Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 18 juni 2014

Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Journée, Michel, geboren op 15 november 1982, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loop Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Cler(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021084
pub.
18/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Journée, Michel, geboren op 15 november 1982, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijk dienstverlening".

Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Clerbaux, Nicolas, geboren op 7 december 1968, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling".

Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Spassov, Simo, geboren op 23 mei 1971, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling".

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014 sluiten dat uitwerking heeft op 1 december 2013 wordt de heer Delire, Thierry, geboren op 9 mei 1967, vast benoemd als attaché in de klasse A21 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014 sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Vandepontseele, Sophie, geboren op 14 januari 1973, voor een mandaat van zes jaar aangeduid als houder van een functie van Operationeel Directeur "Ontwikkeling en beheer van de hedendaagse verzamelingen" bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten sluiten dat uitwerking heeft op 1 juni 2014 wordt de heer Monteny, Frank, geboren op 26 april 1963, aangeduid als houder van een functie van Directeur-Generaal "Onderzoek & Ruimtevaart" van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, bezoldigd in klasse 5.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^