Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 april 2017
gepubliceerd op 07 juni 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" in "Departement Cultuur, Jeugd en Media"

bron
vlaamse overheid
numac
2017012268
pub.
07/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017012268/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" in "Departement Cultuur, Jeugd en Media"


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen";

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur sluiten tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » sluiten betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van "Toerisme voor Allen";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008036216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen sluiten betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009200927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang sluiten betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten0 betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten2 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten3 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten1 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten5 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 januari 2017;

Gelet op het advies 61.159/3 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 3.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur sluiten tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur, vervangen bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 4.In artikel 27, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » sluiten betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van "Toerisme voor Allen", ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 5.In artikel 1, 19°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 6.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 7.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 8.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 9.In artikel 8, vierde lid, artikel 19, derde lid, en artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008036216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen sluiten betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 10.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009200927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 11.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 12.In artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang sluiten betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 13.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten0 betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 14.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten2 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 15.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten3 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 16.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Art. 17.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten1 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : "4° het Departement Cultuur, Jeugd en Media;".

Art. 18.In artikel 27, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren sluiten5 tot regeling van het archiefbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° het Departement Cultuur, Jeugd en Media.".

Art. 19.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

^