Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 augustus 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042822
pub.
11/09/2020
prom.
05/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4,60, 61 en 71;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren: ACHTEN Nicolas AIT OUSSAID Samia ANDERSON Elizabeth BERO Michel BISSOT Julie BODSON Isabelle BOEVE Stijn BOGAERTS Clément CARTIER Marie CASALE Vincenzo CHAPPEL Samuel CHARLES Baptiste CONSIGLIO Anthony COTMAN Nicolas DAVIDSON Alexandre DAWANS Frédérique de HAES Cyrille de SAINT-MARCQ Arthur de VILLE Sabine DEL CANE Philippe DELCOUR Patrick DELCROIX Frédéric DELEU Arnaud DROIXHE Daniel DUNKELMAN Stephan ETIENNE Pierre FALQUE-VERT Marine FIERENS GEVAERT Bernard FRANCK Philippe GERARD Philippe GOFFIN Jean-Pierre GOSSELIN Sophie GREINDL Emmanuelle GUILLIN Jean-François HAMMOND MERCHANT Alix HEPP Vincent HINANT Guy-Marc HOLLANGE Marc JANSSENS Catherine JANSSENS-LODEWICKX Claude-Evence JAUMAIN Nicolas JONETTE Gaëtan JOTTARD Marie-Christine KEUSTERMANS Michel KNEIP Gaëtan LAURIA Nicolas LAVAL Simon LE DUC Florent LEDOUX Claude LEJEUNE Edwige LEONET Rudy LETORT Bruno LIA Angela LOYEN Christophe LUYCKFASSEEL Arnaud MAGAIN Céline MALENGREAU Thérèse MANEYROL Benjamin MARCHAL Jean-Marie MARECHAL Frédéric MARION Philippe MAZZONIS DI PRALAFERA Stefano MELI Max MONVILLE Claire MPATHA MUANZA Serge NOISIEZ Pierre PATIGNY Renaud PIERREUSE Bernard PINCHART Alexandre PLUMHANS Laurent RAKET Simon REUMONT Jean-Yves RONDAL Manuel SCHOOS Benjamin SEGNI Imen SOTIAUX Daniel SOUPART Emmanuelle STRUELENS Céline TODOROFF Todor VAN HAEPEREN Thomas VAN ROMPAEY Peter VANDEN HEEDE Samuel VANDERDEELEN Thom VANHALST Olivier VANSTRAELEN Marie-Claire VECCHIO Gretalinda WEISSMANN Daniel WERY Sarah WIEERS Nicolas Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, die op 26 augustus 2019 is verlengd tot 30 september 2019;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van dat decreet;

Overwegende het onderzoek van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in bijlage bij dit besluit, alsook met de adviezen van de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat rekening houdend met de elementen die in de tabel in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, de volgende personen voldoen aan de voorwaarden om te worden benoemd en die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4, 60, 61 en 71 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur: ACHTEN Nicolas ANDERSON Elizabeth BERO Michel BISSOT Julie BODSON Isabelle BOEVE Stijn CASALE Vincenzo CONSIGLIO Anthony DAVIDSON Alexandre DAWANS Frédérique DE HAES Cyrille DE VILLE Sabine DUNKELMAN Stephan FALQUE-VERT Marine GERARD Philippe GOFFIN Jean-Pierre GOSSELIN Sophie GREINDL Emmanuelle HAMMOND MERCHANT Alix HEPP Vincent JANSSENS Catherine JOTTARD Marie-Christine LEDOUX Claude LEDUC Florent LEJEUNE Edwige LETORT Bruno LIA Angela LOYEN Christophe MAGAIN Céline MALENGREAU Thérèse MANEYROL Benjamin MARCHAL Jean-Marie MARECHAL Frédéric MAZZONIS DI PRALAFERA Stefano MELI Max NOISIEZ Pierre RAKET Simon REUMONT Jean-Yves RONDAL Manuel SEGNI Imen SOUPART Emmanuelle TODOROFF Todor VAN HAEPEREN Thomas VAN ROMPAEY Peter VANHALST Olivier VECCHIO Gretalinda WEISSMANN Daniel WERY Sarah WIEERS Nicolas Dat de hierboven vermelde personen geldig kunnen worden benoemd: Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor verschillende muziekvormen voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van klassieke muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, muziekcritici of leraren klassieke muziek:

Isabelle Bodson Sabine de Ville Emmanuelle Soupart Marine Falque-Vert Michel Bero Daniel Weissmann Stefano Mazzonis di Pralafera Jean-Marie Marchal

/ Catherine Janssens Vincenzo Casale Sophie Gosselin Philippe Gérard Manuel Rondal Nicolas Achten

2° als deskundigen op het gebied van de hedendaagse muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, componisten, muziekcritici of leraren hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten:

a) louter instrumentale en vocale muziek: b) gemengde muziek: c) elektroakoestische en akoestische muziek:

Thérèse Malengreau (a) Claude Ledoux (a) Thomas Van Haeperen (a) Sarah Wery (b) Stijn Boeve (b) Elisabeth Anderson (c) Bruno Letort (c)

/ Benjamin Maneyrol (a) Vincent Hepp (a) Stephan Dunkelman (c) Todor Todoroff (c)

3° als deskundigen op het gebied van de hedendaagse muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, componisten, muziekcritici of leraren hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten:

a) jazz: b) liedje, inclusief het kinderliedje: c) traditionele of wereldmuziek: d) pop/rock: e) hiphop: f) elektronische muziek:

Julie BISSOT (a) Marie-Christine JOTTARD (a) Christophe LOYEN (b) Céline MAGAIN (b) Emmanuelle GREINDL (c) Peter VAN ROMPAEY (c) Frédéric MARECHAL (d) Gretalinda VECCHIO (b) Imen SEGNI (e) Anthony CONSIGLIO (e) Cyrille de HAES (f) Pierre NOISIEZ (f) Alix HAMMOND-MERCHANT Olivier VANHALST

Jean-Pierre GOFFIN (a) Angela LIA (a) Florent LEDUC (b) Frédérique DAWANS (c) Nicolas WIEERS (c) Edwige LEJEUNE (d) Simon RAKET (e) Max MELI (e) Jean-Yves REUMONT (f) Alexandre DAVIDSON


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de ondertekening ervan.

Brussel, 5 augustus 2020.

B. LINARD

^