Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 december 1999
gepubliceerd op 08 juni 2012

Wet tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000354
pub.
08/06/2012
prom.
20/12/1999
ELI
eli/wet/1999/12/20/2012000354/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 DECEMBER 1999. - Wet tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen (Belgisch Staatsblad van 26 januari 2000), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - het koninklijk besluit van 7 april 2000 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen (Belgisch Staatsblad van 28 april 2000); - het koninklijk besluit van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, § 1, tweede lid, c), van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen sluiten tot wijziging van artikel 2, § 1, tweede lid, c), van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000); - de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 17/03/2011 numac 2011000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000, err. van 25 januari 2001); - het koninklijk besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003022033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003); - de programmawet van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 17 april 2003); - de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, err. van 16 januari 2004); - de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, err. van 18 januari 2005); - het koninklijk besluit van 1 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2005 pub. 22/02/2005 numac 2005022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (Belgisch Staatsblad van 22 februari 2005); - de programmawet van 11 juli 2005Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 12 juli 2005); - het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten1 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (Belgisch Staatsblad van 16 september 2005); - het koninklijk besluit van 10 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten0 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (Belgisch Staatsblad van 12 december 2005); - het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten2 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (Belgisch Staatsblad van 8 september 2006); - het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten3 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (Belgisch Staatsblad van 30 april 2007); - de programmawet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 08/06/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken JUNI 2008. - Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008); - de wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis (Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009); - de programmawet (I) van 4 juli 2011 (Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT 20. DEZEMBER 1999 - Gesetz zur Gewährung [eines Arbeitsbonus in der Form] einer Ermässigung der persönlichen Sozialversicherungsbeiträge an die Lohnempfänger mit Niedriglöhnen [und an bestimmte Arbeitnehmer, die Opfer einer Umstrukturierung gewesen sind] [Überschrift abgeändert durch Art.28 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 137 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004)] Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - § 1 - [Arbeitnehmer, die entweder den in Artikel 21 § 1 Nr. 1 bis 3 und 5 des Gesetzes vom 29. Juni 1981 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger erwähnten Regelungen oder den in Artikel 1 Nr. 1 bis 4 des Erlassgesetzes vom 10. Januar 1945 über die soziale Sicherheit der Bergarbeiter und der ihnen gleichgestellten Personen erwähnten Regelungen oder den in Artikel 1 Nr. 1 bis 3 des Erlassgesetzes vom 7.

Februar 1945 über die soziale Sicherheit der Seeleute der Handelsmarine erwähnten Regelungen unterliegen, haben in Abweichung von den Artikeln 38 § 2 und 23 Absatz 4 des vorerwähnten Gesetzes, von Artikel 2 §§ 2 und 7 des vorerwähnten Erlassgesetzes vom 10. Januar 1945 und von Artikel 3 §§ 2 und 6 des vorerwähnten Erlassgesetzes vom 7. Februar 1945 monatlich Anspruch auf [einen Arbeitsbonus in der Form einer] Ermässigung der persönlichen Sozialversicherungsbeiträge gemäss folgenden Grundsätzen:] Für Vollzeitarbeitnehmer mit vollständigen Leistungen: a) für Arbeitnehmer, deren Monatslohn [...] über [1.807,81 EUR] liegt: [0,00 EUR], [abis) für die in den Artikeln 9 § 2, 10 § 2, 11 § 3 und 12 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 28. November 1969 zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28.

Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeitnehmer, deren Monatslohn über [1.807,81 EUR] liegt: 0,00 EUR,] b) für Arbeitnehmer, deren Monatslohn [...] höchstens [dem in Artikel 3 Absatz 1 des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 43 vom 2. Mai 1988 zur Abänderung und Koordinierung der kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 21 vom 15. Mai 1975 und Nr. 23 vom 25. Juli 1975 über die Gewährleistung eines durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommens erwähnten durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommen] entspricht: [143,00 EUR] (mal 1,08 für Handarbeiter), [bbis) für die in den Artikeln 9 § 2, 10 § 2, 11 § 3 und 12 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 28. November 1969 zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28.

Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeitnehmer, deren Monatslohn höchstens [dem in Artikel 3 Absatz 1 des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 43 vom 2. Mai 1988 zur Abänderung und Koordinierung der kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 21 vom 15. Mai 1975 und Nr. 23 vom 25. Juli 1975 über die Gewährleistung eines durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommens erwähnten durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommen] entspricht: [143,00 EUR] (mal 1,08 für Handarbeiter, die der Jahresurlaubsregelung der Lohnempfänger unterliegen),] c) für Arbeitnehmer, deren Monatslohn über [dem in Artikel 3 Absatz 1 des kollektiven Arbeitsabkommens Nr.43 vom 2. Mai 1988 zur Abänderung und Koordinierung der kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 21 vom 15. Mai 1975 und Nr. 23 vom 25. Juli 1975 über die Gewährleistung eines durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommens erwähnten durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommen] liegt und höchstens [1.807,81 EUR] entspricht: ein gemäss den durch Königlichen Erlass festgelegten Modalitäten proportional degressiver Betrag zwischen [[143,00 EUR] und 0,00 EUR] (mal 1,08 für Handarbeiter), [cbis) für die in den Artikeln 9 § 2, 10 § 2, 11 § 3 und 12 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 28. November 1969 zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28.

Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeitnehmer, deren Monatslohn über [dem in Artikel 3 Absatz 1 des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 43 vom 2. Mai 1988 zur Abänderung und Koordinierung der kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 21 vom 15. Mai 1975 und Nr. 23 vom 25. Juli 1975 über die Gewährleistung eines durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommens erwähnten durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommen] liegt und höchstens [1.807,81 EUR] entspricht: ein gemäss den durch Königlichen Erlass festgelegten Modalitäten proportional degressiver Betrag zwischen [143,00 EUR] und 0,00 EUR (mal 1,08 für Handarbeiter, die der Jahresurlaubsregelung der Lohnempfänger unterliegen),] [d) für Arbeitnehmer, deren Monatslohn höchstens dem in Artikel 3 Absatz 1 des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 43 vom 2. Mai 1988 zur Abänderung und Koordinierung der kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 21 vom 15. Mai 1975 und Nr. 23 vom 25. Juli 1975 über die Gewährleistung eines durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommens erwähnten durchschnittlichen monatlichen Mindesteinkommen entspricht, wird der in den Buchstaben b) und bbis) erwähnte Betrag um 32,00 EUR (mal 1,08 für Handarbeiter, die der Jahresurlaubsregelung der Lohnempfänger unterliegen) ergänzt. Für Arbeitnehmer, deren Monatslohn über dem vorerwähnten monatlichen Mindesteinkommen liegt und höchstens dem vorerwähnten monatlichen Mindesteinkommen, erhöht um 251,03 EUR, entspricht, wird der in den Buchstaben c) und cbis) erwähnte Betrag um einen gemäss den durch Königlichen Erlass festgelegten Modalitäten proportional degressiven Betrag zwischen 32,00 EUR und 0,00 EUR (mal 1,08 für Handarbeiter, die der Jahresurlaubsregelung der Lohnempfänger unterliegen) ergänzt.] Für Vollzeitarbeitnehmer mit unvollständigen Leistungen, für Teilzeitarbeitnehmer, für Arbeitnehmer, deren Lohn nach einer anderen als monatlichen Periodizität gezahlt wird, und für Lohnempfänger, die innerhalb eines Monats im Rahmen aufeinanderfolgender Vereinbarungen eingestellt worden sind, wird vorerwähnte Ermässigungsstruktur gemäss den durch Königlichen Erlass festgelegten Modalitäten proportional angewandt. § 2 - Die Summe der in § 1 erwähnten Ermässigungen der persönlichen Beiträge darf [für das Jahr 2000 37.500 BEF und [ab dem Jahr 2003 1.140,00 EUR pro Kalenderjahr]] nicht überschreiten. [Ab 2005 beläuft sich dieser Betrag auf 1.260,00 EUR pro Kalenderjahr.] [Ab 2006 beläuft sich dieser Betrag auf 1680,00 EUR pro Kalenderjahr.] [Für 2007 beläuft sich dieser Betrag auf 1.707,00 EUR. [Für 2008 beläuft sich dieser Betrag auf 1.812,00 EUR. Ab 2009 beläuft sich dieser Betrag auf 2.100,00 EUR pro Kalenderjahr.]] [Für die in den Artikeln 9 § 2, 10 § 2, 11 § 3 und 12 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 28. November 1969 zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeitnehmer darf die Summe der in § 1 erwähnten Ermässigungen der persönlichen Beiträge ab dem Jahr 2005 [1.440,00 EUR] pro Kalenderjahr nicht überschreiten.] [Ab 2006 beläuft sich dieser Betrag auf 1680,00 EUR pro Kalenderjahr.] [Für 2007 beläuft sich dieser Betrag auf 1.707,00 EUR. [Für 2008 beläuft sich dieser Betrag auf 1.812,00 EUR. Ab 2009 beläuft sich dieser Betrag auf 2.100,00 EUR pro Kalenderjahr.]] Die angewandten Lohngrenzen sind an den Schwellenindex 103,14, Basis 1996, gebunden; sie variieren wie vorgesehen im Gesetz vom 2. August 1971 zur Einführung einer Regelung, mit der Gehälter, Löhne, Pensionen, Beihilfen und Zuschüsse zu Lasten der Staatskasse, bestimmte Sozialleistungen, für die Berechnung bestimmter Beiträge der Sozialversicherung der Arbeitnehmer zu berücksichtigende Entlohnungsgrenzen sowie den Selbständigen im Sozialbereich auferlegte Verpflichtungen an den Verbraucherpreisindex gebunden werden. Die Anpassung erfolgt im Monat der Indexierung.

Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt der König, was unter Lohn, unter Monatslohn, unter Vollzeitarbeitnehmern mit vollständigen Leistungen, unter Vollzeitarbeitnehmern mit unvollständigen Leistungen, unter Teilzeitarbeitnehmern und unter proportional degressivem Betrag zu verstehen ist. [Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann Er [für alle Arbeitnehmer oder für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern] die Beträge der Lohngrenzen und der in § 1 erwähnten Beitragsermässigung, [den in § 1 Buchstabe d) erwähnten Zusatzbetrag] und den in Absatz 1 erwähnten jährlichen Höchstbetrag der Ermässigung der persönlichen Beiträge ändern.] [Art. 2 § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 107 des G. vom 12. August 2000 (B.S. vom 31. August 2000) und abgeändert durch Art. 138 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004); § 1 Abs. 2 Buchstabe a) abgeändert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 7. April 2000 (B.S. vom 28. April 2000), Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 13. Januar 2003 (B.S. vom 24. Januar 2003), Art. 40 Nr. 1 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003), Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 1. Februar 2005 (B.S. vom 22. Februar 2005) und Art. 1 Buchstabe D Nr. 1 des G. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005); § 1 Abs. 2 Buchstabe abis) eingefügt durch Art. 1 Buchstabe A Nr. 1 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005) und abgeändert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 1. September 2006 (B.S. vom 8. September 2006); § 1 Abs. 2 Buchstabe b) abgeändert durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 7. April 2000 (B.S. vom 28. April 2000), Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 13. Januar 2003 (B.S. vom 24. Januar 2003), Art. 40 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003), Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 1. Februar 2005 (B.S. vom 22. Februar 2005), Art. 1 Buchstabe C Nr. 1 und Buchstabe D Nr. 2 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16.

September 2005) und Art. 1 Nr. 1 und 1 [sic, zu lesen ist: Nr. 2] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30. April 2007); § 1 Abs. 2 Buchstabe bbis) eingefügt durch Art. 1 Buchstabe A Nr. 2 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005) und abgeändert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 10. Oktober 2005 (B.S. vom 12. Dezember 2005), Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 1. September 2006 (B.S. vom 8.

September 2006) und Art. 1 Nr. 1 und 1 [sic, zu lesen ist: Nr. 2] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30. April 2007); § 1 Abs. 2 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 1 Nr. 3 des K.E. vom 7. April 2000 (B.S. vom 28. April 2000), Art. 1 des K.E. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000), Art.1 Nr. 3 des K.E. vom 13. Januar 2003 (B.S. vom 24. Januar 2003), Art.1 Nr. 3 des K.E. vom 1. Februar 2005 (B.S. vom 22. Februar 2005), Art.1 Buchstabe D Nr. 3 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005) und Art. 1 Nr. 1 und 1 [sic, zu lesen ist: Nr. 2] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30. April 2007); § 1 Abs. 2 Buchstabe cbis) eingefügt durch Art. 1 Buchstabe A Nr. 3 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005) und abgeändert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 10. Oktober 2005 (B.S. vom 12. Dezember 2005), Art.1 Nr. 1 des K.E. vom 1. September 2006 (B.S. vom 8. September 2006) und Art. 1 Nr. 1 und 1 [sic, zu lesen ist: Nr. 2] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30. April 2007); § 1 Abs. 2 Buchstabe d) eingefügt durch Art. 76 Nr. 1 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 105 des G. vom 12. August 2000 (B.S. vom 31. August 2000), Art. 12 des G. vom 8.

April 2003 (B.S. vom 17. April 2003), Art. 1 Nr. 4 des K.E. vom 1.

Februar 2005 (B.S. vom 22. Februar 2005), Art. 1 Buchstabe D Nr. 4 des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005), Art. 1 Nr. 2 [sic, zu lesen ist: Nr. 3] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30.

April 2007) und Art. 76 Nr. 2 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16.

Juni 2008); § 2 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 1 Buchstabe B des K.E. vom 10. August 2005 (B.S. vom 16. September 2005) und abgeändert durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 10. Oktober 2005 (B.S. vom 12.

Dezember 2005), Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 1. September 2006 (B.S. vom 8. September 2006), Art.1 Nr. 2 [sic, zu lesen ist: Nr. 3] des K.E. vom 21. April 2007 (B.S. vom 30. April 2007) und Art. 76 Nr. 2 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008); § 2 Abs. 5 (früherer Absatz 4) eingefügt durch Art.138 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und abgeändert durch Art. 8 des G. vom 11. Juli 2005 (B.S. vom 12. Juli 2005) und Art. 76 Nr. 3 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008)] Art. 3 - [Abänderungsbestimmungen] [Art. 3bis - Arbeitnehmer, die den in Artikel 21 § 1 Nr. 1 bis 3 und 5 des Gesetzes vom 29. Juni 1981 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger erwähnten Regelungen unterliegen, können in Abweichung von den Artikeln 38 § 2 und 23 Absatz 4 des vorerwähnten Gesetzes während einer bestimmten Anzahl Monate Anspruch auf eine pauschale Ermässigung der persönlichen Sozialversicherungsbeiträge haben, wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach ihrer Entlassung bei einem in Umstrukturierung befindlichen Arbeitgeber durch Zutun eines Beschäftigungsbüros bei einem neuen Arbeitgeber wieder eingestellt werden.

Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt der König die Modalitäten und Bedingungen für die Inanspruchnahme der im vorhergehenden Absatz erwähnten Ermässigung, den Betrag der Ermässigung und den Zeitraum, während dessen sie gewährt wird.

Die Summe der in Absatz 1 erwähnten Ermässigungen der persönlichen Beiträge, gegebenenfalls zuzüglich des Betrags der Ermässigung, auf die der Arbeitnehmer in Anwendung von Artikel 2 Anrecht hat, darf den Betrag der geschuldeten persönlichen Beiträge nicht überschreiten.] [Art. 3bis eingefügt durch Art. 29 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003)] [Art. 3bis/1 - Die Bestimmungen von Artikel 3bis sind ebenfalls auf Arbeitnehmer anwendbar, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach ihrer Entlassung infolge des Konkurses, der Schliessung oder der Liquidation des Unternehmens bei einem neuen Arbeitgeber wieder eingestellt werden. [Unbeschadet des Artikels 31 des Gesetzes vom 19. Juni 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Beschäftigung während der Krise ist Artikel 3bis auf Arbeitnehmer anwendbar, die ab dem 1.

Juli 2011 infolge des Konkurses, der Schliessung oder der Liquidation des Unternehmens entlassen werden.]] [Art. 3bis/1 eingefügt durch Art. 29 des G. vom 19. Juni 2009 (B.S. vom 25. Juni 2009); Abs. 2 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 4. Juli 2001 (B.S. vom 19. Juli 2011)] Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft [...]. [Art. 4 abgeändert durch Art. 41 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 139 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004)]

^