Etaamb.openjustice.be
Wet van 19 februari 1965
gepubliceerd op 01 september 2009

Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000554
pub.
01/09/2009
prom.
19/02/1965
ELI
eli/wet/1965/02/19/2009000554/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


19 FEBRUARI 1965. - Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het ****


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het **** van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 26 februari 1965), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 10 januari 1977 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 2 april 1977); - de wet van 28 juni 1984 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1984); - de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de **** in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000); - de wet van 2 februari 2001 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 8 maart 2001); - de wet van 1 mei 2006 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 5 juli 2006); - de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (****) (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007).

Deze officieuze coördinatie in het **** is opgemaakt door de Centrale Dienst voor **** vertaling in ****.

**** DES **** 19. **** 1965 - **** **** die **** **** **** **** **** als **** **** 1 - [**** ****, der **** **** **** des **** **** **** **** ****, **** es als **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** ****.] [**** die **** des **** **** **** die ****, die nicht **** die **** der **** **** die **** **** **** **** **** ****, als **** **** ****.] [Art. 1 ****. 1 **** **** ****. 2 des ****. **** 2. **** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001); ****. 2 **** **** ****. 1 des ****. **** 10. **** 1977 ( **** **** **** 2. April 1977)] Art. 2 - [**** **** **** **** ****, die **** ****, **** der in Artikel 1 **** **** ****, **** **** der Art des ****, der Art des ****, der **** internationaler **** **** **** **** **** **** noch **** der ****- **** **** **** **** ****, **** es **** ****, **** **** **** **** **** ****.

**** **** werden **** **** **** **** **** **** ****.] [Art. 2 **** **** ****. 3 des ****. **** 2. **** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001)] Art. 3 - § 1 - [**** **** **** **** [**** **** **** des **** **** **** ****] [****]. **** **** **** **** nicht ****; **** **** **** werden die **** **** **** **** **** **** [...] **** **** die **** **** **** **** **** **** ****.] [**** **** **** den **** die **** ****, die **** ****, die **** **** **** **** **** **** ****, der in **** 1 **** ****, **** ****. **** **** die **** der **** **** **** **** ****.] § 2 - **** **** der **** **** **** **** nicht ****. **** **** **** als **** ****, **** **** bis **** **** **** **** werden. **** **** der **** der **** **** **** **** werden. § 3 - [**** **** legt die **** **** die **** der **** **** ****, **** **** **** der **** ****. **** **** die **** **** die ****, **** die **** **** ****, die ****, die **** **** die **** **** ****.] [Art. 3 § 1 **** **** ****. 1 des ****. **** 28. Juni 1984 ( **** **** **** 1. **** 1984); § 1 ****. 1 **** **** ****. 4 § 1 des ****. **** 2. **** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001), Art. 2 des ****. **** 1. **** 2006 ( **** **** **** 5.

Juli 2006) **** ****. 21 ****. 1 des ****. (****) **** 1. **** 2007 ( **** **** **** 14. **** 2007); § 1 ****. 2 **** **** ****. 21 ****. 2 des ****. (****) **** 1. **** 2007 ( **** **** **** 14. **** 2007); § 3 **** **** ****. 2 des ****. **** 28. Juni 1984 ( **** **** **** 1. **** 1984)] Art. 4 - § 1 - **** **** **** **** **** **** **** werden, **** es **** ****, **** in **** **** **** **** dort ****. § 2 - **** das ****- **** **** des **** **** **** **** ****, **** er seinen **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** der **** ****. § 3 - **** den **** der ****- **** **** hört die **** **** **** wegen **** **** **** sein.

Art. 5 - § 1 - **** ****, der ****, **** [****] **** ****, **** der die **** seiner **** **** **** **** ****, **** **** **** **** ****; er **** **** ****, **** **** die **** **** **** **** **** ****. § 2 - [**** ****, **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** die **** **** **** **** **** **** **** **** zwei **** **** **** **** der **** **** **** **** ****, **** **** der **** **** wegen **** **** worden **** **** **** der **** **** **** **** **** **** ****.] [Art. 5 § 1 **** **** ****. 4 § 2 des ****. **** 2. **** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001); § 2 **** **** ****. 3 des ****. **** 28. Juni 1984 ( **** **** **** 1. **** 1984)] Art. 6 - [**** **** **** des **** **** **** **** ****, ob der **** **** ****, **** **** **** **** **** den **** ****.

**** ****, **** die **** **** **** **** **** worden ****, **** binnen **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** des **** **** **** ****.

Der **** **** **** **** in **** **** **** **** **** des **** binnen vier **** **** **** der **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** **** **** werden.

Der Minister des **** **** seinen **** **** **** **** **** **** binnen zwei **** **** **** der **** des **** **** **** **** in **** ****.

**** **** **** **** binnen der **** **** gilt der **** als **** **** der **** des **** **** **** **** in **** ****. **** **** **** **** der **** **** **** **** **** die **** des **** **** **** **** in **** ****.

**** **** **** **** des **** **** **** **** in **** **** binnen der in **** 3 **** **** **** vier **** **** der Minister des **** seinen **** **** **** **** **** **** binnen der in **** 4 **** ****, **** **** **** ****.

**** **** **** **** binnen der **** **** gilt der **** als ****. **** **** **** **** der **** **** **** **** **** den **** **** des Ministers des ****.] [Art. 6 **** **** ****. 4 des ****. **** 1. **** 2006 ( **** **** **** 5. Juli 2006)] Art. 7 - Der Minister des **** **** **** den **** **** **** **** in **** **** den **** laden, der **** **** **** **** ****: 1. der **** **** **** **** **** **** 2.der **** **** **** die **** **** **** **** **** ****, die nicht **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** die **** **** **** nicht **** ****, **** 3. der **** andere als die **** seiner **** **** [**** ****] **** **** der die **** die **** **** **** **** **** nicht **** **** 4.der **** die **** **** ****, die die **** **** **** **** ****, **** **** der seinen **** **** **** den **** die **** **** **** **** nicht **** **** 5. **** den **** **** **** **** **** **** ****, die in **** **** der **** seiner [****] **** **** nicht. Der **** **** **** die **** **** **** **** **** je **** **** ****: **** er **** **** **** **** **** **** **** er **** ****, **** **** ****, **** **** er die **** der **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****, die er ****, **** **** **** er, die **** **** **** ****. [Art. 7 ****. 1 ****. 3 **** 5 **** **** ****. 4 § 2 des ****. **** 2.

**** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001)] Art. 8 - § 1 - [Der **** **** **** **** in **** **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** **** ****, die **** **** **** **** des Ministers des **** **** **** **** **** **** **** **** werden.] § 2 - Der **** **** in **** ****, deren **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** die **** **** **** ****. § 3 - Der Minister des **** **** **** **** **** **** **** des **** ****. [Art. 8 § 1 **** **** ****. 5 des ****. **** 28. Juni 1984 ( **** **** **** 1. **** 1984)] Art. 9 - § 1 - [**** **** **** die **** des **** **** **** **** in **** **** werden **** den **** **** **** **** den ****, die **** **** **** **** **** **** **** ****, ****.] § 2 - **** **** werden **** den **** der **** 1 ****, **** den **** des **** **** **** 20. Juli 1964 **** die hierarchische **** der ****, die **** der **** **** ****. § 3 - **** der **** der ****- **** **** **** **** **** **** den **** des **** ein **** ****, dessen **** **** **** **** **** des Ministers des **** **** ****. [Art. 9 § 1 **** **** ****. 6 des ****. **** 28. Juni 1984 ( **** **** **** 1. **** 1984)] Art. 10 - § 1 - **** **** regelt die **** des **** **** **** **** in **** **** **** das **** **** **** ****. § 2 - **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** in **** **** **** **** **** **** **** **** **** lassen.

Art. 11 - § 1 - **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** **** in **** **** ****, **** **** **** binnen **** **** **** **** **** **** **** der **** der **** **** ****.

**** **** **** **** **** **** **** ****, es **** ****, der **** **** **** **** in **** **** **** den **** **** ****.

**** **** **** per **** **** den **** des **** **** **** **** in **** **** ****.

**** **** des **** **** **** **** in **** **** als **** ****. § 2 - **** **** **** **** **** **** in **** **** **** **** **** **** den **** gebracht werden.

**** die **** **** **** **** ****, **** die **** des ****, was die **** **** **** ****, **** den **** **** **** **** in **** **** ****. § 3 - Der **** **** **** **** in **** **** **** **** **** ****, **** der **** **** **** **** macht, die er **** der **** nicht **** **** kennen **** **** die die **** **** **** **** ****. Der **** ****, ob **** **** ****, **** er **** **** ****.

Art. 12 - **** der **** der **** werden **** **** **** **** **** die **** seiner **** **** **** **** den **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** **** bis **** **** des ****. **** **** **** **** den **** binnen **** **** **** der **** ****.

**** **** **** **** **** nachts **** ****-, ****- **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** ****, **** die **** **** dort **** worden ****, **** **** **** der ****, die als **** dienen.

**** **** **** **** 9 **** 21 **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** **** handelt, die nachts **** ****, die **** **** **** **** ****, die **** **** **** ****, **** **** **** **** ****, **** **** **** **** ****.

**** es **** **** **** **** ****, **** **** in den **** **** worden ****, die als **** dienen, **** zwei **** **** **** **** des [**** **** ****] die **** **** 9 **** 21 **** ****.

**** **** **** **** **** **** **** **** **** lassen, die **** **** die **** **** **** **** **** erachten, **** - **** in **** **** ****, die **** **** des **** **** werden - **** **** **** ****.

**** **** **** die ****, **** die es **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****, **** **** ****. [Art. 12 ****. 4 **** **** ****. 2 des ****. **** 10. **** 1977 ( **** **** **** 2. April 1977)] Art. 13 - **** **** **** **** acht **** bis **** **** **** **** **** **** **** 26 bis **** 1.000 [****] **** **** **** **** **** **** **** belegt: 1. der ****, der der in Artikel 1 des **** **** **** **** **** **** **** [**** ****] ****, **** **** **** **** ****, 2.der ****, der **** [**** ****] ****, die **** **** **** **** **** **** in **** **** **** worden ****, **** der **** **** **** **** **** **** **** ****, 3. der ****, der **** arglistige **** **** **** **** **** **** **** **** ****, 4.**** die **** des **** der in Artikel 12 **** **** **** **** ****, 5. **** den **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** in **** **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** werden die **** ****. [Art. 13 ****. 1 **** **** **** **** ****. 2 des ****. **** 26. Juni 2000 ( **** **** **** 29. Juli 2000); ****. 1 ****. 1 **** 2 **** **** ****. 4 §§ 3 **** 4 des ****. **** 2. **** 2001 ( **** **** **** 8. **** 2001)] Art. 14 - **** **** **** **** **** die **** der **** ****, **** der **** wegen des **** **** **** der **** **** wegen der in Artikel 13 ****. 2 bis 5 **** **** **** ****.

**** werden **** die **** der ****, die **** **** **** ****, der **** des **** **** **** der **** **** **** in Artikel 13 **** **** schuldig **** ****, **** ****.

Art. 15 - **** **** **** **** **** **** **** des **** **** des Artikels 85 des **** **** **** **** die **** **** **** **** **** ****.

Art. 16 - **** **** **** ****. 62 **** 16. November 1939 **** **** der **** der ****, **** **** das **** **** 16. Juni 1947 **** **** **** den **** des **** **** 26.

Juni 1947 **** **** des ****, **** ****.

**** **** **** **** **** **** **** die ****, die **** **** des **** **** **** worden ****, **** der **** **** **** **** in **** **** **** **** den **** **** **** **** **** die **** **** des **** **** **** **** **** **** **** ****, **** in **** der beiden **** **** günstige **** des **** **** **** **** den **** **** werden ****.

Der **** **** den **** nicht **** **** ****, das **** **** ****, **** die in der **** in **** **** **** **** werden in **** nicht **** **** sein.

^