Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022265 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021042986 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 wordt het mandaat van de heer Olivier LIBOIS als korpschef van de lokale politie van de politiezone NAMEN, hernieuwd voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3723 van 25 oktober 2021: Wordt kolonel ****. **** aangewezen voor het ambt van directeur van het academisch onderwijs aan de Koninklijke Militaire Wordt kolonel **** ****. **** ontslagen uit het ambt van directeur van het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043120 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3721 van 14 oktober 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 3724 van 25 oktober 2021: Wordt definitief op pensioen gesteld op 1 september 2021: Medische dienst luitenant ****. **** **** tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximum duur **** luitenant van het vliegwezen ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043123 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3726 van 25 oktober 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt de heer Tom De Waele, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent gedurende type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt de heer Arne Carton, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent het mandaat van deeltijds praktijkassistent verde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt de heer Jonas Riemslagh, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent gedurende de Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt de heer Jonas Riemslagh, auditeur bij de Raad van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 wordt de heer Tim Corthaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2021-2022 opnieuw het ambt uit te oefenen van gastdocent aan de type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het FBZ ETAW 62 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende tijdelijke werkloosheid "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021204547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2019-2020 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022433 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit type ministerieel besluit prom. 19/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 04/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033649 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van een woning voor de verwarming dat gebruikt moet worden voor de berekening van de huurtoeslag voor de passieve, lage energie of zeer lage energiewoning in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033776 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033778 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zeven vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 08/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Sophie BATARDY in de hoedanigheid van Attaché ; type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033819 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van IZIWORK BELGIUM bvba als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 26/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043045 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 20/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043046 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de indiening van aanvragen tot wijziging van de bouwplannen van universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 26/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043048 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de geschriften en het boek, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 26/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043047 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 04/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van vertrouwenspersoon integriteit bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

decreet

type decreet prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022354 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur type decreet prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022355 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens type decreet prom. 12/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021205475 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 en met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021042971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021043128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N114 Kloosterstraat tussen kilometerpunt 1,75 en 2,525 op het grondgebied van de stad Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021205473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021205474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021022407 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0022: Havenbedrijf Antwerpen NV van publiekrecht/Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV van publiekrecht Op 4 november 2021 ontving de auditeur-ge Volgens de aanmeldende partijen heeft de concentratie betrekking op de sector van de waterbouw, de (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021033773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 05/02/2021, wordt de onderneming HOME SECURITY DOMOTIC CONTROL, met al Bij besluit van 05/02/2021, wordt de onderneming JME, met als ondernemingsnummer 0458524938, ve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021022356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, wordt mevrouw Lena REUL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021033762 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2021 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Vincent BRANDERS, Adviseur met Ridder De heer Lucas BEGINE, Attaché met ingang van 8 april 2021; Mevrouwen Coraline CROQU(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 en met ingang van 1 september 2021, wordt de heer Cajo Lenaerts in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A1, in het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt mevrouw Johanna VROMBAUT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt mevrouw Julie VELAERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant : - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Brussel : 1 Aan de rechters in de strafuitv(...) Belangrijk: de aanwijzingsvoorwaarde volgens dewelke men de voortgezette gespecialiseerde opleiding(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043101 bron brussels hoofdstedelijk gewest **** ****. - Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Attaché jurist(****) voor de dienst Ondersteuning van de **** Groene ruimten (rang ****2) in de **** **** **** selectie, via externe ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de bevorderingselectie van niveau C naar B voor de Nederlandstalige Experten calltaking 101 (niveau B) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: BNG21172 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2021. Er zijn 8 laurea(...) De lijst is onbeperkt geldig. type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de bevorderingselectie van niveau C naar B voor Nederlandstalige Experten 112 (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: BNG21173 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2021. Er zijn 7 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021043204 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de bevorderingselectie van niveau C naar B voor Nederlandstalige Experten systemen 112 (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: BNG21174 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2021. Er zijn 4 laureate(...) De lijst is onbeperkt geldig. type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021205454 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 29 oktober 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de g.m.b.h. BERNHARD SILOG, gevestigd Daimler-strasse 2 te 56 414 M Bij beslissing van 4 november 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...) type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021205492 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheikundigen Labo Vilvoorde (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21304 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2021. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 23/11/2021 numac 2021205484 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Attachés personeelsadministratie. - Teamchef (m/v/x). - selectienummer : BNG21348 De medewerkers(...) Solliciteren kan tot 07/12/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^