Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2014
gepubliceerd op 20 augustus 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2014035492
pub.
20/08/2014
prom.
07/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/07/2014035492/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


7 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 sluiten betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, artikel 51bis, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 18 juli 2008, 20 maart 2009 en 21 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2.3.7.2.1, artikel 2.3.7.2.2 en artikel 2.3.7.2.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorieën A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater sluiten tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, artikel 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorieën A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 sluiten betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014;

Besluiten : Enig artikel. Aan bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 sluiten betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 wordt toegevoegd:

Gemeente

Zwemwater

Rijkevorsel

Breebos


Brussel, 7 april 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^