Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques POMS, honorair Consul van België te Eilat. 2. De heer Jacques 3. Werd Mevrouw An LAMENS-SLEVIN benoemd tot honorair Consul van België te Eilat met als ressort Ei(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031918
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015018370 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Koninklijk besluit waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Jozef De Witte uit zijn functie van directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques POMS, honorair Consul van België te Eilat.2. De heer Jacques POMS wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd Mevrouw An LAMENS-SLEVIN benoemd tot honorair Consul van België te Eilat met als ressort Eilat en het Zuiden. Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 11/10/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Diederik RAEYMAECKERS, honorair Consul van België te Lagos.2. Werd Mevrouw Paula GONDRY benoemd tot honorair Consul van België te Lagos met als ressort de Staten Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun en Ekiti. Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2016 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Geoff POLLARD, honorair Consul van België te Melbourne.2. Werd de heer Pierre VAN OSSELAER benoemd tot honorair Consul van België te Melbourne met als ressort de Staat Victoria.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Claude de HENNIN de BOUSSU WALCOURT, honorair Consul van België te Malaga.2. Werd de heer Yves André SIREJACOB benoemd tot honorair Consul van België te Malaga met als ressort de provincie Malaga. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten2 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hugo DESCHOOLMEESTER, honorair Consul van België te Manaus.2. Werd de heer Hugo DESCHOOLMEESTER ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd de heer Clifford NELSON RUIZ DE OLIVEIRA benoemd tot honorair Consul van België te Manaus met als ressort de Staten Acre, Amazonas, Rondônia en Roraima. Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2016 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ronald MASNIK, honorair Consul van België te Seattle.2. Werd de heer Ronald MASNIK ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd Mevrouw Jacqueline MILLER benoemd tot honorair Consul van België te Seattle met als ressort de Staat Washington met uitzondering van Clark County.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer John H.HERMAN, honorair Consul van België te Portland. 2. Werd de heer John H.HERMAN ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 3. Werd de heer Cyrille MICHEL benoemd tot honorair Consul van België te Portland met als ressort de Staten Idaho en Oregon en Clark County in de Staat Washington. Bij koninklijk besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten6 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Daniel PARISSE, honorair Consul van België te Almaty, vanaf 5 april 2016 's avonds.2. Werd de heer Denis VAN den WEGHE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Almaty met als ressort de stad en de Oblast Almaty in de Republiek Kazachstan. Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten3 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Cilma DUPIGNY, honorair Consul van België te Roseau.2. Werd Mevrouw Cilma DUPIGNY ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.3. Werd Mevrouw Jacqueline DUPIGNY voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Roseau met als ressort het Gemenebest van Dominica. Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten4 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Elisabeth SIMONIUS, honorair Consul van België te Bazel.2. Werd de heer Michel DEMARE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Bazel met als ressort de Kantons Bazel, Jura en Solothurn. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten3 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Heidi VAN GERWEN, honorair Consul van België te Adelaide.2. Werd Mevrouw Eva PEDERSEN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Adelaide met als ressort de Staat Zuid-Australië. Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten5 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wojciech MALINOWSKI, honorair Consul van België te Krakau.2. Werd de heer Philippe DE BROUWER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Krakau met als ressort de Voivodschappen Malopolskie en Podkarpackie. Ontslagen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten sluiten : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hannu JAAKKOLA, honorair Consul van België te Tampere.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2015 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Nicolas VERBERT, honorair Consul van België te Antananarivo.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Etienne ANSLOT, honorair Vice-Consul van België te Antananarivo.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 sluiten : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Christiaan Louis de BOUTER, honorair Consul van België te Nijmegen.

Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2016 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer André BENS, honorair Consul van België te Dallas.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Nirund JIVASANTIKARN, honorair Consul van België te Lampang.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het conventioneel sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60/lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt sluiten : Werd de heer Olivier GILLIER benoemd tot honorair Consul van België te San Juan met als ressort het eiland Porto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten9: Werd de heer Charles van der STRAETEN benoemd tot honorair Consul van België te Antananarivo met als ressort de Republiek Madagascar.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten0 : Werd de heer Pieter A. HYE benoemd tot honorair Consul van België te Dallas met als ressort de Staat Oklahoma en de graafschappen Dallas, Tarrant, Collin, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson, Parker, Montague, Cooke, Grayson, Wise en Denton in de Staat Texas.

Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten5 : Werd de heer Emmanuel CHARPENTIER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Perpignan, met als ressort de departementen Aude en Pyrénées Orientales.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten8 : Werd de heer Marc VANACHT voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Saint-Louis, met als ressort de Staat Missouri.

Oprichting - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten sluiten : 1. Werd te Toronto een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Ontario.2. Werd de heer Donald B.JOHNSTON benoemd tot honorair Consul van België te Toronto.

Bij koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten : 1. Werd te Ljubljana een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Slovenië.2. Werd de heer Uros ILIC benoemd tot honorair Consul van België te Ljubljana. Bij koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten : 1. Werd te Port Harcourt een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staten Rivers, Delta, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Imo, Anambra, Abia, Enugu, Edo en Ebonyi.2. Werd de heer Mark COENJAERTS benoemd tot honorair Consul van België te Port Harcourt. Bij koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten7 : 1. Werd te Brazzaville een Consulaat van België opgericht met als ressort de departementen Brazzaville, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha en Likouala.2. Werd Mevrouw Dolores JABON benoemd tot honorair Consul van België te Brazzaville. Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten8 : 1. Werd te Tanger een Consulaat van België opgericht met als ressort de Regio Tanger-Tétouan-Al Hoceima.2. Werd de heer Mohamed Sofy MEJJATI ALAMI benoemd tot honorair Consul van België te Tanger. Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten2 : 1. Werd te Bratislava een Consulaat van België opgericht met als ressort de Regio's Bratislava, Banska, Bystrica, Nitra, Trencin, Trnava en Zilina.2. Werd de heer Bart WATERLOOS benoemd tot honorair Consul van België te Bratislava. Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : 1. Werd te Malé een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Malediven.2. Werd Mevrouw Mariyam SHAKEELA benoemd tot honorair Consul van België te Malé.1. Werd te Keulen een Consulaat van België opgericht met als ressort het Land Noordrijn-Westfalen, met uitzondering van de ressorten van de consulaten te Aken en te Duisburg.2. Werd de heer Olivier VAN den BOSSCHE benoemd tot honorair Consul van België te Keulen. Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2016 : 1. Werd te Yangon een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek van de Unie van Myanmar.2. Werd de heer Luc de WAEGH benoemd tot ereconsul van België te Yangon voor een periode van vijf jaar.1. Werd te Koror een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Palau.2. Werd de heer William KELDERMANS benoemd tot ereconsul van België te Koror voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 11 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten0 : 1. Werd te Bursa een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincies Bursa en Yalova.2. Werd de heer Mehmet Ibrahim HIZALAN benoemd tot ereconsul van België te Bursa voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten6 : 1. Werd te Ahmedabad een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staat Gujarat.2. Werd de heer Hari SANKARAN benoemd tot ereconsul van België te Ahmedabad voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijke besluiten van 4 december 2016 : 1. Werd te Tallinn een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Estland.2. Werd de heer Erik SAKKOV benoemd tot ereconsul van België te Tallinn voor een periode van vijf jaar.1. Werd te Pohnpei een Consulaat van België opgericht met als ressort de Federale Staten van Micronesië.2. Werd Mevrouw Yvonne J.ADAMS HAWKINS benoemd tot ereconsul van België te Pohnpei voor een periode van vijf jaar. 1. Werd te Vaduz een Consulaat van België opgericht met als ressort het Prinsdom Liechtenstein.2. Werd de heer Alexander OSPELT benoemd tot ereconsul van België te Vaduz voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 5 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten1 : 1. Werd te Genève een Consulaat van België opgericht met als ressort de Kantons Genève en Vaud.2. Werd de heer Guillaume FATIO benoemd tot ereconsul van België te Genève voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten1 : 1. Werd te Kabul een Consulaat van België opgericht met als ressort de Islamitische Republiek Afghanistan.2. Werd de heer Amadéo Wali DAYANI benoemd tot ereconsul van België te Kabul voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten6 : 1. Werd te Manama een Consulaat van België opgericht met als ressort het Koninkrijk Bahrein.2. Werd de heer Bernard VAN den WOUWER benoemd tot ereconsul van België te Manama voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee sluiten7 : 1. Werd te Kota Kinabalu een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Sabah.2. Werd de heer Kam Peng MAU benoemd tot ereconsul van België te Kota Kinabalu voor een periode van vijf jaar. Oprichting - Benoeming - Wijziging ressort Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 sluiten : 1. Werd te Bodrum een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Mugla.2. Werd de heer Onursal Dylan OZATACAN benoemd tot honorair Consul van België te Bodrum.3. Werd het ressort van het Consulaat van België te Izmir als volgt vastgesteld : de provincies Izmir, Manisa, Aydin, Denizli, Balikesir en Canakkale. Benoeming - Wijziging van zetel Bij koninklijk besluit van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" sluiten4 : 1. Werd de zetel van het Consulaat van België met als ressort de provincies Gelderland en Overijssel overgeheveld van Nijmegen naar Arnhem.2. Werd de heer Xavier LECLAIR benoemd tot honorair Consul van België te Arnhem met als ressort de provincies Gelderland en Overijssel. Afschaffing en oprichting consulaat - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij bepaalde Franstalige provinciale Raden van de Orde van Architecten sluiten: 1. Werd het Consulaat van België te Las Palmas de Gran Canaria afgeschaft.2. Werd te Corralejo een Consulaat van België opgericht met als ressort de eilanden Fuerteventura en Lanzarote in de Autonome Gemeenschap van de Canarische Eilanden. 3. Werd de heer Jaime CASTELLANOS DE SCHEEMAECKER benoemd tot honorair Consul van België te Corralejo.

^