Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2023
gepubliceerd op 26 januari 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023045292
pub.
26/01/2024
prom.
29/08/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd door het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4 en 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 03 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het voormeld decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat de heer Jean MICHEL en mevrouw Marie-Christine JADOT door hun inrustestelling de hoedanigheid hebben verloren uit hoofde waarvan zij zijn benoemd;

Overwegende dat de heer Amik LEMAIRE wegens zijn benoeming tot lid van het Algemeen Bestuur Cultuur op 23 juni 2023 van ambtswege ontslag neemt uit zijn ambt;

Overwegende mevrouw Loti PIRIS NINO op 07 juli 2023 is afgetreden als werkend lid zonder plaatsvervangster, moet een vrouwelijk plaatsvervangend lid worden benoemd onder de leden die zijn aangewezen in de overeenkomstige categorie, namelijk mevrouw Myriam BOSSUROY of mevrouw Reine-Thérèse RASKIN ;

Overwegende deze laatste, als voorzitster van de "Association bruxelloise et brabançonne des Compagnies dramatiques", meer expertise heeft op het gebied van amateurtheater;

Dat haar kandidatuur daarom voorrang moet krijgen;

Overwegende dat door het aftreden van mevrouw Roseline LEMAIRE op 18 juli 2023 het mandaat van plaatsvervangster dat oorspronkelijk aan mevrouw Carine REMERY was toegekend, van kracht wordt;

Overwegende het aftreden van mevrouw Michèle DUBOIS op 19 juli 2023;

Overwegende het aftreden van mevrouw Mélanie VERSCHEURE op 30 juli 2023;

Overwegende de eis dat werkende leden en plaatsvervangers van hetzelfde geslacht moeten zijn, waardoor bepaalde plaatsvervangers waar mogelijk moeten worden vervangen door andere werkende leden met hetzelfde profiel;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor culturele en territoriale actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor culturele en territoriale actie voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen in culturele centra, waaronder:

a) vijf van de culturele departementen van de verschillende Franstalige provincies

Béatrice Agosti (Henegouwen) Pascale Thelen (Namen)/ (Luik) Frédéric Philipin (Luxemburg) Thierry Pierre (Waals-Brabant)

Valérie Formery (Henegouwen) /

b) vier van een erkend cultureel centrum

Frédéric Mazzochetti Magali Dereppe Maud Mallet Justine Constant

Denis Levèvre Samia Ait Oussaid

c) een vertegenwoordiger van de culturele diensten van de Cocof

Barbara Lenain

Janine Le Docte

d) zes directeuren van culturele centra wier werk wordt erkend

Myriam Masson Edith Grandjean Jérôme Wyn Bruno Wynands Carine Dechaux Bernard Michel

Nathalie Lourtie /

2° als deskundigen op het gebied van openbare lezing, waaronder:

a) twee managers van een ondersteunende operator

Cécile Paul /


b) tien werken in een plaatselijke openbare bibliotheek

Anne-France Stimart Damien Beun Mathieu Courtoy David Francq Guy Marchal Laurence Moussiaux Isabelle Peeters Nicolas Fanuel Carine Remery Emilie Herman


c) een persoon die in een reizende openbare bibliotheek werkt

Bénédicte Dochain


d) een directeur van een speciale openbare bibliotheek


e) houder zijn van een bachelordiploma informatiebibliothecaris of een masterdiploma informatie- en communicatiewetenschap en -technologie

Emilie Garcia Guillen


f) één in multimedia

Thomas Pauly

Savinien Peeters

3° deskundigen in creativiteit en amateurkunstbeoefening uit de verschillende betrokken kunstdisciplines, met een evenwichtige verdeling tussen expressiecentra en creativiteit en amateurkunstbeoefening

Stéphan Surin Pierre Ernoux Fabrice Imbert Bénédicte Dujardin Gilles Bogarts Pierre Bottequin Marie-France Bouvy Martine Conart Reine-Thérèse Raskin Nacer Nafti Jean-Marie Xhonneux Paula Fuks Fabrice Vandersmissen Valentijn Coppens Véronique Swennen Béatrice Martin Salim Haouach Astrid De Hults Marie Batteux Frédéric Mariage

Jérémy Lépine Jean-Pierre Crenier Joseph Bodson Myriam Bossuroy Alain Lackner /

4° als deskundigen, inzonderheid in de uitoefening van een beroep dat verband houdt met:

a) levenslang leren

Céline Martin

Caroline Coco

b) musea en andere museuminstellingen

Caroline Wintgens

Jacques Toussaint

c) kinderen en jongeren


d) brieven en boeken


e) podiumkunsten


f) plastische kunsten

Stéphane Arcas


g) de audiovisuele en filmindustrie

Gauthier Jacquinet

Sarah Martin

Pierre Etienne


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2023.

Brussel, 29 augustus 2023.

Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten B. LINARD

^