Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 oktober 2021
gepubliceerd op 23 november 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021043047
pub.
23/11/2021
prom.
26/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor culturele en territoriale actie, ingesteld bij het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat ingevolge het ontslag van mevrouw France DE STAERCKE op 3 september 2021 het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan mevrouw Mélanie VERSCHEURE was toegekend, van kracht wordt;

Overwegende dat door het aftreden van mevrouw Axelle RISSELIN op 22 september 2021 het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan mevrouw Carine DECHAUX was toegekend, van kracht wordt;

Overwegend tevens het ontslag van mevrouw Sandrine PIRONET, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor culturele en territoriale actie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, wordt vervangen door: "Voor een periode van drie jaar worden tot lid van de commissie voor culturele en territoriale actie benoemd:

Werkende leden

Plaatsvervangers

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder:

a) vijf uit de culturele diensten in de verschillende Franstalige provincies

Béatrice Agosti (Henegouwen) Marine Libert (Namen) Jean Michel (Luik) Frédéric Philipin (Luxemburg) Thierry Pierre (Waals-Brabant)

Valérie Formery (Henegouwen) Pascale Thelen (Namen)

b) vier uit een erkend cultureel centrum

Justine Constant Frédéric Mazzochetti Magali Dereppe Valérie Lossignol

/ Denis Lefèvre Samia Ait Oussaid Maud Mallet

c) een uit de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie


Janine Le Docte


d) zes personen die het ambt bekleden van directeur van een cultureel centrum waarvan de actie wordt erkend

Jérôme Wyn Bruno Wynands Myriam Masson Carine Dechaux Edith Grandjean Bernard Michel

Benjamine Huyghe Samuel Nicolaï Nathalie Lourtie Amik Lemaire

2° als deskundigen op het gebied van de openbare lectuurvoorziening, met inbegrip van:

a) twee die het beroep van manager van een ondersteunende operator uitoefenen

Marie-Angèle Dehaye Cécile Paul

Marie-Christine Jadot

b) tien die in een plaatselijke openbare bibliotheek werken

Damien Beun Mathieu Courtoy David Francq Guy Marchal Laurence Moussiaux Isabelle Peeters Anne-France Stimart Nicolas Fanuel Roseline Lemaire Emilie Herman

/ Carine Remery

c) iemand die in een reizende openbare bibliotheek werkt


Bénédicte Dochain


d) als directeur werkzaam in een bijzondere openbare bibliotheek


Michèle Dubois


e) houder zijn van een bachelorsdiploma bibliotheekwetenschap of een masterdiploma informatie- en communicatiewetenschappen en -technologie

Emilie Garcia Guillen


Colombine Depaire

f) een inzake multimedia

Thomas Pauly

Savinien Peeters

3° deskundigen op het gebied van creativiteit en amateurkunstbeoefening uit de verschillende bedoelde kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling tussen de centra van expressie en creativiteit en de amateurkunstbeoefening


Astrid De Hults Valentine Coppens Véronique Swennen Pierre Bottequin Martine Conart Beatrice Martin Stéphan Surin Salim Haouach Bénédicte Dujardin Marie Batteux Marie-France Bouvy Frédéric Mariage Gilles Bogarts Nacer Nafti Jean-Marie Xhonneux Pierre Ernoux Paula Fuks Loti Piris Nino Fabrice Vandersmissen Fabrice Imbert

/ /

4° als deskundige, inzonderheid in de uitoefening van een beroep met betrekking tot:

a) levenslang leren

Céline Martin

Caroline Coco

b) musea en andere museale instellingen

Caroline Wintgens

Jacques Toussaint

c) kinderen en jongeren


d) letteren en boek

Natacha Wallez

Alain Devalck

e) uitvoerende kunsten

Mélanie Verscheure


f) de plastische kunsten

Philippe Luyten

Stéphane Arcas

g) audiovisuele media en film

Gauthier Jacquinet

Sarah Martin

Pierre Etienne


Art.2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 oktober 2021.

B. LINARD

^