Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 januari 2021
gepubliceerd op 16 februari 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

bron
vlaamse overheid
numac
2021040238
pub.
16/02/2021
prom.
08/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/08/2021040238/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten3 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten6 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1/1, 5°, 6°, gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015 en vernummerd bij het decreet van 29 mei 2020, 7°, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015 en vernummerd bij het decreet van 29 mei 2020, 12°, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2020, § 2; - het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, artikel 6, tweede lid, en artikel 35 tot en met 37;

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 15 oktober 2020. - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 13 november 2020. - De Raad van State heeft advies 68.625/1 gegeven op 18 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - Het besluit stelt een eenduidig wettelijk kader vast voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten3 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016, 14 december 2018 en 17 februari 2017, wordt punt 16° opgeheven.

Art. 2.Artikel 20bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten6 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° het Departement Werk en Sociale Economie: het departement werk en sociale economie van het Vlaams ministerie van werk en sociale economie.".

Art. 4.In artikel 44 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De deelname aan arbeidsmatige activiteiten, vermeld in het eerste lid, kan niet gecombineerd worden met een deelname aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, vermeld in hoofdstuk 3/1."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 3/1, dat bestaat uit artikel 49/1 tot en met artikel 49/15, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 3/1. Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie Afdeling 1. - Doelgroep en toegang

Art. 49/1.De VDAB kan de volgende categorieën van personen toeleiden naar arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie: 1° niet-werkende werkzoekenden als vermeld in artikel 1, eerste lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten5 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;2° personen met een leefloon die de toelating van het OCMW hebben om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie;3° personen die als arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserende arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie te verrichten;4° personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen. Bij de beslissing tot deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie houdt de VDAB rekening met de volgende elementen: 1° de aanwezigheid van ernstige belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard die de persoon verhinderen om betaalde beroepsarbeid te verrichten;2° de inschatting van de competenties en de beperkingen op basis van het functioneren van de persoon op de arbeidsmarkt aan de hand van het ICF-instrument;3° de verwachting dat de persoon door deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie stappen kan zetten naar betaalde beroepsarbeid;4° de inschatting dat de persoon minimaal twaalf uur per week kan deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie;5° het engagement van de persoon om actief deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

Art. 49/2.De VDAB maakt voor de personen, vermeld in artikel 49/1, een elektronisch dossier op en beheert daarbij de volgende noodzakelijke gegevens: 1° de identiteitsgegevens van de deelnemer;2° de gegevens over de elementen, vermeld in artikel 49/1, tweede lid;3° de beslissing tot deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie;4° de opvolging van de voorwaarden en de activiteiten op het vlak van competentieontwikkeling als vermeld in artikel 49/3.

Art. 49/3.De VDAB houdt toezicht op de deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie via minimaal een jaarlijkse opvolging van de elementen, vermeld in artikel 49/1, tweede lid en ondersteunt zoveel mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt of collectief maatwerk of de lokale diensteneconomie en dat via aangepaste beschikbaarheid, zowel passief als zo maximaal mogelijk actief.

Met het oog op stappen naar betaalde beroepsarbeid kan de deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie gecombineerd worden met een van de volgende maatregelen of instrumenten gedurende een periode van maximaal drie maanden: 1° een beroepsverkennende stage op een andere werkvloer als vermeld in artikel 41 tot en met artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten5 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;2° een beroepsopleiding of een opleidingsstage als vermeld in artikel 78 tot en met 86 van het voormelde besluit;3° een deelname aan een individuele beroepsopleiding of een IBO voor kwetsbare werkzoekenden als vermeld in artikel 90 tot en met 98/4 van het voormelde besluit;4° een deelname aan tijdelijke werkervaring als vermeld in het Tijdelijkewerkervarings decreet van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016036771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 09/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017030020 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft sluiten;5° een deelname aan wijk-werken als vermeld artikel 3, 9°, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013208 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 07/07/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017020648 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten;6° een begeleiding door het GOB als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;7° een deeltijdse tewerkstelling als doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf als vermeld in het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. De deelname aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie kan niet gecombineerd worden met een deelname aan de arbeidsmatige activiteiten, vermeld in hoofdstuk 3.

De deelnemer en de begeleider van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie kunnen een aanvraag tot opvolging van de deelname indienen bij de VDAB.

Art. 49/4.De deelname aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie is onbezoldigd. Afdeling 2. - Toekenning van arbeidsmatige activiteiten in de sociale

economie

Art. 49/5.§ 1. De volgende organisaties kunnen een aanvraag voor de toekenning van een contingent van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie indienen: 1° de maatwerkbedrijven, vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, als ze aan al de volgende voorwaarden voldoen: a) ze hebben hun werking op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;b) ze hebben een of meer werknemers in dienst die instaan voor de begeleiding van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, vermeld in artikel 49/13, en die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 1) ze hebben minimaal een sociaal, psychologisch of pedagogisch diploma op bachelorniveau;2) ze hebben een relevante titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;3) ze hebben minimaal twee jaar aantoonbare relevante ervaring op het vlak van het begeleiden van de doelgroep als vermeld in artikel 49/1, eerste lid, van dit besluit;c) ze beschikken over een kwaliteitsregistratie conform artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten2 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie;2° samenwerkingsverbanden tussen een of meer maatwerkbedrijven onderling of tussen een of meer maatwerkbedrijven met een of meer van de volgende organisaties: a) een centrum voor algemeen welzijnswerk;b) een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, erkend conform het Woonzorg decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten1;c) een centrum voor geestelijke gezondheidszorg;d) een initiatief voor beschut wonen;e) een psychiatrisch ziekenhuis;f) een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis;g) een welzijns- en zorgvoorziening die erkend of vergund is door het VAPH of het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie; h) een van de volgende revalidatievoorzieningen als vermeld in artikel 2, 16°, van het decreet van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013584 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging sluiten betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging: 1) een revalidatievoorziening waarmee de Vlaamse Regering een revalidatieovereenkomst heeft gesloten voor psychosociale revalidatie voor volwassenen, waarvan het erkenningsnummer begint met het nummer 7.72; 2) een revalidatievoorziening waarmee de Vlaamse Regering een revalidatieovereenkomst heeft gesloten voor revalidatie voor verslaafden, waarvan het erkenningsnummer begint met het nummer 7.73; 3) een revalidatievoorziening waarmee de Vlaamse Regering een revalidatieovereenkomst heeft gesloten voor een centrum voor ambulante revalidatie, waarvan het erkenningsnummer begint met het nummer 9.53 of 9.65; i) een OCMW;j) een organisatie die voldoende ervaring kan aantonen met het begeleiden van de doelgroep, vermeld in artikel 49/1, eerste lid, van dit besluit, na gunstige beoordeling door het Departement Werk en Sociale Economie. § 2. De maatwerkbedrijven en de organisaties die werken in het samenwerkingsverband, vermeld in paragraaf 1, 2°, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 1°, a) en b), en nemen de begeleidingstaken, vermeld in artikel 49/13, tweede lid, op.

Het maatwerkbedrijf stuurt het samenwerkingsverband aan en treedt daarbij op als vertegenwoordiger ten aanzien van het Departement Werk en Sociale Economie.

Art. 49/6.§ 1. Het maatwerkbedrijf en de organisaties die werken in het samenwerkingsverband, vermeld in artikel 49/5, § 1, 2°, hebben de volgende verplichtingen: 1° voor de start van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie sluiten ze de noodzakelijke verzekeringen af die de deelnemer beschermen tegen lichamelijke ongevallen op de werkpost, inclusief de verplaatsingen naar en van de werkpost, en tegen burgerlijke aansprakelijkheid;2° bij de start van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie sluiten ze een begeleidingsovereenkomst af met de deelnemer en de verantwoordelijke van de werkpost.Die overeenkomst, die geen arbeidsovereenkomst is, bevat al de volgende gegevens: a) de tijdsbesteding van de arbeidszorgmedewerker;b) de frequentie, aard en de omvang van de activiteiten;c) de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;d) de regelingen over de verzekeringen, werkkledij, veiligheidsinstructies en hygiëne;e) de voorwaarden van de begeleiding;f) de wijze van beëindiging van de begeleidingsovereenkomst. § 2. Het maatwerkbedrijf bezorgt de begeleidingsovereenkomst via elektronische weg aan het Departement Werk en Sociale Economie uiterlijk dertig dagen na de eerste dag dat de deelnemer deelneemt aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

Het maatwerkbedrijf brengt het Departement Werk en Sociale Economie op de hoogte uiterlijk dertig dagen na de laatste dag dat de deelnemer deelneemt aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie verricht.

Art. 49/7.Een contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie wordt aangevraagd en toegekend binnen de perken van het begrotingskrediet aan de hand van een oproep, als de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, daartoe beslist.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, bepaalt na het advies van de Adviescommissie Sociale Economie, vermeld in artikel 35 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, de verdelingscriteria en de prioriteitscriteria waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de doelgroep in de regio en de invulling van het bestaande contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, deelt de oproep mee aan de Vlaamse Regering.

Art. 49/8.Het Departement Werk en Sociale Economie beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen zeven werkdagen na het afsluiten van de oproep aan de hand van de volgende criteria: 1° de aanvraag wordt ingediend via het elektronisch aanvraagformulier dat door het Departement Werk en Sociale Economie ter beschikking wordt gesteld;2° de aanvraag wordt volledig en correct ingevuld conform de voorwaarden van het model van aanvraagformulier;3° de organisatie die een aanvraag indient, beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 49/5.

Art. 49/9.Het Departement Werk en Sociale Economie onderzoekt de aanvragen binnen dertig kalenderdagen na de ontvankelijkheidsverklaring, vermeld in artikel 49/8, op basis van de criteria, vermeld in artikel 49/7.

Art. 49/10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, beslist binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop de voormelde minister het onderzoek van het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in artikel 49/9, over de toekenning van het contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie heeft ontvangen, en brengt de aanvrager op de hoogte.

Het contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie dat is toegekend aan de organisaties, vermeld in artikel 49/5, wordt jaarlijks met ingang van 1 juli automatisch verminderd als de invulling van het toegekende contingent op kalenderjaarbasis minder dan 80% bedraagt. Het contingent wordt verminderd met het verschil in percentage tussen de effectieve invullingsgraad op kalenderjaarbasis en de invullingsgraad van 80% van het toegekende contingent.

Art. 49/11.Het maatwerkbedrijf brengt het Departement Werk en Sociale Economie onmiddellijk op de hoogte van: 1° iedere wijziging die ertoe kan leiden dat niet langer voldaan wordt aan de toekenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 49/5;2° iedere wijziging die een invloed kan hebben op het bedrag en de aard van de toe te kennen subsidies.

Art. 49/12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, kan op advies van het Departement Werk en Sociale Economie of de VDAB het toegekende contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie intrekken of schorsen in een van de volgende situaties: 1° de organisaties, vermeld in artikel 49/5, leven de registratieverplichtingen, vermeld in artikel 49/13, tweede lid, punt 3°, niet na;2° de organisaties, vermeld in artikel 49/5, leven de bepalingen van dit besluit niet na;3° de organisaties, vermeld in artikel 49/5, plegen inbreuken op de arbeidswetgeving of de sociale wetgeving. Afdeling 3. - Begeleiding arbeidsmatige activiteiten in de sociale

economie

Art. 49/13.De begeleiding van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie heeft tot doel om de personen, vermeld in artikel 49/1, eerste lid, latente functies van arbeid te laten genieten binnen een reële arbeidsmarktomgeving met de volgende doelstellingen: 1° arbeids- en beroepsgerichte competenties van die personen opbouwen;2° de problematieken, vermeld in artikel 49/1, tweede lid, 1°, stabiliseren;3° de afstand tot de arbeidsmarkt van die personen verkleinen. De begeleiding houdt voor het maatwerkbedrijf en de organisaties die werken in het samenwerkingsverband, vermeld in artikel 49/5, § 1, 2°, al de volgende opdrachten in: 1° een intake- en oriënteringsgesprek houden met kandidaat-deelnemers;2° een persoonlijk ontwikkelingsplan opmaken, opvolgen en bijsturen in dialoog met de deelnemers aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie dat tot doel heeft de competenties van de deelnemers op te volgen en te ontwikkelen;3° het persoonlijk ontwikkelingsplan en ook elke wijziging ervan registreren in de databank die de VDAB daarvoor beheert.De VDAB kan het persoonlijk ontwikkelingsplan raadplegen met het oog op het toezicht op de deelname, vermeld in artikel 49/3, eerste lid; 4° passende activiteiten op een werkpost zoeken die het mogelijk maken om arbeidsmarkt- en beroepsgerichte competenties te observeren, te versterken en bij te sturen;5° de deelnemers begeleiden bij de start op de werkpost en hen tijdens de duur van de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie periodiek opvolgen (periodieke evaluatiemomenten);6° de rol van aanspreekpunt vervullen bij de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie voor de deelnemers en voor de VDAB;7° minimaal jaarlijks formeel evalueren of de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie passend zijn voor de deelnemers, in dialoog met de deelnemers en met de VDAB;8° opleidingen of competentieversterkende acties organiseren die de deelnemers versterken in hun deelname aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, in het omgaan met de medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problematieken, de opbouw van generieke competenties die toelaten om optimaal te participeren en verdere stappen naar betaald werk te kunnen zetten;9° via de sociale dienst van het maatwerkbedrijf de deelnemers voorzien van ondersteuning op andere levensdomeinen, en als dat nodig is, de brug slaan naar reguliere zorg en welzijnsvoorzieningen.10° een begeleiding op maat in functie van zoveel mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt of collectief maatwerk of de lokale diensteneconomie en dat via aangepaste beschikbaarheid, zowel passief als zo maximaal mogelijk actief. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, kan de opdrachten, vermeld in het tweede lid, uitbreiden. Afdeling 4. - Financiering

Art. 49/14.§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder algemene groepsvrijstellingsverordening: de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. § 2. De subsidie die overeenkomstig dit besluit wordt toegekend, wordt toegekend met inachtneming van de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De onderneming die een steunaanvraag indient, voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° op de datum van de toekenning van de steun is ze geen onderneming in moeilijkheden als vermeld in artikel 2, 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;2° ze heeft geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen, waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd als vermeld in artikel 1, lid 4, van de voormelde verordening. Er kan geen steun worden toegekend met toepassing van dit besluit voor de volgende werkzaamheden of activiteiten: 1° voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen;2° voor werkzaamheden die afhangen van het gebruik van binnenlandse goederen, vermeld in artikel 1, lid 2, van de voormelde verordening;3° activiteiten van ondernemingen in de sectoren, vermeld in artikel 1, lid 3, van de voormelde verordening. De steun kan niet worden toegekend als hij leidt tot een schending van het Unierecht als vermeld in artikel 1, lid 5, van de voormelde verordening.

Als een onderneming een individuele steuntoekenning krijgt van meer dan 500.000 euro, worden de gegevens, vermeld in bijlage III van de voormelde verordening, bekendgemaakt op de transparantiewebsite die de Europese Commissie ontwikkeld heeft. § 3. De toegekende steun heeft een stimulerend effect als vermeld in artikel 34 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. § 4. De steun is niet cumuleerbaar met de-minimissteun en steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor dezelfde kosten die in aanmerking komen, als die cumulatie ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de steunintensiteiten, vermeld in paragraaf 5. § 5. Als de individuele aanmeldingsdrempels, vermeld in artikel 4 van de algemene groepsvrijstellingsverordening, overschreden worden, wordt de voorgenomen steun met het oog op goedkeuring voorafgaandelijk aangemeld bij de Europese Commissie, binnen de grenzen en de voorwaarden, vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en moet de Europese Commissie die steun goedkeuren.

De steunintensiteit ter compensatie van de bijkomende kosten van de tewerkstelling van werknemers met een handicap kan ten hoogste 100% bedragen van de kosten die in aanmerking komen. § 6. De subsidie wordt toegekend met inachtneming van de voorwaarden, vermeld in artikel 34 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De subsidie is cumuleerbaar met andere steunmaatregelen als een dergelijke cumulatie er niet toe leidt dat de steunintensiteit die met toepassing van dit besluit geïndiceerd is, wordt overschreden. Als de geïndiceerde steunintensiteit wordt overschreden, worden de vergoedingen die buiten dit besluit verworven zijn, volledig in mindering gebracht van de subsidie.

Art. 49/15.Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet wordt aan het maatwerkbedrijf een subsidie toegekend van maximaal 2.650 euro per begeleide deelnemer per kalenderjaar, op basis van de reëel gepresteerde begeleidingsperiode, waarbij het aantal begeleide deelnemers per kalenderjaar niet hoger mag zijn dan het toegekende contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie op jaarbasis.

De subsidie wordt uitbetaald aan het maatwerkbedrijf via twaalf maandelijkse voorschotten en een afrekening per jaar. Het voorschot bedraagt 80% van de subsidie, vermeld in het eerste lid, voor het toegekende contingent en wordt uitbetaald in de maand vóór de maand waarvoor het voorschot is bestemd.

Het voorschot wordt uitbetaald op de vijfde werkdag van iedere maand.

De jaarafrekening is beschikbaar uiterlijk op de laatste werkdag van maart.

Het teveel aan uitbetaalde subsidies wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, ingehouden op een toekomstige voorschotbetaling.

Om te onderzoeken of en in welke mate het maatwerkbedrijf recht heeft op de subsidie, bezorgt het maatwerkbedrijf uiterlijk één maand na afloop van het kwartaal een kwartaaloverzicht van alle lopende en beëindigde begeleidingen.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, is uitgedrukt tegen 100% van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2021. De looncomponent van dat bedrag wordt binnen de beschikbare begrotingskredieten geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

De indexatie, vermeld in het zesde lid, wordt berekend en toegepast conform artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Het nieuwe bedrag heeft ingang na verloop van een wachtmaand.

Om te onderzoeken of en in welke mate het maatwerkbedrijf recht heeft op een subsidie, kan het Departement Werk en Sociale Economie de noodzakelijke gegevens bij de authentieke gegevensbronnen, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten4 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten0, raadplegen.".

Art. 6.§ 1. In hetzelfde besluit gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, 8 februari 2019 en 28 juni 2019, wordt een artikel 51/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 51/1.In dit artikel wordt verstaan onder arbeidszorgreglementering: 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten3 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen;2° het ministerieel besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende toekenning van een subsidie aan een aantal arbeidszorginitiatieven in het kader van activerende arbeidszorg (2019-2020);3° het ministerieel besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030593 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze sluiten houdende toekenning van een subsidie aan een aantal arbeidszorginitiatieven (2020). § 2. Binnen de perken van het begrotingskrediet en met inachtname van de voorwaarden, vermeld in artikel 49/5, § 1, 1°, b) en c), 2°, en § 2, wordt met ingang van 1 april 2021 aan de organisaties die uiterlijk op 31 december 2020 beschikken over een erkenning overeenkomstig de arbeidszorgreglementering, een contingent van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie toegekend. Dat contingent houdt rekening met de invulling van het toegekende contingent van arbeidszorg overeenkomstig de arbeidszorgreglementering.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, bepaalt de verdere voorwaarden van de omzetting, vermeld in het eerste lid, die voor advies wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Economie. § 3. Aan de arbeidszorgmedewerkers die uiterlijk op 31 december 2020 deelnemen aan arbeidszorg overeenkomstig de arbeidszorgreglementering bij de organisaties als vermeld in paragraaf 2, wordt op 1 januari 2021 voor een periode van in beginsel twee jaar het statuut van deelnemers aan de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie verleend als vermeld in dit besluit.

Het Departement Werk en Sociale Economie bezorgt aan de VDAB een nominatieve lijst met arbeidszorgmedewerkers. De VDAB evalueert tijdens een periode van uiterlijk twee jaar de gegevens, vermeld in artikel 49/1, tweede lid. § 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, kan nadere voorwaarden op het vlak van leeftijd, werkloosheidsduur en deelname aan arbeidszorg bepalen voor de omzetting van de arbeidszorgmedewerkers naar deelnemers arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, vermeld in paragraaf 3, eerste lid. § 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, kan na afloop van de periode, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, categorieën van arbeidszorgmedewerkers om reden van gevorderde leeftijd en sociale situatie vrijstellen van de voorwaarden, vermeld in artikel 49/1 en 49/3.".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021, met uitsluiting van artikel 6 dat inwerking treedt op 1 januari 2021.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 januari 2021 De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^