het betrokken jaar wordt verleend.

Uiterlijk op 15 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop de in lid 1 bedoelde controle betrekking heeft, stelt het Forem de werkgever in kennis van het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdequivalenten, dat voorkomt op de lijst van werknemers voor wie zijn subsidie wordt toegekend, voor het jaar waarop de in lid 1 bedoelde controle betrekking heeft, en, in voorkomend geval, van het bedrag van de door de werkgever onterecht ontvangen steun.

Onverminderd artikel 29, lid 2, en artikel 31, wordt het bedrag van de onterecht ontvangen steun door de Forem teruggevorderd overeenkomstig artikel 64.

Art. 31.§ 1. De Minister kan op gemotiveerd verzoek van de werkgever afwijken van de verplichting bedoeld in artikel 13, § 1, of artikel 25, § 1, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wanneer de niet-naleving van deze verplichting te wijten is aan de tijd die redelijkerwijs nodig is om te voorzien in de vervanging van één of meer werknemers die de onderneming definitief hebben verlaten.

Het verzoek om afwijking bedoeld in artikel 1 wordt door de werkgever via diens persoonlijke ruimte bij Forem ingediend middels het formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister bepaald worden, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem. Het verzoek om afwijking wordt binnen 30 dagen na de in artikel 30, lid 3, bedoelde mededeling ingediend.

Het verzoek bevat alle elementen die de werkgever nuttig acht om aan te tonen dat de niet-naleving van de verplichting bedoeld in artikel 13, § 1, of artikel 25, § 1, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 haar oorsprong vindt in de periode die redelijkerwijs nodig is voor de vervanging van één of meer werknemers die de onderneming definitief hebben verlaten.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bedoeld in het eerste lid, bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte verder aan te vullen binnen een termijn van 30 dagen.

Indien het dossier van de werkgever na de in lid 2 genoemde termijn onvolledig blijft, sluit Forem de aanvraag zonder verder gevolg af en stelt het de werkgever hiervan in kennis. § 2. Onverminderd paragraaf 1, vijfde lid, controleert Forem de ontvankelijkheid van het in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde verzoek wanneer dit volledig is. Het verzoek is ontvankelijk wanneer het door de werkgever binnen de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde termijn wordt ingediend.

In het verzoek onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever via diens persoonlijke ruimte daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag. § 3. Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

Het verzoek om afwijking wordt ingewilligd of afgewezen aan de hand van de volgende criteria: 1° de niet-naleving van de verplichting bedoeld in artikel 13, eerste lid, of in artikel 25, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, is voornamelijk te wijten aan de tijd die redelijkerwijs nodig is om te voorzien in de vervanging van een werknemer die de onderneming definitief hebben verlaten;2° de nabijheid tussen het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie wordt toegekend en de waarde van de variabele D, bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, die wordt gebruikt om het bedrag van de subsidie te bepalen die aan de werkgever wordt toegekend krachtens artikel 6. Voor de toepassing van het tweede lid, 1°, wordt een periode van 6 maanden beschouwd als de maximale periode die redelijkerwijs nodig is om een werknemer die de onderneming definitief heeft verlaten, te vervangen.

De in lid 3 bedoelde periode van 6 maanden wordt met 2 maanden verlengd wanneer zij de maanden juli en augustus omvat.

De minister of diens afgevaardigde neemt een beslissing tot inwilliging of afwijzing van het verzoek om vrijstelling van de verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, of artikel 25, eerste lid, binnen tien dagen na ontvangst van het volledige door de Forem toegezonden dossier.

Indien de afwijking wordt toegestaan, komt de ten gevolge van de overeenkomstig artikel 30 verrichte controle vastgestelde onverschuldigde betaling te vervallen. Indien de afwijking gedeeltelijk wordt toegestaan, wordt in de in lid 5 bedoelde beslissing het terug te vorderen bedrag van het onverschuldigd betaalde vastgesteld.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

Onderafdeling 2 - Controle op de totale omvang van de werkgelegenheid

Art. 32.§ 1. Voor elk kalenderjaar tijdens hetwelk de werkgever de subsidie of de overdracht van de subsidie op grond van artikel 6 of 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 geniet, gaat het Forem na of de werkgever zijn verplichting nakomt om het globale volume van de referentiewerkgelegenheid te behouden.

Het totale arbeidsvolume van de werkgever tijdens het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, wordt bepaald door rekening te houden met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in de RSZ-categorieën, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en overeenkomstig de procedures bepaald in artikel 12, 1° tot 4°.

Het in lid 2 bedoelde totale aantal werknemers is gelijk aan het gemiddelde aantal werknemers dat de werkgever tijdens het bij de controle betrokken jaar in dienst heeft, berekend in voltijdequivalenten overeenkomstig lid 2.

Voor de toepassing van dit artikel is bij aanpassing van de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid in de loop van het jaar, naar aanleiding van de inwerkingtreding of de beëindiging van een overdracht van een subsidie of in toepassing van artikel 56 of 57, de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid voor het betrokken jaar gelijk aan de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid, gemiddeld over het betrokken jaar. § 2. Een eerste verificatie wordt uitgevoerd in juli van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de handhaving van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid betrekking heeft.

Voor de toepassing van lid 1 worden voor de vaststelling van de totale omvang van de werkgelegenheid van de werkgever in het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, de gegevens in aanmerking genomen die door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn vastgesteld op 30 juni van het jaar volgende op het kalenderjaar waarop de controle van de naleving van de handhaving van de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid betrekking heeft.

Forem stelt de werkgever uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, in kennis van de totale omvang van de tewerkstelling van de werkgever gedurende het jaar waarop de controle betrekking heeft, door Forem vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, tweede en derde lid. § 3. Indien de gegevens betreffende het beroep van de werknemer van een werkgever niet beschikbaar zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en op voorwaarde dat ze een weerslag hebben op de globale omvang van de tewerkstelling, kunnen ze in aanmerking worden genomen, bij beslissing van de Forem, door middel van een verzoek dat door de werkgever, via zijn persoonlijke ruimte, wordt ingediend door middel van een formulier waarvan het model en de inhoud worden bepaald door de Minister, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van de Forem.

De aanvraag wordt ingediend tussen 15 juli en 30 september van het jaar volgend op het jaar waarop de controle van de naleving van het algemene referentievolume van de werkgever betrekking heeft.

Het Forem deelt zijn beslissing, over de persoonlijke ruimte van de werkgever, binnen dertig dagen na het verzoek mee. § 4. De eindcontrole van de verplichting tot behoud van het globaal volume van de werkgelegenheid wordt uitgevoerd door de Forem, overeenkomstig § 1, tweede en derde lid, op basis van de gegevens die door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden vastgesteld op 30 september van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de naleving van het behoud van het globaal volume van de referentiewerkgelegenheid betrekking heeft, rekening houdend, in voorkomend geval, met de beslissing bedoeld in § 3, derde lid.

Het Forem stelt de werkgever uiterlijk op 31 oktober van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, in kennis van het eindresultaat van de totale omvang van de werkgelegenheid van de werkgever gedurende het jaar waarop de controle betrekking heeft, zoals vastgesteld door het Forem overeenkomstig lid 1, alsmede, in voorkomend geval, van het bedrag van de onterecht ontvangen steun.

Art. 33.Onverminderd de artikelen 29, tweede lid, en 55 en de artikelen 14, § 1, tweede lid, en 26, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt, wanneer de totale tewerkstellingsomvang van het beschouwde jaar lager is dan de totale tewerkstellingsreferentieomvang, de subsidie van de werkgever door het Forem teruggevorderd, overeenkomstig artikel 64, in de mate van de niet-naleving van zijn totale tewerkstellingsreferentieomvang.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totale referentievolume verminderd met de tolerantiedrempel die van toepassing is op de werkgever overeenkomstig artikel 14, § 1, tweede lid, of artikel 26, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4. Afdeling 3 - Controle van de werkelijk gemaakte kosten

Art. 34.Onder werkelijk door de werkgever gedragen kosten in de zin van artikel 31 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 worden verstaan alle uitgaven van de onderneming voor de bezetting van de werknemers die zijn opgenomen in de lijst van werknemers bedoeld in de artikelen 25 tot en met 27, die omvatten : 1° de bruto-bezoldiging van de werknemer voor de daadwerkelijke arbeidsprestaties en de bij wet gelijkgestelde prestaties, na aftrek van terugbetalingen van derden ;2° de vakantiegelden die wettelijk verschuldigd zijn voor die prestaties ;3° de eindejaarspremie;4° de werkgeverslasten inzake sociale zekerheid en de specifieke bijdragen, na aftrek van de verminderingen of vrijstellingen van werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid die de onderneming geniet;5° de vervoerskosten voor woon-werkverplaatsingen;6° de kosten van het sociaal secretariaat;7° de kosten voor arbeidsgeneeskunde en de premies gestort in het kader van de arbeidsongevallenverzekering krachtens de wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de arbeidsongevallen;8° de werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques. Uitgesloten worden de vergoedingen, het bedrag van de voordelen in natura, de terugbetaling van kosten gemaakt door werknemer voor rekening van de werkgever, schenkingen en giften.

Art. 35.§ 1. Forem gaat voor elk kalenderjaar tijdens hetwelk de werkgever de subsidie of de overdracht van subsidie op grond van artikel 6 of 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 geniet, na of het bedrag van de subsidie of de overdracht van subsidie die hij heeft genoten, niet hoger is dan de kosten die de werkgever tijdens het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, daadwerkelijk heeft gedragen voor de werknemers voor wie de subsidie of de overdracht van subsidie wordt verleend, zoals vermeld op de lijst van werknemers bedoeld in de artikelen 25 tot 27.

De werkelijk door de werkgever gedragen kosten voor de werknemers van de in de artikelen 25 tot en met 27 bedoelde lijst van werknemers worden berekend op basis van de gegevens in de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende de werknemers van de lijst van werknemers voor wie de subsidie of de overdracht van subsidie wordt verleend. § 2. Een eerste controle van de werkelijk door de werkgever gedragen kosten wordt door Forem, overeenkomstig lid 1, als volgt uitgevoerd: 1° de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1°, 3° en 4°, worden bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;2° de uitgave, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 2°, wordt vastgesteld : a) voor een arbeider, tot 10,27% van het bedrag van de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1° en 3°, zoals bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;b) voor een werknemer, tot 15,34 % van het bedrag van de uitgaven bedoeld in artikel 34, leden 1° en 3°, zoals bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;3° de kosten bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6° en 7°, worden vastgesteld volgens de volgende forfaitaire bedragen: a.voor de in artikel 34, lid 1, punt 6, bedoelde uitgaven, het bedrag van het forfaitaire bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde aantal werknemers op de lijst van werknemers voor wie de subsidie of de overdracht van subsidie is toegekend, gedurende het betrokken kalenderjaar, vermenigvuldigd met 340 EUR ; b. voor de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 7°, het bedrag van het forfaitair bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde aantal werknemers die voorkomen op de lijst van werknemers voor wie de toelage of de overheveling van de toelage is toegekend, gedurende het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, vermenigvuldigd met 175 EUR. § 3. Wanneer de som van de uitgaven bedoeld in paragraaf 2 gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van de subsidie die de werkgever voor het betrokken jaar heeft ontvangen, deelt de Forem de werkgever uiterlijk op 15 juli op zijn persoonlijke ruimte mee dat er geen onverschuldigde betaling is verricht naar aanleiding van de controle van de kosten die hij daadwerkelijk heeft gemaakt. § 4. Wanneer de som van de in lid 2 bedoelde uitgaven lager is dan het bedrag van de subsidie die de werkgever voor het betrokken jaar heeft ontvangen, stelt Forem de werkgever uiterlijk op 15 juli van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, via zijn persoonlijke ruimte in kennis van het resultaat van de eerste controle die het heeft verricht en verzoekt het de werkgever om hem via zijn persoonlijke ruimte het volgende mee te delen: 1° de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° en 8°, die hij effectief heeft gedaan voor de werknemers die voorkomen op de lijst van werknemers, bedoeld in de artikelen 25 tot 27, voor wie de werkgever de subsidie bedoeld in artikel 6 of 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 geniet.2° de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6° en 7°, die werkelijk door de werkgever worden gedaan voor de werknemers die voorkomen op de lijst van werknemers voor wie hij de subsidie bedoeld in artikel 6 of 21 van hetzelfde besluit ontvangt, wanneer zij het forfaitair bedrag vastgesteld overeenkomstig het paragraaf 2, 3°, overschrijden. De in het eerste lid bedoelde uitgaven worden door de werkgever, via zijn persoonlijke ruimte, ingevoerd door middel van het formulier waarvan de inhoud en het model door de Minister, overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem, worden vastgesteld, uiterlijk op 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop de controle betrekking heeft. Zo niet, dan worden de uitgaven niet in aanmerking genomen voor de controle van de werkelijk door de werkgever gedragen kosten.

De werkgever is verplicht het bewijs van de gedeclareerde kosten te leveren. § 5. Uiterlijk op 30 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarop de controle betrekking heeft, stelt Forem de in paragraaf 1 bedoelde werkgever op zijn persoonlijke ruimte in kennis van het eindresultaat van de controle van de kosten die hij voor het betrokken jaar daadwerkelijk heeft gedragen voor de werknemers voor wie hij de subsidie of de overdracht van subsidie op grond van artikel 6 of 21 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 ontvangt, alsook, in voorkomend geval, van het bedrag van de door de werkgever onterecht ontvangen steun.

De definitieve controle van de werkelijk door de werkgever gedragen kosten wordt door Forem, overeenkomstig lid 1, als volgt uitgevoerd: 1° de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1°, 3° en 4°, worden bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 september van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;2° de uitgave, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 2°, wordt vastgesteld : a) voor een arbeider, tot 10,27% van het bedrag van de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1° en 3°, zoals bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 september van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;b) voor een werknemer, tot 15,34 % van het bedrag van de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1° en 3°, zoals bepaald op basis van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 september van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de controle van de werkelijk gemaakte kosten betrekking heeft;3° de uitgaven, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6° en 7° : a) worden vastgesteld overeenkomstig de forfaitaire bedragen bedoeld in paragraaf 2, 3°, b) of, in voorkomend geval, op basis van de door de werkgever overeenkomstig paragraaf 4 meegedeelde kosten die door Forem gevalideerd zijn, wanneer de werkelijk gemaakte kosten voor alle werknemers op de in de artikelen 25 tot 27 bedoelde lijst het bedrag van de in paragraaf 2, 3°, bedoelde forfaitaire bedragen overschrijden;4° de uitgaven bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° en 8°, meegedeeld door de werkgever overeenkomstig paragraaf 4, die door het Forem zijn gevalideerd. Het bedrag van de onterecht ontvangen subsidie wordt door de Forem teruggevorderd overeenkomstig artikel 64. HOOFDSTUK 3 - Subsidie voor het scheppen van banen die in prioritaire maatschappelijke behoeftes voorzien Afdeling 1 - Nadere toekenningsregels

Onderafdeling 1 - Oproep tot het indienen van projecten

Art. 36.Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen kan de Minister, bij ministerieel besluit dat vooraf door de Regering wordt goedgekeurd, oproepen tot het indienen van projecten organiseren met het oog op de toekenning van de subsidie bedoeld in artikel 33 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden.

De bedragen die worden teruggevorderd van de subsidies toegekend krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, worden bij voorrang opnieuw toegewezen voor de organisatie van oproepen tot het indienen van projecten, zoals bedoeld in lid 1, voor de activiteitensectoren waarvan de teruggevorderde middelen afkomstig zijn, namelijk de overheidssector, de onderwijssector, de non-profitsector waarvan de activiteiten onder de regionale bevoegdheden vallen of de non-profitsector waarvan de activiteiten onder de communautaire bevoegdheden vallen.

De banen waarvoor de subsidie bedoeld in artikel 33 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt toegekend, hebben tot doel tegemoet te komen aan prioritaire maatschappelijke behoeften waarin binnen het Franse taalgebied onvoldoende wordt voorzien. Er wordt een specifieke oproep tot het indienen van projecten georganiseerd voor elke prioritaire maatschappelijke behoefte waarvoor de in artikel 33 van hetzelfde decreet bedoelde subsidie wordt overwogen.

Het interministerieel comité bedoeld in artikel 48 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 brengt advies uit over elke oproep tot het indienen van projecten, voorafgaand aan de goedkeuring door de Regering van het ministerieel besluit bedoeld in het eerste lid.

Art. 37.De Economische, sociale en milieuraad van Wallonië en de Waalse Vereniging van steden en gemeenten worden elk jaar door de Minister uitgenodigd om vóór 30 juni een advies in te dienen over de prioritaire maatschappelijke behoeften waarin onvoldoende wordt voorzien en die beantwoord zouden moeten worden via de in artikel 36 bedoelde oproepen tot het indienen van projecten.

Art. 38.Voor elk oproep tot het indienen van projecten wordt in het in artikel 36, lid1, bedoelde ministeriële besluit het volgende vastgesteld: 1° het totale bedrag toegekend aan de oproep tot het indienen van projecten;2° de prioritaire maatschappelijke behoefte waarvoor de in artikel 33 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 bedoelde subsidie wordt verleend;3° het bedrag per voltijdsequivalent waarvoor de in artikel 33 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 bedoelde subsidie wordt verleend;4° de ontvankelijkheidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de toekenning van de subsidie die aan het einde van de oproep tot het indienen van projecten wordt toegekend, met inachtneming van de minimale ontvankelijkheidsvoorwaarden bepaald in artikel 34 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;5° de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie in het kader van de oproep tot het indienen van projecten;6° wanneer het budget voor het oproep tot het indienen van projecten niet garandeert dat de subsidie zal worden toegekend aan alle werkgevers die aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en voorwaarden om in aanmerking te komen van de oproep tot het indienen van projecten kunnen voldoen, de selectiecriteria voor de projecten waarvoor de subsidie wordt toegekend en de samenstelling van de selectiecommissie bedoeld in artikel 39, § 4;7° het maximumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de subsidie kan worden verleend aan éénzelfde werkgever, in het kader van de oproep tot het indienen van projecten;8° de datum met ingang waarvan subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten, alsook de periode waarin de aanvragen kunnen worden ingediend;9° de periode, bepaald of onbepaald, waarin de subsidie wordt verleend. Voor de toepassing van lid 1, 5°, wordt onder ontvankelijkheidsvoorwaarden verstaan de voorwaarden die waarborgen dat de arbeidsplaats waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, beantwoordt aan de prioritaire maatschappelijke behoefte waarop de oproep tot het indienen van projecten is gericht.

Voor de toepassing van lid 1, 6°, wordt onder selectiecriteria verstaan de criteria op basis waarvan de subsidieaanvragen ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten, die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in lid 1, 4° en 5°, worden gerangschikt.

Art. 39.§ 1. De oproep tot het indienen van projecten bedoeld in artikel 38 wordt georganiseerd door de Forem en gepubliceerd op zijn website vanaf de datum en voor de duur bedoeld in artikel 38, eerste lid, 8°.

Vanaf de publicatie van de oproep tot het indienen van projecten en voor de duur van de oproep tot het indienen van projecten, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 8°, kan de werkgever, bedoeld in artikel 2, § 1, 1° of 2°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, via zijn persoonlijke ruimte een subsidieaanvraag indienen door middel van het formulier, waarvan het model en de inhoud worden bepaald door de Minister, met inachtneming van artikel 5 van hetzelfde decreet, op voorstel van de Forem.

Binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek bevestigt de Forem de ontvangst van het verzoek en vermeldt of het dossier volledig is en, bij gebreke daarvan, nodigt de werkgever uit zijn verzoek binnen 30 dagen aan te vullen.

Indien het dossier na de in lid 3 genoemde termijn onvolledig blijft, wordt het verzoek zonder gevolg geklasseerd. § 2. Onverminderd paragraaf 1, lid 4, wanneer het in paragraaf 1, lid 1, bedoelde verzoek volledig is, gaat de Forem na of het ontvankelijk is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer zij voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 4°.

In geval van niet-ontvankelijkheid brengt de Forem de werkgever op de hoogte daarvan, en klasseert het verzoek zonder gevolg. § 3. Wanneer het budget voor het oproep tot het indienen van projecten niet garandeert dat de subsidie zal worden toegekend aan alle werkgevers die aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en voorwaarden om in aanmerking te komen van de oproep tot het indienen van projecten kunnen voldoen, behandelt de Forem elke aanvraag die ontvankelijk wordt geacht overeenkomstig paragraaf 2 en maakt het volledige dossier alsook een beslissingsvoorstel aan de Minister of zijn afgevaardigde over.

De Minister of zijn afgevaardigde neemt een beslissing over de toekenning van de subsidie, overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in het ministerieel besluit bedoeld in artikel 36, eerste lid, voor elke subsidieaanvraag die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten.

De Minister of zijn afgevaardigde neemt een beslissing tot weigering van de subsidie voor elke aanvraag die niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten.

De Forem deelt zijn beslissing aan de werkgever mee, op zijn persoonlijke ruimte, binnen vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing. § 4. Wanneer het budget voor het oproep tot het indienen van projecten niet garandeert dat de subsidie zal worden toegekend aan alle werkgevers die aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en voorwaarden om in aanmerking te komen van de oproep tot het indienen van projecten kunnen voldoen, behandelt de Forem elke aanvraag die ontvankelijk wordt geacht overeenkomstig paragraaf 2 en maakt aan het einde van de looptijd van de oproep tot het indienen van projecten bedoeld in artikel 38, eerste lid, 8°, alle dossiers aan een selectiecomité over.

De samenstelling van het in lid 1 bedoelde selectiecomité wordt bepaald bij het in artikel 36, lid 1, bedoelde ministeriële besluit.

Het selectiecomité bestaat ten minste uit: 1° een vertegenwoordiger van de Minister van tewerkstelling;2° een vertegenwoordiger van de minister(s) die verantwoordelijk is/zijn voor de activiteiten waarop de prioritaire maatschappelijke behoefte betrekking heeft, waarop de oproep tot het indienen van projecten gericht is;3° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst belast met tewerkstelling;4° een vertegenwoordiger van de Forem. De Forem is belast met het secretariaat van het selectiecomité.

Het selectiecomité heeft tot taak de Minister van Tewerkstelling een rangschikking voor te stellen, voor advies, van alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten, op basis van de selectiecriteria bedoeld in artikel 38, lid 1, 6°.

Op grond van het advies van het selectiecomité maakt de Forem aan de Minister of zijn afgevaardigde het volledige dossier over, alsook, overeenkomstig het ministerieel besluit bedoeld in artikel 36, eerste lid, een beslissingsvoorstel, voor elke aanvraag ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten en die ontvankelijk is geacht overeenkomstig paragraaf 2.

Op basis van het advies van het selectiecomité neemt de Minister of zijn afgevaardigde een beslissing tot toekenning van de subsidie totdat het budget voor de oproep tot het indienen van projecten uitgeput is, overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in het ministerieel besluit bedoeld in artikel 36, eerste lid, voor de aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 5°, en die gerangschikt zijn in nuttige volgorde op grond van de selectiecriteria, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 6°.

De Minister of zijn afgevaardigde neemt een beslissing tot weigering van toekenning van de subsidieaanvraag ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten, indien de aanvraag niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden bepaald in de oproep tot het indienen van projecten, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 5°, of indien de aanvraag op basis van de selectiecriteria, bedoeld in artikel 38, eerste lid, 6°, niet in nuttige volgorde is gerangschikt.

De Forem deelt zijn beslissing aan de werkgever mee, op zijn persoonlijke ruimte, binnen vijf dagen na ontvangst van de ministeriële beslissing.

Art. 40.§ 1. de beslissing tot toekenning, bedoeld in artikel 39, § 3, tweede lid, of § 4, zesde lid, van de subsidie bedoeld in artikel 33 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, bepaalt: 1° Het bedrag van de toegekende subsidie, overeenkomstig het ministerieel besluit bedoeld in artikel 36, lid 1;2° het maximumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, waarvoor de subsidie kan worden toegekend, overeenkomstig het ministerieel besluit bedoeld in artikel 36, lid 1;3° het totale referentiewerkgelegenheidsvolume die de werkgever krachtens artikel 38 van hetzelfde decreet moet naleven, berekend overeenkomstig artikelen 44 en 45;4° de prioritaire maatschappelijke behoefte waaraan de gesubsidieerde betrekking voldoet;5° de duur van de toekenning van de subsidie; De beslissing tot toekenning bedoeld in lid 1 treedt in werking te rekenen van de kennisgeving ervan door Forem op de persoonlijke ruimte van de werkgever.

Wanneer de beslissing toegekend wordt voor een bepaalde duur, gaat de duur van de toekenning van de subsidie in op de datum van de eerste indienstneming van een niet werkende werkzoekende ingeschreven op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie toegekend wordt en eindigt van rechtswege bij verstrijken van de duur waarvoor de subsidie wordt toegekend zoals vastgesteld in de toekenningsbeslissing bedoeld in het eerste lid. § 2. Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de toekenningsbeslissing bedoeld in paragraaf 1 in werking treedt, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, geïndexeerd op jaarlijks 1 januari door vermednigvuldiging van het bedrag van de subsidie van het voorgaande jaar met de gemiddelde cijfers van het indexcijfer der consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het voorafgaande jaar, gedeeld door de gemiddelde cijfers van het indexcijfer van de consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het jaar dat aan het vorige jaar voorafgaat, waarbij het groeicijfer van het begrotingskrediet voor het jaar waarop de indexering van de subsidie berekend wordt, niet overschreden mag worden.

Onderafdeling 2 - Meerlingen

Art. 41.§ 1. De ouder(s) die meerlingen krijgt (krijgen) kunnen, door toedoen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan ze afhangen, een beslissing genieten tot toekenning, voor een maximumduur van drie jaar, van de subsidie als bedoeld in artikel 36 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

De aanvraag voor de toekenning van de subsidie als bedoeld in artikel 36 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, als bedoeld in lid 1, wordt ingediend door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die in zijn ambtsgebied te maken heeft met een geboortetoestand, via zijn persoonlijke ruimte, middels het formulier waarvan de inhoud en het model vastgesteld zijn door de Minister, met inachtneming van artikel 5 van hetzelfde decreet, op voorstel van Forem. De aanvraag omvat de namen, de voornamen, de geboortedata en de Rijksregisternummers van de kinderen die als meerlingen geboren zijn.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag, meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag verder aan te vullen.

Als de termijn bedoeld in het derde lid eenmaal verstreken is, wordt de aanvraag, wanneer het dossier onvolledig blijft, niet meer verder behandeld. § 2. Wanneer de aanvraag bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, volledig is, gaat Forem na of de aanvraag ontvankelijk is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer hij is ingediend binnen de 6 maanden na het voorvallen van een meervoudige geboren binnen het ambtsgebied van het OCMW. Is de aanvraag onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag. § 3. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

De Minister of diens gemachtigde neemt zijn beslissing tot toekenning of weigering van toekenning van de subsidie binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige dossier overgemaakt door Forem.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

De beslissing tot toekenning treedt in werking de dag van kennisgeving ervan.

Art. 42.In afwijking van artikel 41 neemt de Minister of diens gemachtigde, krachtens artikel 37 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem, een beslissing tot toekenning voor ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die een beslissing geniet tot toekenning van steun voor de bevordering van werkgelegenheid die van kracht is op 31 december 2021, krachtens artikel 15, § 4, eerste lid, 4°, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever op diens persoonlijke ruimte.

De beslissing tot toekenning van de subsidie bedoeld in het eerste lid treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 43.§ 1. Het bedrag van de meerlingensubsidie toegekend krachtens artikel 36 of 37 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt door de Minister vastgesteld.

De subsidie bedoeld in het eerste lid wordt toegekend voor de tewerkstelling van: auxilia1° een voltijdse kinderverzorger/ster en een halftijdse professionele assistent wanneer drie of vier kinderen geboren zijn over een periode van achttien maanden; 2° een voltijdse kinderverzorger/ster en een voltijdse professionele assistent wanneer meer dan vier kinderen geboren zijn over een periode van achttien maanden. De beslissing tot toekenning van de subsidie bedoeld in artikel 36 of 37 van het decreet stelt vast: 1° het bedrag van de overeenkomstig het eerste lid toegekende subsidie;2° het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie wordt toegekend, berekend overeenkomstig lid 2, 1° of 2° ;3° het globaal volume van de referentietewerkstelling die de werkgever moet in acht nemen krachtens artikel 38 van hetzelfde decreet, berekend overeenkomstig de artikelen 44 en 45;4° de functies als bedoeld het tweede lid voor welke de werkgever de subsidie krijgt;5° de vervaldatum van de duurtijd van de beslissing overeenkomstig lid 4. De beslissing tot toekenning eindigt wanneer het derde oudste kind van het gezin de leeftijd van drie jaar bereikt. § 2. Het bedrag van de meerlingensubsidie, vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, wordt op jaarlijks 1 januari geïndexeerd door het bedrag van de subsidie van het vorige jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde cijfers van het indexcijfer der consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het vorige jaar, gedeeld door de gemiddelde cijfers van het indexcijfer der consumptieprijzen, gezondheidsindex, van de maanden september en oktober van het jaar daarvoor, waarbij het groeipercentage van het begrotingskrediet met betrekking tot het jaar waarvoor de indexering van de subsidie berekend wordt, niet mag worden overschreden.

Sectie 2 - Totale omvang van de referentietewerkstelling

Art. 44.De referentiewerkgelegenheid, bedoeld in artikel 39 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt overeenkomstig artikel 45 berekend op basis van de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbare gegevens vastgesteld op de datum van indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, of 41, § 1, tweede lid, rekening houdend met alle werknemers die door de werkgever zijn aangegeven door middel van de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals bepaald in bijlage 2 van het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en volgens de nadere regels bedoeld in 1° tot 4° van artikel 12.

Art. 45.Het globaal volume van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever als begunstigde van de subsidie als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 in acht dient te nemen, is gelijk aan de som van het referentiepersoneelsbestand als vastgesteld overeenkomstig het tweede of het derde lid, en van het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie krachtens artikel 32 van hetzelfde decreet aan de werkgever wordt toegekend.

De referentiewerkgelegenheid, als bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan het gemiddeld jaarlijks aantal werknemers, door de werkgever tewerkgesteld tijdens de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal voorafgaand aan de indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, of 41, § 1, tweede lid, berekend in voltijdsequivalenten overeenkomstig artikel 44.

In afwijking van het tweede lid is, wanneer de werkgever bij de indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, of 41, § 1, tweede lid, sinds minder dan 12 maanden bestaat, het referentiepersoneelsbestand gelijk aan de som van het gemiddeld aantal werknemers, tewerkgesteld door de werkgever voor elk kwartaal dat zich bevindt tussen het eerste kwartaal te rekenen waarvan de werkgever een werknemer tewerkstelt en het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal dat voorafgaat aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, of 41, § 1, tweede lid, gedeeld door het aantal kwartalen waarin de werkgever de werknemers tewerkgesteld heeft tussen het eerste kwartaal in de loop waarvan de werkgever een werknemer tewerkstelt en het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal dat voorafgaat aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, of 41, § 1, tweede lid. Afdeling 3 - Lijst van de werknemers

Art. 46.§ 1. De werkgever die de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 neemt een aantal niet-werkende werkzoekenden in dienst, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, die overeenstemmen met de beslissing tot toekenning van de subsidie, aan de hand van een arbeidsovereenkomst, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie.

De termijn bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op acht maanden wanneer de maanden juli en augustus daarin vallen.

Bij gebreke van indienstneming binnen de termijn bedoeld in het eerste lid gaat de subsidie definitief verloren in de juiste verhouding tot het aandeel van de niet-inachtneming van de verplichting van lid 1.

De niet-werkende werkzoekenden als bedoeld in het eerste lid worden door de werkgever overeenkomstig artikel 47 op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie als bedoeld in artikel 32 hem wordt toegekend, ingeschreven.

Art. 47.§ 1. Voor elke beslissing tot toekenning van de subsidie toegekend krachtens artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 stelt Forem de werkgever op diens persoonlijke ruimte een eigen lijst werknemers ter beschikking voor wie de subsidie wordt toegekend.

De lijst van de werknemers als bedoeld in het eerste lid neemt voor elke werkgever zijn identificatiegegevens op, zijn regeling ter zake van zijn arbeidsovereenkomst, de aanvangsdatum van zijn tewerkstelling en de vestigingseenheid waar hij tewerk is gesteld. Wanneer een werknemer tewerk wordt gesteld in meerdere vestigingseenheden, geeft de werkgever voor elke vestigingseenheid het percentage van de arbeidsregeling aan. § 2. Dor de werkgever kan, via zijn persoonlijke ruimte, op de lijst werknemers als bedoeld in het eerste lid, de werknemer, door de werkgever in dienst genomen, worden ingeschreven vanaf de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie toegekend krachtens artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorwaarde dat deze een niet-werkende werkzoekende is daags voor zijn indienstneming.

De inschrijving als bedoeld in het tweede lid wordt door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte verricht, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de indienstneming van de werkgever die op de lijst als bedoeld in § 1 is ingeschreven. Zoniet kan de werknemer niet op de lijst als bedoeld in § 1 ingeschreven zijn.

Bij de inschrijving als bedoeld in het tweede lid, geeft de werkgever de identificatiegegevens van de werknemer op, zijn arbeidsregeling, de vestigingseenheid waarin hij tewerkgesteld is en de aanvangsdatum van de tewerkstelling. Wanneer een werknemer tewerk wordt gesteld in meerdere vestigingseenheden, geeft de werkgever voor elke vestigingseenheid het percentage van de arbeidsregeling aan.

Wanneer de inschrijving als bedoeld in het tweede lid verricht wordt binnen een termijn van één maand te rekenen van de indienstneming van de werknemer, wordt de werknemer geacht ingeschreven te zijn op de lijst bedoeld in § 1, te rekenen van zijn indienstneming. Zoniet wordt de werknemer, onverminderd het tweede lid, op de lijst als bedoeld in § 1 ingeschreven op de datum waarop de inschrijving wordt verricht. § 3. Wanneer een werknemer die opgenomen is op de lijst van werknemers voor wie de subsidie toegekend wordt, niet meer door de werkgever tewerk wordt gesteld, wordt hij te rekenen van het einde van zijn tewerkstelling van deze lijst weggelaten.

De werknemer als bedoeld in het eerste lid wordt door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte geschrapt.

Volgende informatie, opgenomen in de lijst van de werknemers als bedoeld in paragraaf 2, wordt door de werkgever aangepast, via zijn persoonlijke ruimte: - de arbeidsregeling van de werknemers van de lijst wanneer deze gewijzigd wordt, - het nummer van de vestiging waarin de werknemer tewerk wordt gesteld wanneer dit gewijzigd wordt.

Wanneer Forem op grond van de informatie uit de authentieke bronnen of medegedeeld ten gevolge van een controle als uitgevoerd of krachtens artikel 52 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, vaststelt dat de lijst van de werknemers als bedoeld in paragraaf 2 niet door de werkgever is aangepast, volgt een bijwerking door Forem met gevolg vanaf de datum waarop de gebeurtenis die de wijziging van de lijst noodzakelijk maakte, voorgevallen is. Afdeling 4 - Vereffening

Art. 48.De subsidie bedoeld in artikel 32 wordt door Forem, per kwartaalschrijf die telkens overeenstemt met 25% van het bedrag van de jaarlijkse subsidie overeenstemt, vereffend vanaf de datum van de eerste inschrijving van een werknemer op de lijst van werknemers voor wie de subsidie toegekend wordt.

Elke kwartaalschrijf wordt voorafbetaald, uiterlijk de 25e dag van de eerste maand van het kwartaal waarvoor de subsidie vereffend wordt.

In afwijking van het eerste lid stemt het bedrag van de eerste schijf van de subsidie als bedoeld in artikel 32, overeen met vijfentwintig percent van het bedrag van de jaarlijkse subsidie vermenigvuldigd met een breukgetal waarvan: 1° de noemer gelijk is aan het aantal dagen dat het kwartaal telt, verminderd met het aantal dagen dat reeds verstreken is tussen de eerste dag van het kwartaal en de datum te rekenen waarvan de eerste werknemer ingeschreven is op de lijst werknemers voor wie de subsidie wordt toegekend;2° de noemer gelijk is aan het aantal dat het betrokken kwartaal telt. In afwijking van het eerste lid stemt het bedrag van de schijf voor het kwartaal in de loop waarvan de beslissing tot toekenning van de subsidie bedoeld in artikel 32 verstrijkt, wanneer de subsidie toegekend wordt krachtens artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, met een bepaalde duur, overeen met vijfentwintig percent van het bedrag van de jaarlijkse subsidie vermenigvuldigd met een breukgetal waarvan: 1° de teller gelijk is aan het aantal dagen die reeds verstreken zijn tussen de eerste dag van het kwartaal en de vervaldag van de beslissing tot toekenning van de subsidie als bedoeld in artikel 32;2° de noemer gelijk is aan het aantal dagen dat het betrokken kwartaal telt. In afwijking van lid 2 wordt de eerste schijf van de subsidie door Forem vereffend binnen de dertig dagen volgend op de eerste inschrijving van een werknemer door de werkgever op de lijst van de werkgevers waarvoor de subsidie toegekend wordt.

Wanneer de aanvangsdatum voor de tewerkstelling van de eerste werknemer ingeschreven op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie bedoeld in artikel 32 toegekend wordt, verschilt van de datum vanaf welke hij op deze lijst is ingeschreven, gaat het subsidiebedrag voor de periode tussen deze twee data definitief verloren. Afdeling 5 - Controle van de tewerkstellingsvolumes en de

daadwerkelijk gedragen kosten

Art. 49.Voor elk kalenderjaar in de loop van welke de werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 gaat Forem in de lopp van het daaropvolgend jaar na: 1° afhankelijk van de nadere regels bepaald in artikel 50, of het gemiddeld aantal werknemers, berekend in voltijdsequivalenten, opgenomen op de lijst werknemers voor welke de subsidie wordt toegekend, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 46 en 47, minstens gelijk aan het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor welke de subsidie bedoeld in artikel 32 toegekend wordt, vastgesteld in de beslissing tot toekenning bedoeld in artikel 40, § 1, eerste lid, 2°, of 43, § 1, derde lid, 2° ;2° afhankelijk van de nadere regels bepaald in de artikelen 51 en 52, of de werkgever het globale referentietewerkstellingsvolume in acht neemt dat de werkgever dient in acht te nemen krachtens artikel 38 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;3° afhankelijk van de nadere regels bepaald in de artikelen 53 en 54, of de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kostprijs voor de tewerkstelling van de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers voor welke de subsidie bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 toegekend wordt, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 46 en 47, gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van de subsidie die de werkgever krijgt overeenkomstig de beslissing tot toekenning als bedoeld in artikel 40, § 1, lid 1, 1°, of 43, § 1, lid 3, 1°. Wanneer ten gevolge van de controles als bedoeld in lid 1, 1° en 2°, een onterecht geïnde subsidie wordt vastgesteld, zowel in het kader van de controle van het duurzame tewerkstellingsvolume als in het kader van de controle van het globale referentietewerkstellingsvolume wordt enkel het hoogste onterecht betaalde bedrag door Forem teruggevorderd.

Wanneer een werkgever meerdere beslissingen tot toekenning van de subsidie bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4geniet, worden de controles bedoeld in lid 1 afzonderlijk uitgevoerd voor elke beslissing tot toekenning die de werkgever krijgt krachtens artikel 32 van hetzelfde decreet.

Onderafdeling 1 - Stijging van het referentiepersoneelsbestand

Art. 50.Voor elk kalenderjaar in de loop waarvan de werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, gaat Forem na of het gemiddeld jaarlijks aantal werknemers, berekend in voltijdsequivalenten, opgenomen op de lijst van de werknemers overeenkomstig de artikelen 46 en 47, voor welke de werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 202, minstens gelijk is aan het minimumaantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, voor wie de subsidie toegekend wordt, zoals vastgesteld in de beslissing tot toekenning als bedoeld in artikel 40, § 1, lid 1, 2°, of 43, § 1, lid 3, 2°.

Voor 15 september van het jaar volgend op het jaar waarop de controle bedoeld in lid 1 betrekking heeft, deelt Forem het jaarlijks gemiddeld aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, opgenomen op de lijst van de werknemers voor welke zijn subsidie wordt toegekend, aan de werkgever mee voor het jaar waarop de controle als bedoeld in lid 1 betrekking heeft en, in voorkomend geval, het bedrag dat de werkgever onterecht gekregen heeft.

Onverminderd artikel 49, tweede lid, wordt het bedrag van de onterecht geïnde steun door Forem teruggevorderd overeenkomstig artikel 64.

Onderafdeling 2 - Controle van het globaal tewerkstellingsvolume

Art. 51.§ 1. Voor elk kalenderjaar in de loop waarvan de werkgever de subsidie krijgt als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 gaat Forem na of de werkgever zijn verplichting in acht neemt tot instandhouding van het globale referentietewerkstellingsvolume.

Het globale tewerkstellingsvolume van de werkgever in de loop van het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft wordt vastgesteld rekening houdend met de gezamenlijke werknemers aangegeven door de werkgever middels de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in de RSZ-categorieën zoals bepaald in bijlage 2 bij het glossarium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en volgens de nadere regels bepaald in artikel 12, 1° tot 4°.

Het globale tewerkstellingsvolume als bedoeld in lid 2 is gelijk aan het gemiddeld aantal werknemers, tewerkgesteld door de werkgever in de loop van het jaar waarop de controle betrekking heeft, berekend als voltijdsequivalenten overeenkomstig lid 2.

Voor de toepassing van dit artikel is het globale referentietewerkstellingsvolume voor het betrokken jaar, wanneer het globale referentietewerkstellingsvolume in de loop van het jaar wordt aangepast, gelijk aan het gemiddelde globale referentietewerkstellingsvolume in de loop van het betrokken jaar. § 2. Er wordt een eerste verificatie uitgevoerd in de loop van de maand juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de inachtneming van het globale referentietewerkstellingsvolume betrekking heeft.

Voor de toepassing van lid 1 zijn de gegevens in overweging genomen om het globale volume van de tewerkstelling van de werkgever tijdens het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft vast te stellen, zijn deze welke door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn vastgesteld op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop de controle van de inachtneming van de instandhouding van het globale referentietewerkstellingsvolume betrekking heeft.

Forem geeft de werkgever uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft van het globale tewerkstellingsvolume van het jaar waarop de controle betrekking heeft, vastgesteld door Forem overeenkomstig paragraaf 1, leden 2 en 3. § 3. In de hypothese waarin een informatie met betrekking tot de tewerkstelling van een werknemer bij de werkgever niet beschikbaar is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en op voorwaarde dat dit van invloed is op het globale tewerkstellingsvolume, kan dit in overweging worden genomen bij beslissing van Forem, middels een aanvraag ingediend door de werkgever via het daartoe voorziene webportaal middels het formulier waarvan het model en inhoud door de Minister zijn bepaald, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem.

De aanvraag wordt ingediend tussen 15 juli en 30 september van het jaar volgend op het jaar waarop de controle op de inachtneming van de instandhouding van het globale referentietewerkstellingsvolume van de werkgever betrekking heeft.

Forem geeft binnen de tien dagen volgend op de aanvraag van de werkgever kennis van zijn beslissing aan de werkgever, via zijn persoonlijke ruimte. § 4. De definitieve controle op de verplichting van de instandhouding van het globale referentietewerkstellingsvolume wordt door Forem uitgevoerd, overeenkomstig paragraaf 1, leden 2 en 3, op grond van de gegevens vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de inachtneming van de instandhouding van het globale referentietewerkstellingsvolume betrekking heeft.

Forem geeft de werkgever uiterlijk voor 31 oktober van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, het definitieve resultaat van het globale tewerkstellingsvolume van de werkgever in de loop van het jaar waarop de controle betrekking heeft, vastgesteld door Forem overeenkomstig paragraaf 1, leden 2 en 3, evenals in voorkomend geval, het bedrag van de onterecht geïnde steun.

Art. 52.Onverminderd de artikelen 49, lid 2, en 55, en artikel 38, lid 2, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt de subsidie, wanneer het gecontroleerde globale tewerkstellingsvolume van het jaar lager is dan het globale referentietewerkstellingsvolume, door Forem in de juiste verhouding tot de niet-inachtneming van het globale referentietewerkstellingsvolume teruggevorderd overeenkomstig artikel 64.

Voor de toepassing van lid 1 wordt het globale referentievolume verminderd met een spelingsdrempel zoals die van toepassing op de werkgever overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Onderafdeling 3 - Controle van de daadwerkelijk gedragen kosten

Art. 53.Onder de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten in de zin van artikel 42 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt elke uitgave verstaan, uitgevoerd door de onderneming voor de tewerkstelling van de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers, bedoeld in de artikelen 46 en 47, omvattende: 1° de bruto-bezoldiging van de werknemer voor de daadwerkelijke arbeidsprestaties en de wettelijk daarmee gelijkgestelde prestaties, na aftrek van de terugbetalingen aan derden;2° de wettelijk op deze prestaties verschuldigde vakantiegelden;3° de einde jaarspremie;4° de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid en de specifieke bijdragen, na aftrek van de verminderingen of vrijstellingen van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid die de onderneming geniet;5° de vervoerskosten voor het woon-werk verkeer;6° de kosten inzake sociaal secretariaat;7° de kosten inzake arbeidsgeneeskunde en de premies gestort in het kader van de verzekering arbeidsongevallen krachtens de wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten inzake de arbeidsongevallen;8° het werkgeversaandeel in de maaltijdchèques. Uitgesloten worden de vergoedingen, het bedrag van de voordelen in natura, de terugbetaling van de kosten gemaakt door de werknemers in opdracht van de onderneming, de schenkingen en giften.

Art. 54.§ 1. Voor elk kalenderjaar in de loop waarvan de werkgever de subsidie krijgt krachtens artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 gaat Forem na of het bedrag van de subsidie die hij gekregen heeft niet hoger is dan de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kost voor de werknemers voor wie de subsidie toegekend wordt, in de loop van het betrokken kalenderjaar, zoals vastgesteld in de lijst van de werknemers bedoeld in de artikelen 46 en 47.

De daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten voor de werknemers uit de lijst van de werknemers als bedoeld in de artikelen 46 en 47 wordt berekend op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreffende de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers voor wie de subsidie wordt toegekend. § 2. Er wordt een eerste controle over de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten verricht door Forem, overeenkomstig paragraaf 1, als volgt: 1° de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, 3° en 4°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft;2° de uitgave bedoeld in artikel 53, lid 1, 2°, wordt vastgesteld: voor een arbeider, op 10,27% van het bedrag van de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, en 3°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft; voor een bediende, op 15,34% van het bedrag van de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, en 3°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft; 3° de uitgaven als bedoeld in artikel 53, lid 1, 6° en 7°, wordt vastgesteld volgens deze forfaits: Voor de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 6°, het bedrag van het forfait gelijk aan het gemiddeld aantal werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers voor welke de subsidie wordt toegekend, in de loop van betrokken kalenderjaar, vermenigvuldigd met 340 euro; Voor de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 7°, het bedrag van het forfait gelijk aan het gemiddeld aantal werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers voor welke de subsidie wordt toegekend, in de loop van betrokken kalenderjaar, vermenigvuldigd met 175 euro. § 3. Wanneer de som van de uitgaven bedoeld in paragraaf 2 gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van de subsidie geïnd door de werkgever voor het betrokken jaar, geeft Forem kennis tegen uiterlijk 15 juli, aan de werkgever op diens persoonlijke ruimte van de ontstentenis van onrechtmatige bedragen, bij hem vastgesteld ten gevolge van de kosten die hij daadwerkelijk gedragen heeft. § 4. Wanneer de som van de uitgaven bedoeld in paragraaf 2 lager is dan het bedrag van de subsidie geïnd door de werkgever voor het betrokken jaar, geeft Forem, tegen uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle betrekking heeft, kennis aan de werkgever, via diens persoonlijke ruimte, van het resultaat van de eerste controle die hij heeft uitgevoerd en verzoekt hij de werkgever om hem via zijn persoonlijke ruimte mede te delen: 1° de uitgaven bedoeld in artikel 53, eerste lid, 5° en 8°, die hij daadwerkelijk heeft gedragen voor de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers, bedoeld in de artikelen 46 en 47, voor welke de werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4;2° de uitgaven bedoeld in artikel 53, eerste lid, 6° en 7°, die de werkgever daadwerkelijk heeft gedragen voor de werknemers opgenomen op de lijst van de werknemers, voor welke de werkgever de subsidie geniet als bedoeld in artikel 32 van hetzelfde decreet wanneer ze hoger zijn dan het forfaitair bedrag vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, 3°. De uitgaven bedoeld in het eerste lid worden door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte ingediend middels een formulier waarvan de inhoud door de Minister is vastgesteld met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem, uiterlijk tegen 30 september van het jaar volgend op het jaar waarop de controle betrekking heeft. Zoniet wordt de uitgave niet in overweging genomen voor de controle van de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten.

De werkgever is ertoe gehouden het bewijs van de door hem ingeroepen uitgaven in te brengen. § 5. Tegen 30 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de controle betrekking heeft, geeft Forem kennis aan de werkgever bedoeld in het eerste lid, op diens persoonlijke ruimte, van het definitieve resultaat van de controle van de kosten die hij daadwerkelijk heeft gedragen voor het betrokken jaar voor de werknemers voor wie hij de subsidie krijgt krachtens artikel 32 en in voorkomend geval het bedrag van de onrechtmatig door de werkgever geïnde steun.

Er wordt een eerste controle over de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten verricht door Forem, overeenkomstig paragraaf 1, als volgt: 1° de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, 3° en 4°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft;2° de uitgave bedoeld in artikel 53, lid 1, 2°, wordt vastgesteld: voor een arbeider, op 10,27% van het bedrag van de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, en 3°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 september van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft; voor een bediende, op 15,34% van het bedrag van de uitgaven als bedoeld in artikel 53, eerste lid, 1°, en 3°, worden vastgesteld op grond van de gegevens van de multifunctionele aangifte bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vastgesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 30 september van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de controle van de daadwerkelijk gedragen kosten betrekking heeft; 3° de uitgaven bedoeld in artikel 53, lid 1, 6° en 7° : Worden vastgesteld volgens de forfaits bepaald in paragraaf 2, 3°, Of, in voorkomend geval, in functie van de uitgaven medegedeeld door de werkgever, overeenkomstig § 3, die door Forem bekrachtigd werd wanneer de daadwerkelijk door de gezamenlijke werknemers van de lijst bedoeld in de artikelen 46 en 47 gedragen kosten hoger is dan het bedrag van de forfaits bepaald in paragraaf 2, 3°, voor de gezamenlijke werknemers van de lijst bedoeld in de artikelen 46 en 47;4° de uitgaven bedoeld in artikel 53, eerste lid, 5° en 8°, medegedeeld door de werkgever, overeenkomstig paragraaf 4, bekrachtigd door Forem. De Dienst wordt gemachtigd om de onverschuldigd gestorte bedragen overeenkomstig artikel 64 terug te vorderen. HOOFDSTUK 4.- - Totaal volume van de referentiewerkgelegenheid : gemeenschappelijke bepalingen voor de subsidies toegekend op grond van de artikelen 6, 21 en 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 Afdeling 1 - Afwijking van verplichting om het totale volume van de

referentiewerkgelengheid te handhaven

Art. 55.§ 1. Indien de werkgever ten onrechte een bedrag ontvangt ten gevolge van de overeenkomstig de artikelen 32 en 33 of de artikelen 51 en 52 vastgestelde controle van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, kan de werkgever een met redenen omkleed verzoek indienen om te mogen afwijken van zijn verplichting het totale volume van de referentiewerkgelegenheid te handhaven.

De in paragraaf 1 bedoelde aanvraag wordt, binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld in artikel 32, § 4, tweede lid, of artikel 51, § 4, tweede lid, door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte ingediend door middel van een formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister worden vastgesteld, met inachtneming van artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en op voorstel van Forem.

De aanvraag moet alle elementen bevatten die de werkgever nuttig acht om aan te tonen dat de niet-naleving van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid hoofdzakelijk te wijten is aan : 1° een verlies van subsidie van de overheid ;2° een toevallige gebeurtenis;3° de tijd die redelijkerwijs nodig is om één of meerdere werknemers die de onderneming definitief hebben verlaten, te vervangen. Voor de toepassing van lid 3, 2°, het niet naleven van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, wanneer wordt aangetoond dat dit te wijten is aan het feit dat bij de vaststelling van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid van de werkgever, een afwezige werknemer en de werknemer die hem tijdens zijn afwezigheid vervangt, worden meegeteld.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde aanvraag bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte binnen een termijn van 30 dagen verder aan te vullen.

Als het dossier van de werkgever na afloop van de termijn bedoeld in lid 5, niet volledig is, geeft Forem geen enkel gevolg aan de aanvraag en licht de werkgever daarover in. § 2. Onverminderd paragraaf 1, zesde lid, controleert Forem de ontvankelijkheid van de in § 1, eerste lid, bedoelde aanvraag wanneer het volledig is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer ze door de werkgever binnen de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde termijn wordt ingediend.

Is de aanvraag onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever via diens persoonlijke ruimte daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag. § 3. Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

De afwijking wordt toegestaan wanneer de niet-naleving van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid te wijten is aan : 1° een verlies van subsidie van de overheid ;2° een toevallige gebeurtenis;3° de tijd die redelijkerwijs nodig is om één of meerdere werknemers die de onderneming definitief hebben verlaten, te vervangen. Voor de toepassing van lid 2, 3°, wordt een periode van 6 maanden beschouwd als de maximale periode die redelijkerwijs nodig is om een werknemer die de onderneming definitief heeft verlaten, te vervangen.

De in lid 3 bedoelde periode van 6 maanden wordt met 2 maanden verlengd indien zij de maanden juli en augustus omvat.

De Minister of haar afgevaardigde neemt een beslissing over de inwilliging of de afwijzing van een aanvraag tot vrijstelling van de verplichting bedoeld in artikel 14, lid 1, in artikel 26, lid 1 of in artikel 38, lid 1, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige, door Forem overgemaakte dossier.

In geval van toekenning komt elke ten gevolge van de overeenkomstig artikel 32 of 51 verrichte controle vastgestelde onverschuldigde betaling te vervallen. In geval van gedeeltelijke toekenning van de afwijking wordt in de in lid 5 bedoelde beslissing het terug te vorderen bedrag van het onverschuldigd betaalde vastgesteld.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing. Afdeling 2 - Wijziging van het totale volume van de

referentiewerkgelegenheid

Art. 56.§ 1. De werkgever die een subsidie ontvangt op grond van artikel 6, 21 of 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, kan via zijn persoonlijke ruimte een verzoek indienen om zijn totale volume van de referentiewerkgelegenheid, zoals vastgesteld in de toekenningsbeslissing waarover hij beschikt, te wijzigen in geval van splitsing of overdracht van zijn activiteiten of van een tak van zijn activiteiten naar een afzonderlijke juridische entiteit.

De aanvraag tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, bedoeld in het eerste lid, wordt door de werkgever via zijn persoonlijke ruimte ingediend door middel van het formulier waarvan het model en de inhoud worden bepaald door de Minister, overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op voorstel van Forem.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte binnen een termijn van 30 dagen verder aan te vullen.

Als het dossier van de werkgever na afloop van de termijn bedoeld in lid 3, niet volledig is, wordt de aanvraag zonder gevolg gerangschikt. § 2. Onverminderd paragraaf 1, vierde lid, controleert Forem de ontvankelijkheid van de in § 1, eerste lid, bedoelde aanvraag wanneer het volledig is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer : 1° de daling van het totale werkgelegenheidsvolume van de werkgever het gevolg is van een splitsing of overdracht van zijn activiteiten of een tak van zijn activiteiten aan een afzonderlijke juridische entiteit;2° de aanvraag door de werkgever ingediend wordt uiterlijk binnen de 6 maanden na de effectieve datum van de splitsing of overdracht van zijn activiteiten of van een tak van zijn activiteiten . Voor de toepassing van lid 1, 2°, begint de termijn van 6 maanden te lopen vanaf de datum waarop het totale volume van de referentiewerkgelegenheid kan worden geacht definitief te zijn vastgesteld op 1 januari 2022, wanneer de splitsing of de overdracht van activiteiten of van een bedrijfstak plaatsvindt vóór de definitieve vaststelling van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid die op 1 januari 2022 van toepassing is op de werkgever die een subsidie ontvangt op grond van artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 of een overdracht van subsidie op grond van artikel 28 van hetzelfde decreet. § 3. Is de aanvraag onontvankelijk, dan licht Forem de werkgever via diens persoonlijke ruimte daarover in en geeft geen enkel gevolg aan de aanvraag.

Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

De aanvraag tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt ingewilligd of afgewezen op grond van de volgende criteria: 1° de weerslag van de overdracht van de activiteiten op het behoud van de werkgelegenheid van de werknemers en het bestaan, in het kader van de splitsing of overdracht van de activiteiten of van een tak van de activiteiten, van een overname van het personeel;2° de aard van de overgedragen activiteiten en het bedrag van de subsidie die de werkgever krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 heeft genoten voor de tewerkstelling van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de activiteiten waarop de splitsing of overdracht van de activiteiten of een tak van de activiteiten van de werkgever betrekking heeft. Indien de in § 1, tweede lid, bedoelde aanvraag wordt ingewilligd, neemt de Minister of diens gemachtigde een beslissing tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige, door Forem overgemaakte dossier.

Bij toepassing van lid 4 wordt de inwilligingsbeslissing waarvan de werkgever geniet en waarvoor de aanvraag tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt ingediend, als volgt gewijzigd: het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt vastgesteld bij de in lid 4 bedoelde wijzigingsbeslissing, waarbij rekening wordt gehouden met de in lid 3 vastgestelde criteria.

In geval van weigering neemt de Minister of haar afgevaardigde een beslissing tot afwijzing van de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde aanvraag.

De in lid 4 bedoelde beslissing treedt in werking op de effectieve datum van de splitsing of overdracht van de activiteiten of van een tak van activiteiten.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing.

Art. 57.§ 1. Een werkgever die een subsidie ontvangt op grond van artikel 6, 21 of 32 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 kan een verzoek indienen om zijn totale volume van de referentiewerkgelegenheid te wijzigen indien hij gedurende twee opeenvolgende jaren overeenkomstig artikel 55, een afwijking van zijn verplichting om het totale referentievolume te handhaven krachtens artikel 14, § 3, derde lid, 1° of 2°, artikel 26, zesde lid, 1° of 2°, of artikel 39, vierde lid, 1° of 2°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

De aanvraag tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid, bedoeld in het eerste lid, wordt door de werkgever, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de werkgever zijn tweede opeenvolgende afwijking van zijn verplichting tot behoud van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid heeft verkregen, via zijn persoonlijke ruimte ingediend door middel van het formulier waarvan het model en de inhoud worden bepaald door de Minister, overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, op basis van een voorstel van Forem.

Binnen de tien dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bevestigt Forem ontvangst van de aanvraag en meldt of het dossier volledig is en, zoniet, wordt de werkgever verzocht zijn aanvraag via zijn persoonlijke ruimte binnen een termijn van 30 dagen verder aan te vullen.

Als het dossier van de werkgever na afloop van de termijn bedoeld in lid 3, niet volledig is, wordt de aanvraag zonder gevolg gerangschikt. § 2. Onverminderd paragraaf 1, vierde lid, controleert Forem de ontvankelijkheid van de in § 1, eerste lid, bedoelde aanvraag wanneer het volledig is. De aanvraag is ontvankelijk wanneer : 1° de werkgever gedurende twee opeenvolgende jaren een afwijking heeft verkregen van zijn verplichting om het totale volume van de referentiewerkegelengheid te behouden ten gevolge van een toevallige gebeurtenis of een verlies van subsidie van de overheid;2° de aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de werkgever zijn tweede opeenvolgende afwijking heeft verkregen van zijn verplichting om het totale volume van de referentiewerkgelegenheid te behouden. Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, behandelt Forem de aanvraag en maakt hij het volledige dossier alsook een voorstel van beslissing aan de Minister of diens gemachtigde over binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag bij Forem.

De aanvraag tot wijziging van het totale volume van de werkgelegenheid wordt ingewilligd op voorwaarde dat de omstandigheden op grond waarvan de afwijkingen werden verkregen die voortvloeien uit de verplichting om het totale volume van de referentiewerkgelegenheid te handhaven, permanent zijn.

Indien de in § 1, tweede lid, bedoelde aanvraag wordt ingewilligd, neemt de Minister of diens gemachtigde een beslissing tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het volledige, door Forem overgemaakte dossier.

Bij toepassing van lid 4 wordt de toekenningsbeslissing waarvan de werkgever geniet en waarvoor de aanvraag tot wijziging van het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt ingediend, als volgt gewijzigd: het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt vastgesteld bij de in lid 4 bedoelde wijzigingsbeslissing, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed op het globale volume van de werkgelegenheid van de werkgever van de blijvende omstandigheden die de inwilliging van de aanvraag tot wijziging van het globale volume van de referentiewerkgelegenheid rechtvaardigen.

In geval van weigering neemt de Minister of zijn afgevaardigde een beslissing tot afwijzing van de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde aanvraag.

De in lid 4 bedoelde beslissing treedt in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de werkgever voor het tweede opeenvolgende jaar een afwijking heeft verkregen van zijn verplichting om zijn totale volume van referentiewerkgelegenheid te handhaven.

Forem geeft kennis van de beslissing aan de werkgever via diens persoonlijke ruimte, binnen een termijn van vijf dagen te rekenen van de ontvangst van de ministeriële beslissing. HOOFDSTUK 5.- - Verlies van subsidie

Art. 58.Indien de werkgever gedurende drie opeenvolgende jaren zijn totale volume aan referentiewerkgelegenheid niet naleeft, neemt de Minister of zijn afgevaardigde, op voorstel van Forem, een beslissing over het definitief verlies van de subsidie.

Bij toepassing van lid 1 wordt de beslissing tot toekenning van de subsidie aan de werkgever als volgt gewijzigd: 1° het bedrag van de subsidie wordt definitief verminderd in verhouding tot de niet-naleving van het totale volume van de werkgelegenheid die zich gedurende drie opeenvolgende jaren heeft voorgedaan;2° het minimumaantal werknemers waarvoor de subsidie wordt toegekend, wordt verminderd in verhouding tot de vermindering van de subsidie bedoeld in 1° ;3° het totale volume van de referentiewerkgelegenheid wordt verminderd in verhouding tot de vermindering van de subsidie bedoeld in 1°. De wijzigingsbeslissing tot toekenning van de in lid 1 bedoelde subsidie treedt in werking op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin voor het derde achtereenvolgende jaar bij de controle van het totale volume van de werkgelegenheid is vastgesteld dat de werkgever zijn verplichting tot handhaving van het volume van de referentiewerkgelegenheid niet nakomt. HOOFDSTUK 6 - Evaluatie, sanctie en terugvordering

Art. 59.Overeenkomstig artikel 43, eerste lid, 7°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 dient de werkgever jaarlijks, uiterlijk op 30 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop het uitvoeringsverslag betrekking heeft, bij Forem een verslag in over de uitvoering van de beslissing tot toekenning van de subsidie.De inhoud van het uitvoeringsverslag wordt door de Minister, overeenkomstig artikel 5 van hetzelfde decreet, vastgesteld op voorstel van Forem.

Het uitvoeringsverslag vermeldt de activiteiten van algemeen belang waarvoor de werknemers worden ingezet en waarvoor de werkgever een subsidie ontvangt op grond van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

De werkgever specificeert de functionele bevoegdheden waaraan de in lid 1 bedoelde activiteiten van algemeen belang zijn gekoppeld.

De lijst van de functionele bevoegdheden bedoeld in het derde lid, alsook in artikel 63, §§ 1, vijfde lid, 1°, en 2, derde lid, worden door de Minister vastgesteld.

Art. 60.De interministeriële commissie bedoeld in artikel 48 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Minister-president en van elke Minister van de Waalse Regering, een vertegenwoordiger van de Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap en een vertegenwoordiger van Forem.

Een vertegenwoordiger van elke Minister van de Franse Gemeenschap kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de commissie.

Het voorzitterschap van de commissie wordt waargenomen door de Minister van Werkgelegenheid.

De in het eerste lid bedoelde leden zetelen met beraadslagende stem, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap die alleen met beraadslagende stem zetelt wanneer hij betrokken is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, en van de vertegenwoordiger van Forem die met raadgevende stem zetelt.

Wanneer een vertegenwoordiger van de Minister van de Franse Gemeenschap wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de interministeriële commissie, zetelt hij met raadgevende stem.

Art. 61.§ 1. De leden van de Interministeriële Commissie, bedoeld in artikel 60, eerste lid, worden benoemd door de Regering, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, die door deze laatste wordt benoemd.

De leden worden benoemd voor de duur van de legislatuur. Hun mandaat is hernieuwbaar. § 2. De Commissie vergadert zo dikwijls als nodig, doch ten minste viermaal per jaar, op uitnodiging van haar voorzitter. § 3. De commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast en legt het ter goedkeuring aan de Regering voor.

Art. 62.In geval van niet-naleving van de bij of krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 vastgestelde verplichtingen kan de Minister, op voorstel van de interministeriële commissie, een beslissing tot het opleggen van een sanctie nemen, overeenkomstig artikel 49 van hetzelfde decreet.

Voorafgaandelijk zendt Forem de werkgever per aangetekende brief een aanmaning met het verzoek zijn opmerkingen en verweermiddelen kenbaar te maken binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief.

De werkgever of zijn mandataris kan op eigen verzoek door de interministeriële commissie gehoord worden.

Forem zendt het volledige dossier naar de Minister, samen met het sanctievoorstel van de interministeriële commissie.

De beslissing wordt door de Minister genomen en per aangetekende brief aan de werkgever medegedeeld.

Art. 63.§ 1. De Minister bepaalt, op voorstel van Forem, de inhoud van het evaluatieverslag bedoeld in artikel 50, eerste lid, 3°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Dit verslag wordt om de twee jaar, uiterlijk op 30 september, door Forem aan de in artikel 60 bedoelde commissie toegezonden. Het eerste evaluatieverslag van de regeling zal in 2023 door Forem worden ingediend.

Het evaluatieverslag bestrijkt de twee jaren die voorafgaan aan het jaar waarin het verslag wordt opgesteld, met uitzondering van het eerste evaluatieverslag van de regeling, bedoeld in lid 2, dat betrekking heeft op het jaar 2022.

De Minister valideert het verslag op voorstel van de commissie en deelt het mee aan de Regering, die het doorzendt aan de instanties bedoeld in artikel 50, eerste lid, 3°, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4.

Het evaluatieverslag bevat met name: 1° de functionele bevoegdheden waaraan de activiteiten van algemeen belang zijn toegewezen, waarvoor de werknemers voor wie de werkgevers een tegemoetkoming genieten krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, in aanmerking komen, alsook de verdeelsleutel tussen deze verschillende functionele bevoegdheden ;2° een kwantitatieve en genderspecifieke statistische analyse van de activiteiten waarop de werknemers voor wie de werkgevers de subsidie genieten krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, worden ingezet;3° een kwalitatieve en genderspecifieke analyse van de in 2° bedoelde werknemers. § 2. Forem stelt een register op van de ondernemingen die een subsidie ontvangen in het kader van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en van het aantal werknemers voor wie een subsidie wordt toegekend.

Dit register wordt jaarlijks door de Dienst opgesteld, uiterlijk op 30 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin het register is opgesteld.

In afwijking van lid 2 wordt het eerste register, dat betrekking heeft op de subsidies voor het jaar 2022, uiterlijk op 31 oktober 2023 opgesteld.

Het register wordt meegedeeld aan de Minister en gepubliceerd op de website van Forem. Het vermeldt voor elke werkgever de toegekende bedragen, de functionele bevoegdheid(pen) en de activiteiten van algemeen belang waarvoor de werknemers voor wie de werkgever de subsidie in de zin van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 geniet, worden ingezet.

Art. 64.§ 1. De ten onrechte door de werkgever ontvangen steun moet worden teruggevorderd bij elk rechtsmiddel, compensatie inbegrepen. De krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 ten onrechte ontvangen steun kan door Forem worden teruggevorderd door verrekening met het bedrag van de krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 toegekende subsidies.

In afwijking van het eerste lid wordt de steun die de werkgever ten onrechte heeft ontvangen en die is vastgesteld naar aanleiding van de in artikel 29 of 49 bedoelde controles, teruggevorderd in het jaar volgende op het jaar waarin de controles zijn verricht.

De in lid 2 bedoelde ten onrechte betaalde steun wordt door Forem teruggevorderd door verrekening met de per kwartaal betaalde subsidiebedragen. Het voor elke schijf vergoede bedrag is gelijk aan een vierde van het totale bedrag aan steun dat de werkgever in het betrokken jaar ten onrechte heeft ontvangen, zoals vastgesteld na de in artikel 29 of 49 bedoelde controles. § 2. Elke werkgever die in het kader van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en van dit besluit een schuld heeft tegenover Forem, kan een aanzuiveringsplan met deze laatste overeenkomen voor zover de duur van dat plan niet hoger is dan vierentwintig maanden.

Het eerste lid is niet van toepassing op het in het tweede lid bedoelde onverschuldigd geïnde bedrag.

Alleen de Minister of haar afgevaardigde is alleen bevoegd om een aanzuiveringsplan met een duur van meer dan vierentwintig maanden te sluiten.

De onderneming die van een goedkeuringsplan wenst te genieten, richt via haar persoonlijke ruimte een aanvraag tot Forem met behulp van het formulier waarvan het model en de inhoud door de Minister worden vastgesteld, overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en op basis van een voorstel van Forem.

Wanneer de aanvraag een aanzuiveringsplan van hoogstens vierentwintig maanden betreft, deelt FOREM binnen dertig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag zijn beslissing aan de onderneming, en ter informatie, aan de Minister mede.

Wanneer de aanvraag een aanzuiveringsplan van meer dan vierentwintig maanden betreft, maakt Forem binnen dertig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag een met redenen omkleed voorstel van beslissing aan de Minister of haar afgevaardigde over, die binnen twintig dagen beslist te rekenen van de ontvangst van het voorstel van beslissing van Forem.

De Minister of haar afgevaardigde zendt de beslissing vervolgens aan Forem, die ze binnen tien dagen aan de onderneming meedeelt.

Bij niet-naleving van de termijnen bedoeld in het aanzuiveringsplan wordt het totaal van de verschuldigde sommen geacht onmiddellijk invorderbaar te zijn en wordt teruggevorderd bij elk rechtsmiddel, compensatie inbegrepen. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingsbepalingen

Art. 65.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact worden de woorden "van het kwartaal in de loop waarvan" vervangen door de woorden "van het semester in de loop waarvan".

Art. 66.In artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten6 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten2 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S.", laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten1, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. De "I.D.E.S.S." die: 1° twee voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 18.768 euro voor de bezetting van een halftijdse werknemer als begeleidingspersoneel; 2° drie voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 32.496 euro voor de bezetting van een voltijdse werknemer als begeleidingspersoneel; 3° vijf voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 50.364 euro voor de bezetting van anderhalve voltijdse werknemer als begeleidingspersoneel; 4° acht voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 64.990 euro voor de bezetting van twee voltijdse werknemers als begeleidingspersoneel; 5° tien voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 82.860 euro voor de bezetting van twee-en-een-half voltijdse werknemers als begeleidingspersoneel; 6° dertien voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 97.487 euro voor de bezetting van drie voltijdse werknemers als begeleidingspersoneel; 7° vijftien voltijdse equivalenten in dienst heeft, ontvangt een jaarlijkse subsidie van 112.11481 euro voor de bezetting van drie-en-een-half voltijdse werknemers als begeleidingspersoneel.

Het bedrag van de subsidies bedoeld in paragraaf 1 wordt, voor de "I.D.E.S.S." die een subsidie geniet krachtens artikel 12 bis van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten2, verminderd met een bedrag van 4.904 euro per halve voltijds equivalent voor wie de subsidies bedoeld in paragraaf 1 worden toegekend.

In afwijking van het eerste lid wordt, wanneer een "I.D.E.S.S". vóór 1 januari 2022 een subsidie genoot op grond van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 en zijn I.D.E.S.S.-erkenning, het bedrag van de subsidie bedoeld in het eerste lid verminderd met het bedrag dat de werkgever geniet op grond van artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 voor de bezetting van het personeel bedoeld in het eerste lid.

De in lid 1 bedoelde bedragen worden jaarlijks, te beginnen in 2023, geïndexeerd overeenkomstig de indexering van de subsidie die op grond van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 wordt toegekend.

De Minister bepaalt de berekeningsmethoden, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het decreet. "

Art. 67.In artikel 16, vierde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten8 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden de woorden "bij of krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector" vervangen door de woorden "bij of krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften".

Art. 68.In artikel 31, § 2, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten0 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten3 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021, worden de woorden "de steun bedoeld in artikel 14 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs" vervangen door de woorden "de steun toegekend krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften".

Art. 69.In artikel 1595, § 1, tweede lid, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 11 april 2009, worden de woorden "overeenkomstig het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs" vervangen door de woorden "overeenkomstig het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften". HOOFDSTUK 8. - Opheffingsbepalingen

Art. 70.Het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten5 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, en andere wettelijke bepalingen wordt opgeheven.

Art. 71.Artikel 28/11 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, wordt opgeheven.

Art. 72.Het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, wordt opgeheven.

Art. 73.Het koninklijk besluit van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan sluiten houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan, wordt opgeheven.

Art. 74.Het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten9 ter bestemming van de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren (SAFAS), tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten5 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, wordt opgeheven.

Art. 75.Het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten2 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, voor de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren ("SAFAS"), wordt opgeheven.n HOOFDSTUK 9. - Overgangsbepalingen

Art. 76.Het besluit van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1 blijft van kracht ten aanzien van elke rechtssituatie die vóór 31 december 2021 ontstaat als gevolg van een besluit tot toekenning van steun ter bevordering van de tewerkstelling dat is genomen op grond van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1.

De in het eerste lid bedoelde rechtssituaties blijven vallen onder de bepalingen bedoeld bij het besluit van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten1.

Art. 77.Het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact blijft van kracht ten aanzien van elke rechtssituatie die vóór 31 december 2021 ontstaat als gevolg van een toelage toegekend krachtens de artikelen 79 tot 87 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten.

De in het eerste lid bedoelde rechtssituaties blijven vallen onder de bepalingen bedoeld bij hetzelfde besluit.

Art. 78.De tussen 1 juli en 31 december 2021 verleende tegemoetkoming aan de werkgever wordt verleend voor de tewerkstelling van een jongere krachtens artikel 43 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, eindigt op de laatste dag van het semester waarin de werknemer de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Art. 79.Een bijkomende subsidie wordt toegekend aan de werkgevers, begunstigden van de subsidie toegekend krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, die vermeld zijn in de bijlage bij dit besluit.

De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt gedurende een periode van 6 maanden tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 verleend voor elke activiteit die verband houdt met de gevolgen van de overstromingen van 14 en 15 juli 2021 die de in het eerste lid bedoelde werkgevers hebben getroffen.

De minister neemt een besluit tot toekenning van de subsidie bedoeld in het eerste lid, op voorstel van de Forem. De beslissing treedt in werking op 1 januari 2022.

Het in het derde lid bedoeld besluit neemt de vorm van een wijzigingsbesluit van het in artikel 7 bedoeld besluit tot subsidie, dat voor de periode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022 als volgt wordt gewijzigd: 1° het bedrag van de subsidie, toegekend krachtens artikel 6 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, wordt verhoogd met het bedrag van de subsidie bedoeld in het eerste lid, zoals vastgesteld bij de bijlage bedoeld in het eerste lid;2° het minimumaantal werknemers waarvoor de subsidie wordt toegekend krachtens artikel 6 van hetzelfde decreet, wordt verhoogd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie bedoeld in het eerste lid wordt toegekend, zoals vastgesteld de bijlage bedoeld in het eerste lid;3° de totale omvang van de referentiewerkgelegenheid die de werkgever krachtens de subsidie bedoeld in artikel 6 van hetzelfde decreet moet behouden, wordt verhoogd met het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvoor de subsidie bedoeld in het eerste lid, wordt toegekend, zoals vastgesteld bij de bijlage bedoeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 80.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2022, met uitzondering van: 1° het derde lid van paragraaf 1 van artikel 19 dat op 15 oktober 2021 in werking treedt;2° de artikelen 65 et 78 die op 1 juli 2021 in werking treden.

Art. 81.De Minister bevoegd voor werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 december 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten en belast met Sociale economie, Ch. MORREALE

BIJLAGE I In onderstaande tabel worden, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en artikel 6, § 3, van het besluit ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, de volgende gegevens vastgesteld: - 1e kolom: de lijst van de werkgevers die, met inachtneming van de voorwaarden bepaald bij het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 en zijn uitvoeringsbesluit, in aanmerking kunnen komen voor de subsidie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet; - 2e kolom: voor de toepassing van de formule voor de berekening van de subsidie, het aantal punten dat aan de werkgever wordt toegekend, zoals bepaald ter uitvoering van de overeenkomst van 25 maart 2015 tussen het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap inzake werkgelegenheid en kinderopvang; - 3e kolom: de waarde van variabele D, die overeenstemt met het aantal voltijdse equivalenten waarvoor steun ter bevordering van de werkgelegenheid krachtens het decreet van 25 april is overeengekomen, zoals bepaald in bovenvermelde overeenkomst van 25 maart 2015, ten gunste van de werkgever.

Werkgever

Aantal toegekende punten/ projectnr.

Waarde van de variabele D (aantal voltijdse equivalenten)

Gemeentebestuur Waver

18 Projectnr. BW062

3

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Waver

6 Projectnr. BW064

1

Gemeentebestuur Les Bons Villers

9 Projectnr. HT 238

1,5

Gemeentebestuur Aat (2 projecten)

18 Projectnr. HT 240 : 15 punten Projectnr. HT 279 : 3 punten

3

Gemeentebestuur Saint-Ghislain (2 projecten)

24 Projectnr. HT247/1 : 18 punten Projectnr. HT247/2 : 6 punten

4

Gemeentebestuur Saint-Nicolas

12 Projectnr. LG 157

2

Gemeentebestuur Charleroi

6 Projectnr. HT252

1

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Moeskroen

12 Projectnr. HT251

2

Gemeentebestuur Flémalle (2 projecten)

27 Projectnr. LG 181 : 24 punten Projectnr. LG 204 : 3 punten

4,5

Gemeentebestuur Quévy

6 Projectnr. HT 254

1

Gemeentebestuur Luik (5 projecten)

86 Projectnr. LG 185: 36 punten Projectnr. LG 186 : 36 punten Projectnr. LHG 187 : 12 punten Projectnr. LG 198 : 3 punten Projectnr. LG 199 : 3 punten

13

Gemeentebestuur Martelange

9 Projectnr. LX070

1,5

Gemeentebestuur Walcourt

30 Projectnr. NR081

5

Intercommunale Vereniging "Génération Thierarche"

15 Projectnr. 092

2,5

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Leuze-en-Hainaut

12 Projectnr. HT 282

2

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Crisnée

15 Projectnr. LG 200

2,5

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Châtelet

6 Projectnr. HT268

1

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Zinnik

3 Projectnr. HT 267

0,5

Gemeentebestuur Fontaine L'Evêque

6 Projectnr. HT261

1

A.S.B.L. La Mandoline

18 Projectnr. LG 210

3

IRSIA (Intercommunale du Réseau Social d'intégration et d'accueil)

24 Projectnr. HT 225

4


BIJLAGE II In onderstaande tabel worden, ter uitvoering van artikel 79 van het besluit houdende decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4, de volgende gegevens vastgesteld: - 1e kolom: de lijst van de werkgevers die in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie; - 2e kolom: het bedrag van de hun toegekende subsidie; voor de toepassing van de formule voor de berekening van de subsidie, het aantal punten dat aan de werkgever wordt toegekend, zoals bepaald ter uitvoering van de overeenkomst van 25 maart 2015 tussen het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap inzake werkgelegenheid en kinderopvang; - 3e kolom: het minimumaantal werknemers waarvoor de aanvullende subsidie wordt toegekend.

Werkgevers die in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie bedoeld in artikel 79

Jaarlijks bedrag van de subsidie/werkelijk bedrag overeenkomend met de duur van de toekenning van 6 maanden

Aantal voltijds equivalenten waarvoor de aanvullende subsidie wordt toegekend

Gemeentebestuur Trooz

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Pépinster

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Verviers

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Eneux-Tilf

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Limburg

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Luik

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Theux

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Chaudfontaine

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Aywaille

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Comblain

322.650 euro/ 161.325 euro

9

Gemeentebestuur Dalhem

35.850,00 euro/ 17925,00 euro

1

Gemeentebestuur Spa

71.700,00 euro/ 35.850 euro

2

Gemeentebestuur Olne

179.250,00 euro/ 89.625,00 euro

5

Gemeentebestuur Rochefort

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Houyet

107.550,00 euro/ 53.775,00 euro

3

Gemeentebestuur Walcourt

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur La-Roche-en-Ardenne

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Durbuy

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Marche-en-Famenne

179.250,00 euro/ 89.625,00 euro

5

Gemeentebestuur Hotton

179.250,00 euro/ 89.625,00 euro

5

Gemeentebestuur Aiseau-Presles

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Ottignies-Louvain-la-Neuve

358.500,00 euro/ 179.250,00 euro

10

Gemeentebestuur Waver

35.850,00 euro/ 17925,00 euro

1


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten4 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften.

Namen, 16 december 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten en belast met Sociale Economie, Ch. MORREALE

^