Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2021
gepubliceerd op 09 maart 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021020433
pub.
09/03/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Culturele en Territoriale Actie, ingesteld bij het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten;

Overwegende de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 17 juli 2020 is bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de verschillende adviesorganen die zijn opgericht op grond van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten;

Overwegende de kandidaturen van Dames en Heren: ARCAS Stéphane BATTEUX Marie BOGARTS Gilles BOUVY Marie-France DEGUELDRE Jacques DUJARDIN Bénédicte ERNOUX Steen FANUEL Nicolas FUKS Paula HAOUACH Salim HERMAN Emilie JACQUINET Gauthier LEMAIRE Roseline LOURTIE Nathalie TROUW Frédéric MARTIN Sarah MASSINGER Beatrice MAURISSEN Anne NAFTI Nacer PIRIS NINO Loti SURIN Stéphane VANDER MEIREN Marjorie VANDERSMISSEN Fabrice WALLEZ Natacha XHONNEUX Jean-Marie Overwegende dat deze kandidaatstellingen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES sluiten, verlengd tot en met 30 september 2020;

Dat zij alle ontvankelijk zijn omdat zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van voornoemd besluit;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES sluiten en gevoegd bij dit besluit, alsook de adviezen uitgebracht door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van ditzelfde besluit;

Overwegende dat met betrekking tot de elementen opgesomd in de tabel in bijlage bij dit besluit, de voorwaarden om te worden aangesteld en voorzien in de artikelen 3, 4 en 20, 5° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten en in artikel 5 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, vervuld zijn door de volgende personen ARCAS Stéphane BATTEUX Marie BOGARTS Gilles BOUVY Marie-France DUJARDIN Bénédicte ERNOUX Steen FANUEL Nicolas FUKS Paula HAOUACH Salim HERMAN Emilie JACQUINET Gauthier LEMAIRE Roseline LOURTIE Nathalie TROUW Frédéric MARTIN Sarah MASSINGER Beatrice NAFTI Nacer PIRIS NINO Loti SURIN Stéphane VANDERSMISSEN Fabrice WALLEZ Natacha XHONNEUX Jean-Marie Dat de bovengenoemde personen rechtsgeldig kunnen worden benoemd;

Overwegende voorts dat aangezien mevrouw MASSINGER Béatrice ten onrechte is aangewezen als deskundige op het gebied van uitvoerende kunsten en niet van amateurkunstbeoefening, het passend is haar opnieuw in de juiste categorie aan te stellen;

Dat als gevolg van deze herindeling het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk was toegekend aan mevrouw DE STAERCKE France werkend wordt;

Overwegende de ontslagnemingen van mevrouw DUBOIS Nathalie, mevrouw LAVAUX Emilie en mevrouw HEYMANS Christine;

Dat, ten gevolge van dit laatste ontslag, het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk was toegekend aan mevrouw LE DOCTE Janine, werkend wordt;

Overwegende dat mevrouw VRANCKEN Bernadette en de heer FAVIER Vianney zijn toegetreden tot de Algemene Inspectiedienst van het Algemeen Bestuur voor Cultuur, worden zij geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen uit hun mandaat krachtens artikel 4 § 2, 5° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten;

Dat ten gevolge van deze ontslagnemingen de mandaten van plaatsvervangende leden die aanvankelijk waren toegekend aan respectief de heren MICHEL Bernard en ETIENNE Pierre, werkend worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Culturele en Territoriale Actie, opgericht bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, wordt vervangen door : "De leden van de Commissie voor Culturele en Territoriale Actie worden benoemd voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangers

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder :

a) vijf deskundigen van de culturele diensten van de verschillende Franstalige provincies:

Béatrice AGOSTI (Henegouwen) Marine LIBERT (Namen) Jean MICHEL (Luik) Frédéric PHILIPIN (Luxemburg) Thierry PIERRE (Waals-Brabant)

Valérie FORMERY (Henegouwen) Pascale THELEN (Namen) Chantal MARCHAND (Lux.) /

b) vier deskundigen uit een erkend cultureel centrum :

Justine CONSTANT Frédéric MAZZOCHETTI Magali DEREPPE Valérie LOSSIGNOL

/ Denis LEFEVRE Samia AIT OUSSAID

c) een deskundige van de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie:

Janine LE DOCTE

/

d) zes deskundigen die optreden als directeur van een cultureel centrum waarvan het werk wordt erkend:

Jérôme WYN Bruno WYNANDS Myriam MASSON Axelle RISSELIN Pierre ANTHOINE Bernard MICHEL

Benjamin HUYGHE Nathalie LOURTIE Carine DECHAUX /

2° als deskundigen op het gebied van de openbare lectuurvoorziening, met inbegrip van:

a) twee deskundigen die het beroep van leider van een ondersteunende operator uitoefenen

Marie-Angèle DEHAYE Cécile PAUL

Marie-Christine JADOT


b) tien deskundigen die hun beroep uitoefenen in een plaatselijke openbare bibliotheek:

Damien BEUN Mathieu COURTOY David FRANCQ Guy MARCHAL Laurence MOUSSIAUX Isabelle PEETERS Anne-France STIMART Nicolas FANUEL Roseline LEMAIRE Emilie HERMAN

/

c) een deskundige die zijn beroep uitoefent in een reizende openbare bibliotheek

Bénédicte DOCHAIN

/

d) een deskundige die als directeur werkzaam is in een bijzondere openbare bibliotheek:

Michèle DUBOIS

Sandrine PIRONET

e) een deskundige die in het bezit is van een bachelordiploma op het gebied van informatiebibliothecaris of een masterdiploma op het gebied van informatie- en communicatiewetenschap en -technologie:

Emilie Garcia GUILLEN

Columbine DEPAIRE

f) een multimediadeskundige :

Thomas PAULY

Savinien PEETERS

3° als deskundigen op het gebied van creativiteit en amateurkunstbeoefening uit de verschillende betrokken kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling over de centra van expressie en creativiteit en de amateurkunstbeoefening

Astrid De HULTS Valentine COPPENS Véronique SWENNEN Pierre BOTTEQUIN Martine CONART Beatrice MASSINGER Beatrice MARTIN Stéphane SURIN Salim HAOUACH Bénédicte DUJARDIN Marie BATTEUX Marie-France BOUVY Frédéric MARIAGE Gilles BOGARTS Nacer NAFTI Jean-Marie XHONNEUX Pierre ERNOUX Paula FUKS Loti PIRIS NINO Fabrice VANDERSMISSEN

4° als deskundige, inzonderheid in de uitoefening van een beroep betreffende:

a) de permanente opvoeding

Céline MARTIN

Caroline COCO

b) musea en andere museale instellingen :

Caroline WINTGENS

/

c) kinderen en jeugd :

Coralie SAMPAOLI

/

d) letteren en het boek :

Alain DEVALCK

Natacha WALLEZ

e) podiumkunsten :

Frankrijk DE STAERCKE

/

f) plastische kunsten :

Philippe LUYTEN

Stéphane ARCAS

g) de audiovisuele sector en film :

Gauthier JACQUINET Pierre ETIENNE

Sarah MARTIN


Art.2. Bij dit besluit worden de besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van respectief de raad voor de openbare bibliotheken, de commissie voor de culturele centra en de commissie voor het amateurtoneel opgeheven, alsook het besluit van 29 september 2015 tot benoeming van de leden van de commissie voor creativiteit en amateurkunstbeoefening.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking van de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 12 februari 2021.

B. LINARD

^